கொச்சி இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை கொச்சி ஆரம்பிப்பது Rs. 7.80 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட் உடன் விலை Rs. 14.50 லட்சம். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் கொச்சி சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் டாடா punch விலை கொச்சி Rs. 6 லட்சம் மற்றும் மாருதி brezza விலை  கொச்சி தொடங்கி Rs. 8.29 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 15 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்Rs. 15.51 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்Rs. 15.12 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்Rs. 14.82 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்Rs. 15.41 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் darkRs. 14.76 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்Rs. 12.82 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்Rs. 16.29 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dtRs. 14.06 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxsRs. 14.47 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்Rs. 17.06 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.82 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்Rs. 14.24 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 11.01 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 13.71 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்புRs. 14.71 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 14.24 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்Rs. 13.47 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 15 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kazirangaRs. 14.59 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்Rs. 16.12 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்Rs. 17.15 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்Rs. 17.18 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்Rs. 16.47 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்Rs. 14.65 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்Rs. 13.47 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.35 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்Rs. 15.24 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 11.58 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்Rs. 16.23 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 16.65 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 11.58 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dtRs. 14.65 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dtRs. 13.65 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 9.06 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 10.32 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxRs. 13.88 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.59 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.47 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 13.35 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.59 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்Rs. 15.53 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 12.94 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்Rs. 15.71 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 14.24 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 12.59 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 15.35 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்Rs. 15.35 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 12.06 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்Rs. 17.12 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்Rs. 16.41 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்Rs. 15.53 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்Rs. 15.29 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்Rs. 14.41 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet editionRs. 14.74 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்Rs. 16.29 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்புRs. 14.24 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.88 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்Rs. 17 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 11.07 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 15.47 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்Rs. 16.39 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 12.65 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்Rs. 16.88 லட்சம்*
டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 13.59 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

