குடிவாடா இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை குடிவாடா ஆரம்பிப்பது Rs. 7.70 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல் உடன் விலை Rs. 14.18 லட்சம். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் குடிவாடா சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் டாடா punch விலை குடிவாடா Rs. 6.00 லட்சம் மற்றும் மாருதி brezza விலை  குடிவாடா தொடங்கி Rs. 7.99 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 15.14 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்Rs. 16.27 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்Rs. 14.27 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 15.72 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hsRs. 13.86 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt pRs. 14.87 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.51 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்Rs. 15.66 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dtRs. 15.06 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்Rs. 15.26 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்Rs. 17.24 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.82 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்Rs. 14.87 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்Rs. 14.47 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 17.31 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.63 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்Rs. 14.08 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்Rs. 15.63 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்Rs. 16.45 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga editionRs. 14.84 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 11.06 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் pRs. 14.69 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 14.35 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 13.80 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.93 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.03 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 16.42 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்புRs. 15.24 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்Rs. 16.45 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dualtone roof அன்ட்Rs. 13.74 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்புRs. 14.05 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்Rs. 13.01 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 11.88 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet editionRs. 15.00 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்Rs. 15.48 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof டீசல்Rs. 14.53 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 11.71 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்Rs. 13.68 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்Rs. 15.45 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்புRs. 14.93 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்Rs. 16.64 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 9.18 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்புRs. 14.45 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 10.36 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.72 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்Rs. 15.66 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்Rs. 17.21 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்Rs. 17.37 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 13.56 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.14 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof அன்ட் டீசல்Rs. 15.32 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 12.77 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்Rs. 14.65 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roofRs. 12.95 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 11.83 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.51 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்Rs. 16.42 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்Rs. 15.85 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்Rs. 15.79 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.84 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 14.47 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 11.12 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்Rs. 17.06 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 12.89 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hsRs. 13.68 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்Rs. 16.58 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட்Rs. 11.53 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

