சென்னை இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை சென்னை ஆரம்பிப்பது Rs. 7.80 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட் உடன் விலை Rs. 14.50 லட்சம்.பயன்படுத்திய டாடா நிக்சன் இல் சென்னை விற்பனைக்கு கிடைக்கும் Rs. 6.75 லட்சம் முதல். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் சென்னை சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் டாடா punch விலை சென்னை Rs. 6 லட்சம் மற்றும் மாருதி brezza விலை  சென்னை தொடங்கி Rs. 8.29 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 15.28 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்Rs. 15.80 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்Rs. 15.40 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்Rs. 15.10 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்Rs. 15.70 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் darkRs. 15.04 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்Rs. 13.07 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்Rs. 16.60 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dtRs. 14.32 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxsRs. 14.74 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்Rs. 17.38 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 14.08 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்Rs. 14.50 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 10.94 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 13.96 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்புRs. 14.98 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 14.50 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்Rs. 13.73 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 15.28 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்Rs. 16.42 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kazirangaRs. 14.86 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்Rs. 17.47 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்Rs. 17.49 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்Rs. 16.78 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்Rs. 14.92 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்Rs. 13.73 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.66 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்Rs. 15.52 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 11.51 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்Rs. 16.54 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 16.96 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 11.51 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dtRs. 14.92 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dtRs. 13.90 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 9.01 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 10.26 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxRs. 14.14 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.76 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.86 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 13.61 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.86 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்Rs. 15.82 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.19 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்Rs. 16 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 14.50 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 12.83 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 15.64 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்Rs. 15.64 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 12.29 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 17.44 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்Rs. 16.72 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்Rs. 15.82 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்Rs. 15.58 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்Rs. 14.68 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet editionRs. 15.02 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்Rs. 16.60 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்புRs. 14.50 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.18 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்Rs. 17.32 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 11 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 15.76 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்Rs. 16.69 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 12.89 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்Rs. 17.20 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 13.84 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

சென்னை சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,01,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,553
on-road விலை in சென்னை : Rs.11,50,943*
EMI: Rs.21,908/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.51 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,79,9,00
ஆர்டிஓRs.1,63,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,498
மற்றவைகள்Rs.10,799
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,06,682*
EMI: Rs.24,864/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.07 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,134,900
ஆர்டிஓRs.1,71,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,522
மற்றவைகள்Rs.11,349
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,72,506*
EMI: Rs.26,129/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.73 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,9,00
ஆர்டிஓRs.1,73,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,890
மற்றவைகள்Rs.11,449
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,84,474*
EMI: Rs.26,361/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.84 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,81,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,914
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,50,298*
EMI: Rs.27,605/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.50 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,81,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,914
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,50,298*
EMI: Rs.27,605/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.50 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,85,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,018
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,86,202*
EMI: Rs.28,280/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.86 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,91,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,306
மற்றவைகள்Rs.12,649
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,28,090*
EMI: Rs.29,081/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.28 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,92,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,674
மற்றவைகள்Rs.12,749
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,40,058*
EMI: Rs.29,313/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.15.40 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,94,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,226
மற்றவைகள்Rs.12,899
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,58,010*
EMI: Rs.29,650/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.58 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,294,900
ஆர்டிஓRs.1,95,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,410
மற்றவைகள்Rs.12,949
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,63,994*
EMI: Rs.29,777/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.64 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,9,00
ஆர்டிஓRs.1,97,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,778
மற்றவைகள்Rs.13,049
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,75,962*
EMI: Rs.29,988/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.76 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,97,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,962
மற்றவைகள்Rs.13,099
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,81,946*
EMI: Rs.30,114/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)Rs.15.82 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,324,900
ஆர்டிஓRs.2,00,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,514
மற்றவைகள்Rs.13,249
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,99,898*
EMI: Rs.30,452/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)Rs.16 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.2,02,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,066
மற்றவைகள்Rs.13,399
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,17,850*
EMI: Rs.30,789/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.18 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,59,900
ஆர்டிஓRs.2,05,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,802
மற்றவைகள்Rs.13,599
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,41,786*
EMI: Rs.31,253/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)Rs.16.42 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,69,9,00
ஆர்டிஓRs.2,06,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,170
மற்றவைகள்Rs.13,699
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,53,754*
EMI: Rs.31,485/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)Rs.16.54 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,374,900
ஆர்டிஓRs.2,07,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,354
மற்றவைகள்Rs.13,749
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,59,738*
EMI: Rs.31,590/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.60 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,374,9,00
ஆர்டிஓRs.2,07,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,354
மற்றவைகள்Rs.13,749
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,59,738*
EMI: Rs.31,590/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.60 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,379,9,00
ஆர்டிஓRs.2,08,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,538
மற்றவைகள்Rs.13,799
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,65,722*
EMI: Rs.31,696/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,82,900
ஆர்டிஓRs.2,08,935
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,649
மற்றவைகள்Rs.13,829
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,69,313*
EMI: Rs.31,772/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.69 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,384,900
ஆர்டிஓRs.2,09,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,722
மற்றவைகள்Rs.13,849
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,71,706*
EMI: Rs.31,822/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)Rs.16.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.2,09,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,906
மற்றவைகள்Rs.13,899
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,77,690*
EMI: Rs.31,928/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.78 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,404,9,00
ஆர்டிஓRs.2,12,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,458
மற்றவைகள்Rs.14,049
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,95,642*
EMI: Rs.32,265/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.96 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,24,900
ஆர்டிஓRs.2,15,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,194
மற்றவைகள்Rs.14,249
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,19,578*
EMI: Rs.32,729/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.20 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,434,900
ஆர்டிஓRs.2,16,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,563
மற்றவைகள்Rs.14,349
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,31,547*
EMI: Rs.32,961/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.32 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,39,900
ஆர்டிஓRs.2,17,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,747
மற்றவைகள்Rs.14,399
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,37,531*
EMI: Rs.33,066/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.38 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,44,900
ஆர்டிஓRs.2,18,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,931
மற்றவைகள்Rs.14,449
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,43,515*
EMI: Rs.33,193/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.44 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,47,900
ஆர்டிஓRs.2,18,685
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,041
மற்றவைகள்Rs.14,479
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,47,105*
EMI: Rs.33,248/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.47 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,449,900
ஆர்டிஓRs.2,18,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,115
மற்றவைகள்Rs.14,499
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,49,499*
EMI: Rs.33,298/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்)(top model)Rs.17.49 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,79,900
ஆர்டிஓRs.79,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.41,457
on-road விலை in சென்னை : Rs.9,00,847*
EMI: Rs.17,148/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.9.01 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,89,900
ஆர்டிஓRs.90,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,505
on-road விலை in சென்னை : Rs.10,25,895*
EMI: Rs.19,518/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.26 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,49,900
