ஜெகதீஸ்பூர் இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை ஜெகதீஸ்பூர் ஆரம்பிப்பது Rs. 7.70 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல் உடன் விலை Rs. 14.18 லட்சம். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் ஜெகதீஸ்பூர் சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் மாருதி brezza விலை ஜெகதீஸ்பூர் Rs. 7.99 லட்சம் மற்றும் டாடா punch விலை  ஜெகதீஸ்பூர் தொடங்கி Rs. 6.00 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 14.36 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்Rs. 15.43 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்Rs. 13.54 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.92 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hsRs. 13.16 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt pRs. 14.11 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.66 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்Rs. 14.86 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dtRs. 14.28 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்Rs. 14.48 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்Rs. 16.35 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.95 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்Rs. 14.11 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்Rs. 13.73 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 16.41 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.82 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்Rs. 13.36 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்Rs. 14.82 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்Rs. 15.61 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga editionRs. 14.08 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 10.58 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் pRs. 13.94 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 13.62 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 13.10 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.21 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.20 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 15.57 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்புRs. 14.46 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்Rs. 15.61 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dualtone roof அன்ட்Rs. 13.04 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்புRs. 13.33 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்Rs. 12.35 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 11.36 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet editionRs. 14.23 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்Rs. 14.69 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof டீசல்Rs. 13.79 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 11.19 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்Rs. 12.98 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்Rs. 14.65 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்புRs. 14.17 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்Rs. 15.78 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 8.79 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்புRs. 13.71 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 9.91 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 13.96 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்Rs. 14.86 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்Rs. 16.32 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்Rs. 16.47 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 12.87 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 12.47 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof அன்ட் டீசல்Rs. 14.54 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 12.12 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்Rs. 13.90 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roofRs. 12.29 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 11.31 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்Rs. 15.57 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.71 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்Rs. 15.03 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்Rs. 14.97 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.08 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 13.73 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 10.63 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்Rs. 16.18 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 12.24 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hsRs. 12.98 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்Rs. 15.72 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட்Rs. 10.95 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