கொச்சி சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

**டாடா நிக்சன் price is not available in கொச்சி, currently showing price in எர்ணாகுளம்

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.999,900
ஆர்டிஓRs.1,09,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.11,58,411*
EMI: Rs.22,045/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.58 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,79,900
ஆர்டிஓRs.1,40,387
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,384
மற்றவைகள்Rs.10,799
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.12,82,470*
EMI: Rs.24,415/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.12.82 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,47,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,351
மற்றவைகள்Rs.11,349
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,47,137*
EMI: Rs.25,635/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.47 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,144,900
ஆர்டிஓRs.1,48,837
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,709
மற்றவைகள்Rs.11,449
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,58,895*
EMI: Rs.25,862/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.59 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,55,987
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,676
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,23,562*
EMI: Rs.27,103/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.24 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,55,987
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,676
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,23,562*
EMI: Rs.27,103/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.24 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,59,887
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,750
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,58,836*
EMI: Rs.27,764/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.59 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,64,437
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,002
மற்றவைகள்Rs.12,649
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,99,988*
EMI: Rs.28,550/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,274,9,00
ஆர்டிஓRs.1,65,737
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,359
மற்றவைகள்Rs.12,749
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,11,745*
EMI: Rs.28,778/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.15.12 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,67,687
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,896
மற்றவைகள்Rs.12,899
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,29,382*
EMI: Rs.29,108/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.29 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.1,68,337
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,075
மற்றவைகள்Rs.12,949
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,35,261*
EMI: Rs.29,211/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.35 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.1,69,637
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,432
மற்றவைகள்Rs.13,049
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,47,018*
EMI: Rs.29,439/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,70,287
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,611
மற்றவைகள்Rs.13,099
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,52,897*
EMI: Rs.29,563/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)Rs.15.53 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.1,72,237
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,148
மற்றவைகள்Rs.13,249
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,70,534*
EMI: Rs.29,894/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,339,900
ஆர்டிஓRs.1,74,187
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,684
மற்றவைகள்Rs.13,399
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,88,170*
EMI: Rs.30,225/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.88 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,359,900
ஆர்டிஓRs.1,76,787
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,400
மற்றவைகள்Rs.13,599
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,11,686*
EMI: Rs.30,680/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)Rs.16.12 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,369,9,00
ஆர்டிஓRs.1,78,087
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,758
மற்றவைகள்Rs.13,699
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,23,444*
EMI: Rs.30,907/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)Rs.16.23 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,9,00
ஆர்டிஓRs.1,78,737
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,936
மற்றவைகள்Rs.13,749
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,29,322*
EMI: Rs.31,010/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.29 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.1,78,737
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,936
மற்றவைகள்Rs.13,749
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,29,322*
EMI: Rs.31,010/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.29 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,79,900
ஆர்டிஓRs.1,79,387
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,115
மற்றவைகள்Rs.13,799
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,35,201*
EMI: Rs.31,114/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.35 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,382,900
ஆர்டிஓRs.1,79,777
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,223
மற்றவைகள்Rs.13,829
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,38,729*
EMI: Rs.31,188/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.39 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,84,900
ஆர்டிஓRs.1,80,037
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,294
மற்றவைகள்Rs.13,849
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,41,080*
EMI: Rs.31,238/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)Rs.16.41 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.1,80,687
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,473
மற்றவைகள்Rs.13,899
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,46,959*
EMI: Rs.31,341/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.47 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,04,900
ஆர்டிஓRs.1,82,637
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,010
மற்றவைகள்Rs.14,049
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,64,596*
EMI: Rs.31,693/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.65 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,424,9,00
ஆர்டிஓRs.1,85,237
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,725
மற்றவைகள்Rs.14,249
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,88,111*
EMI: Rs.32,127/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.88 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,34,900
ஆர்டிஓRs.1,86,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,083
மற்றவைகள்Rs.14,349
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,99,869*
EMI: Rs.32,354/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,39,900
ஆர்டிஓRs.1,87,187
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,262
மற்றவைகள்Rs.14,399
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.17,05,748*
EMI: Rs.32,458/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.06 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,44,900
ஆர்டிஓRs.1,87,837
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,440
மற்றவைகள்Rs.14,449
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.17,11,626*
EMI: Rs.32,582/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.12 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,447,900
ஆர்டிஓRs.1,88,227
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,548
மற்றவைகள்Rs.14,479
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.17,15,154*
EMI: Rs.32,635/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.15 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,49,900
ஆர்டிஓRs.1,88,487
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,619
மற்றவைகள்Rs.14,499
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.17,17,505*
EMI: Rs.32,685/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்)(top model)Rs.17.18 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,79,900
ஆர்டிஓRs.85,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.40,653
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.9,06,342*
EMI: Rs.17,243/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.9.06 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,89,900
ஆர்டிஓRs.97,889
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,587
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.10,32,376*
EMI: Rs.19,655/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.32 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.949,900
ஆர்டிஓRs.1,04,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,734
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.11,01,123*
