அடுத்து வருவது எஸ்யூவி

Around 60 upcoming suv cars like Audi Q8, BMW X7, Porsche Macan 2019 and Land Rover Range Rover Evoque 2019 will be launched in India in 2019-2021. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Suv Cars in India in 2019-2020

ModelExpected PriceExpected Launch Date
Audi Q8Rs. 90.0 Lakh*Jul 25, 2019
BMW X7Rs. 1.2 Cr*Jul 25, 2019
Porsche Macan 2019Rs. 70.0 Lakh*Jul 29, 2019
Land Rover Range Rover Evoque 2019Rs. 55.0 Lakh*Aug 01, 2019
Mercedes-Benz GLBRs. 40.0 Lakh*Aug 01, 2019

அடுத்து வருவது இந்தியா இல் எஸ்யூவி

 • ஆடி க்யூ8
  ஆடி க்யூ8
  Rs90.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 25, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ7்
  பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ7்
  Rs1.2 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 25, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • போர்ஸ்சி மாகன் 2019
  போர்ஸ்சி மாகன் 2019
  Rs70.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 29, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • Land Rover Range Rover Evoque 2019
  Land Rover Range Rover Evoque 2019
  Rs55.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 01, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் GLB
  மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் GLB
  Rs40.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 01, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் GLE 2019
  மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் ஜிஎல்இ 2019
  Rs70.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 12, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆஸ்டன் மார்ட்டின் டிபிஎக்ஸ்
  ஆஸ்டன் மார்ட்டின் டிபிஎக்ஸ்
  Rs3.5 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 15, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆடி க்யூ3 2019
  ஆடி க்யூ3 2019
  Rs40.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 15, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • வோல்க்ஸ்வேகன் T-Roc
  வோல்க்ஸ்வேகன் T-Roc
  Rs18.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 15, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் GLC 2019
  மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் ஜிஎல்சி 2019
  Rs60.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 17, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஜீப் Wrangler 2019
  ஜீப் Wrangler 2019
  Rs65.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 20, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா செல்டோஸ்
  க்யா செல்டோஸ்
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 22, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மாருதி Grand Vitara
  மாருதி கிராண்டு Vitara
  Rs22.7 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 25, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மஹிந்திரா இகேயூவி
  மஹிந்திரா இகேயூவி
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Sep 20, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • நிசான் எக்ஸ்-டிரையல்
  நிசான் எக்ஸ்-டிரையல்
  Rs22.6 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Sep 25, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹோண்டா விசில்
  ஹோண்டா விசில்
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Sep 30, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆடி Q2
  ஆடி Q2
  Rs30.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Oct 01, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஸ்கோடா கொடிக்
  ஸ்கோடா கொடிக்
  Rs36.79 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Oct 10, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் Santa Fe 2019
  ஹூண்டாய் Santa Fe 2019
  Rs27.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Oct 15, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மாருதி S-Presso (Future S)
  மாருதி S-Presso (Future S)
  Rs4.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Oct 15, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டாடா Buzzard
  டாடா Buzzard
  Rs16.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Oct 16, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹோண்டா ஹெச்ஆர்-வி
  ஹோண்டா ஹெச்ஆர்-வி
  Rs14.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Nov 01, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆடி e-tron
  ஆடி e-tron
  Rs1.5 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Nov 02, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மிட்சுபிஷி Pajero ஸ்போர்ட் 2019
  மிட்சுபிஷி Pajero ஸ்போர்ட் 2019
  Rs25.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Nov 11, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எம்ஜி ஆர்எக்ஸ்
  எம்ஜி ஆர்எக்ஸ்
  Rs14.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 06, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஜாகுவார் E Pace
  ஜாகுவார் இ Pace
  Rs45.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 20, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா ஸ்போர்டேஜ்
  க்யா ஸ்போர்டேஜ்
  Rs25.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jan 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டாடா ஹெச் 7 எக்ஸ்
  டாடா ஹெச் 7 எக்ஸ்
  Rs15.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jan 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எம்ஜி Baojun 510
  எம்ஜி Baojun 510
  Rs11.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jan 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மஹிந்திரா XUV Aero
  மஹிந்திரா XUV Aero
  Rs17.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Feb 12, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக

நவீன எஸ்யூவி கார்கள்

*எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை

எஸ்யூவி கார்கள் பிரபலம்

*எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
×
உங்கள் நகரம் எது?
New
CarDekho Web App
CarDekho Web App

0 MB Storage, 2x faster experience