அடுத்து வருவது 5 லக்ஹ கார் அண்டர்

Around 4 upcoming cars under ₹ 5 lakh Maruti XL5, Maruti Ignis 2020, Honda Brio 2019 and Hyundai Nexo will be launched in India in 2020-2021. Among these 4 upcoming cars, there are 1 SUV and 3 Hatchback. Of the above, 2 cars are expected to launch in the next three months. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Cars in 2020 & 2021

ModelExpected PriceExpected Launch Date
Maruti XL5Rs. 5.0 லட்சம்*feb 10, 2020
Maruti Ignis 2020Rs. 5.0 லட்சம்*feb 20, 2020
Honda Brio 2019Rs. 5.0 லட்சம்*dec 01, 2020
Hyundai NexoRs. na*oct 15, 2021

அடுத்து வருவது இந்தியா இல் 5 லக்ஹ கார் அண்டர்

×
உங்கள் நகரம் எது?