ஜெகதீஸ்பூர் சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

**டாடா நிக்சன் price is not available in ஜெகதீஸ்பூர், currently showing price in கான்பூர்

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,899
ஆர்டிஓRs.82,491
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,823
Rs.33,031
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.11,36,214*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.36 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,899
ஆர்டிஓRs.1,08,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,225
othersRs.10,598
Rs.33,794
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,35,213*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.35 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,899
ஆர்டிஓRs.1,13,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,427
othersRs.11,148
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,98,465*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.98 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,14,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,827
othersRs.11,249
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,09,966*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.10 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,899
ஆர்டிஓRs.1,19,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,628
othersRs.11,698
Rs.33,794
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,61,716*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.62 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,899
ஆர்டிஓRs.1,20,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,029
othersRs.11,798
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,73,217*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,84,899
ஆர்டிஓRs.1,20,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,228
othersRs.11,848
Rs.33,794
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,78,966*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.13.79 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,899
ஆர்டிஓRs.1,22,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,829
othersRs.11,998
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,96,217*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.13.96 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,899
ஆர்டிஓRs.1,25,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,231
othersRs.12,348
Rs.33,794
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,36,469*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.36 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,26,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,631
othersRs.12,449
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,47,970*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.48 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,27,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,831
othersRs.12,499
Rs.33,794
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,53,720*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.14.54 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,28,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,231
othersRs.12,599
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,65,220*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.65 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,28,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,431
othersRs.12,649
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,70,970*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,29,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,832
othersRs.12,749
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,82,471*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.82 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.1,30,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,952
othersRs.12,779
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,85,921*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.14.86 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,92,899
ஆர்டிஓRs.1,31,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,553
othersRs.12,928
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,03,171*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.03 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.1,33,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,154
othersRs.13,079
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,20,423*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,27,900
ஆர்டிஓRs.1,35,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,954
othersRs.13,279
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,43,423*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.15.43 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,36,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,434
othersRs.13,399
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,57,223*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.57 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,36,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,434
othersRs.13,399
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,57,223*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.57 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,36,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,554
othersRs.13,429
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,60,673*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.15.61 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,36,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,554
othersRs.13,429
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,60,673*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.15.61 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,47,900
ஆர்டிஓRs.1,37,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,754
othersRs.13,479
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,66,423*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,52,899
ஆர்டிஓRs.1,37,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,954
othersRs.13,528
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,72,172*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,57,900
ஆர்டிஓRs.1,38,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,156
othersRs.13,579
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,77,925*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.78 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,72,900
ஆர்டிஓRs.1,39,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,754
othersRs.13,729
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,95,173*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.95 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,899
ஆர்டிஓRs.1,41,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,557
othersRs.13,928
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.16,18,175*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.18 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,04,899
ஆர்டிஓRs.1,42,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,036
othersRs.14,048
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.16,31,974*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.32 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,899
ஆர்டிஓRs.1,43,289
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,156
othersRs.14,078
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.16,35,424*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.35 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,12,900
ஆர்டிஓRs.1,43,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,357
othersRs.14,129
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.16,41,176*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.41 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,17,899
ஆர்டிஓRs.1,44,289
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,556
othersRs.14,178
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.16,46,924*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.16.47 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,69,899
ஆர்டிஓRs.64,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,616
Rs.31,716
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.8,78,607*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.8.79 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,69,900
ஆர்டிஓRs.72,092
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,619
Rs.31,716
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.9,90,611*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.9.91 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,29,899
ஆர்டிஓRs.76,891
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,021
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.10,57,812*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.58 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,34,899
ஆர்டிஓRs.77,291
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,222
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.10,63,413*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.63 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.969,900
ஆர்டிஓRs.77,592
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,449
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.10,94,941*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)Rs.10.95 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,84,899
ஆர்டிஓRs.81,291
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,222
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.11,19,413*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.19 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,94,899
ஆர்டிஓRs.82,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,623
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.11,30,614*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.31 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,39,899
ஆர்டிஓRs.1,06,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,425
othersRs.10,398
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,12,213*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.12 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,899
ஆர்டிஓRs.1,07,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,825
othersRs.10,498
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,23,713*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.24 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,54,899
ஆர்டிஓRs.1,07,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,026
othersRs.10,548
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,29,464*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.12.29 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,69,899
ஆர்டிஓRs.1,09,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,625
othersRs.10,698
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,46,713*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.47 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.1,12,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,027
othersRs.11,049
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,86,966*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.87 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,13,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,427
othersRs.11,149
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,98,466*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.12.98 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,19,899
ஆர்டிஓRs.1,14,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,626
othersRs.11,198
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,04,214*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.13.04 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,29,900
