ஐதராபாத் இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை ஐதராபாத் ஆரம்பிப்பது Rs. 7.80 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட் உடன் விலை Rs. 14.50 லட்சம்.பயன்படுத்திய டாடா நிக்சன் இல் ஐதராபாத் விற்பனைக்கு கிடைக்கும் Rs. 6.65 லட்சம் முதல். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் ஐதராபாத் சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் டாடா punch விலை ஐதராபாத் Rs. 6 லட்சம் மற்றும் மாருதி brezza விலை  ஐதராபாத் தொடங்கி Rs. 8.29 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 15.58 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்Rs. 16.22 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்Rs. 15.70 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்Rs. 15.51 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்Rs. 16.12 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் darkRs. 14.90 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்Rs. 13.36 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்Rs. 16.91 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dtRs. 14.54 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxsRs. 15.15 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்Rs. 17.69 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 14.48 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்Rs. 14.90 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 11.47 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.35 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்புRs. 15.39 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 14.80 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்Rs. 14.11 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 15.70 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kazirangaRs. 15.27 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்Rs. 16.73 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்Rs. 17.79 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்Rs. 17.81 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்Rs. 17.09 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்Rs. 15.33 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்Rs. 14.02 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.97 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்Rs. 15.94 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 12 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்Rs. 16.85 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 12.36 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 17.27 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dtRs. 15.33 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dtRs. 14.29 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 9.46 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 10.76 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxRs. 15.43 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.16 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.07 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 13.99 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 15.27 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்Rs. 16.13 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.56 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்Rs. 16.31 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 14.80 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 12.88 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 15.95 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்Rs. 16.06 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 12.34 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 17.75 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்Rs. 17.03 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்Rs. 16.25 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்Rs. 15.89 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்Rs. 15.09 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet editionRs. 12.36 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்Rs. 16.91 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்புRs. 14.72 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.49 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்Rs. 17.63 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 11.53 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 16.19 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்Rs. 17 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 13.26 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்Rs. 17.51 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 14.14 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

ஐதராபாத் சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,41,636
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,391
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.11,99,527*
EMI: Rs.23,813/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
டாடா நிக்சன்Rs.12 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,79,900
ஆர்டிஓRs.1,85,233
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,263
மற்றவைகள்Rs.11,399
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.13,35,795*
EMI: Rs.26,425/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.36 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,94,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,550
மற்றவைகள்Rs.11,949
Rs.54,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,01,982*
EMI: Rs.27,714/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.02 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,96,283
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,784
மற்றவைகள்Rs.12,049
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,14,016*
EMI: Rs.27,958/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.14 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.2,05,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,071
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,80,203*
EMI: Rs.29,210/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.80 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.2,05,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,071
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.58,195
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,80,203*
EMI: Rs.29,278/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.80 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.2,10,733
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,773
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,16,305*
EMI: Rs.29,862/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.16 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.2,16,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,593
மற்றவைகள்Rs.13,249
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,58,425*
EMI: Rs.30,716/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.58 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.2,18,383
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,827
மற்றவைகள்Rs.13,349
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,70,459*
EMI: Rs.30,901/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.15.70 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.2,20,933
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,178
மற்றவைகள்Rs.13,499
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,88,510*
EMI: Rs.31,241/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.89 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.2,21,783
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,295
மற்றவைகள்Rs.13,549
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,94,527*
EMI: Rs.31,395/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.95 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.2,23,483
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,529
மற்றவைகள்Rs.13,649
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,06,561*
EMI: Rs.31,580/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.07 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.224,333
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,646
மற்றவைகள்Rs.13,699
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,12,578*
EMI: Rs.31,686/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)Rs.16.13 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.2,26,883
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,997
மற்றவைகள்Rs.13,849
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,30,629*
EMI: Rs.32,047/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.31 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.2,29,433
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,348
மற்றவைகள்Rs.13,999
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,48,680*
EMI: Rs.32,386/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.49 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,59,900
ஆர்டிஓRs.2,32,833
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,816
மற்றவைகள்Rs.14,199
Rs.61,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,72,748*
EMI: Rs.33,028/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)Rs.16.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,69,900
ஆர்டிஓRs.2,34,533
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,050
மற்றவைகள்Rs.14,299
Rs.61,195
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,84,782*
EMI: Rs.33,224/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)Rs.16.85 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.2,35,383
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,167
மற்றவைகள்Rs.14,349
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,90,799*
EMI: Rs.33,192/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.91 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.2,35,383
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,167
மற்றவைகள்Rs.14,349
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,90,799*
EMI: Rs.33,220/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.91 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,79,900
ஆர்டிஓRs.2,36,233
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,284
மற்றவைகள்Rs.14,399
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,96,816*
EMI: Rs.33,298/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.97 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,82,900
ஆர்டிஓRs.2,36,743
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,354
மற்றவைகள்Rs.14,429
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,00,426*
EMI: Rs.33,375/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.17 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,84,900
ஆர்டிஓRs.2,37,083
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,401
மற்றவைகள்Rs.14,449
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,02,833*
EMI: Rs.33,405/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)Rs.17.03 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.2,37,933
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,518
மற்றவைகள்Rs.14,499
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,08,850*
EMI: Rs.33,580/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.09 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,04,900
ஆர்டிஓRs.2,40,483
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,869
மற்றவைகள்Rs.14,649
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,26,901*
EMI: Rs.33,920/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.27 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,24,900
ஆர்டிஓRs.2,43,883
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,337
மற்றவைகள்Rs.14,849
Rs.60,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,50,969*
EMI: Rs.34,482/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.51 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,34,900
ஆர்டிஓRs.2,45,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,571
மற்றவைகள்Rs.14,949
Rs.68,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,63,003*
EMI: Rs.34,874/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.63 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,39,900
ஆர்டிஓRs.2,46,433
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,688
மற்றவைகள்Rs.14,999
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,69,020*
EMI: Rs.34,726/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.69 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,44,900
ஆர்டிஓRs.2,47,283
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,805
மற்றவைகள்Rs.15,049
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,75,037*
EMI: Rs.34,832/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.75 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,47,900
ஆர்டிஓRs.2,47,793
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,875
மற்றவைகள்Rs.15,079
Rs.60,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,78,647*
EMI: Rs.35,004/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.79 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,49,900
ஆர்டிஓRs.2,48,133
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,922
மற்றவைகள்Rs.15,099
Rs.60,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,81,054*
EMI: Rs.35,055/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்)(top model)Rs.17.81 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,79,900
ஆர்டிஓRs.1,10,836
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,145
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.47,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.9,46,481*
EMI: Rs.18,927/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.9.46 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,89,900
ஆர்டிஓRs.1,26,236
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,618
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.47,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.10,76,354*
EMI: Rs.21,399/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.76 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,49,900
ஆர்டிஓRs.1,34,636
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,058
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.47,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.11,47,194*
EMI: Rs.22,749/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.47 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,54,900
ஆர்டிஓRs.1,35,336
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,261
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.11,53,097*
EMI: Rs.22,937/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11.53 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,71,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,091
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.52,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.12,36,224*
EMI: Rs.24,526/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.36 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,71,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,091
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.12,36,224*
EMI: Rs.24,452/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)Rs.12.36 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,14,900
ஆர்டிஓRs.1,43,736
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,701
மற்றவைகள்Rs.10,749
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.12,34,086*
EMI: Rs.24,460/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.34 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,50,036
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,531
மற்றவைகள்Rs.11,199
Rs.52,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.12,87,666*
EMI: Rs.25,519/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.88 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,64,900
ஆர்டிஓRs.1,82,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,735
மற்றவைகள்Rs.11,249
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.13,25,567*
EMI: Rs.26,204/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.13.26 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,89,900
ஆர்டிஓRs.1,86,933
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,751
மற்றவைகள்Rs.11,499
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.13,56,083*
EMI: Rs.26,733/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.56 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,92,883
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,175
மற்றவைகள்Rs.11,849
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.13,98,807*
EMI: Rs.27,605/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.99 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,94,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,581
மற்றவைகள்Rs.11,949
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,11,013*
EMI: Rs.27,789/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.14.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,49,900
ஆர்டிஓRs.1,97,133
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,191
மற்றவைகள்Rs.12,099
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,29,323*
EMI: Rs.28,134/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)Rs.14.29 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,54,900
ஆர்டிஓRs.1,97,983
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,395
மற்றவைகள்Rs.12,149
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,35,427*
EMI: Rs.28,295/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.35 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,64,900
ஆர்டிஓRs.1,99,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,801
மற்றவைகள்Rs.12,249
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,47,633*
EMI: Rs.28,479/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.2,00,533
இன்சூரன்ஸ்Rs.71,005
மற்றவைகள்Rs.12,299
Rs.49,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,53,737*
EMI: Rs.28,629/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)Rs.14.54 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,84,900
ஆர்டிஓRs.2,03,083
இன்சூரன்ஸ்Rs.71,615
மற்றவைகள்Rs.12,449
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,72,047*
EMI: Rs.28,953/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)Rs.14.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.2,05,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,225
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,90,357*
EMI: Rs.29,351/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.90 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.2,05,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,225
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,90,357*
EMI: Rs.29,298/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)Rs.14.90 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,14,900
ஆர்டிஓRs.2,08,183
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,835
மற்றவைகள்Rs.12,749
Rs.56,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,08,667*
EMI: Rs.29,791/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.09 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.2,09,033
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,038
மற்றவைகள்Rs.12,799
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,14,770*
EMI: Rs.29,772/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)Rs.15.15 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.2,10,733
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,445
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,26,977*
EMI: Rs.29,988/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)Rs.15.27 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.2,10,733
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,445
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.56,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,26,977*
EMI: Rs.30,157/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.27 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.2,11,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,648
மற்றவைகள்Rs.12,949
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,33,080*
EMI: Rs.30,117/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)Rs.15.33 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.2,11,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,648
மற்றவைகள்Rs.12,949
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,33,080*
EMI: Rs.30,170/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.33 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.2,12,433
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,851
மற்றவைகள்Rs.12,999
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,39,183*
EMI: Rs.30,225/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.15.39 லட்சம்*
xz plus lux(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,900
ஆர்டிஓRs.2,12,943
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,973
மற்றவைகள்Rs.13,029
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,42,845*
EMI: Rs.30,302/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
xz plus lux(பெட்ரோல்)Rs.15.43 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.2,14,133
இன்சூரன்ஸ்Rs.74,258
மற்றவைகள்Rs.13,099
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,51,390*
EMI: Rs.30,515/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.51 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.2,16,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.74,868
மற்றவைகள்Rs.13,249
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,69,700*
EMI: Rs.30,860/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.70 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,84,900
ஆர்டிஓRs.2,20,083
இன்சூரன்ஸ்Rs.75,681
மற்றவைகள்Rs.13,449
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,94,113*
EMI: Rs.31,313/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.94 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.2,21,783
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,088
மற்றவைகள்Rs.13,549
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,06,320*
EMI: Rs.31,550/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.06 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,99,900
ஆர்டிஓRs.2,22,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,291
மற்றவைகள்Rs.13,599
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,12,423*
EMI: Rs.31,679/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.12 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.2,23,483
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,495
மற்றவைகள்Rs.13,649
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,18,527*
EMI: Rs.31,787/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.19 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.2,23,993
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,617
மற்றவைகள்Rs.13,679
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,22,189*
EMI: Rs.31,864/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.22 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.2,24,333
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,698
மற்றவைகள்Rs.13,699
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,24,630*
EMI: Rs.31,894/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.16.25 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,41,636
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,391
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.11,99,527*
EMI: Rs.23,813/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
டாடா நிக்சன்Rs.12 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,79,900
ஆர்டிஓRs.1,85,233
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,263
மற்றவைகள்Rs.11,399
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.13,35,795*
EMI: Rs.26,425/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.36 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,94,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,550
மற்றவைகள்Rs.11,949
Rs.54,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,01,982*
EMI: Rs.27,714/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.02 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,96,283
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,784
மற்றவைகள்Rs.12,049
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,14,016*
EMI: Rs.27,958/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.14 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.2,05,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,071
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,80,203*
EMI: Rs.29,210/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.80 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.2,05,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,071
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.58,195
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,80,203*
EMI: Rs.29,278/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.80 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.2,10,733
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,773
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,16,305*
EMI: Rs.29,862/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.16 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.2,16,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,593
மற்றவைகள்Rs.13,249
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,58,425*
EMI: Rs.30,716/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.58 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.2,18,383
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,827
மற்றவைகள்Rs.13,349
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,70,459*
EMI: Rs.30,901/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.15.70 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.2,20,933
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,178
மற்றவைகள்Rs.13,499
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,88,510*
EMI: Rs.31,241/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.89 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.2,21,783
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,295
மற்றவைகள்Rs.13,549
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,94,527*
EMI: Rs.31,395/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.95 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.2,23,483
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,529
மற்றவைகள்Rs.13,649
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,06,561*
EMI: Rs.31,580/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.07 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.224,333
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,646
மற்றவைகள்Rs.13,699
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,12,578*
EMI: Rs.31,686/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)Rs.16.13 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.2,26,883
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,997
மற்றவைகள்Rs.13,849
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,30,629*
EMI: Rs.32,047/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.31 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.2,29,433
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,348
மற்றவைகள்Rs.13,999
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,48,680*
EMI: Rs.32,386/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.49 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,59,900
ஆர்டிஓRs.2,32,833
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,816
மற்றவைகள்Rs.14,199
Rs.61,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,72,748*
EMI: Rs.33,028/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)Rs.16.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,69,900
ஆர்டிஓRs.2,34,533
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,050
மற்றவைகள்Rs.14,299
Rs.61,195
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,84,782*
EMI: Rs.33,224/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)Rs.16.85 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.2,35,383
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,167
மற்றவைகள்Rs.14,349
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,90,799*
EMI: Rs.33,192/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.91 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.2,35,383
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,167
மற்றவைகள்Rs.14,349
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,90,799*
EMI: Rs.33,220/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.91 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,79,900
ஆர்டிஓRs.2,36,233
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,284
மற்றவைகள்Rs.14,399
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,96,816*
EMI: Rs.33,298/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.97 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,82,900
ஆர்டிஓRs.2,36,743
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,354
மற்றவைகள்Rs.14,429
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,00,426*
EMI: Rs.33,375/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.17 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,84,900
ஆர்டிஓRs.2,37,083
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,401
மற்றவைகள்Rs.14,449
Rs.52,695
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,02,833*
EMI: Rs.33,405/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)Rs.17.03 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.2,37,933
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,518
மற்றவைகள்Rs.14,499
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,08,850*
EMI: Rs.33,580/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.09 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,04,900
ஆர்டிஓRs.2,40,483
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,869
மற்றவைகள்Rs.14,649
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,26,901*
EMI: Rs.33,920/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.27 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,24,900
ஆர்டிஓRs.2,43,883
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,337
மற்றவைகள்Rs.14,849
Rs.60,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,50,969*
EMI: Rs.34,482/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.51 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,34,900
ஆர்டிஓRs.2,45,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,571
மற்றவைகள்Rs.14,949
Rs.68,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,63,003*
EMI: Rs.34,874/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.63 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,39,900
ஆர்டிஓRs.2,46,433
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,688
மற்றவைகள்Rs.14,999
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,69,020*
EMI: Rs.34,726/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.69 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,44,900
ஆர்டிஓRs.2,47,283
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,805
மற்றவைகள்Rs.15,049
Rs.54,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,75,037*
EMI: Rs.34,832/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.75 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,47,900
ஆர்டிஓRs.2,47,793
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,875
மற்றவைகள்Rs.15,079
Rs.60,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,78,647*
EMI: Rs.35,004/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.79 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,49,900
ஆர்டிஓRs.2,48,133
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,922
மற்றவைகள்Rs.15,099
Rs.60,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.17,81,054*
EMI: Rs.35,055/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்)(top model)Rs.17.81 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,79,900
ஆர்டிஓRs.1,10,836
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,145
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.47,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.9,46,481*
EMI: Rs.18,927/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
டாடா நிக்சன்Rs.9.46 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,89,900
ஆர்டிஓRs.1,26,236
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,618
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.47,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.10,76,354*
EMI: Rs.21,399/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.76 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,49,900
ஆர்டிஓRs.1,34,636
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,058
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.47,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.11,47,194*
EMI: Rs.22,749/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.47 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,54,900
ஆர்டிஓRs.1,35,336
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,261
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.11,53,097*
EMI: Rs.22,937/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11.53 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,71,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,091
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.52,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.12,36,224*
EMI: Rs.24,526/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.36 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,71,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,091
மற்றவைகள்Rs.600
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.12,36,224*
EMI: Rs.24,452/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)Rs.12.36 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,14,900
ஆர்டிஓRs.1,43,736
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,701
மற்றவைகள்Rs.10,749
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.12,34,086*
EMI: Rs.24,460/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.34 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,50,036
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,531
மற்றவைகள்Rs.11,199
Rs.52,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.12,87,666*
EMI: Rs.25,519/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.88 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,64,900
ஆர்டிஓRs.1,82,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,735
மற்றவைகள்Rs.11,249
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.13,25,567*
EMI: Rs.26,204/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.13.26 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,89,900
ஆர்டிஓRs.1,86,933
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,751
மற்றவைகள்Rs.11,499
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.13,56,083*
EMI: Rs.26,733/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.56 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,92,883
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,175
மற்றவைகள்Rs.11,849
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.13,98,807*
EMI: Rs.27,605/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.99 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,94,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,581
மற்றவைகள்Rs.11,949
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,11,013*
EMI: Rs.27,789/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.14.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,49,900
ஆர்டிஓRs.1,97,133
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,191
மற்றவைகள்Rs.12,099
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,29,323*
EMI: Rs.28,134/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)Rs.14.29 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,54,900
ஆர்டிஓRs.1,97,983
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,395
மற்றவைகள்Rs.12,149
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,35,427*
EMI: Rs.28,295/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.35 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,64,900
ஆர்டிஓRs.1,99,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,801
மற்றவைகள்Rs.12,249
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,47,633*
EMI: Rs.28,479/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.2,00,533
இன்சூரன்ஸ்Rs.71,005
மற்றவைகள்Rs.12,299
Rs.49,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,53,737*
EMI: Rs.28,629/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)Rs.14.54 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,84,900
ஆர்டிஓRs.2,03,083
இன்சூரன்ஸ்Rs.71,615
மற்றவைகள்Rs.12,449
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,72,047*
EMI: Rs.28,953/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)Rs.14.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.2,05,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,225
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,90,357*
EMI: Rs.29,351/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.90 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.2,05,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,225
மற்றவைகள்Rs.12,599
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.14,90,357*
EMI: Rs.29,298/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)Rs.14.90 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,14,900
ஆர்டிஓRs.2,08,183
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,835
மற்றவைகள்Rs.12,749
Rs.56,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,08,667*
EMI: Rs.29,791/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.09 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.2,09,033
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,038
மற்றவைகள்Rs.12,799
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,14,770*
EMI: Rs.29,772/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)Rs.15.15 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.2,10,733
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,445
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,26,977*
EMI: Rs.29,988/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)Rs.15.27 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.2,10,733
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,445
மற்றவைகள்Rs.12,899
Rs.56,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,26,977*
EMI: Rs.30,157/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.27 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.2,11,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,648
மற்றவைகள்Rs.12,949
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,33,080*
EMI: Rs.30,117/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)Rs.15.33 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.2,11,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,648
மற்றவைகள்Rs.12,949
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,33,080*
EMI: Rs.30,170/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.33 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.2,12,433
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,851
மற்றவைகள்Rs.12,999
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,39,183*
EMI: Rs.30,225/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.15.39 லட்சம்*
xz plus lux(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,900
ஆர்டிஓRs.2,12,943
இன்சூரன்ஸ்Rs.73,973
மற்றவைகள்Rs.13,029
Rs.48,995
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,42,845*
EMI: Rs.30,302/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
xz plus lux(பெட்ரோல்)Rs.15.43 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.2,14,133
இன்சூரன்ஸ்Rs.74,258
மற்றவைகள்Rs.13,099
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,51,390*
EMI: Rs.30,515/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.51 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.2,16,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.74,868
மற்றவைகள்Rs.13,249
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,69,700*
EMI: Rs.30,860/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.70 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,84,900
ஆர்டிஓRs.2,20,083
இன்சூரன்ஸ்Rs.75,681
மற்றவைகள்Rs.13,449
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.15,94,113*
EMI: Rs.31,313/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.94 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.2,21,783
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,088
மற்றவைகள்Rs.13,549
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,06,320*
EMI: Rs.31,550/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.06 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,99,900
ஆர்டிஓRs.2,22,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,291
மற்றவைகள்Rs.13,599
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,12,423*
EMI: Rs.31,679/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.12 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.2,23,483
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,495
மற்றவைகள்Rs.13,649
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,18,527*
EMI: Rs.31,787/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.19 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.2,23,993
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,617
மற்றவைகள்Rs.13,679
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,22,189*
EMI: Rs.31,864/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.22 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.2,24,333
இன்சூரன்ஸ்Rs.76,698
மற்றவைகள்Rs.13,699
Rs.51,495
on-road விலை in ஐதராபாத் : Rs.16,24,630*
EMI: Rs.31,894/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜூன் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.16.25 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  Found what you were looking for?

  டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

  4.4/5
  அடிப்படையிலான778 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
  • ஆல் (778)
  • Price (95)
  • Service (73)
  • Mileage (213)
  • Looks (170)
  • Comfort (242)
  • Space (57)
  • Power (77)
  • More ...
  • நவீனமானது
  • பயனுள்ளது
  • Value For Money

   The Tata Nexon offers a compelling package with its stylish design, feature-rich interior, strong safety performance, and competitive pricing. It has a spacious cabi...மேலும் படிக்க

   இதனால் kitnamlang surong
   On: May 29, 2023 | 210 Views
  • Best Value For Money Car

   The interior of the Nexon is well-designed and offers a spacious cabin for both the front and rear passengers. The quality of materials used is good, and the fit and fini...மேலும் படிக்க

   இதனால் abh
   On: May 24, 2023 | 633 Views
  • for XZ Plus LUXS Red Dark

   Superb Quality And Driving Experience

   Nexon is the perfect car to buy and make every penny worth it. It got so many features in this pricing that you feel like a luxury car.

   இதனால் sanjeev meena
   On: May 21, 2023 | 188 Views
  • I Love Tata Cars

   Low price best car and best comfortable car in India I love this car best mileage and best price I love Tata.

   இதனால் achinta das
   On: May 17, 2023 | 189 Views
  • Nexon Is The Best Car

   Nexon is the best mid-budget SUV with great safety and performance. In this price range, no car can beat Nexon in terms of safety and features.

   இதனால் gourav kumar
   On: May 11, 2023 | 272 Views
  • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

  பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

  ஐதராபாத் இல் உள்ள டாடா கார் டீலர்கள்

  Ask Question

  Are you Confused?

  48 hours இல் Ask anything & get answer

  கேள்விகளும் பதில்களும்

  • நவீன கேள்விகள்

  What ஐஎஸ் the விலை அதன் the top மாடல் manual?

  GopalSwaroopPrajapati asked on 30 May 2023

  Nexon XZ Plus LUXS Red Dark Diesel is priced at INR 13.85 Lakh (Ex-showroom Pric...

  மேலும் படிக்க
  By Dillip on 30 May 2023

  When will the டாடா நிக்சன் DCT வகைகள் launch?

  mahipalkumawat asked on 13 May 2023

  As of now, there is no official update from the brand's end. However, it is ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 13 May 2023

  What ஐஎஸ் the waiting period அதன் டாடா நிக்சன் Red Dark Edition?

  NilayParmar asked on 24 Apr 2023

  For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 24 Apr 2023

  When will the புதிய டாடா நிக்சன் Facelift launch?

  Shreeshanand asked on 23 Apr 2023

  As of now, there is no official update from the brand's end. However, it is ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 23 Apr 2023

  ஐஎஸ் there any ऑफर மீது டாடா Nexon?

  Abhijeet asked on 18 Apr 2023

  Offers and discounts are provided by the brand or the dealership and may vary de...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 18 Apr 2023

  பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

  சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
  நால்கோடாRs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  மஹபூபாநகர்Rs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  வாரங்கல்Rs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  கரீம்நகர்Rs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  நிசாமாபாத்Rs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  குல்பர்காRs. 9.42 - 18.03 லட்சம்
  காம்மாம்Rs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  குர்னூல்Rs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  விஜயவாடாRs. 9.30 - 17.76 லட்சம்
  உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
  space Image

  போக்கு டாடா கார்கள்

  • பாப்புலர்
  • உபகமிங்
  • டாடா punch
   டாடா punch
   Rs.6 - 10.14 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 15, 2023
  • டாடா punch ev
   டாடா punch ev
   Rs.12 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: sep 01, 2023
  • டாடா altroz racer
   டாடா altroz racer
   Rs.10 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: sep 20, 2023
  • டாடா ஹெரியர் 2024
   டாடா ஹெரியர் 2024
   Rs.15 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 16, 2024
  • டாடா சாஃபாரி 2024
   டாடா சாஃபாரி 2024
   Rs.16 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: பிப்ரவரி 15, 2024
  ஐதராபாத் இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
  ×
  We need your சிட்டி to customize your experience