ஆர்டிஓRs.96,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,713
on-road விலை in சென்னை : Rs.10,94,103*
EMI: Rs.20,833/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.94 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.954,900
ஆர்டிஓRs.96,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,897
on-road விலை in சென்னை : Rs.10,99,787*
EMI: Rs.20,932/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,01,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,553
on-road விலை in சென்னை : Rs.11,50,943*
EMI: Rs.21,908/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.51 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,14,9,00
ஆர்டிஓRs.1,53,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,105
மற்றவைகள்Rs.10,149
on-road விலை in சென்னை : Rs.12,28,889*
EMI: Rs.23,388/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.29 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,60,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,762
மற்றவைகள்Rs.10,599
on-road விலை in சென்னை : Rs.12,82,746*
EMI: Rs.24,421/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.83 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,64,900
ஆர்டிஓRs.1,61,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,946
மற்றவைகள்Rs.10,649
on-road விலை in சென்னை : Rs.12,88,730*
EMI: Rs.24,526/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.89 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,089,900
ஆர்டிஓRs.1,64,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,866
மற்றவைகள்Rs.10,899
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,18,650*
EMI: Rs.25,096/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.19 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,70,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,154
மற்றவைகள்Rs.11,249
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,60,538*
EMI: Rs.25,897/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.61 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,71,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,522
மற்றவைகள்Rs.11,349
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,72,506*
EMI: Rs.26,129/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.13.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,49,900
ஆர்டிஓRs.1,73,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,074
மற்றவைகள்Rs.11,499
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,90,458*
EMI: Rs.26,466/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)Rs.13.90 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,154,900
ஆர்டிஓRs.1,74,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,258
மற்றவைகள்Rs.11,549
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,96,442*
EMI: Rs.26,572/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.96 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,64,900
ஆர்டிஓRs.1,76,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,626
மற்றவைகள்Rs.11,649
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,08,410*
EMI: Rs.26,804/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.08 லட்சம்*
xz plus lux(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,76,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,810
மற்றவைகள்Rs.11,699
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,14,394*
EMI: Rs.26,930/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
xz plus lux(பெட்ரோல்)Rs.14.14 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,184,9,00
ஆர்டிஓRs.1,79,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,362
மற்றவைகள்Rs.11,849
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,32,346*
EMI: Rs.27,268/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)Rs.14.32 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,199,900
ஆர்டிஓRs.1,81,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,914
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,50,298*
EMI: Rs.27,605/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)Rs.14.50 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,81,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,914
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,50,298*
EMI: Rs.27,605/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.50 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,14,900
ஆர்டிஓRs.1,83,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,466
மற்றவைகள்Rs.12,149
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,68,250*
EMI: Rs.27,942/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.68 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.1,84,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,650
மற்றவைகள்Rs.12,199
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,74,234*
EMI: Rs.28,069/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)Rs.14.74 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,9,00
ஆர்டிஓRs.1,85,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,018
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,86,202*
EMI: Rs.28,280/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)Rs.14.86 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,229,9,00
ஆர்டிஓRs.1,85,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,018
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,86,202*
EMI: Rs.28,280/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.86 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,9,00
ஆர்டிஓRs.1,86,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,202
மற்றவைகள்Rs.12,349
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,92,186*
EMI: Rs.28,406/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)Rs.14.92 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,9,00
ஆர்டிஓRs.1,86,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,202
மற்றவைகள்Rs.12,349
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,92,186*
EMI: Rs.28,406/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.92 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.1,87,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,386
மற்றவைகள்Rs.12,399
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,98,170*
EMI: Rs.28,512/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.98 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,900
ஆர்டிஓRs.1,87,935
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,496
மற்றவைகள்Rs.12,429
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,01,760*
EMI: Rs.28,588/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)Rs.15.02 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,88,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,570
மற்றவைகள்Rs.12,449
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,04,154*
EMI: Rs.28,638/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)Rs.15.04 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,88,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,754
மற்றவைகள்Rs.12,499
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,10,138*
EMI: Rs.28,744/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.10 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,91,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,306
மற்றவைகள்Rs.12,649
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,28,090*
EMI: Rs.29,081/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.28 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,84,900
ஆர்டிஓRs.1,94,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,042
மற்றவைகள்Rs.12,849
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,52,026*
EMI: Rs.29,545/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.52 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.1,95,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,410
மற்றவைகள்Rs.12,949
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,63,994*
EMI: Rs.29,777/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,299,900
ஆர்டிஓRs.1,96,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,594
மற்றவைகள்Rs.12,999
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,69,978*
EMI: Rs.29,882/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.70 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.1,97,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,778
மற்றவைகள்Rs.13,049
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,75,962*
EMI: Rs.29,988/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.76 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.1,97,685
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,889
மற்றவைகள்Rs.13,079
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,79,553*
EMI: Rs.30,064/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.80 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,97,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,962
மற்றவைகள்Rs.13,099
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,81,946*
EMI: Rs.30,114/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.82 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,01,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,553
on-road விலை in சென்னை : Rs.11,50,943*
EMI: Rs.21,908/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.51 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,79,9,00
ஆர்டிஓRs.1,63,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,498
மற்றவைகள்Rs.10,799
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,06,682*
EMI: Rs.24,864/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.07 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,134,900
ஆர்டிஓRs.1,71,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,522
மற்றவைகள்Rs.11,349
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,72,506*
EMI: Rs.26,129/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.73 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,9,00
ஆர்டிஓRs.1,73,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,890
மற்றவைகள்Rs.11,449
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,84,474*
EMI: Rs.26,361/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.84 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,81,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,914
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,50,298*
EMI: Rs.27,605/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.50 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,81,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,914
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,50,298*
EMI: Rs.27,605/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.50 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,85,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,018
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,86,202*
EMI: Rs.28,280/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.86 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,91,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,306
மற்றவைகள்Rs.12,649
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,28,090*
EMI: Rs.29,081/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.28 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,92,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,674
மற்றவைகள்Rs.12,749
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,40,058*
EMI: Rs.29,313/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.15.40 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,94,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,226
மற்றவைகள்Rs.12,899
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,58,010*
EMI: Rs.29,650/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.58 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,294,900
ஆர்டிஓRs.1,95,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,410
மற்றவைகள்Rs.12,949
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,63,994*
EMI: Rs.29,777/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.64 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,9,00
ஆர்டிஓRs.1,97,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,778
மற்றவைகள்Rs.13,049
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,75,962*
EMI: Rs.29,988/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.76 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,97,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,962
மற்றவைகள்Rs.13,099
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,81,946*
EMI: Rs.30,114/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)Rs.15.82 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,324,900
ஆர்டிஓRs.2,00,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,514
மற்றவைகள்Rs.13,249
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,99,898*
EMI: Rs.30,452/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)Rs.16 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.2,02,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,066
மற்றவைகள்Rs.13,399
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,17,850*
EMI: Rs.30,789/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.18 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,59,900
ஆர்டிஓRs.2,05,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,802
மற்றவைகள்Rs.13,599
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,41,786*
EMI: Rs.31,253/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)Rs.16.42 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,69,9,00
ஆர்டிஓRs.2,06,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,170
மற்றவைகள்Rs.13,699
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,53,754*
EMI: Rs.31,485/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)Rs.16.54 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,374,900
ஆர்டிஓRs.2,07,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,354
மற்றவைகள்Rs.13,749
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,59,738*
EMI: Rs.31,590/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.60 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,374,9,00
ஆர்டிஓRs.2,07,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,354
மற்றவைகள்Rs.13,749
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,59,738*
EMI: Rs.31,590/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.60 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,379,9,00
ஆர்டிஓRs.2,08,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,538
மற்றவைகள்Rs.13,799
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,65,722*
EMI: Rs.31,696/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,82,900
ஆர்டிஓRs.2,08,935
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,649
மற்றவைகள்Rs.13,829
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,69,313*
EMI: Rs.31,772/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.69 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,384,900
ஆர்டிஓRs.2,09,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,722
மற்றவைகள்Rs.13,849
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,71,706*
EMI: Rs.31,822/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)Rs.16.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.2,09,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,906
மற்றவைகள்Rs.13,899
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,77,690*
EMI: Rs.31,928/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.78 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,404,9,00
ஆர்டிஓRs.2,12,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,458
மற்றவைகள்Rs.14,049
on-road விலை in சென்னை : Rs.16,95,642*
EMI: Rs.32,265/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.96 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,24,900
ஆர்டிஓRs.2,15,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,194
மற்றவைகள்Rs.14,249
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,19,578*
EMI: Rs.32,729/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.20 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,434,900
ஆர்டிஓRs.2,16,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,563
மற்றவைகள்Rs.14,349
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,31,547*
EMI: Rs.32,961/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.32 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,39,900
ஆர்டிஓRs.2,17,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,747
மற்றவைகள்Rs.14,399
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,37,531*
EMI: Rs.33,066/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.38 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,44,900
ஆர்டிஓRs.2,18,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,931
மற்றவைகள்Rs.14,449
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,43,515*
EMI: Rs.33,193/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.44 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,47,900
ஆர்டிஓRs.2,18,685
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,041
மற்றவைகள்Rs.14,479
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,47,105*
EMI: Rs.33,248/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.47 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,449,900
ஆர்டிஓRs.2,18,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,115
மற்றவைகள்Rs.14,499
on-road விலை in சென்னை : Rs.17,49,499*
EMI: Rs.33,298/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்)(top model)Rs.17.49 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,79,900
ஆர்டிஓRs.79,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.41,457
on-road விலை in சென்னை : Rs.9,00,847*
EMI: Rs.17,148/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
டாடா நிக்சன்Rs.9.01 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,89,900
ஆர்டிஓRs.90,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,505
on-road விலை in சென்னை : Rs.10,25,895*
EMI: Rs.19,518/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.26 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,49,900
ஆர்டிஓRs.96,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,713
on-road விலை in சென்னை : Rs.10,94,103*
EMI: Rs.20,833/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.94 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.954,900
ஆர்டிஓRs.96,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,897
on-road விலை in சென்னை : Rs.10,99,787*
EMI: Rs.20,932/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,01,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,553
on-road விலை in சென்னை : Rs.11,50,943*
EMI: Rs.21,908/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.51 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,14,9,00
ஆர்டிஓRs.1,53,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,105
மற்றவைகள்Rs.10,149
on-road விலை in சென்னை : Rs.12,28,889*
EMI: Rs.23,388/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.29 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,60,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,762
மற்றவைகள்Rs.10,599
on-road விலை in சென்னை : Rs.12,82,746*
EMI: Rs.24,421/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.83 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,64,900
ஆர்டிஓRs.1,61,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,946
மற்றவைகள்Rs.10,649
on-road விலை in சென்னை : Rs.12,88,730*
EMI: Rs.24,526/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.89 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,089,900
ஆர்டிஓRs.1,64,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,866
மற்றவைகள்Rs.10,899
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,18,650*
EMI: Rs.25,096/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.19 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,70,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,154
மற்றவைகள்Rs.11,249
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,60,538*
EMI: Rs.25,897/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.61 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,71,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,522
மற்றவைகள்Rs.11,349
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,72,506*
EMI: Rs.26,129/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.13.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,49,900
ஆர்டிஓRs.1,73,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,074
மற்றவைகள்Rs.11,499
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,90,458*
EMI: Rs.26,466/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)Rs.13.90 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,154,900
ஆர்டிஓRs.1,74,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,258
மற்றவைகள்Rs.11,549
on-road விலை in சென்னை : Rs.13,96,442*
EMI: Rs.26,572/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.96 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,64,900
ஆர்டிஓRs.1,76,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,626
மற்றவைகள்Rs.11,649
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,08,410*
EMI: Rs.26,804/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.08 லட்சம்*
xz plus lux(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,76,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,810
மற்றவைகள்Rs.11,699
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,14,394*
EMI: Rs.26,930/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
xz plus lux(பெட்ரோல்)Rs.14.14 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,184,9,00
ஆர்டிஓRs.1,79,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,362
மற்றவைகள்Rs.11,849
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,32,346*
EMI: Rs.27,268/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)Rs.14.32 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,199,900
ஆர்டிஓRs.1,81,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,914
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,50,298*
EMI: Rs.27,605/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)Rs.14.50 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,81,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,914
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,50,298*
EMI: Rs.27,605/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.50 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,14,900
ஆர்டிஓRs.1,83,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,466
மற்றவைகள்Rs.12,149
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,68,250*
EMI: Rs.27,942/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.68 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.1,84,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,650
மற்றவைகள்Rs.12,199
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,74,234*
EMI: Rs.28,069/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)Rs.14.74 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,9,00
ஆர்டிஓRs.1,85,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,018
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,86,202*
EMI: Rs.28,280/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)Rs.14.86 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,229,9,00
ஆர்டிஓRs.1,85,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,018
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,86,202*
EMI: Rs.28,280/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.86 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,9,00
ஆர்டிஓRs.1,86,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,202
மற்றவைகள்Rs.12,349
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,92,186*
EMI: Rs.28,406/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)Rs.14.92 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,9,00
ஆர்டிஓRs.1,86,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,202
மற்றவைகள்Rs.12,349
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,92,186*
EMI: Rs.28,406/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.92 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.1,87,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,386
மற்றவைகள்Rs.12,399
on-road விலை in சென்னை : Rs.14,98,170*
EMI: Rs.28,512/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.98 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,900
ஆர்டிஓRs.1,87,935
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,496
மற்றவைகள்Rs.12,429
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,01,760*
EMI: Rs.28,588/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)Rs.15.02 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,88,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,570
மற்றவைகள்Rs.12,449
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,04,154*
EMI: Rs.28,638/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)Rs.15.04 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,88,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,754
மற்றவைகள்Rs.12,499
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,10,138*
EMI: Rs.28,744/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.10 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,91,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,306
மற்றவைகள்Rs.12,649
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,28,090*
EMI: Rs.29,081/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.28 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,84,900
ஆர்டிஓRs.1,94,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,042
மற்றவைகள்Rs.12,849
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,52,026*
EMI: Rs.29,545/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.52 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.1,95,735
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,410
மற்றவைகள்Rs.12,949
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,63,994*
EMI: Rs.29,777/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,299,900
ஆர்டிஓRs.1,96,485
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,594
மற்றவைகள்Rs.12,999
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,69,978*
EMI: Rs.29,882/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.70 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.1,97,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,778
மற்றவைகள்Rs.13,049
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,75,962*
EMI: Rs.29,988/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.76 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.1,97,685
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,889
மற்றவைகள்Rs.13,079
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,79,553*
EMI: Rs.30,064/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.80 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,97,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,962
மற்றவைகள்Rs.13,099
on-road விலை in சென்னை : Rs.15,81,946*
EMI: Rs.30,114/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.82 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  Found what you were looking for?

  டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

  4.4/5
  அடிப்படையிலான790 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
  • ஆல் (790)
  • Price (97)
  • Service (74)
  • Mileage (215)
  • Looks (170)
  • Comfort (245)
  • Space (57)
  • Power (77)
  • More ...
  • நவீனமானது
  • பயனுள்ளது
  • Ok For Money

   Selling all branded used and refurbished brand-new laptops. All our products have a minimum warranty provided. Our top priority is customer satisfaction, I boug...மேலும் படிக்க

   இதனால் manoj
   On: Jun 05, 2023 | 231 Views
  • Tata Nexon Is Quite In Demand

   I think it has been one month and a few weeks since I bought my own Tata Nexon. I bought the XZA dual-tone variant as the new facelifted version of Tata Nexon at a price ...மேலும் படிக்க

   இதனால் sachin
   On: Jun 02, 2023 | 1569 Views
  • Value For Money

   The Tata Nexon offers a compelling package with its stylish design, feature-rich interior, strong safety performance, and competitive pricing. It has a spacious cabi...மேலும் படிக்க

   இதனால் kitnamlang surong
   On: May 29, 2023 | 369 Views
  • Best Value For Money Car

   The interior of the Nexon is well-designed and offers a spacious cabin for both the front and rear passengers. The quality of materials used is good, and the fit and fini...மேலும் படிக்க

   இதனால் abh
   On: May 24, 2023 | 673 Views
  • for XZ Plus LUXS Red Dark

   Superb Quality And Driving Experience

   Nexon is the perfect car to buy and make every penny worth it. It got so many features in this pricing that you feel like a luxury car.

   இதனால் sanjeev meena
   On: May 21, 2023 | 188 Views
  • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

  பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

  சென்னை இல் உள்ள டாடா கார் டீலர்கள்

  Ask Question

  Are you Confused?

  48 hours இல் Ask anything & get answer

  கேள்விகளும் பதில்களும்

  • நவீன கேள்விகள்

  What ஐஎஸ் the டாடா நிக்சன் price?

  Parimal asked on 5 Jun 2023

  The Tata Nexon is priced from INR 7.80 - 14.50 Lakh (Ex-showroom Price in Delhi)...

  மேலும் படிக்க
  By Dillip on 5 Jun 2023

  What ஐஎஸ் the விலை அதன் the top மாடல் manual?

  GopalSwaroopPrajapati asked on 30 May 2023

  Nexon XZ Plus LUXS Red Dark Diesel is priced at INR 13.85 Lakh (Ex-showroom Pric...

  மேலும் படிக்க
  By Dillip on 30 May 2023

  When will the டாடா நிக்சன் DCT வகைகள் launch?

  mahipalkumawat asked on 13 May 2023

  As of now, there is no official update from the brand's end. However, it is ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 13 May 2023

  What ஐஎஸ் the waiting period அதன் டாடா நிக்சன் Red Dark Edition?

  NilayParmar asked on 24 Apr 2023

  For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 24 Apr 2023

  When will the புதிய டாடா நிக்சன் Facelift launch?

  Shreeshanand asked on 23 Apr 2023

  As of now, there is no official update from the brand's end. However, it is ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 23 Apr 2023

  space Image

  பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

  சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
  திருப்பதிRs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  வேலூர்Rs. 9 - 17.48 லட்சம்
  பாண்டிச்சேரிRs. 8.52 - 16.31 லட்சம்
  நெல்லூர்Rs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  கடலூர்Rs. 9 - 17.48 லட்சம்
  கடப்பாRs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  ஓசூர்Rs. 9 - 17.48 லட்சம்
  ஒன்கோலேRs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  பெங்களூர்Rs. 9.43 - 18.04 லட்சம்
  உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
  space Image

  போக்கு டாடா கார்கள்

  • பாப்புலர்
  • உபகமிங்
  • டாடா punch
   டாடா punch
   Rs.6 - 9.52 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 15, 2023
  • டாடா punch ev
   டாடா punch ev
   Rs.12 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: sep 01, 2023
  • டாடா altroz racer
   டாடா altroz racer
   Rs.10 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: sep 20, 2023
  • டாடா ஹெரியர் 2024
   டாடா ஹெரியர் 2024
   Rs.15 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 16, 2024
  • டாடா சாஃபாரி 2024
   டாடா சாஃபாரி 2024
   Rs.16 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: பிப்ரவரி 15, 2024
  சென்னை இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
  ×
  We need your சிட்டி to customize your experience