• ஆல்
 • வெளி அமைப்பு
 • உள்ளமைப்பு
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே side view (left)
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே பின்புறம் view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி side view (left)
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி grille
 • maserati granturismo முன்புறம் left side image
 • maserati granturismo side view (left) image
 • maserati granturismo முன்புறம் view image
 • maserati granturismo பின்புறம் view image
 • maserati granturismo top view image
 • மாசிராட்டி mc 20 முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி mc 20 side view (left)
 • மாசிராட்டி mc 20 பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி mc 20 முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி mc 20 பின்புறம் view
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி headlight
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி சக்கர
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் right view
 • மாசிராட்டி grancabrio முன்புறம் left side image
 • மாசிராட்டி grancabrio முன்புறம் fog lamp image
 • மாசிராட்டி grancabrio headlight image
 • மாசிராட்டி grancabrio taillight image
 • மாசிராட்டி grancabrio hands free boot release image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் left side image
 • மாசிராட்டி குபாக் side view (left) image
 • மாசிராட்டி குபாக் பின்புறம் left view image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் view image
 • மாசிராட்டி குபாக் பின்புறம் view image
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே dashboard
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே ஏசி controls
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே infotainment system main menu
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே gear shifter
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி dashboard
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி ஸ்டீயரிங் controls
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி configuration selector knob
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி instrument cluster
 • maserati granturismo dashboard image
 • maserati granturismo ஸ்டீயரிங் சக்கர image
 • maserati granturismo ஸ்டீயரிங் controls image
 • maserati granturismo instrument cluster image
 • maserati granturismo ஏசி controls image
 • மாசிராட்டி mc 20 dashboard
 • மாசிராட்டி mc 20 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி mc 20 ignition/start-stop button
 • மாசிராட்டி mc 20 ஸ்டீயரிங் controls
 • மாசிராட்டி mc 20 configuration selector knob
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி dashboard
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி பின்புறம் இருக்கைகள்
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி speakers
 • மாசிராட்டி grancabrio dashboard image
 • மாசிராட்டி grancabrio ஸ்டீயரிங் controls image
 • மாசிராட்டி grancabrio infotainment system main menu image
 • மாசிராட்டி grancabrio knob selector image
 • மாசிராட்டி grancabrio gear shifter image
 • மாசிராட்டி குபாக் dashboard image
 • மாசிராட்டி குபாக் ஸ்டீயரிங் சக்கர image
 • மாசிராட்டி குபாக் infotainment stytem image
 • மாசிராட்டி குபாக் door view of driver seat image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் இருக்கைகள் (passenger view) image
1/69
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே side view (left)
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே பின்புறம் view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி side view (left)
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி grille
 • maserati granturismo முன்புறம் left side image
 • maserati granturismo side view (left) image
 • maserati granturismo முன்புறம் view image
 • maserati granturismo பின்புறம் view image
 • maserati granturismo top view image
 • மாசிராட்டி mc 20 முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி mc 20 side view (left)
 • மாசிராட்டி mc 20 பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி mc 20 முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி mc 20 பின்புறம் view
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி headlight
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி சக்கர
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் right view
 • மாசிராட்டி grancabrio முன்புறம் left side image
 • மாசிராட்டி grancabrio முன்புறம் fog lamp image
 • மாசிராட்டி grancabrio headlight image
 • மாசிராட்டி grancabrio taillight image
 • மாசிராட்டி grancabrio hands free boot release image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் left side image
 • மாசிராட்டி குபாக் side view (left) image
 • மாசிராட்டி குபாக் பின்புறம் left view image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் view image
 • மாசிராட்டி குபாக் பின்புறம் view image
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே dashboard
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே ஏசி controls
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே infotainment system main menu
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே gear shifter
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி dashboard
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி ஸ்டீயரிங் controls
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி configuration selector knob
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி instrument cluster
 • maserati granturismo dashboard image
 • maserati granturismo ஸ்டீயரிங் சக்கர image
 • maserati granturismo ஸ்டீயரிங் controls image
 • maserati granturismo instrument cluster image
 • maserati granturismo ஏசி controls image
 • மாசிராட்டி mc 20 dashboard
 • மாசிராட்டி mc 20 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி mc 20 ignition/start-stop button
 • மாசிராட்டி mc 20 ஸ்டீயரிங் controls
 • மாசிராட்டி mc 20 configuration selector knob
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி dashboard
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி பின்புறம் இருக்கைகள்
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி speakers
 • மாசிராட்டி grancabrio dashboard image
 • மாசிராட்டி grancabrio ஸ்டீயரிங் controls image
 • மாசிராட்டி grancabrio infotainment system main menu image
 • மாசிராட்டி grancabrio knob selector image
 • மாசிராட்டி grancabrio gear shifter image
 • மாசிராட்டி குபாக் dashboard image
 • மாசிராட்டி குபாக் ஸ்டீயரிங் சக்கர image
 • மாசிராட்டி குபாக் infotainment stytem image
 • மாசிராட்டி குபாக் door view of driver seat image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் இருக்கைகள் (passenger view) image
