• ஆல்
 • வெளி அமைப்பு
 • உள்ளமைப்பு
 • ரோடு டெஸ்ட்
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ front left side
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ side view (left)
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ rear left view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ front view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ rear view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் front left side
 • ஜாகுவார் எப் டைப் rear left view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் front view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் rear view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் grille
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front left side
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் rear left view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் rear view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் headlight
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் front left side
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் side view (left)
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் rear left view
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் front view
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் rear view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் front left side
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் side view (left)
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் rear left view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் front view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் top view
 • ஜாகுவார் இ பேஸ் front left side image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 front left side image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 side view (left) image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 rear left view image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 front view image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 rear view image
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ dashboard
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ steering controls
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ ஏசி controls
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ gear shifter
 • ஜாகுவார் எப் டைப் dashboard
 • ஜாகுவார் எப் டைப் ஏசி controls
 • ஜாகுவார் எப் டைப் infotainment system main menu
 • ஜாகுவார் எப் டைப் door view of driver seat
 • ஜாகுவார் எப் டைப் seat headrest
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் dashboard
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் infotainment system main menu
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் gear shifter
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front armrest
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் steering controls
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் configuration selector knob
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் instrument cluster
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் open trunk
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் dashboard
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் configuration selector knob
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் instrument cluster
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் ஏசி controls
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 dashboard image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 steering சக்கர image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 instrument cluster image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 infotainment stytem image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 door view of driver seat image
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
1/67
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ front left side
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ side view (left)
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ rear left view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ front view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ rear view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் front left side
 • ஜாகுவார் எப் டைப் rear left view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் front view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் rear view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் grille
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front left side
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் rear left view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் rear view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் headlight
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் front left side
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் side view (left)
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் rear left view
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் front view
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் rear view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் front left side
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் side view (left)
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் rear left view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் front view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் top view
 • ஜாகுவார் இ பேஸ் front left side image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 front left side image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 side view (left) image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 rear left view image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 front view image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 rear view image
 • Oemsite
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ dashboard
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ steering controls
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ ஏசி controls
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ gear shifter
 • ஜாகுவார் எப் டைப் dashboard
 • ஜாகுவார் எப் டைப் ஏசி controls
 • ஜாகுவார் எப் டைப் infotainment system main menu
 • ஜாகுவார் எப் டைப் door view of driver seat
 • ஜாகுவார் எப் டைப் seat headrest
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் dashboard
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் infotainment system main menu
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் gear shifter
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front armrest
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் steering controls
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் configuration selector knob
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் instrument cluster
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் open trunk
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் dashboard
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் configuration selector knob
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் instrument cluster
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் ஏசி controls
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 dashboard image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 steering சக்கர image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 instrument cluster image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 infotainment stytem image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 door view of driver seat image
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
ஜாகுவார் எக்ஸ்இ
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ front left side
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ side view (left)
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ rear left view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ front view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ rear view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் front left side
 • ஜாகுவார் எப் டைப் rear left view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் front view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் rear view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் grille
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front left side
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் rear left view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் rear view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் headlight
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் front left side
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் side view (left)
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் rear left view
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் front view
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் rear view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் front left side
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் side view (left)
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் rear left view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் front view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் top view
 • ஜாகுவார் இ பேஸ் front left side image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 front left side image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 side view (left) image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 rear left view image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 front view image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 rear view image
1/32
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ front left side
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ side view (left)
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ rear left view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ front view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ rear view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் front left side
 • ஜாகுவார் எப் டைப் rear left view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் front view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் rear view
 • ஜாகுவார் எப் டைப் grille
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front left side
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் rear left view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் rear view
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் headlight
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் front left side
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் side view (left)
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் rear left view
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் front view
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் rear view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் front left side
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் side view (left)
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் rear left view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் front view
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் top view
 • ஜாகுவார் இ பேஸ் front left side image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 front left side image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 side view (left) image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 rear left view image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 front view image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 rear view image
 • Oemsite
ஜாகுவார் எக்ஸ்இ
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ dashboard
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ steering controls
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ ஏசி controls
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ gear shifter
 • ஜாகுவார் எப் டைப் dashboard
 • ஜாகுவார் எப் டைப் ஏசி controls
 • ஜாகுவார் எப் டைப் infotainment system main menu
 • ஜாகுவார் எப் டைப் door view of driver seat
 • ஜாகுவார் எப் டைப் seat headrest
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் dashboard
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் infotainment system main menu
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் gear shifter
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front armrest
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் steering controls
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் configuration selector knob
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் instrument cluster
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் open trunk
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் dashboard
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் configuration selector knob
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் instrument cluster
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் ஏசி controls
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 dashboard image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 steering சக்கர image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 instrument cluster image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 infotainment stytem image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 door view of driver seat image
1/30
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ dashboard
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ steering controls
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ ஏசி controls
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்இ gear shifter
 • ஜாகுவார் எப் டைப் dashboard
 • ஜாகுவார் எப் டைப் ஏசி controls
 • ஜாகுவார் எப் டைப் infotainment system main menu
 • ஜாகுவார் எப் டைப் door view of driver seat
 • ஜாகுவார் எப் டைப் seat headrest
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் dashboard
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் infotainment system main menu
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் gear shifter
 • ஜாகுவார் எக்ஸ்எப் front armrest
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் steering controls
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் configuration selector knob
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் instrument cluster
 • ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் open trunk
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் dashboard
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் steering சக்கர
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் configuration selector knob
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் instrument cluster
 • ஜாகுவார் நான்-பேஸ் ஏசி controls
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 dashboard image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 steering சக்கர image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 instrument cluster image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 infotainment stytem image
 • ஜாகுவார் சி எக்ஸ்75 door view of driver seat image
ஜாகுவார் எக்ஸ்இ
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
1/5
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
 • Jaguar XF Road Test Images
ஜாகுவார் எக்ஸ்எப்

உங்களுக்கு உதவும் டூல்கள்

ஜாகுவார் Cars வீடியோக்கள்

 • 2021 Jaguar I-Pace | Better Than Tesla? | First Look | PowerDrift
  2021 Jaguar I-Pace | Better Than Tesla? | First Look | PowerDrift
  ஜூன் 21, 2021
 • 2021 Jaguar I-Pace launched I Electric Yet Unmistakably Jag!
  2021 Jaguar I-Pace launched I Electric Yet Unmistakably Jag!
  மார்ச் 23, 2021
 • 2014 Jaguar XE Sedan | First Look Video
  5:58
  2014 Jaguar XE Sedan | First Look Video
  dec 06, 2019
 • 2019 Jaguar F Type R : Looks like a million bucks : 2018 LA Auto Show : PoweDrift
  4:13
  2019 Jaguar F Type R : Looks like a million bucks : 2018 LA Auto Show : PoweDrift
  ஜனவரி 07, 2019
 • Big Boys Toys : Specials : PowerDrift
  4:25
  Big Boys Toys : Specials : PowerDrift
  nov 03, 2017
×
We need your சிட்டி to customize your experience