இம்பால் இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை இம்பால் ஆரம்பிப்பது Rs. 7.73 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல் உடன் விலை Rs. 14.08 லட்சம்.பயன்படுத்திய டாடா நிக்சன் இல் இம்பால் விற்பனைக்கு கிடைக்கும் Rs. 6.30 லட்சம் முதல். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் இம்பால் சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் டாடா punch விலை இம்பால் Rs. 6.06 லட்சம் மற்றும் மாருதி brezza விலை  இம்பால் தொடங்கி Rs. 7.99 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 13.94 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dualtone roof அன்ட் எஸ்Rs. 13.21 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்புRs. 13.21 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்Rs. 14.89 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.38 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof (o) அன்ட்Rs. 13.77 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hsRs. 12.77 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt pRs. 13.60 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 13.05 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.11 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்Rs. 14.05 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்Rs. 15.78 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof (o)Rs. 13.05 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்Rs. 13.32 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.39 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 15.84 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.39 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்Rs. 14.38 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga editionRs. 13.66 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 10.35 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் pRs. 13.44 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 13.22 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o)Rs. 12.88 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 12.71 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்Rs. 12.32 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 12.82 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 15.64 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் டீசல் எஸ்Rs. 13.77 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dualtone roof அன்ட்Rs. 12.66 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்Rs. 15.06 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.67 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்புRs. 12.93 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 11.32 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்Rs. 11.99 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof டீசல்Rs. 13.38 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்Rs. 14.16 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 10.95 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்Rs. 12.60 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்Rs. 14.22 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்புRs. 13.66 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 8.60 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) அன்ட்Rs. 13.60 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்புRs. 13.94 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 9.69 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 13.55 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்Rs. 15.84 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்Rs. 14.33 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 12.49 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) அன்ட் டீசல்Rs. 15.06 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 12.10 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof அன்ட் டீசல்Rs. 14.11 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 11.76 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof எஸ்Rs. 12.49 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roofRs. 11.93 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்Rs. 13.49 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 11.06 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.28 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்Rs. 15.11 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 13.66 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 10.40 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 13.33 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்Rs. 15.61 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof (o) டீசல் அன்ட்Rs. 15.22 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof (o) டீசல்Rs. 14.50 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o) டீசல்Rs. 14.33 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 11.87 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hsRs. 12.60 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof டீசல் எஸ்Rs. 13.94 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