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே side view (left)
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே பின்புறம் view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி side view (left)
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி grille
 • maserati granturismo முன்புறம் left side image
 • maserati granturismo side view (left) image
 • maserati granturismo முன்புறம் view image
 • maserati granturismo பின்புறம் view image
 • maserati granturismo top view image
 • மாசிராட்டி mc 20 முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி mc 20 side view (left)
 • மாசிராட்டி mc 20 பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி mc 20 முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி mc 20 பின்புறம் view
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி headlight
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி சக்கர
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் right view
 • மாசிராட்டி grancabrio முன்புறம் left side image
 • மாசிராட்டி grancabrio முன்புறம் fog lamp image
 • மாசிராட்டி grancabrio headlight image
 • மாசிராட்டி grancabrio taillight image
 • மாசிராட்டி grancabrio hands free boot release image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் left side image
 • மாசிராட்டி குபாக் side view (left) image
 • மாசிராட்டி குபாக் பின்புறம் left view image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் view image
 • மாசிராட்டி குபாக் பின்புறம் view image
1/35
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே side view (left)
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே பின்புறம் view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி side view (left)
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி grille
 • maserati granturismo முன்புறம் left side image
 • maserati granturismo side view (left) image
 • maserati granturismo முன்புறம் view image
 • maserati granturismo பின்புறம் view image
 • maserati granturismo top view image
 • மாசிராட்டி mc 20 முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி mc 20 side view (left)
 • மாசிராட்டி mc 20 பின்புறம் left view
 • மாசிராட்டி mc 20 முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி mc 20 பின்புறம் view
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் left side
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் view
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி headlight
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி சக்கர
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி முன்புறம் right view
 • மாசிராட்டி grancabrio முன்புறம் left side image
 • மாசிராட்டி grancabrio முன்புறம் fog lamp image
 • மாசிராட்டி grancabrio headlight image
 • மாசிராட்டி grancabrio taillight image
 • மாசிராட்டி grancabrio hands free boot release image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் left side image
 • மாசிராட்டி குபாக் side view (left) image
 • மாசிராட்டி குபாக் பின்புறம் left view image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் view image
 • மாசிராட்டி குபாக் பின்புறம் view image
மாசிராட்டி லெவாண்டே
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே dashboard
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே ஏசி controls
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே infotainment system main menu
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே gear shifter
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி dashboard
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி ஸ்டீயரிங் controls
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி configuration selector knob
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி instrument cluster
 • maserati granturismo dashboard image
 • maserati granturismo ஸ்டீயரிங் சக்கர image
 • maserati granturismo ஸ்டீயரிங் controls image
 • maserati granturismo instrument cluster image
 • maserati granturismo ஏசி controls image
 • மாசிராட்டி mc 20 dashboard
 • மாசிராட்டி mc 20 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி mc 20 ignition/start-stop button
 • மாசிராட்டி mc 20 ஸ்டீயரிங் controls
 • மாசிராட்டி mc 20 configuration selector knob
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி dashboard
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி பின்புறம் இருக்கைகள்
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி speakers
 • மாசிராட்டி grancabrio dashboard image
 • மாசிராட்டி grancabrio ஸ்டீயரிங் controls image
 • மாசிராட்டி grancabrio infotainment system main menu image
 • மாசிராட்டி grancabrio knob selector image
 • மாசிராட்டி grancabrio gear shifter image
 • மாசிராட்டி குபாக் dashboard image
 • மாசிராட்டி குபாக் ஸ்டீயரிங் சக்கர image
 • மாசிராட்டி குபாக் infotainment stytem image
 • மாசிராட்டி குபாக் door view of driver seat image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் இருக்கைகள் (passenger view) image
1/34
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே dashboard
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே ஏசி controls
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே infotainment system main menu
 • மாசிராட்டி லெவாண்டே gear shifter
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி dashboard
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி ஸ்டீயரிங் controls
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி configuration selector knob
 • மாசிராட்டி கிஹிப்லி instrument cluster
 • maserati granturismo dashboard image
 • maserati granturismo ஸ்டீயரிங் சக்கர image
 • maserati granturismo ஸ்டீயரிங் controls image
 • maserati granturismo instrument cluster image
 • maserati granturismo ஏசி controls image
 • மாசிராட்டி mc 20 dashboard
 • மாசிராட்டி mc 20 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி mc 20 ignition/start-stop button
 • மாசிராட்டி mc 20 ஸ்டீயரிங் controls
 • மாசிராட்டி mc 20 configuration selector knob
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி dashboard
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி பின்புறம் இருக்கைகள்
 • மாசிராட்டி குவாட்ரோபோர்டி speakers
 • மாசிராட்டி grancabrio dashboard image
 • மாசிராட்டி grancabrio ஸ்டீயரிங் controls image
 • மாசிராட்டி grancabrio infotainment system main menu image
 • மாசிராட்டி grancabrio knob selector image
 • மாசிராட்டி grancabrio gear shifter image
 • மாசிராட்டி குபாக் dashboard image
 • மாசிராட்டி குபாக் ஸ்டீயரிங் சக்கர image
 • மாசிராட்டி குபாக் infotainment stytem image
 • மாசிராட்டி குபாக் door view of driver seat image
 • மாசிராட்டி குபாக் முன்புறம் இருக்கைகள் (passenger view) image
மாசிராட்டி லெவாண்டே

உங்களுக்கு உதவும் டூல்கள்

மாசிராட்டி cars videos

மாசிராட்டி செய்தி & விமர்சனங்கள்

 • சமீபத்தில் செய்திகள்
 • 2015 துபாய் மோட்டார் ஷோவில் மாசெராட்டி நிறுவனம் 2+2 சீட்டர் அல்ஃபிரி கான்செப்ட் காரை காட்சிப்படுத்தும்

  மாசெராட்டி நிறுவனம் வரும் நவம்பர் மாதம் 10-ஆம் தேதி முதல் 14-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள 2015 துபாய் மோட்டார் ஷோவில், தனது 2+2 சீட்டர் அல்ஃபிரி கான்செப்ட் காரை காட்சிக்கு வைக்கவுள்ளது. இந்த கான்செப்ட் காரை, சென்ற வருடத்தில் நடைபெற்ற ஜெனீவா ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் அறிமுகப்படுத்தி, இதன் விற்பனை அடுத்த ஆண்டு துவங்கும் என்று அறிவித்தது. மாசெராட்டி நிறுவனம், அல்ஃபிரி காரைத் தவிர, துபாயின் தேவைக்கு ஏற்றார்போல ஒரு புதிய வாகனத்தையும் அறிமுகப்படுத்தும் என்று தெரிகிறது. இதை பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் நடைபெறவுள்ள மோட்டார் ஷோவில் வெளிவரும்.

  By raunakஅக்டோபர் 22, 2015
 • டெல்லியில் ஒரு புதிய டீலர்ஷிப்பை பெற்று இந்தியாவிற்குள் மாசெராட்டி மீண்டும் நுழைகிறது

  புது டெல்லியில் கிடைத்துள்ள ஒரு புதிய ஷோரூம் மூலம் இந்தியாவிற்குள் மாசெராட்டி மறுபிரவேசம் செய்துள்ளது. மதுரா ரோட்டில், நவீன தொழில்நுட்பமான 3S வசதி கொண்ட AMP சூப்பர்கார்ஸ் உடன் டீலர்ஷிப் வைத்து இந்நிறுவனம் கைகோர்த்துள்ளது. இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த ஆடம்பர கார் தயாரிப்பாளரான இந்நிறுவனம், ஃபியட் கிரைஸ்லர் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இந்தியாவுடன் (FCAI) இணைந்து செயலாற்றி, இந்திய சந்தைக்குள் மீண்டும் நுழைய போவதாக, கடந்த ஆண்டே அறிவித்தது. இந்த பிராண்ட்டின் அடுத்த டீலர்ஷிப்கள், மும்மை மற்றும் பெங்களூர் ஆகிய நகரங்களில் அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்த புதிய பிராண்ட் ஷோரூமில் அந்நிறுவனத்தின் முன்னணி மாடல்களான குவாட்ரோபோர்ட், கிப்லி, கிரான் டூரிஸ்மோ மற்றும் கிரான் கேப்ரியோ ஆகியவை விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த 3S வசதி கொண்ட ஷோரூமில் விற்பனை மற்றும் விற்பனைக்கு பிறகுள்ள சர்வீஸ் என்ற இரண்டு வசதிகளையும் கொண்டிருப்பதோடு, வாடிக்கையாளர்களின் எல்லாவிதமான கார் தொடர்பான பிரச்சனைகளையும் நிவர்த்தி செய்ய உதவும். மேலும் இந்த ஷோரூமில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரத்யேகமான வாடிக்கையாளர் காத்திருப்பு பகுதியில், மாசெராட்டியின் வரலாறு குறித்த காட்சியகமும், வாடிக்கையாளருக்கு தனது காரை குறித்த எல்லா தகவல்களையும் பெறும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியும் காணப்படுகிறது.

  By nabeelசெப் 23, 2015
 • லேவாண்டே SUV வாகனத்தின் தயாரிப்பு 2016 ல் தொடங்கும் என்று மெசராடி நிறுவனம் உறுதிபடுத்தியுள்ளது.

  அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் லேவாண்டே SUV வாகனத்தின் தயாரிப்பை தொடங்கப் போவதாக மெசராடி நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த கார் மார்ச் மாதத்தில் நடைபெற இருக்கும் ஜெனிவா மோட்டார் ஷோவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பின் அதன் உற்பத்தி தொடங்கப்படும் என்று தெரிகிறது. இதற்கு முந்தைய ஜீப் தொழில் நுட்பத்தை (ப்லேட்பார்ம்) கைவிட்டு க்யூபாங் கான்செப்ட் அடிப்படையில் இந்த SUV தயாரிக்கப்பட உள்ளது. இந்த புதிய வாகனம் முற்றிலும் மெசராடி நிறுவனதின் சொந்த தயாரிப்பாக இருக்கும் என்று அறியப்படுகிறது.

  By manishசெப் 22, 2015
×
We need your சிட்டி to customize your experience