ஆர்டிஓRs.1,15,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,028
othersRs.11,299
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,15,717*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.13.16 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,15,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,227
othersRs.11,349
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,21,466*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.21 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,16,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,628
othersRs.11,449
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,32,967*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.33 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,47,900
ஆர்டிஓRs.1,17,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,749
othersRs.11,479
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,36,418*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)Rs.13.36 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,62,899
ஆர்டிஓRs.1,18,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,348
othersRs.11,628
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,53,666*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)Rs.13.54 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,77,900
ஆர்டிஓRs.1,20,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,950
othersRs.11,779
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,70,919*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.71 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.1,20,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,029
othersRs.11,799
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,73,218*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.73 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,900
ஆர்டிஓRs.1,21,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,630
othersRs.11,949
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,90,469*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.90 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,97,899
ஆர்டிஓRs.1,22,289
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,750
othersRs.11,978
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,93,918*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.13.94 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,899
ஆர்டிஓRs.1,23,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,230
othersRs.12,098
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,07,718*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.14.08 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,899
ஆர்டிஓRs.1,23,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,230
othersRs.12,098
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,07,718*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.08 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,899
ஆர்டிஓRs.1,23,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,351
othersRs.12,128
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,11,169*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)Rs.14.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,900
ஆர்டிஓRs.1,23,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,351
othersRs.12,129
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,11,170*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.14.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,17,899
ஆர்டிஓRs.1,24,289
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,551
othersRs.12,178
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,16,919*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.17 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,22,900
ஆர்டிஓRs.1,24,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,749
othersRs.12,229
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,22,668*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.23 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,27,900
ஆர்டிஓRs.1,25,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,951
othersRs.12,279
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,28,420*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)Rs.14.28 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,899
ஆர்டிஓRs.1,26,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,551
othersRs.12,428
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,45,669*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.46 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,62,900
ஆர்டிஓRs.1,28,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,352
othersRs.12,629
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,68,671*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.69 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,29,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,832
othersRs.12,749
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,82,471*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.82 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.1,30,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,952
othersRs.12,779
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,85,921*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.86 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,82,900
ஆர்டிஓRs.1,30,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,152
othersRs.12,829
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,91,671*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.92 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,87,899
ஆர்டிஓRs.1,31,289
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,352
othersRs.12,878
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,97,420*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.97 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,899
ஆர்டிஓRs.82,491
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,823
Rs.33,031
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.11,36,214*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.36 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,899
ஆர்டிஓRs.1,08,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,225
othersRs.10,598
Rs.33,794
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,35,213*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.35 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,899
ஆர்டிஓRs.1,13,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,427
othersRs.11,148
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,98,465*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.98 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,14,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,827
othersRs.11,249
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,09,966*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.10 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,899
ஆர்டிஓRs.1,19,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,628
othersRs.11,698
Rs.33,794
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,61,716*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.62 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,899
ஆர்டிஓRs.1,20,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,029
othersRs.11,798
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,73,217*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,84,899
ஆர்டிஓRs.1,20,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,228
othersRs.11,848
Rs.33,794
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,78,966*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.13.79 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,899
ஆர்டிஓRs.1,22,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,829
othersRs.11,998
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,96,217*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.13.96 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,899
ஆர்டிஓRs.1,25,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,231
othersRs.12,348
Rs.33,794
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,36,469*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.36 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,26,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,631
othersRs.12,449
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,47,970*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.48 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,27,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,831
othersRs.12,499
Rs.33,794
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,53,720*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.14.54 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,28,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,231
othersRs.12,599
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,65,220*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.65 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,28,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,431
othersRs.12,649
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,70,970*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,29,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,832
othersRs.12,749
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,82,471*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.82 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.1,30,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,952
othersRs.12,779
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,85,921*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.14.86 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,92,899
ஆர்டிஓRs.1,31,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,553
othersRs.12,928
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,03,171*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.03 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.1,33,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,154
othersRs.13,079
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,20,423*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,27,900
ஆர்டிஓRs.1,35,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,954
othersRs.13,279
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,43,423*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.15.43 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,36,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,434
othersRs.13,399
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,57,223*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.57 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,36,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,434
othersRs.13,399
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,57,223*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.57 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,36,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,554
othersRs.13,429
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,60,673*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.15.61 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,36,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,554
othersRs.13,429
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,60,673*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.15.61 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,47,900
ஆர்டிஓRs.1,37,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,754
othersRs.13,479
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,66,423*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,52,899
