இந்த ஏப்ரலில் ஒரு ஹூண்டாய் எஸ்யூவியை டெலிவரி எடுக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்

published on ஏப்ரல் 18, 2024 09:37 pm by yashika for ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர்

 • 59 Views
 • ஒரு கருத்தை எழுதுக

சராசரி காத்திருப்பு நேரம் சுமார் 3 மாதங்களாக உள்ளது. நீங்கள் எக்ஸ்டர் அல்லது கிரெட்டாவை வாங்க விரும்பினால் அதிக நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் !

Waiting period on Hyundai SUVs in April 2024

இந்த ஏப்ரலில் ஹூண்டாய் எஸ்யூவியை வாங்க திட்டமிட்டால் அவற்றுக்கான காத்திருப்பு காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எக்ஸ்டெர், கிரெட்டா மற்றும் கிரெட்டா N லைன் நான்கு மாதங்கள் வரை காத்திருக்கும் காலத்தை கொண்டுள்ளது. முடிவெடுப்பதற்கு முன் இந்தியாவின் முதல் 20 நகரங்களில் இந்த எஸ்யூவி -களுக்கான காத்திருப்பு காலங்களை தெரிந்து கொள்ளவும்.

காத்திருப்பு கால அட்டவணை

நகரம்

எக்ஸ்டர்

வென்யூ

வென்யூ N லைன்

கிரெட்டா

கிரெட்டா என் லைன்

அல்கஸார்

கோனா எலக்ட்ரிக்

டுக்ஸான்

புது டெல்லி

4 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

3 முதல் 5 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

3-4 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

பெங்களூரு

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

மும்பை

4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2.5 முதல் 3.5 மாதங்கள்

2 முதல் 2.5 மாதங்கள்

2 முதல் 4 மாதங்கள்

4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2.5 முதல் 3 மாதங்கள்

ஹைதராபாத்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 4 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

4 மாதங்கள்

புனே

2 முதல் 4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

சென்னை

4 மாதங்கள்

2.5 முதல் 3.5 மாதங்கள்

2 முதல் 2.5 மாதங்கள்

2 முதல் 4 மாதங்கள்

2 முதல் 4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 2.5 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

ஜெய்ப்பூர்

2 முதல் 4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

அகமதாபாத்

3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

1 முதல் 3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2-3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

குருகிராம்

3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

லக்னோ

3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 முதல் 4 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

கொல்கத்தா

4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2.5 முதல் 3.5 மாதங்கள்

2.5 முதல் 3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2.5 முதல் 3 மாதங்கள்

தானே

4 மாதங்கள்

2.5 முதல் 3.5 மாதங்கள்

2 முதல் 2.5 மாதங்கள்

2 முதல் 4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 2.5 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

சூரத்

4 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

4 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

காசியாபாத்

3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

சண்டிகர்

4 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

4 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

கோயம்புத்தூர்

4 மாதங்கள்

2.5 மாதங்கள்

2 முதல் 2.5 மாதங்கள்

2 முதல் 4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 2.5 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

பாட்னா

3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

ஃபரிதாபாத்

4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 முதல் 4 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

இந்தூர்

4 மாதங்கள்

2.5 மாதங்கள்

2 முதல் 2.5 மாதங்கள்

2 முதல் 4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 2.5 மாதங்கள்

2 மாதங்கள்

நொய்டா

4 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

2 முதல் 3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

3 மாதங்கள்

முக்கிய விவரங்கள்

Hyundia Exter

 • எக்ஸ்டர் மற்றும் கிரெட்டா நான்கு மாதங்கள் வரை தாமதத்துடன் நீண்ட காத்திருப்பு காலத்தை கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், புது டெல்லி, பெங்களூர், புனே, மும்பை, ஜெய்ப்பூர், அகமதாபாத், குர்கான், கொல்கத்தா, சூரத், காசியாபாத், சண்டிகர், பாட்னா, ஃபரிதாபாத் மற்றும் நொய்டா போன்ற நகரங்களில் கிரெட்டாவின் காத்திருப்பு காலம் இரண்டு முதல் மூன்று மாதங்கள் வரை குறைவாக உள்ளது.

 • ஹூண்டாய் வென்யூ காரை வாங்க விரும்புபவர்கள் இரண்டு முதல் மூன்று மாதங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். இருப்பினும், சென்னை மற்றும் தானே போன்ற நகரங்களில், காத்திருப்பு மூன்றரை மாதங்கள் வரை நீடிக்கலாம். வென்யூ N லைனுக்கு, வழக்கமான காத்திருப்பு இரண்டு முதல் மூன்றரை மாதங்கள் வரை இருக்கும். ஆனால் டெல்லியில் இது ஐந்து மாதங்கள் வரை இருக்கலாம்.

Hyundai Creta N Line

 • கிரெட்டா N லைன் பெரும்பாலான நகரங்களில் மூன்று மாதங்களுக்குள் கிடைக்கும். இருப்பினும், மும்பை, சென்னை மற்றும் ஃபரிதாபாத் ஆகிய நகரங்களில் வாடிக்கையாளர்கள் நான்கு மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.

 • அல்கஸார் காருக்கு சராசரியாக காத்திருக்கும் நேரம் இரண்டு முதல் மூன்று மாதங்கள் ஆகும், ஆனால் மும்பை மற்றும் கொல்கத்தா போன்ற நகரங்களில் இது நான்கு மாதங்கள் வரை நீளலாம்.

Hyundai Tucson

 • அல்கஸார் மற்றும் கிரெட்டா N லைன் போலவே கோனா எலக்ட்ரிக் மற்றும் டுக்ஸான் ஆகிய கார்களை டெலிவரி எடுக்க பொதுவாக இரண்டு முதல் மூன்று மாதங்கள் வரை ஆகலாம். இருப்பினும், புது தில்லி மற்றும் சண்டிகரில் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள் கோனாவுக்காக நான்கு மாதக் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். மேலும் ஹைதராபாத்தில் உள்ளவர்கள் டுக்ஸானுக்காக காத்திருக்கலாம்.

புதிய காருக்கான சரியான காத்திருப்பு நேரம், வேரியன்ட் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிறம் மற்றும் உங்கள் அருகிலுள்ள டீலர்ஷிப்பில் கிடைக்கும் ஸ்டாக் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாறுபடும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

மேலும் பார்க்க: பிரபல பாலிவுட் இயக்குனர் ஆர் பால்கி Mercedes-Benz GLE காரை வாங்கியுள்ளார்

மேலும் படிக்க: எக்ஸ்டர் AMT

வெளியிட்டவர்
was this article helpful ?

0 out of 0 found this helpful

Write your Comment மீது ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர்

Read Full News

explore similar கார்கள்

ஒத்த கார்களை ஒப்பீட மற்றும் கருத்தில் கொள்ள

புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை

கார் செய்திகள்

 • டிரெண்டிங்கில் செய்திகள்
 • சமீபத்தில் செய்திகள்

trendingஎஸ்யூவி கார்கள்

 • லேட்டஸ்ட்
 • உபகமிங்
 • பிரபலமானவை
×
We need your சிட்டி to customize your experience