EMI: Rs.20,961/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.01 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,54,900
ஆர்டிஓRs.1,05,039
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,913
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.11,06,852*
EMI: Rs.21,061/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11.07 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,09,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.11,58,411*
EMI: Rs.22,045/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.58 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,14,9,00
ஆர்டிஓRs.1,31,937
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,059
மற்றவைகள்Rs.10,149
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.12,06,045*
EMI: Rs.22,947/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.06 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,37,787
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,668
மற்றவைகள்Rs.10,599
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.12,58,954*
EMI: Rs.23,960/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.59 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,064,900
ஆர்டிஓRs.1,38,437
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,847
மற்றவைகள்Rs.10,649
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.12,64,833*
EMI: Rs.24,084/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.65 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,89,900
ஆர்டிஓRs.1,41,687
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,742
மற்றவைகள்Rs.10,899
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.12,94,228*
EMI: Rs.24,643/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.94 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,46,237
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,994
மற்றவைகள்Rs.11,249
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,35,380*
EMI: Rs.25,407/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.35 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,134,900
ஆர்டிஓRs.1,47,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,351
மற்றவைகள்Rs.11,349
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,47,137*
EMI: Rs.25,635/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.13.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,49,900
ஆர்டிஓRs.1,49,487
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,888
மற்றவைகள்Rs.11,499
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,64,774*
EMI: Rs.25,987/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)Rs.13.65 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,154,900
ஆர்டிஓRs.1,50,137
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,067
மற்றவைகள்Rs.11,549
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,70,653*
EMI: Rs.26,090/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,64,900
ஆர்டிஓRs.1,51,437
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,424
மற்றவைகள்Rs.11,649
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,82,410*
EMI: Rs.26,317/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.82 லட்சம்*
xz plus lux(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,52,087
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,603
மற்றவைகள்Rs.11,699
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,88,289*
EMI: Rs.26,420/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
xz plus lux(பெட்ரோல்)Rs.13.88 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,184,900
ஆர்டிஓRs.1,54,037
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,140
மற்றவைகள்Rs.11,849
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,05,926*
EMI: Rs.26,751/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)Rs.14.06 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,199,900
ஆர்டிஓRs.1,55,987
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,676
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,23,562*
EMI: Rs.27,103/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)Rs.14.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,55,987
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,676
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,23,562*
EMI: Rs.27,103/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,14,900
ஆர்டிஓRs.1,57,937
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,213
மற்றவைகள்Rs.12,149
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,41,199*
EMI: Rs.27,434/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.41 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.1,58,587
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,392
மற்றவைகள்Rs.12,199
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,47,078*
EMI: Rs.27,537/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)Rs.14.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,59,887
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,750
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,58,836*
EMI: Rs.27,764/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)Rs.14.59 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,229,900
ஆர்டிஓRs.1,59,887
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,750
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,58,836*
EMI: Rs.27,764/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.59 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,234,9,00
ஆர்டிஓRs.1,60,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,928
மற்றவைகள்Rs.12,349
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,64,714*
EMI: Rs.27,889/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)Rs.14.65 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.1,60,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,928
மற்றவைகள்Rs.12,349
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,64,714*
EMI: Rs.27,889/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.65 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,239,900
ஆர்டிஓRs.1,61,187
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,107
மற்றவைகள்Rs.12,399
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,70,593*
EMI: Rs.27,992/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,9,00
ஆர்டிஓRs.1,61,577
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,215
மற்றவைகள்Rs.12,429
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,74,121*
EMI: Rs.28,066/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.74 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,61,837
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,286
மற்றவைகள்Rs.12,449
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,76,472*
EMI: Rs.28,095/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)Rs.14.76 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,62,487
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,465
மற்றவைகள்Rs.12,499
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,82,351*
EMI: Rs.28,219/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.82 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,64,437
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,002
மற்றவைகள்Rs.12,649
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,99,988*
EMI: Rs.28,550/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,84,900
ஆர்டிஓRs.1,67,037
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,717
மற்றவைகள்Rs.12,849
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,23,503*
EMI: Rs.29,005/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,294,9,00
ஆர்டிஓRs.1,68,337
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,075
மற்றவைகள்Rs.12,949
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,35,261*
EMI: Rs.29,211/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.35 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,99,900
ஆர்டிஓRs.1,68,987
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,254
மற்றவைகள்Rs.12,999
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,41,140*
EMI: Rs.29,336/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.41 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.1,69,637
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,432
மற்றவைகள்Rs.13,049
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,47,018*
EMI: Rs.29,439/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.47 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.1,70,027
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,540
மற்றவைகள்Rs.13,079
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,50,546*
EMI: Rs.29,514/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.51 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,70,287
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,611
மற்றவைகள்Rs.13,099
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,52,897*
EMI: Rs.29,563/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.53 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.999,900
ஆர்டிஓRs.1,09,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.11,58,411*
EMI: Rs.22,045/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.58 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,79,900
ஆர்டிஓRs.1,40,387
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,384
மற்றவைகள்Rs.10,799
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.12,82,470*
EMI: Rs.24,415/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.12.82 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,47,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,351
மற்றவைகள்Rs.11,349
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,47,137*
EMI: Rs.25,635/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.47 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,144,900
ஆர்டிஓRs.1,48,837
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,709
மற்றவைகள்Rs.11,449
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,58,895*
EMI: Rs.25,862/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்ஏ எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.59 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,55,987
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,676
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,23,562*
EMI: Rs.27,103/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.24 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,55,987
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,676
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,23,562*
EMI: Rs.27,103/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.24 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,59,887
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,750
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,58,836*
EMI: Rs.27,764/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.59 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,64,437
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,002
மற்றவைகள்Rs.12,649
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,99,988*
EMI: Rs.28,550/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,274,9,00
ஆர்டிஓRs.1,65,737
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,359
மற்றவைகள்Rs.12,749
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,11,745*
EMI: Rs.28,778/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.15.12 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,67,687
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,896
மற்றவைகள்Rs.12,899
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,29,382*
EMI: Rs.29,108/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.29 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,94,900
ஆர்டிஓRs.1,68,337
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,075
மற்றவைகள்Rs.12,949
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,35,261*
EMI: Rs.29,211/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.15.35 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.1,69,637
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,432
மற்றவைகள்Rs.13,049
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,47,018*
EMI: Rs.29,439/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,70,287
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,611
மற்றவைகள்Rs.13,099
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,52,897*
EMI: Rs.29,563/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux டீசல்(டீசல்)Rs.15.53 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.1,72,237
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,148
மற்றவைகள்Rs.13,249
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,70,534*
EMI: Rs.29,894/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,339,900
ஆர்டிஓRs.1,74,187
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,684
மற்றவைகள்Rs.13,399
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,88,170*
EMI: Rs.30,225/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.88 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,359,900
ஆர்டிஓRs.1,76,787
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,400
மற்றவைகள்Rs.13,599
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,11,686*
EMI: Rs.30,680/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs டீசல்(டீசல்)Rs.16.12 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,369,9,00
ஆர்டிஓRs.1,78,087
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,758
மற்றவைகள்Rs.13,699
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,23,444*
EMI: Rs.30,907/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga டீசல்(டீசல்)Rs.16.23 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,9,00
ஆர்டிஓRs.1,78,737
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,936
மற்றவைகள்Rs.13,749
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,29,322*
EMI: Rs.31,010/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.29 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.1,78,737
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,936
மற்றவைகள்Rs.13,749
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,29,322*
EMI: Rs.31,010/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.29 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,79,900
ஆர்டிஓRs.1,79,387
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,115
மற்றவைகள்Rs.13,799
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,35,201*
EMI: Rs.31,114/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.35 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,382,900
ஆர்டிஓRs.1,79,777
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,223
மற்றவைகள்Rs.13,829
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,38,729*
EMI: Rs.31,188/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.39 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,84,900
ஆர்டிஓRs.1,80,037
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,294
மற்றவைகள்Rs.13,849
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,41,080*
EMI: Rs.31,238/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல்(டீசல்)Rs.16.41 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.1,80,687
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,473
மற்றவைகள்Rs.13,899
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,46,959*
EMI: Rs.31,341/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.47 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,04,900
ஆர்டிஓRs.1,82,637
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,010
மற்றவைகள்Rs.14,049
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,64,596*
EMI: Rs.31,693/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.65 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,424,9,00
ஆர்டிஓRs.1,85,237
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,725
மற்றவைகள்Rs.14,249
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,88,111*
EMI: Rs.32,127/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.16.88 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,34,900
ஆர்டிஓRs.1,86,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,083
மற்றவைகள்Rs.14,349
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.16,99,869*
EMI: Rs.32,354/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,39,900
ஆர்டிஓRs.1,87,187
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,262
மற்றவைகள்Rs.14,399
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.17,05,748*
EMI: Rs.32,458/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.06 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,44,900
ஆர்டிஓRs.1,87,837
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,440
மற்றவைகள்Rs.14,449
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.17,11,626*
EMI: Rs.32,582/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.12 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,447,900
ஆர்டிஓRs.1,88,227
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,548
மற்றவைகள்Rs.14,479
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.17,15,154*
EMI: Rs.32,635/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition டீசல் அன்ட்(டீசல்)Rs.17.15 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,49,900
ஆர்டிஓRs.1,88,487
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,619
மற்றவைகள்Rs.14,499
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.17,17,505*
EMI: Rs.32,685/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark டீசல் அன்ட்(டீசல்)(top model)Rs.17.18 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,79,900
ஆர்டிஓRs.85,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.40,653
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.9,06,342*
EMI: Rs.17,243/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
டாடா நிக்சன்Rs.9.06 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,89,900
ஆர்டிஓRs.97,889
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,587
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.10,32,376*
EMI: Rs.19,655/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.32 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.949,900
ஆர்டிஓRs.1,04,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,734
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.11,01,123*
EMI: Rs.20,961/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.01 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,54,900
ஆர்டிஓRs.1,05,039
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,913
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.11,06,852*
EMI: Rs.21,061/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11.07 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,09,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.11,58,411*
EMI: Rs.22,045/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.58 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,14,9,00
ஆர்டிஓRs.1,31,937
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,059
மற்றவைகள்Rs.10,149
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.12,06,045*
EMI: Rs.22,947/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.06 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,37,787
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,668
மற்றவைகள்Rs.10,599
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.12,58,954*
EMI: Rs.23,960/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.59 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,064,900
ஆர்டிஓRs.1,38,437
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,847
மற்றவைகள்Rs.10,649
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.12,64,833*
EMI: Rs.24,084/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.65 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,89,900
ஆர்டிஓRs.1,41,687
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,742
மற்றவைகள்Rs.10,899
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.12,94,228*
EMI: Rs.24,643/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.94 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,46,237
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,994
மற்றவைகள்Rs.11,249
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,35,380*
EMI: Rs.25,407/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.35 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,134,900
ஆர்டிஓRs.1,47,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,351
மற்றவைகள்Rs.11,349
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,47,137*
EMI: Rs.25,635/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.13.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,49,900
ஆர்டிஓRs.1,49,487
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,888
மற்றவைகள்Rs.11,499
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,64,774*
EMI: Rs.25,987/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் dt(பெட்ரோல்)Rs.13.65 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,154,900
ஆர்டிஓRs.1,50,137
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,067
மற்றவைகள்Rs.11,549
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,70,653*
EMI: Rs.26,090/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,64,900
ஆர்டிஓRs.1,51,437
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,424
மற்றவைகள்Rs.11,649
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,82,410*
EMI: Rs.26,317/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.82 லட்சம்*
xz plus lux(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,52,087
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,603
மற்றவைகள்Rs.11,699
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.13,88,289*
EMI: Rs.26,420/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
xz plus lux(பெட்ரோல்)Rs.13.88 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,184,900
ஆர்டிஓRs.1,54,037
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,140
மற்றவைகள்Rs.11,849
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,05,926*
EMI: Rs.26,751/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் lux dt(பெட்ரோல்)Rs.14.06 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,199,900
ஆர்டிஓRs.1,55,987
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,676
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,23,562*
EMI: Rs.27,103/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் plus lux dark edition (பெட்ரோல்)Rs.14.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,55,987
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,676
மற்றவைகள்Rs.11,999
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,23,562*
EMI: Rs.27,103/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,14,900
ஆர்டிஓRs.1,57,937
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,213
மற்றவைகள்Rs.12,149
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,41,199*
EMI: Rs.27,434/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.41 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,19,900
ஆர்டிஓRs.1,58,587
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,392
மற்றவைகள்Rs.12,199
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,47,078*
EMI: Rs.27,537/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs(பெட்ரோல்)Rs.14.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,29,900
ஆர்டிஓRs.1,59,887
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,750
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,58,836*
EMI: Rs.27,764/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs kaziranga(பெட்ரோல்)Rs.14.59 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,229,900
ஆர்டிஓRs.1,59,887
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,750
மற்றவைகள்Rs.12,299
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,58,836*
EMI: Rs.27,764/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் எஸ் இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.59 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,234,9,00
ஆர்டிஓRs.1,60,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,928
மற்றவைகள்Rs.12,349
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,64,714*
EMI: Rs.27,889/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs dt(பெட்ரோல்)Rs.14.65 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.1,60,537
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,928
மற்றவைகள்Rs.12,349
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,64,714*
EMI: Rs.27,889/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.65 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,239,900
ஆர்டிஓRs.1,61,187
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,107
மற்றவைகள்Rs.12,399
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,70,593*
EMI: Rs.27,992/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,9,00
ஆர்டிஓRs.1,61,577
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,215
மற்றவைகள்Rs.12,429
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,74,121*
EMI: Rs.28,066/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.74 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,61,837
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,286
மற்றவைகள்Rs.12,449
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,76,472*
EMI: Rs.28,095/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் luxs ரெட் dark(பெட்ரோல்)Rs.14.76 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,62,487
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,465
மற்றவைகள்Rs.12,499
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,82,351*
EMI: Rs.28,219/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.82 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,64,437
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,002
மற்றவைகள்Rs.12,649
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.14,99,988*
EMI: Rs.28,550/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் lux இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,84,900
ஆர்டிஓRs.1,67,037
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,717
மற்றவைகள்Rs.12,849
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,23,503*
EMI: Rs.29,005/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,294,9,00
ஆர்டிஓRs.1,68,337
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,075
மற்றவைகள்Rs.12,949
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,35,261*
EMI: Rs.29,211/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs kaziranga அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.35 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,99,900
ஆர்டிஓRs.1,68,987
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,254
மற்றவைகள்Rs.12,999
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,41,140*
EMI: Rs.29,336/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs dt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.41 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,04,900
ஆர்டிஓRs.1,69,637
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,432
மற்றவைகள்Rs.13,049
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,47,018*
EMI: Rs.29,439/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.47 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.1,70,027
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,540
மற்றவைகள்Rs.13,079
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,50,546*
EMI: Rs.29,514/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.51 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,70,287
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,611
மற்றவைகள்Rs.13,099
on-road விலை in எர்ணாகுளம் : (not available கொச்சி)Rs.15,52,897*
EMI: Rs.29,563/month
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view மே offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் luxs ரெட் dark அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.53 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  Found what you were looking for?

  டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

  4.4/5
  அடிப்படையிலான774 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
  • ஆல் (774)
  • Price (95)
  • Service (73)
  • Mileage (213)
  • Looks (170)
  • Comfort (241)
  • Space (57)
  • Power (76)
  • More ...
  • நவீனமானது
  • பயனுள்ளது
  • Value For Money

   The Tata Nexon offers a compelling package with its stylish design, feature-rich interior, strong safety performance, and competitive pricing. It has a spacious cabi...மேலும் படிக்க

   இதனால் kitnamlang surong
   On: May 29, 2023 | 4 Views
  • Best Value For Money Car

   The interior of the Nexon is well-designed and offers a spacious cabin for both the front and rear passengers. The quality of materials used is good, and the fit and fini...மேலும் படிக்க

   இதனால் abh
   On: May 24, 2023 | 634 Views
  • for XZ Plus LUXS Red Dark

   Superb Quality And Driving Experience

   Nexon is the perfect car to buy and make every penny worth it. It got so many features in this pricing that you feel like a luxury car.

   இதனால் sanjeev meena
   On: May 21, 2023 | 188 Views
  • I Love Tata Cars

   Low price best car and best comfortable car in India I love this car best mileage and best price I love Tata.

   இதனால் achinta das
   On: May 17, 2023 | 189 Views
  • Nexon Is The Best Car

   Nexon is the best mid-budget SUV with great safety and performance. In this price range, no car can beat Nexon in terms of safety and features.

   இதனால் gourav kumar
   On: May 11, 2023 | 272 Views
  • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

  பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

  கொச்சி இல் உள்ள டாடா கார் டீலர்கள்

  Ask Question

  Are you Confused?

  48 hours இல் Ask anything & get answer

  கேள்விகளும் பதில்களும்

  • நவீன கேள்விகள்

  When will the டாடா நிக்சன் DCT வகைகள் launch?

  mahipalkumawat asked on 13 May 2023

  As of now, there is no official update from the brand's end. However, it is ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 13 May 2023

  What ஐஎஸ் the waiting period அதன் டாடா நிக்சன் Red Dark Edition?

  NilayParmar asked on 24 Apr 2023

  For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 24 Apr 2023

  When will the புதிய டாடா நிக்சன் Facelift launch?

  Shreeshanand asked on 23 Apr 2023

  As of now, there is no official update from the brand's end. However, it is ...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 23 Apr 2023

  ஐஎஸ் there any ऑफर மீது டாடா Nexon?

  Abhijeet asked on 18 Apr 2023

  Offers and discounts are provided by the brand or the dealership and may vary de...

  மேலும் படிக்க
  By Cardekho experts on 18 Apr 2023

  What ஐஎஸ் the சீட்டிங் capacity அதன் the டாடா Nexon?

  Abhijeet asked on 9 Apr 2023

  Tata Nexon is available in 5 seater option only.

  By Cardekho experts on 9 Apr 2023

  பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

  சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
  எர்ணாகுளம்Rs. 9.06 - 17.18 லட்சம்
  கோட்டயம்Rs. 9.06 - 17.18 லட்சம்
  திருச்சூர்Rs. 9.06 - 17.18 லட்சம்
  காயம்குளம்Rs. 9.06 - 17.18 லட்சம்
  பாலக்காடுRs. 9.06 - 17.18 லட்சம்
  பத்தனம்திட்டாRs. 9.06 - 17.18 லட்சம்
  பெரிந்தல்மன்னாRs. 9.06 - 17.18 லட்சம்
  கொல்லம்Rs. 9.06 - 17.18 லட்சம்
  கோயம்புத்தூர்Rs. 8.98 - 17.35 லட்சம்
  உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
  space Image

  போக்கு டாடா கார்கள்

  • பாப்புலர்
  • உபகமிங்
  • டாடா punch
   டாடா punch
   Rs.6 - 10.14 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 15, 2023
  • டாடா punch ev
   டாடா punch ev
   Rs.12 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: sep 01, 2023
  • டாடா altroz racer
   டாடா altroz racer
   Rs.10 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: sep 20, 2023
  • டாடா ஹெரியர் 2024
   டாடா ஹெரியர் 2024
   Rs.15 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 16, 2024
  • டாடா சாஃபாரி 2024
   டாடா சாஃபாரி 2024
   Rs.16 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
   அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: பிப்ரவரி 15, 2024
  கொச்சி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
  ×
  We need your சிட்டி to customize your experience