இம்பால் சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,03,000
ஆர்டிஓRs.70,210
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,633
othersRs.10,030
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,31,873*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
டாடா நிக்சன்Rs.11.32 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,063,000
ஆர்டிஓRs.74,410
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,779
othersRs.10,630
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,98,819*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.11.99 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,118,000
ஆர்டிஓRs.78,260
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,747
othersRs.11,180
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,60,187*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.60 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,128,000
ஆர்டிஓRs.78,960
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,105
othersRs.11,280
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,71,345*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.71 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,73,000
ஆர்டிஓRs.82,110
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,714
othersRs.11,730
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,21,554*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.22 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,183,000
ஆர்டிஓRs.82,810
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,072
othersRs.11,830
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,32,712*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.33 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,88,000
ஆர்டிஓRs.83,160
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,251
othersRs.11,880
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,38,291*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.13.38 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,03,000
ஆர்டிஓRs.84,210
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,787
othersRs.12,030
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,55,027*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.13.55 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,23,000
ஆர்டிஓRs.85,610
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,503
othersRs.12,230
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,77,343*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.77 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் எஸ் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,38,000
ஆர்டிஓRs.86,660
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,039
othersRs.12,380
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,94,079*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் எஸ் (டீசல்)Rs.13.94 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,38,000
ஆர்டிஓRs.86,660
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,039
othersRs.12,380
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,94,079*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.94 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,248,000
ஆர்டிஓRs.87,360
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,397
othersRs.12,480
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,05,237*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.05 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,53,000
ஆர்டிஓRs.87,710
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,576
othersRs.12,530
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,10,816*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.14.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,63,000
ஆர்டிஓRs.88,410
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,934
othersRs.12,630
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,21,974*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.22 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,68,000
ஆர்டிஓRs.88,760
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,112
othersRs.12,680
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,27,552*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.28 லட்சம்*
xz plus (o) diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,73,000
ஆர்டிஓRs.89,110
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,291
othersRs.12,730
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,33,131*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xz plus (o) diesel(டீசல்)Rs.14.33 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,278,000
ஆர்டிஓRs.89,460
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,470
othersRs.12,780
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,38,710*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.39 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,88,000
ஆர்டிஓRs.90,160
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,828
othersRs.12,880
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,49,868*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)Rs.14.50 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,03,000
ஆர்டிஓRs.91,210
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.59,364
othersRs.13,030
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,66,604*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.14.67 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,23,000
ஆர்டிஓRs.92,610
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,080
othersRs.13,230
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,88,920*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.14.89 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.1,71,088
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.49,079
othersRs.13,799
Rs.50,055
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.15,63,866*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.64 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,38,000
ஆர்டிஓRs.93,660
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,616
othersRs.13,380
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,05,656*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.15.06 லட்சம்*
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,338,000
ஆர்டிஓRs.93,660
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,616
othersRs.13,380
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,05,656*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)Rs.15.06 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,343,000
ஆர்டிஓRs.94,010
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,795
othersRs.13,430
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,11,235*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1343,000
ஆர்டிஓRs.94,010
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,795
othersRs.13,430
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,11,235*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.11 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,353,000
ஆர்டிஓRs.94,710
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,153
othersRs.13,530
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,22,393*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)Rs.15.22 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,68,000
ஆர்டிஓRs.95,760
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,690
othersRs.13,680
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,39,130*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.15.39 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,388,000
ஆர்டிஓRs.97,160
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,405
othersRs.13,880
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,61,445*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.61 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,403,000
ஆர்டிஓRs.98,210
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,942
othersRs.14,030
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,78,182*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.78 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,408,000
ஆர்டிஓRs.98,560
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,120
othersRs.14,080
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,83,760*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.84 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,08,000
ஆர்டிஓRs.98,560
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,120
othersRs.14,080
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,83,760*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.15.84 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,72,800
ஆர்டிஓRs.46,368
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.40,399
on-road விலை in இம்பால் : Rs.8,59,567*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.8.60 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,72,8,00
ஆர்டிஓRs.52,368
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.43,976
on-road விலை in இம்பால் : Rs.9,69,144*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.9.69 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,32,8,00
ஆர்டிஓRs.55,968
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.46,122
on-road விலை in இம்பால் : Rs.10,34,890*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.35 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,37,800
ஆர்டிஓRs.56,268