ஆர்டிஓRs.1,37,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,954
othersRs.13,528
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,72,172*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,57,900
ஆர்டிஓRs.1,38,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,156
othersRs.13,579
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,77,925*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.78 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,72,900
ஆர்டிஓRs.1,39,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.68,754
othersRs.13,729
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.15,95,173*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.95 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,899
ஆர்டிஓRs.1,41,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.69,557
othersRs.13,928
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.16,18,175*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.18 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,04,899
ஆர்டிஓRs.1,42,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,036
othersRs.14,048
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.16,31,974*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.32 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,899
ஆர்டிஓRs.1,43,289
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,156
othersRs.14,078
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.16,35,424*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.35 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,12,900
ஆர்டிஓRs.1,43,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,357
othersRs.14,129
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.16,41,176*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.41 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,17,899
ஆர்டிஓRs.1,44,289
இன்சூரன்ஸ்Rs.70,556
othersRs.14,178
Rs.35,150
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.16,46,924*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.16.47 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,69,899
ஆர்டிஓRs.64,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,616
Rs.31,716
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.8,78,607*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டாடா நிக்சன்Rs.8.79 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,69,900
ஆர்டிஓRs.72,092
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,619
Rs.31,716
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.9,90,611*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.9.91 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,29,899
ஆர்டிஓRs.76,891
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,021
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.10,57,812*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.58 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,34,899
ஆர்டிஓRs.77,291
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,222
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.10,63,413*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.63 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.969,900
ஆர்டிஓRs.77,592
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,449
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.10,94,941*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)Rs.10.95 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,84,899
ஆர்டிஓRs.81,291
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,222
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.11,19,413*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.19 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,94,899
ஆர்டிஓRs.82,091
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,623
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.11,30,614*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.31 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,39,899
ஆர்டிஓRs.1,06,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,425
othersRs.10,398
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,12,213*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.12 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,899
ஆர்டிஓRs.1,07,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,825
othersRs.10,498
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,23,713*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.24 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,54,899
ஆர்டிஓRs.1,07,989
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,026
othersRs.10,548
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,29,464*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.12.29 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,69,899
ஆர்டிஓRs.1,09,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,625
othersRs.10,698
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,46,713*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.47 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.1,12,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,027
othersRs.11,049
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,86,966*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.87 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,13,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,427
othersRs.11,149
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.12,98,466*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.12.98 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,19,899
ஆர்டிஓRs.1,14,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,626
othersRs.11,198
Rs.32,394
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,04,214*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.13.04 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,29,900
ஆர்டிஓRs.1,15,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,028
othersRs.11,299
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,15,717*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.13.16 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,15,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,227
othersRs.11,349
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,21,466*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.21 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,16,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,628
othersRs.11,449
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,32,967*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.33 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,47,900
ஆர்டிஓRs.1,17,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,749
othersRs.11,479
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,36,418*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)Rs.13.36 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,62,899
ஆர்டிஓRs.1,18,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,348
othersRs.11,628
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,53,666*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)Rs.13.54 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,77,900
ஆர்டிஓRs.1,20,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,950
othersRs.11,779
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,70,919*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.71 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.1,20,490
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,029
othersRs.11,799
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,73,218*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.73 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,900
ஆர்டிஓRs.1,21,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,630
othersRs.11,949
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,90,469*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.90 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,97,899
ஆர்டிஓRs.1,22,289
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,750
othersRs.11,978
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.13,93,918*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.13.94 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,899
ஆர்டிஓRs.1,23,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,230
othersRs.12,098
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,07,718*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.14.08 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,899
ஆர்டிஓRs.1,23,489
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,230
othersRs.12,098
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,07,718*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.08 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,899
ஆர்டிஓRs.1,23,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,351
othersRs.12,128
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,11,169*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)Rs.14.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,900
ஆர்டிஓRs.1,23,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,351
othersRs.12,129
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,11,170*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.14.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,17,899
ஆர்டிஓRs.1,24,289
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,551
othersRs.12,178
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,16,919*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.17 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,22,900
ஆர்டிஓRs.1,24,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,749
othersRs.12,229
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,22,668*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.23 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,27,900
ஆர்டிஓRs.1,25,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,951
othersRs.12,279
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,28,420*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)Rs.14.28 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,899
ஆர்டிஓRs.1,26,789
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,551
othersRs.12,428
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,45,669*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.46 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,62,900
ஆர்டிஓRs.1,28,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,352
othersRs.12,629
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,68,671*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.69 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,29,990
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,832
othersRs.12,749
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,82,471*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.82 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.1,30,290
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,952
othersRs.12,779
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,85,921*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.86 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,82,900
ஆர்டிஓRs.1,30,790
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,152
othersRs.12,829
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,91,671*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.92 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,87,899
ஆர்டிஓRs.1,31,289
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,352
othersRs.12,878
Rs.33,750
on-road விலை in கான்பூர் : (not available ஜெகதீஸ்பூர்)Rs.14,97,420*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.97 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு
 • உதிரி பாகங்கள்

