அடுத்து வருவது 1 கோடிக்கு மேல் கார்கள்

Around 14 upcoming cars above ₹ 1 crore Lamborghini Huracan EVO, Lexus LC 500h, Porsche Taycan and Mercedes-Benz EQC will be launched in India in 2020-2021. Among these 14 upcoming cars, there are 1 Hybrids, 4 Sedans, 3 SUV, 1 Convertibles, 2 luxury and 3 Coupe. Of the above, 4 cars are expected to launch in the next three months. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Cars in 2020 & 2021

ModelExpected PriceExpected Launch Date
Lamborghini Huracan EVORs. 4.1 சிஆர்*jan 29, 2020
Lexus LC 500hRs. 2.8 சிஆர்*jan 31, 2020
Porsche TaycanRs. 1.08 சிஆர்*mar 15, 2020
Mercedes-Benz EQCRs. 1.0 சிஆர்*apr 10, 2020
Audi A8 2019Rs. 1.0 சிஆர்*apr 28, 2020

அடுத்து வருவது இந்தியா இல் 1 கோடிக்கு மேல் கார்கள்

 • லாம்போர்கினி ஹூராகான் evo
  லாம்போர்கினி ஹூராகான் evo
  Rs2.91 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jan 29, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • லேக்சஸ் எல்சி 500 ம
  லேக்சஸ் எல்சி 500 ம
  Rs2.8 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  jan 31, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • போர்ஸ்சி தயக்கன்
  போர்ஸ்சி தயக்கன்
  Rs1.08 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  mar 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்சிடீஸ் பென்ஸ் இக்யூசி
  மெர்சிடீஸ் பென்ஸ் இக்யூசி
  Rs1.0 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  apr 10, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆடி ஏ8 2019
  ஆடி ஏ8 2019
  Rs1.0 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  apr 28, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆஸ்டன் மார்டின் டி.பி.எஸ் சூப்பர்லெக்ரா
  ஆஸ்டன் மார்டின் டி.பி.எஸ் சூப்பர்லெக்ரா
  Rs5.0 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  மே 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • அடுத்து வருவது Cars by Budget
 • பிஎன்டபில்யூ ஐ3
  பிஎன்டபில்யூ ஐ3
  Rs1.0 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  மே 22, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆடி இ-ட்ரான்
  ஆடி இ-ட்ரான்
  Rs1.5 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  jul 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்6 2020
  பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்6 2020
  Rs1.0 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  jul 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டெஸ்லா மாதிரி எஸ்
  டெஸ்லா மாதிரி எஸ்
  Rs1.5 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  aug 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆஸ்டன் மார்டின் டிபிஎக்ஸ்
  ஆஸ்டன் மார்டின் டிபிஎக்ஸ்
  Rs3.5 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  aug 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்சிடீஸ் பென்ஸ் ஏஎம்ஜி ஜிடி 4-door கூப்
  மெர்சிடீஸ் பென்ஸ் ஏஎம்ஜி ஜிடி 4-door கூப்
  Rs1.2 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  dec 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்சிடீஸ் பென்ஸ் ஏஎம்ஜி ஜிஎல்இ 53 கூப்
  மெர்சிடீஸ் பென்ஸ் ஏஎம்ஜி ஜிஎல்இ 53 கூப்
  Rs1.0 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  dec 30, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ்
  டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ்
  Rs2.0 சிஆர்*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  dec 10, 2021 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
×
உங்கள் நகரம் எது?