அடுத்துவரும் கார்கள்

Around 119 upcoming cars like Audi A8 2019, Audi Q8, BMW 7 Series 2019 and BMW X7 will be launched in India in 2019-2021. Among these 119 upcoming cars, there are 62 SUV, 3 Hybrids, 25 Sedans, 2 Convertibles, 3 Coupe, 1 Wagons, 1 Luxury, 18 Hatchback and 4 MUV. Of the above, 41 cars are expected to launch in the next three months. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Cars in 2019 & 2020

ModelExpected PriceExpected Launch Date
Audi A8 2019Rs. 1.0 Cr*Jul 25, 2019
Audi Q8Rs. 90.0 Lakh*Jul 25, 2019
BMW 7 Series 2019Rs. 1.35 Cr*Jul 25, 2019
BMW X7Rs. 1.2 Cr*Jul 25, 2019
Tata Tiago EVRs. 6.0 Lakh*Jul 25, 2019

இந்தியாவில் அடுத்த வர உள்ள கார்கள்

 • மஹிந்திரா Thar 2020
  மஹிந்திரா தார் 2020
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Mar 03, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • லேக்சஸ் UX
  லேக்சஸ் UX
  Rs40.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Mar 05, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • நிசான் Note e Power
  நிசான் Note இ ஆற்றல்
  Rs20.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Mar 13, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா Carnival
  க்யா Carnival
  Rs30.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Mar 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டாடா H2X
  டாடா H2X
  Rs5.5 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Mar 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஸ்கோடா Octavia 2020
  ஸ்கோடா ஆக்டிவா 2020
  Rs20.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Mar 22, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • நிசான் லீஃப்
  நிசான் லீஃப்
  Rs30.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Mar 26, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் A-Class Sedan
  மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் ஏ- கிளாஸ் சேடன்
  Rs35.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 05, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ரெனால்ட் Arkana
  ரெனால்ட் Arkana
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 06, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் Creta 2020
  ஹூண்டாய் க்ரிட்டா 2020
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் Verna 2020
  ஹூண்டாய் வெர்னா 2020
  Rs15.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் சோனாடா
  ஹூண்டாய் சோனாடா
  Rs20.77 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 22, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஸ்கோடா கார்கோ
  ஸ்கோடா கார்கோ
  Rs20.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 25, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் Palisade
  ஹூண்டாய் Palisade
  Rs40.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  May 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மாருதி WagonR Electric
  மாருதி WagonR எலக்ட்ரிக்
  Rs8.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  May 05, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மிட்சுபிஷி Eclipse Cross
  மிட்சுபிஷி எக்லிப்ஸ் Cross
  Rs18.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  May 05, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மிட்சுபிஷி Xpander
  மிட்சுபிஷி Xpander
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  May 05, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆஸ்டன் மார்ட்டின் DBS Superleggera
  ஆஸ்டன் மார்ட்டின் DBS Superleggera
  Rs5.0 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  May 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பிஎன்டபில்யூ ஐ3
  பிஎன்டபில்யூ ஐ3
  Rs1.0 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  May 22, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா ரியோ
  க்யா ரியோ
  Rs8.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jun 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா ஸ்டோனிக்
  க்யா ஸ்டோனிக்
  Rs9.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jun 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எம்ஜி ஜிஎஸ்
  எம்ஜி ஜிஎஸ்
  Rs15.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jun 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • வோல்க்ஸ்வேகன் விர்டஸ்
  வோல்க்ஸ்வேகன் விர்டஸ்
  Rs15.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jun 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • எம்ஜி இஆர்எக்ஸ்
  எம்ஜி இஆர்எக்ஸ்
  Rs25.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jun 06, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டொயோட்டா சி-ஹெச்ஆர்
  டொயோட்டா சி-ஹெச்ஆர்
  Rs17.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jun 06, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • வோல்க்ஸ்வேகன் டி-கிராஸ்
  வோல்க்ஸ்வேகன் டி-கிராஸ்
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jun 13, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் GLS 2020
  மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் ஜிஎல்எஸ் 2020
  Rs90.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jun 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • வோல்க்ஸ்வேகன் ஜெட்டா
  வோல்க்ஸ்வேகன் ஜெட்டா
  Rs17.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 03, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் EQC
  மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் EQC
  Rs60.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 09, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பிஎன்டபில்யூ X6 2020
  பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்6 2020
  Rs1.0 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக

பிராண்டு வாரியாக அடுத்துவர உள்ள கார்கள்

நவீன கார்கள்

பிராண்டு அடிப்படையில் பிரபல கார்கள்

Cars by Bodytype பிரபலம்

அடுத்து வருவது Cars by Bodytype

×
உங்கள் நகரம் எது?
New
CarDekho Web App
CarDekho Web App

0 MB Storage, 2x faster experience