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை year

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,5911
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,1901
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,5912
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,6402
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,0713
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,1903
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,5914
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,6404
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,3915
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,1905
  10000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட

   டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.4/5
   அடிப்படையிலான651 பயனர் மதிப்புரைகள்
   • ஆல் (651)
   • Price (62)
   • Service (63)
   • Mileage (184)
   • Looks (136)
   • Comfort (192)
   • Space (47)
   • Power (55)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • Safety And Amazaing Features

    Tata Nexon is one of the safest cars in the segment, and it was a reason for me to consider buying Nexon. The features are amazing so is the on-road performance. The pric...மேலும் படிக்க

    இதனால் rocarz hussain
    On: Dec 01, 2022 | 653 Views
   • Sway The Looks Tata Nexon

    The price range starts from 7.60lacs and goes up to 14lacs ex-showroom. Multiple modes to drive from and a spacious glovebox room with cool and illuminated space. The eng...மேலும் படிக்க

    இதனால் anaisha
    On: Nov 02, 2022 | 2163 Views
   • Overall Good Car

    Overall good car and has very smooth steering with good mileage. Its price is low and the pick up of this car is also very high.

    இதனால் shadab khan
    On: Sep 22, 2022 | 540 Views
   • Overall Nexon Is A Great Car

    Overall the Nexon is a great car. I own the XZ+HS variant and I feel that it's a great value for money. The features provided are well sufficient for any person look...மேலும் படிக்க

    இதனால் nandan
    On: Sep 21, 2022 | 2104 Views
   • Easy To Drive And Safe

    According to the price its too good. It's a great experience with Nexon at a safety level no one can compete with it. It's easy to drive and best design.

    இதனால் sagen murmu
    On: Sep 20, 2022 | 506 Views
   • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

   டாடா நிக்சன் வீடியோக்கள்

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ஜூன் 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

   ஜெகதீஸ்பூர் இல் உள்ள டாடா கார் டீலர்கள்

   Ask Question

   Are you Confused?

   48 hours இல் Ask anything & get answer

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   Does the டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் Plus Dark Edition ऑफर sunroof?

   shweta28arora@gmail.com asked on 14 Nov 2022

   Yes, the Tata Nexon XZ Plus Dark Edition offers a sun and moon roof.

   By Cardekho experts on 14 Nov 2022

   Does டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் Plus P வகைகள் have iRA connection?

   Rakesh asked on 8 Sep 2022

   Yes, Tata Nexon XZ Plus P variant features iRA – Connected Car Technology.

   By Cardekho experts on 8 Sep 2022

   Indore and Ratlam? இல் What ஐஎஸ் the மீது road விலை அதன் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்

   7428308021@cardekho.com asked on 2 Sep 2022

   Tata Nexon XM S is priced at INR 9.20 Lakh (Ex-showroom Price in Indore and Ratl...

   மேலும் படிக்க
   By DilipKumar on 2 Sep 2022

   any variant? இல் Does நிக்சன் dark edition ऑफर ventilated சீட்கள்

   Jabalpuriya asked on 3 Aug 2022

   Tata Nexon XZ Plus P Dark Edition and Tata Nexon XZA Plus P Dark Edition variant...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 3 Aug 2022

   Jaipur? இல் What ஐஎஸ் the மீது road விலை அதன் the டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்

   Ramesh asked on 6 Jul 2022

   The Tata Nexon XM S is priced at INR 9.15 Lakh (Ex-showroom Delhi), to get the e...

   மேலும் படிக்க
   By DilipKumar on 6 Jul 2022

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   கான்பூர்Rs. 8.79 - 16.47 லட்சம்
   லக்னோRs. 8.63 - 16.26 லட்சம்
   சார்ஜாஹான்பூர்Rs. 8.72 - 16.37 லட்சம்
   லக்ஷ்ம்பூர் கேரிRs. 8.72 - 16.37 லட்சம்
   கோன்டாRs. 8.72 - 16.37 லட்சம்
   இடாவாRs. 8.72 - 16.37 லட்சம்
   ஃபைசாபாத்Rs. 8.72 - 16.37 லட்சம்
   சுல்தான்பூர்Rs. 8.72 - 16.37 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு டாடா கார்கள்

   • பாப்புலர்
   • உபகமிங்
   • டாடா அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
    டாடா அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
    Rs.14.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 15, 2023
   • டாடா ஹெரியர் 2023
    டாடா ஹெரியர் 2023
    Rs.15.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 15, 2023
   • டாடா சீர்ரா
    டாடா சீர்ரா
    Rs.14.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 01, 2023
   • டாடா curvv
    டாடா curvv
    Rs.20.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
   • டாடா avinya
    டாடா avinya
    Rs.30.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 02, 2025
   ஜெகதீஸ்பூர் இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience