அடுத்துவரும் கார்கள்

Around 119 upcoming cars like Audi A8 2019, Audi Q8, BMW 7 Series 2019 and BMW X7 will be launched in India in 2019-2021. Among these 119 upcoming cars, there are 3 Hybrids, 25 Sedans, 62 SUV, 2 Convertibles, 1 luxury, 3 Coupe, 1 Wagons, 18 Hatchback and 4 MUV. Of the above, 41 cars are expected to launch in the next three months. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Cars in 2019 & 2020

ModelExpected PriceExpected Launch Date
Audi A8 2019Rs. 1.0 Cr*Jul 25, 2019
Audi Q8Rs. 90.0 Lakh*Jul 25, 2019
BMW 7 Series 2019Rs. 1.35 Cr*Jul 25, 2019
BMW X7Rs. 1.2 Cr*Jul 25, 2019
Tata Tiago EVRs. 6.0 Lakh*Jul 25, 2019

இந்தியாவில் அடுத்த வர உள்ள கார்கள்

 • ஜாகுவார் I-Pace
  ஜாகுவார் I-Pace
  Rs58.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஜீப் Compass 2020
  ஜீப் காம்பஸ் 2020
  Rs22.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஜீப் ரினிகேட்
  ஜீப் ரினிகேட்
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 20, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆடி Q7 2020
  ஆடி க்யூ7 2020
  Rs80.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 25, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஸ்கோடா Vision X
  ஸ்கோடா Vision எக்ஸ்
  Rs14.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டெஸ்லா Model S
  டெஸ்லா மாடல் எஸ்
  Rs1.5 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மஹிந்திரா XUV500 2020
  மஹிந்திரா எக்ஸ்யூஎஸ் 2020
  Rs9.5 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 10, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹோண்டா Jazz 2020
  ஹோண்டா ஜாஸ் 2020
  Rs7.5 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் Elite i20 2020
  ஹூண்டாய் Elite i20 2020
  Rs5.6 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • லேண்ட் ரோவர் Defender
  லேண்ட் ரோவர் Defender
  Rs70.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Sep 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மஹிந்திரா XUV300 Electric
  மஹிந்திரா XUV300 எலக்ட்ரிக்
  Rs18.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Sep 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ரெனால்ட் HBC
  ரெனால்ட் HBC
  Rs9.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Sep 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டாடா Altroz EV
  டாடா ஆல்டரோஸ் EV
  Rs14.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Sep 25, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா சோல்
  க்யா சோல்
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Oct 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஃபியட் Cronos
  ஃபியட் Cronos
  Rs11.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Oct 25, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • சிட்ரோய்ன் C5 Aircross
  சிட்ரோய்ன் C5 Aircross
  Rs16.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Nov 02, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா சீட்
  க்யா சீட்
  Rs9.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Nov 11, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • நிசான் Sunny 2020
  நிசான் சன்னி 2020
  RsNA*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Nov 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டிஸி TCA
  டிஸி TCA
  Rs25.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் லாங்கி
  ஹூண்டாய் லாங்கி
  Rs20.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா பிகான்டோ
  க்யா பிகான்டோ
  Rs7.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ரெனால்ட் Zoe
  ரெனால்ட் Zoe
  Rs8.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஸ்கோடா ஸ்காலா
  ஸ்கோடா ஸ்காலா
  Rs12.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டாடா EVision Electric
  டாடா EVision எலக்ட்ரிக்
  Rs25.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஸ்கோடா Kamiq
  ஸ்கோடா Kamiq
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • நிசான் டெர்ரா
  நிசான் டெர்ரா
  Rs20.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jan 01, 2021 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டெஸ்லா Model Y
  டெஸ்லா மாடல் Y
  Rs50.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jan 01, 2021 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா ஸ்டின்கர்
  க்யா ஸ்டின்கர்
  Rs50.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 01, 2021 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஜீப் 7-Seater SUV
  ஜீப் 7-Seater எஸ்யூவி
  Rs30.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 15, 2021 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக

பிராண்டு வாரியாக அடுத்துவர உள்ள கார்கள்

நவீன கார்கள்

பிராண்டு அடிப்படையில் பிரபல கார்கள்

Cars by Bodytype பிரபலம்

அடுத்து வருவது Cars by Bodytype

×
உங்கள் நகரம் எது?
New
CarDekho Web App
CarDekho Web App

0 MB Storage, 2x faster experience