சிர்ஹித் - பேட்கார் இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை சிர்ஹித் - பேட்கார் ஆரம்பிப்பது Rs. 7.80 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட் உடன் விலை Rs. 14.35 லட்சம். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் சிர்ஹித் - பேட்கார் சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் டாடா punch விலை சிர்ஹித் - பேட்கார் Rs. 6 லட்சம் மற்றும் மாருதி brezza விலை  சிர்ஹித் - பேட்கார் தொடங்கி Rs. 8.19 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 14.32 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்Rs. 14.87 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்Rs. 14.44 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்Rs. 14.21 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்Rs. 14.78 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் darkRs. 14.15 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்Rs. 15.57 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dtRs. 13.47 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxsRs. 13.87 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்Rs. 16.31 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்Rs. 13.64 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.36 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 10.71 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்புRs. 14.10 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 13.26 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 13.59 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.38 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 13.07 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்Rs. 12.90 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்Rs. 15.40 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kazirangaRs. 13.98 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்Rs. 16.40 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்Rs. 16.42 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்Rs. 15.74 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்Rs. 14.04 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.63 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்Rs. 14.61 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 11.38 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்Rs. 12.34 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்Rs. 15.52 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 11.33 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்Rs. 12.96 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 15.91 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dtRs. 14.04 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dtRs. 13.07 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 8.91 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 10.03 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxRs. 13.30 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 13.93 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.78 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 12.79 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 13.98 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்Rs. 14.83 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.24 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்Rs. 15.01 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 12.05 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 15.10 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்Rs. 14.72 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 11.38 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 16.37 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்Rs. 15.69 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்Rs. 14.89 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்Rs. 14.61 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்Rs. 13.81 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet editionRs. 14.13 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்Rs. 15.57 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்புRs. 13.64 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.18 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்Rs. 16.25 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 10.76 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 13.70 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.83 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்Rs. 15.66 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 12.17 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்Rs. 16.14 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

சிர்ஹித் - பேட்கார் சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

**டாடா நிக்சன் price is not available in சிர்ஹித் - பேட்கார், currently showing price in பட்டியாலா

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.999,900
ஆர்டிஓRs.89,991
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.11,38,413*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.38 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,74,900
ஆர்டிஓRs.96,741
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,205
othersRs.10,749
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,33,595*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.34 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,129,900
ஆர்டிஓRs.1,01,691
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,172
othersRs.11,299
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,96,062*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.96 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,39,900
ஆர்டிஓRs.1,02,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,530
othersRs.11,399
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,07,420*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.07 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,184,900
ஆர்டிஓRs.1,06,641
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,140
othersRs.11,849
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,58,530*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.59 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,194,900
ஆர்டிஓRs.1,07,541
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,498
othersRs.11,949
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,69,888*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.70 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,14,900
ஆர்டிஓRs.1,09,341
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,213
othersRs.12,149
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,92,603*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.13.93 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,12,491
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,465
othersRs.12,499
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,32,355*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.32 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,13,391
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,823
othersRs.12,599
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,43,713*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.44 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,9,00
ஆர்டிஓRs.1,14,741
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,60,749*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)Rs.14.61 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,79,899
ஆர்டிஓRs.1,67,437
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road விலை in புது டெல்லி : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,09,933*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.10 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,16,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,896
othersRs.12,899
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,77,786*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.78 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,294,900
ஆர்டிஓRs.1,16,541
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,075
othersRs.12,949
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,83,465*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)Rs.14.83 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,17,891
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,611
othersRs.13,099
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,00,501*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.01 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.1,19,241
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,148
othersRs.13,249
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,17,538*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.18 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,44,900
ஆர்டிஓRs.1,21,041
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,863
othersRs.13,449
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,40,253*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)Rs.15.40 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,354,9,00
ஆர்டிஓRs.1,21,941
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,221
othersRs.13,549
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,51,611*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)Rs.15.52 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,59,900
ஆர்டிஓRs.1,22,391
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,400
othersRs.13,599
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,57,290*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.57 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,359,900
ஆர்டிஓRs.1,22,391
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,400
othersRs.13,599
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,57,290*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.57 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,64,900
ஆர்டிஓRs.1,22,841
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,579
othersRs.13,649
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,62,969*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.63 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,67,900
ஆர்டிஓRs.1,23,111
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,686
othersRs.13,679
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,66,376*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,69,900
ஆர்டிஓRs.1,23,291
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,758
othersRs.13,699
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,68,648*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)Rs.15.69 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,374,900
ஆர்டிஓRs.1,23,741
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,936
othersRs.13,749
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,74,326*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.74 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,389,900
ஆர்டிஓRs.1,25,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,473
othersRs.13,899
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,91,363*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.91 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1409,900
ஆர்டிஓRs.1,26,891
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,188
othersRs.14,099
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,14,078*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.14 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,419,900
ஆர்டிஓRs.1,27,791
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,546
othersRs.14,199
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,25,436*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.25 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,24,9,00
ஆர்டிஓRs.1,28,241
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,725
othersRs.14,249
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,31,115*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.31 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,29,900
ஆர்டிஓRs.1,28,691
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,904
othersRs.14,299
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,36,794*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.37 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,32,900
ஆர்டிஓRs.1,28,961
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,011
othersRs.14,329
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,40,201*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.40 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,434,900
ஆர்டிஓRs.1,29,141
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,083
othersRs.14,349
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,42,473*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்)(top model)Rs.16.42 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,79,900
ஆர்டிஓRs.70,191
இன்சூரன்ஸ்Rs.40,653
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.8,90,744*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.8.91 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,79,900
ஆர்டிஓRs.79,191
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,230
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.10,03,321*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.03 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.939,900
ஆர்டிஓRs.84,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,376
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.10,70,867*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.71 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,44,9,00
ஆர்டிஓRs.85,041
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,555
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.10,76,496*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.76 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.994,900
ஆர்டிஓRs.89,541
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,343
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.11,32,784*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.33 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.999,900
ஆர்டிஓRs.89,991
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.11,38,413*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.38 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,900
ஆர்டிஓRs.94,491
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,05,201*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.05 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,059,9,00
ஆர்டிஓRs.95,391
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,16,558*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.17 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,00,341
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,79,026*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.79 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,124,900
ஆர்டிஓRs.1,01,241
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,90,384*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.90 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,39,9,00
ஆர்டிஓRs.1,02,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,530
othersRs.11,399
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,07,420*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)Rs.13.07 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,9,00
ஆர்டிஓRs.1,14,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,890
othersRs.11,449
on-road விலை in புது டெல்லி : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,25,729*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.26 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,54,900
ஆர்டிஓRs.1,03,941
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,067
othersRs.11,549
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,24,457*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.24 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,54,900
ஆர்டிஓRs.1,22,940
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road விலை in புது டெல்லி : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,35,765*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.36 லட்சம்*
xz plus lux(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,59,900
ஆர்டிஓRs.1,04,391
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,246
othersRs.11,599
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,30,136*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
xz plus lux(பெட்ரோல்)Rs.13.30 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,74,900
ஆர்டிஓRs.1,05,741
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,782
othersRs.11,749
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,47,172*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)Rs.13.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,189,900
ஆர்டிஓRs.1,07,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,319
othersRs.11,899
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,64,209*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)Rs.13.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,89,9,00
ஆர்டிஓRs.1,07,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,319
othersRs.11,899
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,64,209*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,04,900
ஆர்டிஓRs.1,08,441
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,855
othersRs.12,049
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,81,245*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.81 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.1,08,891
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,86,924*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)Rs.13.87 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.1,09,791
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,392
othersRs.12,199
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,98,282*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)Rs.13.98 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.1,09,791
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,392
othersRs.12,199
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,98,282*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.98 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,900
ஆர்டிஓRs.1,10,241
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,571
othersRs.12,249
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,03,961*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)Rs.14.04 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,900
ஆர்டிஓRs.1,10,241
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,571
othersRs.12,249
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,03,961*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.04 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,229,900
ஆர்டிஓRs.1,10,691
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,750
othersRs.12,299
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,09,640*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.10 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,32,900
ஆர்டிஓRs.1,10,961
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,857
othersRs.12,329
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,13,047*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.13 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,234,900
ஆர்டிஓRs.1,11,141
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,15,318*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)Rs.14.15 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.1,11,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,107
othersRs.12,399
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,20,997*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.21 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,254,900
ஆர்டிஓRs.1,12,941
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,644
othersRs.12,549
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,38,034*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.38 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,14,741
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,60,749*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.61 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,284,900
ஆர்டிஓRs.1,15,641
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,717
othersRs.12,849
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,72,107*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,16,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,896
othersRs.12,899
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,77,786*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.78 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,294,900
ஆர்டிஓRs.1,16,541
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,075
othersRs.12,949
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,83,465*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.83 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,97,900
ஆர்டிஓRs.1,16,811
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,182
othersRs.12,979
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,86,872*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.87 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,299,900
ஆர்டிஓRs.1,16,991
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,254
othersRs.12,999
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,89,144*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.89 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.999,900
ஆர்டிஓRs.89,991
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.11,38,413*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.38 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,74,900
ஆர்டிஓRs.96,741
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,205
othersRs.10,749
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,33,595*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.34 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,129,900
ஆர்டிஓRs.1,01,691
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,172
othersRs.11,299
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,96,062*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.96 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,39,900
ஆர்டிஓRs.1,02,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,530
othersRs.11,399
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,07,420*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.07 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,184,900
ஆர்டிஓRs.1,06,641
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,140
othersRs.11,849
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,58,530*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.59 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,194,900
ஆர்டிஓRs.1,07,541
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,498
othersRs.11,949
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,69,888*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.70 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,14,900
ஆர்டிஓRs.1,09,341
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,213
othersRs.12,149
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,92,603*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.13.93 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,12,491
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,465
othersRs.12,499
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,32,355*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.32 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,13,391
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,823
othersRs.12,599
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,43,713*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.44 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,9,00
ஆர்டிஓRs.1,14,741
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,60,749*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)Rs.14.61 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,79,899
ஆர்டிஓRs.1,67,437
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,797
othersRs.12,798
Rs.72,452
on-road விலை in புது டெல்லி : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,09,933*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.10 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,16,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,896
othersRs.12,899
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,77,786*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.78 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,294,900
ஆர்டிஓRs.1,16,541
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,075
othersRs.12,949
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,83,465*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)Rs.14.83 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,17,891
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,611
othersRs.13,099
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,00,501*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.01 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.1,19,241
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,148
othersRs.13,249
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,17,538*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.18 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,44,900
ஆர்டிஓRs.1,21,041
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,863
othersRs.13,449
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,40,253*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)Rs.15.40 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,354,9,00
ஆர்டிஓRs.1,21,941
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,221
othersRs.13,549
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,51,611*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)Rs.15.52 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,59,900
ஆர்டிஓRs.1,22,391
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,400
othersRs.13,599
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,57,290*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.57 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,359,900
ஆர்டிஓRs.1,22,391
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,400
othersRs.13,599
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,57,290*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.57 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,64,900
ஆர்டிஓRs.1,22,841
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,579
othersRs.13,649
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,62,969*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.63 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,67,900
ஆர்டிஓRs.1,23,111
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,686
othersRs.13,679
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,66,376*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,69,900
ஆர்டிஓRs.1,23,291
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,758
othersRs.13,699
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,68,648*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)Rs.15.69 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,374,900
ஆர்டிஓRs.1,23,741
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,936
othersRs.13,749
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,74,326*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.74 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,389,900
ஆர்டிஓRs.1,25,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,473
othersRs.13,899
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.15,91,363*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.91 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1409,900
ஆர்டிஓRs.1,26,891
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,188
othersRs.14,099
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,14,078*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.14 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,419,900
ஆர்டிஓRs.1,27,791
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,546
othersRs.14,199
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,25,436*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.25 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,24,9,00
ஆர்டிஓRs.1,28,241
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,725
othersRs.14,249
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,31,115*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.31 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,29,900
ஆர்டிஓRs.1,28,691
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,904
othersRs.14,299
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,36,794*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.37 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,32,900
ஆர்டிஓRs.1,28,961
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,011
othersRs.14,329
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,40,201*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.40 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,434,900
ஆர்டிஓRs.1,29,141
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,083
othersRs.14,349
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.16,42,473*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்)(top model)Rs.16.42 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,79,900
ஆர்டிஓRs.70,191
இன்சூரன்ஸ்Rs.40,653
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.8,90,744*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
டாடா நிக்சன்Rs.8.91 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,79,900
ஆர்டிஓRs.79,191
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,230
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.10,03,321*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.03 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.939,900
ஆர்டிஓRs.84,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,376
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.10,70,867*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.71 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,44,9,00
ஆர்டிஓRs.85,041
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,555
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.10,76,496*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.76 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.994,900
ஆர்டிஓRs.89,541
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,343
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.11,32,784*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.33 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.999,900
ஆர்டிஓRs.89,991
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.11,38,413*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.38 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,900
ஆர்டிஓRs.94,491
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,05,201*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.05 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,059,9,00
ஆர்டிஓRs.95,391
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,16,558*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.17 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,00,341
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,79,026*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.79 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,124,900
ஆர்டிஓRs.1,01,241
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.12,90,384*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.90 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,39,9,00
ஆர்டிஓRs.1,02,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,530
othersRs.11,399
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,07,420*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)Rs.13.07 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,9,00
ஆர்டிஓRs.1,14,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,890
othersRs.11,449
on-road விலை in புது டெல்லி : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,25,729*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.26 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,54,900
ஆர்டிஓRs.1,03,941
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,067
othersRs.11,549
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,24,457*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.24 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,54,900
ஆர்டிஓRs.1,22,940
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,376
othersRs.11,549
Rs.68,952
on-road விலை in புது டெல்லி : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,35,765*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.36 லட்சம்*
xz plus lux(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,59,900
ஆர்டிஓRs.1,04,391
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,246
othersRs.11,599
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,30,136*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
xz plus lux(பெட்ரோல்)Rs.13.30 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,74,900
ஆர்டிஓRs.1,05,741
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,782
othersRs.11,749
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,47,172*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)Rs.13.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,189,900
ஆர்டிஓRs.1,07,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,319
othersRs.11,899
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,64,209*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)Rs.13.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,89,9,00
ஆர்டிஓRs.1,07,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,319
othersRs.11,899
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,64,209*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,04,900
ஆர்டிஓRs.1,08,441
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,855
othersRs.12,049
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,81,245*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.81 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.1,08,891
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,86,924*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)Rs.13.87 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.1,09,791
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,392
othersRs.12,199
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,98,282*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)Rs.13.98 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.1,09,791
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,392
othersRs.12,199
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.13,98,282*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.98 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,900
ஆர்டிஓRs.1,10,241
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,571
othersRs.12,249
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,03,961*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)Rs.14.04 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,900
ஆர்டிஓRs.1,10,241
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,571
othersRs.12,249
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,03,961*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.04 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,229,900
ஆர்டிஓRs.1,10,691
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,750
othersRs.12,299
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,09,640*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.10 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,32,900
ஆர்டிஓRs.1,10,961
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,857
othersRs.12,329
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,13,047*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.13 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,234,900
ஆர்டிஓRs.1,11,141
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,15,318*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)Rs.14.15 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.1,11,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,107
othersRs.12,399
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,20,997*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.21 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,254,900
ஆர்டிஓRs.1,12,941
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,644
othersRs.12,549
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,38,034*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.38 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,14,741
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,60,749*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.61 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,284,900
ஆர்டிஓRs.1,15,641
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,717
othersRs.12,849
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,72,107*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,16,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,896
othersRs.12,899
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,77,786*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.78 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,294,900
ஆர்டிஓRs.1,16,541
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,075
othersRs.12,949
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,83,465*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.83 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,97,900
ஆர்டிஓRs.1,16,811
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,182
othersRs.12,979
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,86,872*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.87 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,299,900
ஆர்டிஓRs.1,16,991
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,254
othersRs.12,999
on-road விலை in பட்டியாலா : (not available சிர்ஹித் - பேட்கார்)Rs.14,89,144*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மார்ச் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.89 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு
 • உதிரி பாகங்கள்

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை year

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9751
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,4461
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9752
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,4462
  டீசல்மேனுவல்Rs.7,4583
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.5,9283
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9754
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,4464
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9755
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,8275
  15000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட

   Found what you were looking for?

   டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.4/5
   அடிப்படையிலான692 பயனர் மதிப்புரைகள்
   • ஆல் (691)
   • Price (78)
   • Service (64)
   • Mileage (190)
   • Looks (143)
   • Comfort (211)
   • Space (51)
   • Power (62)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • Tata Nexon A Fantastic Automobile

    Tata Nexon is a fantastic automobile in this price range. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong and performs very well. superior interior ...மேலும் படிக்க

    இதனால் harkomal singh
    On: Mar 22, 2023 | 309 Views
   • Features And Technology Offered By The Tata Nexon

    The Tata Nexon is a great option for those in the market for a subcompact SUV. With its eye-catching design and array of features, the Nexon is an attractive package at a...மேலும் படிக்க

    இதனால் patel jyotiben y
    On: Mar 21, 2023 | 245 Views
   • The Tata Nexon - A Comprehensive Overview Of The Subcompact SUV

    The Tata Nexon is a popular subcompact SUV produced by the Indian automaker Tata Motors. It was launched in 2017 and has since gained a loyal following due to its stylish...மேலும் படிக்க

    இதனால் patel darshan yogeshbhai
    On: Mar 21, 2023 | 161 Views
   • Nexon Is A Fantastic Car

    Tata Nexon a fantastic automobile at this price range. Tata Nexon xz+ is the only vehicle in this price range that is strong and performs very well. The only thing I regr...மேலும் படிக்க

    இதனால் dinesh goluguri
    On: Mar 14, 2023 | 3790 Views
   • Tata Nexon Is A Practical Car

    The Tata Nexon is a compact SUV produced by the Indian automaker Tata Motors. First launched in 2017, the Nexon has quickly gained popularity in India and other markets a...மேலும் படிக்க

    இதனால் dheeraj
    On: Mar 09, 2023 | 4006 Views
   • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

   டாடா நிக்சன் வீடியோக்கள்

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ஜூன் 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

   Ask Question

   Are you Confused?

   48 hours இல் Ask anything & get answer

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   Tata Nexon? இல் How many colours are available

   Abhijeet asked on 16 Mar 2023

   Tata Nexon is available in 8 different colours - Grassland Beige, Flame Red, Cal...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 16 Mar 2023

   the Tata Nexon? க்கு What ஐஎஸ் the waiting period

   Abhijeet asked on 24 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 24 Feb 2023

   sale? க்கு ஐஎஸ் the டாடா நிக்சன் கிடைப்பது

   DevyaniSharma asked on 13 Feb 2023

   For the availability, we would suggest you to please connect with the nearest au...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 13 Feb 2023

   Does டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் Plus எஸ் have fog lights?

   AjayRawat asked on 12 Feb 2023

   No, the Tata Nexon XM Plus S is not equipped with fog lights.

   By Cardekho experts on 12 Feb 2023

   What ஐஎஸ் மைலேஜ் அதன் டாடா Nexon?

   Chouhan asked on 9 Feb 2023

   The Automatic Diesel variant has a mileage of 22.07 kmpl. The Manual Diesel vari...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 9 Feb 2023

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   பட்டியாலாRs. 8.91 - 16.42 லட்சம்
   மோஹாலிRs. 8.91 - 16.42 லட்சம்
   சண்டிகர்Rs. 8.67 - 15.99 லட்சம்
   அம்பாலாRs. 8.83 - 16.28 லட்சம்
   பான்ஞ்குலாRs. 8.83 - 16.28 லட்சம்
   லுதியானாRs. 8.91 - 16.42 லட்சம்
   நாவன்ஷாஹர்Rs. 8.91 - 16.42 லட்சம்
   சோலன்Rs. 8.68 - 15.85 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு டாடா கார்கள்

   • பாப்புலர்
   • உபகமிங்
   • டாடா altroz racer
    டாடா altroz racer
    Rs.10 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மே 15, 2023
   • டாடா ஹெரியர் 2023
    டாடா ஹெரியர் 2023
    Rs.15 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 05, 2023
   • டாடா ஆல்டரோஸ்
    டாடா ஆல்டரோஸ்
    Rs.6.45 - 10.55 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 15, 2023
   • டாடா punch
    டாடா punch
    Rs.6 - 10.14 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 15, 2023
   • டாடா சாஃபாரி 2023
    டாடா சாஃபாரி 2023
    Rs.16 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 15, 2023
   சிர்ஹித் - பேட்கார் இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience