வரவிருக்கும் எஸ்யூவி

Around 61 upcoming எஸ்யூவி cars like வாங்குலர் 2024, எக்ஸ்யூவி 3XO, யூஎக்ஸ், eqa, கோனா எலக்ட்ரிக் 2024 will be launched in India in 2024-2026. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming எஸ்யூவி Cars in India in 2024-2025

மாடல்எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்expected launch date
ஜீப் வாங்குலர் 2024Rs. 65 லட்சம்*ஏப்ரல் 25, 2024
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி 3XORs. 9 லட்சம்*ஏப்ரல் 29, 2024
லேக்சஸ் யூஎக்ஸ்Rs. 40 லட்சம்*மே 06, 2024
மெர்சிடீஸ் eqaRs. 60 லட்சம்*மே 06, 2024
ஹூண்டாய் கோனா எலக்ட்ரிக் 2024Rs. 25 லட்சம்*மே 16, 2024
மேலும் படிக்க

இந்தியாவில் வரவிருக்கும் எஸ்யூவி கார்கள்

 • பேஸ்லிப்ட்
  ஜீப் வாங்குலர் 2024
  ஜீப் வாங்குலர் 2024
  Rs65 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஏப்ரல் 25, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி 3XO
  மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி 3XO
  Rs9 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஏப்ரல் 29, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • லேக்சஸ் யூஎக்ஸ்
  லேக்சஸ் யூஎக்ஸ்
  Rs40 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  மே 06, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எலக்ட்ரிக்
  மெர்சிடீஸ் eqa
  மெர்சிடீஸ் eqa
  Rs60 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  மே 06, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எலக்ட்ரிக்
  ஹூண்டாய் கோனா எலக்ட்ரிக் 2024
  ஹூண்டாய் கோனா எலக்ட்ரிக் 2024
  Rs25 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  மே 16, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஃபோர்ஸ் குர்கா 5 டோர்
  ஃபோர்ஸ் குர்கா 5 டோர்
  Rs16 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  மே 18, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எலக்ட்ரிக்
  மெர்சிடீஸ் eqs எஸ்யூவி
  மெர்சிடீஸ் eqs எஸ்யூவி
  Rs2 சிஆர்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  மே 20, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பேஸ்லிப்ட்
  பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்6
  பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்6
  Rs1.39 - 1.49 சிஆர்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  மே 25, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எலக்ட்ரிக்
  க்யா ev9
  க்யா ev9
  Rs80 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 01, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பேஸ்லிப்ட்
  எம்ஜி குளோஸ்டர் 2024
  எம்ஜி குளோஸ்டர் 2024
  Rs39.50 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆடி க்யூ8 2024
  ஆடி க்யூ8 2024
  Rs1.17 சிஆர்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பேஸ்லிப்ட்
  ஹூண்டாய் டுக்ஸன் 2024
  ஹூண்டாய் டுக்ஸன் 2024
  Rs30 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மஹிந்திரா thar 5-door
  மஹிந்திரா thar 5-door
  Rs15 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பேஸ்லிப்ட்
  மெர்சிடீஸ் ஜிஎல்பி 2024
  மெர்சிடீஸ் ஜிஎல்பி 2024
  Rs65 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஸ்கோடா கொடிக் 2024
  ஸ்கோடா கொடிக் 2024
  Rs40 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டொயோட்டா லேண்டு க்ரூஸர் 250
  டொயோட்டா லேண்டு க்ரூஸர் 250
  Rs1 சிஆர்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எலக்ட்ரிக்
  வோல்வோ ex90
  வோல்வோ ex90
  Rs1.50 சிஆர்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மஹிந்திரா xuv900
  மஹிந்திரா xuv900
  Rs25 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பேஸ்லிப்ட்
  ஹூண்டாய் அழகேசர் 2024
  ஹூண்டாய் அழகேசர் 2024
  Rs17 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூன் 30, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எலக்ட்ரிக்
  டாடா curvv ev
  டாடா curvv ev
  Rs20 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூலை 16, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி500 2024
  மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி500 2024
  Rs12 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூலை 20, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா ஸ்போர்டேஜ்
  க்யா ஸ்போர்டேஜ்
  Rs25 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஜூலை 20, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹோண்டா டபிள்யூஆர்-வி
  ஹோண்டா டபிள்யூஆர்-வி
  Rs8 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஆகஸ்ட் 01, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் பலிசாடி
  ஹூண்டாய் பலிசாடி
  Rs40 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஆகஸ்ட் 01, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • நிசான் juke
  நிசான் juke
  Rs25 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஆகஸ்ட் 10, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டாடா curvv
  டாடா curvv
  Rs10.50 - 11.50 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  ஆகஸ்ட் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மஹிந்திரா போலிரோ 2024
  மஹிந்திரா போலிரோ 2024
  Rs10 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  நவ 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எலக்ட்ரிக்
  மாருதி இவிஎக்ஸ்
  மாருதி இவிஎக்ஸ்
  Rs22 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  டிசம்பர் 02, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எலக்ட்ரிக்
  ஸ்கோடா enyaq iv
  ஸ்கோடா enyaq iv
  Rs65 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  டிசம்பர் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எலக்ட்ரிக்
  மஹிந்திரா பிஇ 09
  மஹிந்திரா பிஇ 09
  Rs45 லட்சம்
  கணக்கிடப்பட்ட விலை
  டிசம்பர் 15, 2024 Expected Launch
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக

சமீபத்திய எஸ்யூவி கார்கள்

 • வோல்க்ஸ்வேகன் டைய்கன்
  வோல்க்ஸ்வேகன் டைய்கன்
  Rs11.70 - 20 லட்சம்*
 • மஹிந்திரா bolero neo plus
  மஹிந்திரா bolero neo plus
  Rs11.39 - 12.49 லட்சம்*
 • ஜீப் காம்பஸ்
  ஜீப் காம்பஸ்
  Rs20.69 - 32.27 லட்சம்*
 • எம்ஜி ஹெக்டர்
  எம்ஜி ஹெக்டர்
  Rs13.99 - 21.95 லட்சம்*
 • எம்ஜி ஹெக்டர் பிளஸ்
  எம்ஜி ஹெக்டர் பிளஸ்
  Rs17 - 22.76 லட்சம்*
 • அனைத்து லேட்டஸ்ட் எஸ்யூவி கார்கள் பார்க்க

சமீபத்திய எஸ்யூவி கார்கள்

×
We need your சிட்டி to customize your experience