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.46,301
on-road விலை in இம்பால் : Rs.10,40,369*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.40 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.987,8,00
ஆர்டிஓRs.59,268
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,089
on-road விலை in இம்பால் : Rs.10,95,157*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.95 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.997,8,00
ஆர்டிஓRs.59,868
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,447
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,06,115*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.06 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,042,800
ஆர்டிஓRs.72,996
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,057
othersRs.10,428
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,76,281*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.11.76 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,052,8,00
ஆர்டிஓRs.73,696
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,415
othersRs.10,528
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,87,439*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.87 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,57,800
ஆர்டிஓRs.74,046
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,593
othersRs.10,578
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,93,017*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.11.93 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,72,800
ஆர்டிஓRs.75,096
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,130
othersRs.10,728
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,09,754*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.10 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,092,8,00
ஆர்டிஓRs.76,496
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,845
othersRs.10,928
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,32,069*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.32 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof எஸ் (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,107,8,00
ஆர்டிஓRs.77,546
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,382
othersRs.11,078
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,48,806*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof எஸ் (பெட்ரோல்)Rs.12.49 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,07,8,00
ஆர்டிஓRs.77,546
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,382
othersRs.11,078
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,48,806*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.49 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,117,800
ஆர்டிஓRs.78,246
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,740
othersRs.11,178
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,59,964*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.12.60 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,122,800
ஆர்டிஓRs.78,596
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,919
othersRs.11,228
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,65,543*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.12.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,132,8,00
ஆர்டிஓRs.79,296
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,276
othersRs.11,328
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,76,700*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.12.77 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,37,800
ஆர்டிஓRs.79,646
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,455
othersRs.11,378
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,82,279*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.82 லட்சம்*
xz plus (o)(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,142,800
ஆர்டிஓRs.79,996
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,634
othersRs.11,428
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,87,858*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xz plus (o)(பெட்ரோல்)Rs.12.88 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,47,800
ஆர்டிஓRs.80,346
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,813
othersRs.11,478
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,93,437*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.93 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,57,800
ஆர்டிஓRs.81,046
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,170
othersRs.11,578
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,04,594*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)Rs.13.05 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,57,800
ஆர்டிஓRs.81,046
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,170
othersRs.11,578
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,04,594*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.13.05 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,72,800
ஆர்டிஓRs.82,096
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,707
othersRs.11,728
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,21,331*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.13.21 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt எஸ் (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,172,8,00
ஆர்டிஓRs.82,096
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,707
othersRs.11,728
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,21,331*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus dualtone roof amt எஸ் (பெட்ரோல்)Rs.13.21 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,82,800
ஆர்டிஓRs.82,796
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,065
othersRs.11,828
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,32,489*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.32 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,92,800
ஆர்டிஓRs.83,496
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,422
othersRs.11,928
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,43,646*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.13.44 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,97,800
ஆர்டிஓRs.83,846
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,601
othersRs.11,978
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,49,225*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.49 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,07,800
ஆர்டிஓRs.84,546
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,959
othersRs.12,078
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,60,383*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.13.60 லட்சம்*
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,207,8,00
ஆர்டிஓRs.84,546
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,959
othersRs.12,078
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,60,383*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.13.60 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,800
ஆர்டிஓRs.84,896
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,138
othersRs.12,128
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,65,962*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.13.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,212,8,00
ஆர்டிஓRs.84,896
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,138
othersRs.12,128
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,65,962*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.66 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,212,8,00
ஆர்டிஓRs.84,896
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,138
othersRs.12,128
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,65,962*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.66 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,22,800
ஆர்டிஓRs.85,596
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,496
othersRs.12,228
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,77,120*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.13.77 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,37,8,00
ஆர்டிஓRs.86,646
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,032
othersRs.12,378
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,93,856*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.13.94 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,257,800
ஆர்டிஓRs.88,046
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,748
othersRs.12,578
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,16,172*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.16 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,272,800
ஆர்டிஓRs.89,096
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,284
othersRs.12,728
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,32,908*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.33 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,800
ஆர்டிஓRs.89,446
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,463
othersRs.12,778
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,38,487*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.38 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,277,800
ஆர்டிஓRs.89,446
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,463
othersRs.12,778
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,38,487*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.38 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,03,000
ஆர்டிஓRs.70,210
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,633
othersRs.10,030
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,31,873*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
டாடா நிக்சன்Rs.11.32 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,063,000
ஆர்டிஓRs.74,410
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,779
othersRs.10,630
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,98,819*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.11.99 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,118,000
ஆர்டிஓRs.78,260
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,747
othersRs.11,180
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,60,187*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.60 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,128,000
ஆர்டிஓRs.78,960
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,105
othersRs.11,280
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,71,345*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.71 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,73,000
ஆர்டிஓRs.82,110
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,714
othersRs.11,730
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,21,554*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.22 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,183,000
ஆர்டிஓRs.82,810
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,072
othersRs.11,830
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,32,712*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.33 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,88,000
ஆர்டிஓRs.83,160
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,251
othersRs.11,880
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,38,291*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.13.38 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,03,000
ஆர்டிஓRs.84,210
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,787
othersRs.12,030
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,55,027*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.13.55 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,23,000
ஆர்டிஓRs.85,610
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,503
othersRs.12,230
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,77,343*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.77 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் எஸ் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,38,000
ஆர்டிஓRs.86,660
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,039
othersRs.12,380
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,94,079*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் எஸ் (டீசல்)Rs.13.94 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,38,000
ஆர்டிஓRs.86,660
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,039
othersRs.12,380
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,94,079*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.94 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,248,000
ஆர்டிஓRs.87,360
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,397
othersRs.12,480
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,05,237*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.05 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,53,000
ஆர்டிஓRs.87,710
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,576
othersRs.12,530
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,10,816*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.14.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,63,000
ஆர்டிஓRs.88,410
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,934
othersRs.12,630
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,21,974*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.22 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,68,000
ஆர்டிஓRs.88,760
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,112
othersRs.12,680
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,27,552*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.28 லட்சம்*
xz plus (o) diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,73,000
ஆர்டிஓRs.89,110
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,291
othersRs.12,730
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,33,131*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xz plus (o) diesel(டீசல்)Rs.14.33 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,278,000
ஆர்டிஓRs.89,460
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,470
othersRs.12,780
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,38,710*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.39 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,88,000
ஆர்டிஓRs.90,160
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,828
othersRs.12,880
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,49,868*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)Rs.14.50 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,03,000
ஆர்டிஓRs.91,210
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.59,364
othersRs.13,030
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,66,604*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.14.67 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,23,000
ஆர்டிஓRs.92,610
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,080
othersRs.13,230
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,88,920*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.14.89 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.1,71,088
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.49,079
othersRs.13,799
Rs.50,055
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.15,63,866*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.64 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,38,000
ஆர்டிஓRs.93,660
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,616
othersRs.13,380
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,05,656*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.15.06 லட்சம்*
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,338,000
ஆர்டிஓRs.93,660
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,616
othersRs.13,380
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,05,656*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)Rs.15.06 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,343,000
ஆர்டிஓRs.94,010
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,795
othersRs.13,430
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,11,235*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.11 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1343,000
ஆர்டிஓRs.94,010
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,795
othersRs.13,430
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,11,235*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.11 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,353,000
ஆர்டிஓRs.94,710
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,153
othersRs.13,530
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,22,393*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)Rs.15.22 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,68,000
ஆர்டிஓRs.95,760
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,690
othersRs.13,680
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,39,130*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.15.39 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,388,000
ஆர்டிஓRs.97,160
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,405
othersRs.13,880
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,61,445*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.61 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,403,000
ஆர்டிஓRs.98,210
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,942
othersRs.14,030
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,78,182*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.78 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,408,000
ஆர்டிஓRs.98,560
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,120
othersRs.14,080
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,83,760*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.84 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,08,000
ஆர்டிஓRs.98,560
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,120
othersRs.14,080
on-road விலை in இம்பால் : Rs.15,83,760*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.15.84 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,72,800
ஆர்டிஓRs.46,368
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.40,399
on-road விலை in இம்பால் : Rs.8,59,567*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
டாடா நிக்சன்Rs.8.60 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,72,8,00
ஆர்டிஓRs.52,368
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.43,976
on-road விலை in இம்பால் : Rs.9,69,144*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.9.69 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,32,8,00
ஆர்டிஓRs.55,968
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.46,122
on-road விலை in இம்பால் : Rs.10,34,890*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.35 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,37,800
ஆர்டிஓRs.56,268
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.46,301
on-road விலை in இம்பால் : Rs.10,40,369*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.40 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.987,8,00
ஆர்டிஓRs.59,268
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,089
on-road விலை in இம்பால் : Rs.10,95,157*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.95 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.997,8,00
ஆர்டிஓRs.59,868
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,447
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,06,115*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.06 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,042,800
ஆர்டிஓRs.72,996
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,057
othersRs.10,428
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,76,281*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.11.76 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,052,8,00
ஆர்டிஓRs.73,696
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,415
othersRs.10,528
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,87,439*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.87 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,57,800
ஆர்டிஓRs.74,046
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,593
othersRs.10,578
on-road விலை in இம்பால் : Rs.11,93,017*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.11.93 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,72,800
ஆர்டிஓRs.75,096
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,130
othersRs.10,728
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,09,754*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.10 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,092,8,00
ஆர்டிஓRs.76,496
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,845
othersRs.10,928
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,32,069*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.32 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof எஸ் (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,107,8,00
ஆர்டிஓRs.77,546
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,382
othersRs.11,078
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,48,806*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof எஸ் (பெட்ரோல்)Rs.12.49 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,07,8,00
ஆர்டிஓRs.77,546
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,382
othersRs.11,078
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,48,806*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.49 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,117,800
ஆர்டிஓRs.78,246
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,740
othersRs.11,178
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,59,964*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.12.60 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,122,800
ஆர்டிஓRs.78,596
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,919
othersRs.11,228
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,65,543*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.12.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,132,8,00
ஆர்டிஓRs.79,296
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,276
othersRs.11,328
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,76,700*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.12.77 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,37,800
ஆர்டிஓRs.79,646
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,455
othersRs.11,378
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,82,279*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.82 லட்சம்*
xz plus (o)(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,142,800
ஆர்டிஓRs.79,996
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,634
othersRs.11,428
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,87,858*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xz plus (o)(பெட்ரோல்)Rs.12.88 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,47,800
ஆர்டிஓRs.80,346
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,813
othersRs.11,478
on-road விலை in இம்பால் : Rs.12,93,437*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.93 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,57,800
ஆர்டிஓRs.81,046
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,170
othersRs.11,578
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,04,594*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)Rs.13.05 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,57,800
ஆர்டிஓRs.81,046
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,170
othersRs.11,578
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,04,594*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.13.05 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,72,800
ஆர்டிஓRs.82,096
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,707
othersRs.11,728
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,21,331*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.13.21 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt எஸ் (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,172,8,00
ஆர்டிஓRs.82,096
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,707
othersRs.11,728
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,21,331*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus dualtone roof amt எஸ் (பெட்ரோல்)Rs.13.21 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,82,800
ஆர்டிஓRs.82,796
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,065
othersRs.11,828
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,32,489*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.32 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,92,800
ஆர்டிஓRs.83,496
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,422
othersRs.11,928
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,43,646*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.13.44 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,97,800
ஆர்டிஓRs.83,846
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,601
othersRs.11,978
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,49,225*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.49 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,07,800
ஆர்டிஓRs.84,546
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,959
othersRs.12,078
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,60,383*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.13.60 லட்சம்*
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,207,8,00
ஆர்டிஓRs.84,546
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,959
othersRs.12,078
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,60,383*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.13.60 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,800
ஆர்டிஓRs.84,896
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,138
othersRs.12,128
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,65,962*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.13.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,212,8,00
ஆர்டிஓRs.84,896
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,138
othersRs.12,128
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,65,962*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.66 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,212,8,00
ஆர்டிஓRs.84,896
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,138
othersRs.12,128
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,65,962*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.66 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,22,800
ஆர்டிஓRs.85,596
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,496
othersRs.12,228
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,77,120*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.13.77 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,37,8,00
ஆர்டிஓRs.86,646
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,032
othersRs.12,378
on-road விலை in இம்பால் : Rs.13,93,856*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.13.94 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,257,800
ஆர்டிஓRs.88,046
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,748
othersRs.12,578
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,16,172*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.16 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,272,800
ஆர்டிஓRs.89,096
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,284
othersRs.12,728
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,32,908*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.33 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,800
ஆர்டிஓRs.89,446
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,463
othersRs.12,778
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,38,487*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.38 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,277,800
ஆர்டிஓRs.89,446
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,463
othersRs.12,778
on-road விலை in இம்பால் : Rs.14,38,487*அறிக்கை தவறானது விலை
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
தற்போதையது சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.38 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources
space Image

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு
 • உதிரி பாகங்கள்

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை ஆண்டை

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,5911
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,1901
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,5912
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,6402
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,0713
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,1903
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,5914
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,6404
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,3915
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,1905
  10000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட

   டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.4/5
   அடிப்படையிலான559 பயனர் மதிப்புரைகள்
   • ஆல் (559)
   • Price (52)
   • Service (58)
   • Mileage (155)
   • Looks (112)
   • Comfort (153)
   • Space (36)
   • Power (46)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • Looks And Features

    Looks are awesome and there are many features given in base-end variants All overdrive experience is good. The quality of the music system is the best This car is th...மேலும் படிக்க

    இதனால் aryan thakur
    On: Aug 01, 2022 | 2016 Views
   • Good Car

    It is all over a good car in this price range. Performance is average and it is value for money. Just the maintenance cost is high.

    இதனால் ak tuber
    On: Jun 05, 2022 | 285 Views
   • Tata Nexon Very Good Car

    Tata Nexon is a very good car, this price car very good, features are good, looking stylish, performance is very good, all over is very good.

    இதனால் masoom riaz
    On: Jun 01, 2022 | 217 Views
   • Tata Nexon Is The Best Budget-Friendly Car

    Tata Nexon is a budget compact SUV with the loaded features in its price segment, this car can also give a comparison to Hyundai Venue, overall if you are looking for a c...மேலும் படிக்க

    இதனால் harshit dhanak
    On: May 28, 2022 | 4931 Views
   • Service Cost Is Too Good

    The car is the best in this price range it offers you good mileage, good safety, best features, and the main thing is the service cost is too good. 

    இதனால் adeel
    On: May 27, 2022 | 325 Views
   • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

   டாடா நிக்சன் வீடியோக்கள்

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ஜூன் 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

   இம்பால் இல் உள்ள டாடா கார் டீலர்கள்

   Ask Question

   Are you Confused?

   48 hours இல் Ask anything & get answer

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   any variant? இல் Does நிக்சன் dark edition ऑफर ventilated சீட்கள்

   Jabalpuriya asked on 3 Aug 2022

   Tata Nexon XZ Plus P Dark Edition and Tata Nexon XZA Plus P Dark Edition variant...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 3 Aug 2022

   Jaipur? இல் What ஐஎஸ் the மீது road விலை அதன் the டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்

   Ramesh asked on 6 Jul 2022

   The Tata Nexon XM S is priced at INR 9.15 Lakh (Ex-showroom Delhi), to get the e...

   மேலும் படிக்க
   By Zigwheels on 6 Jul 2022

   How much weight lifted by car?

   Prathamesh asked on 9 Jun 2022

   For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ta...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 9 Jun 2022

   Which ஐஎஸ் the best கார் amongst டாடா Nexon, க்யா சோநெட் மற்றும் ஸ்கோடா Kushaq?

   _481954 asked on 3 May 2022

   All three cars are good in their own forte. If we talk about Kia Sonet, there’s ...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 3 May 2022

   நிக்சன் xz+ P மாடல் மற்றும் white பிரீமியம் leather sea... இல் ஐஎஸ் there foliage green colour

   Debajyoti asked on 10 Apr 2022

   Tata Nexon is available in 7 different colours - Grassland Beige, Flame Red, Cal...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 10 Apr 2022

   space Image

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   சில்சார்Rs. 8.53 - 15.64 லட்சம்
   திமாப்பூர்Rs. 8.45 - 15.64 லட்சம்
   அஸ்வல்Rs. 8.45 - 15.64 லட்சம்
   நாகயத்Rs. 8.53 - 15.64 லட்சம்
   ஜோர்ஹத்Rs. 8.53 - 15.64 லட்சம்
   ஷிலோங்Rs. 8.45 - 15.64 லட்சம்
   இதாநகர்Rs. 8.23 - 15.64 லட்சம்
   நஹர்லகன்Rs. 8.23 - 15.64 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு டாடா கார்கள்

   • பாப்புலர்
   • உபகமிங்
   • டாடா சீர்ரா
    டாடா சீர்ரா
    Rs.14.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 01, 2023
   • டாடா curvv
    டாடா curvv
    Rs.20.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
   • டாடா அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
    டாடா அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
    Rs.14.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 15, 2023
   • டாடா டியாகோ இவி
    டாடா டியாகோ இவி
    Rs.6.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 04, 2023
   இம்பால் இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience