புனே இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை புனே ஆரம்பிப்பது Rs. 7.80 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட் உடன் விலை Rs. 14.50 லட்சம்.பயன்படுத்திய டாடா நிக்சன் இல் புனே விற்பனைக்கு கிடைக்கும் Rs. 5.50 லட்சம் முதல். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் புனே சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் டாடா punch விலை புனே Rs. 6 லட்சம் மற்றும் மாருதி brezza விலை  புனே தொடங்கி Rs. 8.29 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 15.30 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்Rs. 15.55 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்Rs. 15.42 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்Rs. 14.87 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்Rs. 15.46 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் darkRs. 14.81 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்Rs. 13.10 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்Rs. 16.62 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dtRs. 14.11 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxsRs. 14.52 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்Rs. 17.39 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.87 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்Rs. 14.28 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 11.16 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 13.76 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்புRs. 14.75 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 14.53 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்Rs. 13.52 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 15.05 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்Rs. 16.44 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kazirangaRs. 14.64 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்Rs. 17.49 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்Rs. 17.51 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்Rs. 16.79 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்Rs. 14.69 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்Rs. 13.75 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.68 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்Rs. 15.28 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 11.94 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்Rs. 16.56 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 16.97 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 11.74 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dtRs. 14.69 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dtRs. 13.70 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 9.20 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 10.47 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxRs. 13.93 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.78 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.89 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 13.41 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.64 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்Rs. 15.84 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்Rs. 16.02 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 14.53 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 12.64 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 15.66 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்Rs. 15.40 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 12.12 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 17.45 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்Rs. 16.73 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்Rs. 15.57 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்Rs. 15.60 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்Rs. 14.46 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet editionRs. 14.79 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்Rs. 16.62 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்புRs. 14.28 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.20 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்Rs. 17.33 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 11.22 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 15.51 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்Rs. 16.71 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 12.70 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்Rs. 17.21 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 13.87 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

புனே சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,35,137
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,616
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.11,94,253*
EMI: Rs.23,131/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.94 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,79,900
ஆர்டிஓRs.1,56,760
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,778
மற்றவைகள்Rs.11,399
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.13,09,837*
EMI: Rs.25,347/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.10 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,64,614
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,955
மற்றவைகள்Rs.11,949
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.13,75,418*
EMI: Rs.26,586/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.75 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,66,042
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,349
மற்றவைகள்Rs.12,049
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.13,87,340*
EMI: Rs.26,866/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.87 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,73,896
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,523
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,52,918*
EMI: Rs.28,104/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.53 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,73,896
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,523
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.14,52,918*
EMI: Rs.28,077/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.53 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,78,180
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,710
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.14,88,689*
EMI: Rs.28,749/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.89 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,83,178
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,093
மற்றவைகள்Rs.13,249
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,30,420*
EMI: Rs.29,596/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.30 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,84,606
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,491
மற்றவைகள்Rs.13,349
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.15,42,346*
EMI: Rs.29,778/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.15.42 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,86,748
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,082
மற்றவைகள்Rs.13,499
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.15,60,229*
EMI: Rs.30,114/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.60 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.1,87,462
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,280
மற்றவைகள்Rs.13,549
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,66,191*
EMI: Rs.30,267/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.1,88,890
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,674
மற்றவைகள்Rs.13,649
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.15,78,113*
EMI: Rs.30,450/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.78 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,89,604
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,872
மற்றவைகள்Rs.13,699
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.15,84,075*
EMI: Rs.30,555/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)Rs.15.84 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.1,91,746
இன்சூரன்ஸ்Rs.71,465
மற்றவைகள்Rs.13,849
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,01,960*
EMI: Rs.30,912/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.02 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,93,888
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,057
மற்றவைகள்Rs.13,999
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,19,844*
EMI: Rs.31,248/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,59,900
ஆர்டிஓRs.1,96,744
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,848
மற்றவைகள்Rs.14,199
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,43,691*
EMI: Rs.31,689/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)Rs.16.44 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,69,900
ஆர்டிஓRs.1,98,172
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,244
மற்றவைகள்Rs.14,299
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,55,615*
EMI: Rs.31,920/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)Rs.16.56 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.1,98,886
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,444
மற்றவைகள்Rs.14,349
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,61,579*
EMI: Rs.32,046/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.62 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.1,98,886
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,444
மற்றவைகள்Rs.14,349
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.16,61,579*
EMI: Rs.32,073/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.62 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,79,900
ஆர்டிஓRs.1,99,600
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,640
மற்றவைகள்Rs.14,399
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.16,67,539*
EMI: Rs.32,199/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.68 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,82,900
ஆர்டிஓRs.2,00,028
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,758
மற்றவைகள்Rs.14,429
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,71,115*
EMI: Rs.32,226/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,84,900
ஆர்டிஓRs.2,00,314
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,837
மற்றவைகள்Rs.14,449
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.16,73,500*
EMI: Rs.32,304/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)Rs.16.73 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.2,01,028
இன்சூரன்ஸ்Rs.74,035
மற்றவைகள்Rs.14,499
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.16,79,462*
EMI: Rs.32,430/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.79 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,04,900
ஆர்டிஓRs.2,03,170
இன்சூரன்ஸ்Rs.74,627
மற்றவைகள்Rs.14,649
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.16,97,346*
EMI: Rs.32,766/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.97 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,24,900
ஆர்டிஓRs.2,06,026
இன்சூரன்ஸ்Rs.75,418
மற்றவைகள்Rs.14,849
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,21,193*
EMI: Rs.33,207/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.21 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,34,900
ஆர்டிஓRs.2,07,454
இன்சூரன்ஸ்Rs.75,815
மற்றவைகள்Rs.14,949
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,33,118*
EMI: Rs.33,438/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.33 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,39,900
ஆர்டிஓRs.2,08,168
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,010
மற்றவைகள்Rs.14,999
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,39,077*
EMI: Rs.33,564/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.39 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,44,900
ஆர்டிஓRs.2,08,882
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,208
மற்றவைகள்Rs.15,049
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,45,039*
EMI: Rs.33,669/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.45 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,47,900
ஆர்டிஓRs.2,09,310
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,329
மற்றவைகள்Rs.15,079
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,48,618*
EMI: Rs.33,745/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.49 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,49,900
ஆர்டிஓRs.2,09,596
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,407
மற்றவைகள்Rs.15,099
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,51,002*
EMI: Rs.33,774/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்)(top model)Rs.17.51 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,79,900
ஆர்டிஓRs.90,054
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,920
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.19,000
on-road விலை in புனே : Rs.9,20,474*
EMI: Rs.17,880/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.9.20 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,89,900
ஆர்டிஓRs.1,02,396
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,269
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.19,000
on-road விலை in புனே : Rs.10,47,165*
EMI: Rs.20,285/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.47 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,49,900
ஆர்டிஓRs.1,09,128
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,640
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.19,000
on-road விலை in புனே : Rs.11,16,268*
EMI: Rs.21,598/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.16 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.954,900
ஆர்டிஓRs.1,09,689
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,840
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.11,22,029*
EMI: Rs.21,752/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11.22 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,14,738
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,616
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.11,73,854*
EMI: Rs.22,742/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.74 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,14,900
ஆர்டிஓRs.1,26,774
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,213
மற்றவைகள்Rs.10,749
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.12,11,636*
EMI: Rs.23,509/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.12 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,32,281
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,989
மற்றவைகள்Rs.11,199
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.12,64,369*
EMI: Rs.24,466/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.64 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,64,900
ஆர்டிஓRs.1,32,893
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,187
மற்றவைகள்Rs.11,249
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.12,70,229*
EMI: Rs.24,622/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.70 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,89,900
ஆர்டிஓRs.1,35,953
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,176
மற்றவைகள்Rs.11,499
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.12,99,528*
EMI: Rs.25,125/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,40,237
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,559
மற்றவைகள்Rs.11,849
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.13,40,545*
EMI: Rs.25,908/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.41 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,41,462
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,955
மற்றவைகள்Rs.11,949
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.13,52,266*
EMI: Rs.26,134/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.13.52 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,49,900
ஆர்டிஓRs.1,43,298
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,548
மற்றவைகள்Rs.12,099
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.13,69,845*
EMI: Rs.26,464/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)Rs.13.70 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,54,900
ஆர்டிஓRs.1,43,909
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,746
மற்றவைகள்Rs.12,149
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.13,75,704*
EMI: Rs.26,620/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.76 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,64,900
ஆர்டிஓRs.1,45,134
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,140
மற்றவைகள்Rs.12,249
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.13,87,423*
EMI: Rs.26,793/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.87 லட்சம்*
xz plus lux(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,45,746
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,338
மற்றவைகள்Rs.12,299
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.13,93,283*
EMI: Rs.26,917/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
xz plus lux(பெட்ரோல்)Rs.13.93 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,184,900
ஆர்டிஓRs.1,47,582
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,931
மற்றவைகள்Rs.12,449
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.14,10,862*
EMI: Rs.27,247/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)Rs.14.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,49,417
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,523
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,28,439*
EMI: Rs.27,629/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)Rs.14.28 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,49,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,523
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,28,440*
EMI: Rs.27,629/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.28 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,14,900
ஆர்டிஓRs.1,51,254
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,118
மற்றவைகள்Rs.12,749
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,46,021*
EMI: Rs.27,959/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.46 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.1,51,866
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,314
மற்றவைகள்Rs.12,799
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.14,51,879*
EMI: Rs.28,030/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)Rs.14.52 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,53,090
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,710
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.14,63,599*
EMI: Rs.28,256/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)Rs.14.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,53,090
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,710
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,63,599*
EMI: Rs.28,288/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.64 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.1,53,701
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,908
மற்றவைகள்Rs.12,949
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.14,69,458*
EMI: Rs.28,359/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)Rs.14.69 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.1,53,702
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,908
மற்றவைகள்Rs.12,949
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,69,459*
EMI: Rs.28,412/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.69 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.1,54,314
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,103
மற்றவைகள்Rs.12,999
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,75,316*
EMI: Rs.28,515/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.75 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,900
ஆர்டிஓRs.1,54,681
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,223
மற்றவைகள்Rs.13,029
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.14,78,833*
EMI: Rs.28,536/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.79 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,54,926
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,302
மற்றவைகள்Rs.13,049
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,81,177*
EMI: Rs.28,639/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)Rs.14.81 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,55,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,501
மற்றவைகள்Rs.13,099
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,87,037*
EMI: Rs.28,741/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.87 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,57,373
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,093
மற்றவைகள்Rs.13,249
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,04,615*
EMI: Rs.29,071/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.05 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,84,900
ஆர்டிஓRs.1,59,821
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,884
மற்றவைகள்Rs.13,449
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,28,054*
EMI: Rs.29,524/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.28 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.1,61,046
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,280
மற்றவைகள்Rs.13,549
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,39,775*
EMI: Rs.29,751/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.40 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,99,900
ஆர்டிஓRs.1,61,657
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,476
மற்றவைகள்Rs.13,599
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,45,632*
EMI: Rs.29,854/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.46 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.1,62,269
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,674
மற்றவைகள்Rs.13,649
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,51,492*
EMI: Rs.29,978/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.51 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.1,62,637
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,793
மற்றவைகள்Rs.13,679
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,55,009*
EMI: Rs.30,031/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.55 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,62,881
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,872
மற்றவைகள்Rs.13,699
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,57,352*
EMI: Rs.30,080/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.57 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,35,137
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,616
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.11,94,253*
EMI: Rs.23,131/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.94 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,79,900
ஆர்டிஓRs.1,56,760
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,778
மற்றவைகள்Rs.11,399
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.13,09,837*
EMI: Rs.25,347/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.10 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,64,614
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,955
மற்றவைகள்Rs.11,949
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.13,75,418*
EMI: Rs.26,586/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.75 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,66,042
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,349
மற்றவைகள்Rs.12,049
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.13,87,340*
EMI: Rs.26,866/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.87 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,73,896
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,523
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,52,918*
EMI: Rs.28,104/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.53 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,73,896
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,523
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.14,52,918*
EMI: Rs.28,077/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.53 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,78,180
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,710
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.14,88,689*
EMI: Rs.28,749/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.89 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,83,178
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,093
மற்றவைகள்Rs.13,249
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,30,420*
EMI: Rs.29,596/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.30 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,84,606
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,491
மற்றவைகள்Rs.13,349
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.15,42,346*
EMI: Rs.29,778/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.15.42 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,86,748
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,082
மற்றவைகள்Rs.13,499
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.15,60,229*
EMI: Rs.30,114/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.60 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.1,87,462
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,280
மற்றவைகள்Rs.13,549
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,66,191*
EMI: Rs.30,267/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.1,88,890
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,674
மற்றவைகள்Rs.13,649
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.15,78,113*
EMI: Rs.30,450/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.78 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,89,604
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,872
மற்றவைகள்Rs.13,699
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.15,84,075*
EMI: Rs.30,555/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)Rs.15.84 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.1,91,746
இன்சூரன்ஸ்Rs.71,465
மற்றவைகள்Rs.13,849
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,01,960*
EMI: Rs.30,912/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.02 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,93,888
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,057
மற்றவைகள்Rs.13,999
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,19,844*
EMI: Rs.31,248/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,59,900
ஆர்டிஓRs.1,96,744
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,848
மற்றவைகள்Rs.14,199
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,43,691*
EMI: Rs.31,689/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)Rs.16.44 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,69,900
ஆர்டிஓRs.1,98,172
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,244
மற்றவைகள்Rs.14,299
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,55,615*
EMI: Rs.31,920/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)Rs.16.56 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.1,98,886
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,444
மற்றவைகள்Rs.14,349
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,61,579*
EMI: Rs.32,046/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.62 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.1,98,886
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,444
மற்றவைகள்Rs.14,349
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.16,61,579*
EMI: Rs.32,073/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.62 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,79,900
ஆர்டிஓRs.1,99,600
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,640
மற்றவைகள்Rs.14,399
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.16,67,539*
EMI: Rs.32,199/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.68 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,82,900
ஆர்டிஓRs.2,00,028
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,758
மற்றவைகள்Rs.14,429
Rs.21,700
on-road விலை in புனே : Rs.16,71,115*
EMI: Rs.32,226/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,84,900
ஆர்டிஓRs.2,00,314
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,837
மற்றவைகள்Rs.14,449
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.16,73,500*
EMI: Rs.32,304/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)Rs.16.73 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.2,01,028
இன்சூரன்ஸ்Rs.74,035
மற்றவைகள்Rs.14,499
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.16,79,462*
EMI: Rs.32,430/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.79 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,04,900
ஆர்டிஓRs.2,03,170
இன்சூரன்ஸ்Rs.74,627
மற்றவைகள்Rs.14,649
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.16,97,346*
EMI: Rs.32,766/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.97 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,24,900
ஆர்டிஓRs.2,06,026
இன்சூரன்ஸ்Rs.75,418
மற்றவைகள்Rs.14,849
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,21,193*
EMI: Rs.33,207/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.21 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,34,900
ஆர்டிஓRs.2,07,454
இன்சூரன்ஸ்Rs.75,815
மற்றவைகள்Rs.14,949
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,33,118*
EMI: Rs.33,438/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.33 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,39,900
ஆர்டிஓRs.2,08,168
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,010
மற்றவைகள்Rs.14,999
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,39,077*
EMI: Rs.33,564/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.39 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,44,900
ஆர்டிஓRs.2,08,882
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,208
மற்றவைகள்Rs.15,049
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,45,039*
EMI: Rs.33,669/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.45 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,47,900
ஆர்டிஓRs.2,09,310
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,329
மற்றவைகள்Rs.15,079
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,48,618*
EMI: Rs.33,745/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.49 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,49,900
ஆர்டிஓRs.2,09,596
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,407
மற்றவைகள்Rs.15,099
Rs.24,000
on-road விலை in புனே : Rs.17,51,002*
EMI: Rs.33,774/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்)(top model)Rs.17.51 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,79,900
ஆர்டிஓRs.90,054
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,920
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.19,000
on-road விலை in புனே : Rs.9,20,474*
EMI: Rs.17,880/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
டாடா நிக்சன்Rs.9.20 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,89,900
ஆர்டிஓRs.1,02,396
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,269
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.19,000
on-road விலை in புனே : Rs.10,47,165*
EMI: Rs.20,285/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.47 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,49,900
ஆர்டிஓRs.1,09,128
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,640
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.19,000
on-road விலை in புனே : Rs.11,16,268*
EMI: Rs.21,598/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.16 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.954,900
ஆர்டிஓRs.1,09,689
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,840
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.11,22,029*
EMI: Rs.21,752/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11.22 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,14,738
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,616
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.11,73,854*
EMI: Rs.22,742/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.74 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,14,900
ஆர்டிஓRs.1,26,774
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,213
மற்றவைகள்Rs.10,749
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.12,11,636*
EMI: Rs.23,509/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.12 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,32,281
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,989
மற்றவைகள்Rs.11,199
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.12,64,369*
EMI: Rs.24,466/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.64 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,64,900
ஆர்டிஓRs.1,32,893
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,187
மற்றவைகள்Rs.11,249
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.12,70,229*
EMI: Rs.24,622/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.70 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,89,900
ஆர்டிஓRs.1,35,953
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,176
மற்றவைகள்Rs.11,499
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.12,99,528*
EMI: Rs.25,125/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,40,237
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,559
மற்றவைகள்Rs.11,849
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.13,40,545*
EMI: Rs.25,908/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.41 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,41,462
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,955
மற்றவைகள்Rs.11,949
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.13,52,266*
EMI: Rs.26,134/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.13.52 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,49,900
ஆர்டிஓRs.1,43,298
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,548
மற்றவைகள்Rs.12,099
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.13,69,845*
EMI: Rs.26,464/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)Rs.13.70 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,54,900
ஆர்டிஓRs.1,43,909
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,746
மற்றவைகள்Rs.12,149
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.13,75,704*
EMI: Rs.26,620/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.76 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,64,900
ஆர்டிஓRs.1,45,134
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,140
மற்றவைகள்Rs.12,249
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.13,87,423*
EMI: Rs.26,793/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.87 லட்சம்*
xz plus lux(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,45,746
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,338
மற்றவைகள்Rs.12,299
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.13,93,283*
EMI: Rs.26,917/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
xz plus lux(பெட்ரோல்)Rs.13.93 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,184,900
ஆர்டிஓRs.1,47,582
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,931
மற்றவைகள்Rs.12,449
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.14,10,862*
EMI: Rs.27,247/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)Rs.14.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,49,417
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,523
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,28,439*
EMI: Rs.27,629/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)Rs.14.28 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,49,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,523
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,28,440*
EMI: Rs.27,629/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.28 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,14,900
ஆர்டிஓRs.1,51,254
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,118
மற்றவைகள்Rs.12,749
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,46,021*
EMI: Rs.27,959/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.46 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.1,51,866
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,314
மற்றவைகள்Rs.12,799
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.14,51,879*
EMI: Rs.28,030/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)Rs.14.52 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,53,090
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,710
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.14,63,599*
EMI: Rs.28,256/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)Rs.14.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,53,090
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,710
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,63,599*
EMI: Rs.28,288/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.64 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.1,53,701
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,908
மற்றவைகள்Rs.12,949
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.14,69,458*
EMI: Rs.28,359/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)Rs.14.69 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.1,53,702
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,908
மற்றவைகள்Rs.12,949
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,69,459*
EMI: Rs.28,412/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.69 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.1,54,314
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,103
மற்றவைகள்Rs.12,999
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,75,316*
EMI: Rs.28,515/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.75 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,900
ஆர்டிஓRs.1,54,681
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,223
மற்றவைகள்Rs.13,029
Rs.20,500
on-road விலை in புனே : Rs.14,78,833*
EMI: Rs.28,536/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.79 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,54,926
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,302
மற்றவைகள்Rs.13,049
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,81,177*
EMI: Rs.28,639/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)Rs.14.81 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,55,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,501
மற்றவைகள்Rs.13,099
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.14,87,037*
EMI: Rs.28,741/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.87 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,57,373
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,093
மற்றவைகள்Rs.13,249
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,04,615*
EMI: Rs.29,071/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.05 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,84,900
ஆர்டிஓRs.1,59,821
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,884
மற்றவைகள்Rs.13,449
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,28,054*
EMI: Rs.29,524/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.28 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.1,61,046
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,280
மற்றவைகள்Rs.13,549
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,39,775*
EMI: Rs.29,751/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.40 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,99,900
ஆர்டிஓRs.1,61,657
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,476
மற்றவைகள்Rs.13,599
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,45,632*
EMI: Rs.29,854/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.46 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.1,62,269
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,674
மற்றவைகள்Rs.13,649
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,51,492*
EMI: Rs.29,978/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.51 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.1,62,637
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,793
மற்றவைகள்Rs.13,679
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,55,009*
EMI: Rs.30,031/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.55 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,62,881
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,872
மற்றவைகள்Rs.13,699
Rs.23,000
on-road விலை in புனே : Rs.15,57,352*
EMI: Rs.30,080/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.57 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  Found what you were looking for?

  டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

  4.4/5
  அடிப்படையிலான793 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
  • ஆல் (793)
  • Price (97)
  • Service (74)
  • Mileage (215)
  • Looks (170)
  • Comfort (246)
  • Space (57)
  • Power (77)
  • More ...
  • நவீனமானது
  • பயனுள்ளது
  • Ok For Money

   Selling all branded used and refurbished brand-new laptops. All our products have a minimum warranty provided. Our top priority is customer satisfaction, I boug...மேலும் படிக்க

   இதனால் manoj
   On: Jun 05, 2023 | 234 Views
  • Tata Nexon Is Quite In Demand

   I think it has been one month and a few weeks since I bought my own Tata Nexon. I bought the XZA dual-tone variant as the new facelifted version of Tata Nexon at a price ...மேலும் படிக்க

   இதனால் sachin
   On: Jun 02, 2023 | 1574 Views
  • Value For Money

   The Tata Nexon offers a compelling package with its stylish design, feature-rich interior, strong safety performance, and competitive pricing. It has a spacious cabi...மேலும் படிக்க

   இதனால் kitnamlang surong
   On: May 29, 2023 | 371 Views
  • Best Value For Money Car

   The interior of the Nexon is well-designed and offers a spacious cabin for both the front and rear passengers. The quality of materials used is good, and the fit and fini...மேலும் படிக்க

   இதனால் abh
   On: May 24, 2023 | 676 Views
  • for XZ Plus LUXS Red Dark

   Superb Quality And Driving Experience

   Nexon is the perfect car to buy and make every penny worth it. It got so many features in this pricing that you feel like a luxury car.

   இதனால் sanjeev meena
   On: May 21, 2023 | 190 Views
  • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

  பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

  புனே இல் உள்ள டாடா கார் டீலர்கள்

  Ask Question

  Are you Confused?

  48 hours இல் Ask anything & get answer

  கேள்விகளும் பதில்களும்

  • நவீன கேள்விகள்

  What ஐஎஸ் the டாடா நிக்சன் price?

  Parimal asked on 5 Jun 2023

  The Tata Nexon is priced from INR 7.80 - 14.50 Lakh (Ex-showroom Price in Delhi)...

  மேலும் படிக்க
  By Dillip on 5 Jun 2023

  What ஐஎஸ் the விலை அதன் the top மாடல் manual?

  GopalSwaroopPrajapati asked on 30 May 2023

  Nexon XZ Plus LUXS Red Dark Diesel is priced at INR 13.85 Lakh (Ex-showroom Pric...

  மேலும் படிக்க
  By Dillip on 30 May 2023

  When will the டாடா நிக்சன் DCT வகைகள் launch?

  mahipalkumawat asked on 13 May 2023

  As of now, there is no official update from the brand's end. However, it is ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 13 May 2023

  What ஐஎஸ் the waiting period அதன் டாடா நிக்சன் Red Dark Edition?

  NilayParmar asked on 24 Apr 2023

  For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 24 Apr 2023

  When will the புதிய டாடா நிக்சன் Facelift launch?

  Shreeshanand asked on 23 Apr 2023

  As of now, there is no official update from the brand's end. However, it is ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 23 Apr 2023

  space Image

  பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

  சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
  பாராமத்திRs. 9.06 - 17.32 லட்சம்
  பான்வேல்Rs. 9.06 - 17.32 லட்சம்
  சாதாராRs. 9.06 - 17.32 லட்சம்
  கல்யாண்Rs. 9.06 - 17.32 லட்சம்
  அகமத் நகர்Rs. 9.06 - 17.32 லட்சம்
  மும்பைRs. 9.16 - 17.27 லட்சம்
  தானேRs. 9.16 - 17.27 லட்சம்
  வைசைRs. 9.06 - 17.32 லட்சம்
  உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
  space Image

  போக்கு டாடா கார்கள்

  • பாப்புலர்
  • உபகமிங்
  • டாடா punch
   டாடா punch
   Rs.6 - 9.52 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 15, 2023
  • டாடா punch ev
   டாடா punch ev
   Rs.12 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: sep 01, 2023
  • டாடா altroz racer
   டாடா altroz racer
   Rs.10 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: sep 20, 2023
  • டாடா ஹெரியர் 2024
   டாடா ஹெரியர் 2024
   Rs.15 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 16, 2024
  • டாடா சாஃபாரி 2024
   டாடா சாஃபாரி 2024
   Rs.16 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: பிப்ரவரி 15, 2024
  புனே இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
  ×
  We need your சிட்டி to customize your experience