குடிவாடா சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

**டாடா நிக்சன் price is not available in குடிவாடா, currently showing price in விஜயவாடா

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,39,986
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.11,88,408*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.88 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,9,00
ஆர்டிஓRs.1,80,183
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,01,350*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.01 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,89,533
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,68,218*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.68 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,124,900
ஆர்டிஓRs.1,91,233
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,80,376*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.80 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,169,900
ஆர்டிஓRs.1,98,883
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,603
othersRs.11,699
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,35,085*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.35 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.2,00,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,47,243*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.14.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,184,900
ஆர்டிஓRs.2,01,433
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,140
othersRs.11,849
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,53,322*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.14.53 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,199,900
ஆர்டிஓRs.2,03,983
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,676
othersRs.11,999
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,71,558*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,234,900
ஆர்டிஓRs.2,09,933
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,14,110*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.14 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.2,11,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,286
othersRs.12,449
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,26,268*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.15.26 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.2,12,483
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,465
othersRs.12,499
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,32,347*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.15.32 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,9,00
ஆர்டிஓRs.2,14,183
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,823
othersRs.12,599
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,44,505*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.15.45 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,264,9,00
ஆர்டிஓRs.2,15,033
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,002
othersRs.12,649
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,50,584*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.51 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,274,900
ஆர்டிஓRs.2,16,733
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,62,741*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.63 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.2,17,243
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,66,389*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.15.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,92,900
ஆர்டிஓRs.2,19,793
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,003
othersRs.12,929
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,84,625*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.85 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.2,22,343
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,540
othersRs.13,079
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,02,862*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.03 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,327,900
ஆர்டிஓRs.2,25,743
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,255
othersRs.13,279
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,27,177*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.16.27 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.2,27,783
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,41,766*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.42 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.2,27,783
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,41,766*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.42 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.2,28,293
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,45,414*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.16.45 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.2,28,293
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,45,414*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.16.45 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,47,900
ஆர்டிஓRs.2,29,143
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,971
othersRs.13,479
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,51,493*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.51 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,52,900
ஆர்டிஓRs.2,29,993
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,149
othersRs.13,529
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,57,571*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.58 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,57,900
ஆர்டிஓRs.2,30,843
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,328
othersRs.13,579
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,63,650*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,72,900
ஆர்டிஓRs.2,33,393
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,865
othersRs.13,729
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,81,887*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.82 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,900
ஆர்டிஓRs.2,36,793
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,580
othersRs.13,929
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.17,06,202*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.17.06 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,404,900
ஆர்டிஓRs.2,38,833
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,010
othersRs.14,049
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.17,20,792*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.17.21 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,900
ஆர்டிஓRs.2,39,343
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,117
othersRs.14,079
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.17,24,439*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.17.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,12,900
ஆர்டிஓRs.2,40,193
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,296
othersRs.14,129
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.17,30,518*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.17.31 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,17,900
ஆர்டிஓRs.2,41,043
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,475
othersRs.14,179
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.17,36,597*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.17.37 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.769,9,00
ஆர்டிஓRs.1,07,786
இன்சூரன்ஸ்Rs.40,295
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.9,17,981*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.9.18 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,69,900
ஆர்டிஓRs.1,21,786
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,872
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.10,35,558*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.36 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,29,900
ஆர்டிஓRs.1,30,186
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,018
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.11,06,104*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.06 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,34,900
ஆர்டிஓRs.1,30,886
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,197
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.11,11,983*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11.12 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,84,900
ஆர்டிஓRs.1,37,886
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,986
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.11,70,772*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.71 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,94,900
ஆர்டிஓRs.1,39,286
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,343
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.11,82,529*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.83 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,039,900
ஆர்டிஓRs.1,76,783
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,953
othersRs.10,399
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.12,77,035*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.77 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,900
ஆர்டிஓRs.1,78,483
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.12,89,193*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.89 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,54,900
ஆர்டிஓRs.1,79,333
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,490
othersRs.10,549
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.12,95,272*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.12.95 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,69,900
ஆர்டிஓRs.1,81,883
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,026
othersRs.10,699
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,13,508*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.14 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.1,87,833
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,278
othersRs.11,049
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,56,060*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.56 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,89,533
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,68,218*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.13.68 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,19,900
ஆர்டிஓRs.1,90,383
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,815
othersRs.11,199
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,74,297*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.13.74 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,129,900
ஆர்டிஓRs.1,92,083
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,172
othersRs.11,299
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,86,454*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.13.86 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,92,933
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,351
othersRs.11,349
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,92,533*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.93 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,94,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,709
othersRs.11,449
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,04,691*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.05 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,47,900
ஆர்டிஓRs.1,95,143
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,816
othersRs.11,479
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,08,338*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)Rs.14.08 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,162,900
ஆர்டிஓRs.1,97,693
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,353
othersRs.11,629
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,26,575*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)Rs.14.27 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,77,9,00
ஆர்டிஓRs.2,00,243
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,889
othersRs.11,779
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,44,811*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.45 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.2,00,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,47,243*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.47 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,194,900
ஆர்டிஓRs.2,03,133
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,498
othersRs.11,949
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,65,480*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.65 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,97,900
ஆர்டிஓRs.2,03,643
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,605
othersRs.11,979
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,69,127*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.14.69 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.2,05,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,83,716*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.14.84 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,209,900
ஆர்டிஓRs.2,05,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,83,716*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.84 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,212,900
ஆர்டிஓRs.2,06,193
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,87,363*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.14.87 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,212,900
ஆர்டிஓRs.2,06,193
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,87,363*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)Rs.14.87 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,217,900
ஆர்டிஓRs.2,07,043
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,320
othersRs.12,179
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,93,442*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.93 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,222,900
ஆர்டிஓRs.2,07,893
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,499
othersRs.12,229
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,99,521*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)Rs.15.00 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1227,900
ஆர்டிஓRs.2,08,743
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,678
othersRs.12,279
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,05,600*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)Rs.15.06 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,900
ஆர்டிஓRs.2,11,293
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,215
othersRs.12,429
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,23,837*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.15.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,62,900
ஆர்டிஓRs.2,14,693
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,930
othersRs.12,629
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,48,152*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.48 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.2,16,733
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,62,741*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.63 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.2,17,243
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,66,389*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.66 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,82,900
ஆர்டிஓRs.2,18,093
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,645
othersRs.12,829
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,72,467*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,87,9,00
ஆர்டிஓRs.2,18,943
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,824
othersRs.12,879
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,78,546*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.79 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,39,986
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.11,88,408*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.88 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,9,00
ஆர்டிஓRs.1,80,183
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,668
othersRs.10,599
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,01,350*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.01 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,89,533
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,68,218*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.68 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,124,900
ஆர்டிஓRs.1,91,233
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,994
othersRs.11,249
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,80,376*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.80 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,169,900
ஆர்டிஓRs.1,98,883
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,603
othersRs.11,699
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,35,085*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.35 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.2,00,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,47,243*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.14.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,184,900
ஆர்டிஓRs.2,01,433
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,140
othersRs.11,849
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,53,322*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.14.53 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,199,900
ஆர்டிஓRs.2,03,983
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,676
othersRs.11,999
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,71,558*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,234,900
ஆர்டிஓRs.2,09,933
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,928
othersRs.12,349
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,14,110*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.14 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.2,11,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,286
othersRs.12,449
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,26,268*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.15.26 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.2,12,483
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,465
othersRs.12,499
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,32,347*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.15.32 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,9,00
ஆர்டிஓRs.2,14,183
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,823
othersRs.12,599
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,44,505*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.15.45 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,264,9,00
ஆர்டிஓRs.2,15,033
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,002
othersRs.12,649
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,50,584*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.51 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,274,900
ஆர்டிஓRs.2,16,733
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,62,741*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.63 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.2,17,243
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,66,389*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.15.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,92,900
ஆர்டிஓRs.2,19,793
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,003
othersRs.12,929
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,84,625*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.85 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.2,22,343
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,540
othersRs.13,079
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,02,862*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.03 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,327,900
ஆர்டிஓRs.2,25,743
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,255
othersRs.13,279
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,27,177*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.16.27 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.2,27,783
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,41,766*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.42 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.2,27,783
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,684
othersRs.13,399
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,41,766*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.42 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.2,28,293
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,45,414*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.16.45 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.2,28,293
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,792
othersRs.13,429
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,45,414*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.16.45 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,47,900
ஆர்டிஓRs.2,29,143
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,971
othersRs.13,479
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,51,493*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.51 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,52,900
ஆர்டிஓRs.2,29,993
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,149
othersRs.13,529
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,57,571*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.58 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,57,900
ஆர்டிஓRs.2,30,843
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,328
othersRs.13,579
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,63,650*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,72,900
ஆர்டிஓRs.2,33,393
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,865
othersRs.13,729
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.16,81,887*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.82 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,900
ஆர்டிஓRs.2,36,793
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,580
othersRs.13,929
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.17,06,202*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.17.06 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,404,900
ஆர்டிஓRs.2,38,833
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,010
othersRs.14,049
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.17,20,792*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.17.21 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,900
ஆர்டிஓRs.2,39,343
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,117
othersRs.14,079
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.17,24,439*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.17.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,12,900
ஆர்டிஓRs.2,40,193
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,296
othersRs.14,129
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.17,30,518*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.17.31 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,17,900
ஆர்டிஓRs.2,41,043
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,475
othersRs.14,179
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.17,36,597*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.17.37 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.769,9,00
ஆர்டிஓRs.1,07,786
இன்சூரன்ஸ்Rs.40,295
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.9,17,981*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
டாடா நிக்சன்Rs.9.18 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,69,900
ஆர்டிஓRs.1,21,786
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,872
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.10,35,558*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.36 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,29,900
ஆர்டிஓRs.1,30,186
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,018
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.11,06,104*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.06 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,34,900
ஆர்டிஓRs.1,30,886
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,197
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.11,11,983*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11.12 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,84,900
ஆர்டிஓRs.1,37,886
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,986
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.11,70,772*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.71 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,94,900
ஆர்டிஓRs.1,39,286
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,343
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.11,82,529*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.83 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,039,900
ஆர்டிஓRs.1,76,783
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,953
othersRs.10,399
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.12,77,035*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.77 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,900
ஆர்டிஓRs.1,78,483
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,311
othersRs.10,499
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.12,89,193*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.89 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,54,900
ஆர்டிஓRs.1,79,333
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,490
othersRs.10,549
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.12,95,272*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.12.95 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,69,900
ஆர்டிஓRs.1,81,883
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,026
othersRs.10,699
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,13,508*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.14 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.1,87,833
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,278
othersRs.11,049
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,56,060*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.56 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,89,533
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,636
othersRs.11,149
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,68,218*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.13.68 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,19,900
ஆர்டிஓRs.1,90,383
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,815
othersRs.11,199
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,74,297*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.13.74 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,129,900
ஆர்டிஓRs.1,92,083
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,172
othersRs.11,299
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,86,454*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.13.86 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,92,933
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,351
othersRs.11,349
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.13,92,533*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.93 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,94,633
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,709
othersRs.11,449
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,04,691*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.05 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,47,900
ஆர்டிஓRs.1,95,143
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,816
othersRs.11,479
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,08,338*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)Rs.14.08 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,162,900
ஆர்டிஓRs.1,97,693
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,353
othersRs.11,629
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,26,575*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)Rs.14.27 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,77,9,00
ஆர்டிஓRs.2,00,243
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,889
othersRs.11,779
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,44,811*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.45 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.2,00,583
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,961
othersRs.11,799
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,47,243*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.47 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,194,900
ஆர்டிஓRs.2,03,133
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,498
othersRs.11,949
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,65,480*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.65 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,97,900
ஆர்டிஓRs.2,03,643
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,605
othersRs.11,979
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,69,127*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.14.69 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.2,05,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,83,716*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.14.84 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,209,900
ஆர்டிஓRs.2,05,683
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,034
othersRs.12,099
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,83,716*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.84 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,212,900
ஆர்டிஓRs.2,06,193
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,87,363*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.14.87 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,212,900
ஆர்டிஓRs.2,06,193
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,141
othersRs.12,129
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,87,363*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)Rs.14.87 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,217,900
ஆர்டிஓRs.2,07,043
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,320
othersRs.12,179
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,93,442*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.93 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,222,900
ஆர்டிஓRs.2,07,893
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,499
othersRs.12,229
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.14,99,521*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)Rs.15.00 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1227,900
ஆர்டிஓRs.2,08,743
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,678
othersRs.12,279
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,05,600*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)Rs.15.06 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,900
ஆர்டிஓRs.2,11,293
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,215
othersRs.12,429
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,23,837*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.15.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,62,900
ஆர்டிஓRs.2,14,693
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,930
othersRs.12,629
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,48,152*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.48 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.2,16,733
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,359
othersRs.12,749
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,62,741*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.63 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.2,17,243
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,467
othersRs.12,779
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,66,389*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.66 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,82,900
ஆர்டிஓRs.2,18,093
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,645
othersRs.12,829
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,72,467*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.72 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,87,9,00
ஆர்டிஓRs.2,18,943
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,824
othersRs.12,879
on-road விலை in விஜயவாடா : (not available குடிவாடா)Rs.15,78,546*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view ஜனவரி offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.79 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு
 • உதிரி பாகங்கள்

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை year

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9751
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,4461
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9752
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,4462
  டீசல்மேனுவல்Rs.7,4583
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.5,9283
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9754
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,4464
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9755
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,8275
  15000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட

   டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.4/5
   அடிப்படையிலான666 பயனர் மதிப்புரைகள்
   • ஆல் (666)
   • Price (66)
   • Service (64)
   • Mileage (185)
   • Looks (140)
   • Comfort (199)
   • Space (47)
   • Power (56)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • Tata Nexon Kaziranga

    I own a Tata Nexon Kaziranga edition. Safest car in this price segment. performance is good in Sports mode but you have to compromise in milage. And in other modes, gear ...மேலும் படிக்க

    இதனால் dimple gupta
    On: Jan 22, 2023 | 2480 Views
   • Safty Icon

    Everything is excellent and packed with features for the pricing range. The inside dashboard of a top model has a luxurious appearance, the build quality is substantial a...மேலும் படிக்க

    இதனால் user
    On: Jan 17, 2023 | 1428 Views
   • Best In Segment Tata Nexon

    The price range even for the top-end model is 14lacs and that is the best part because I get everything in it. It's been three months since I bought it, and I had the gre...மேலும் படிக்க

    இதனால் satish pal
    On: Dec 26, 2022 | 6086 Views
   • Nice Looking Tata Nexon

    The good part is there are many variants for a test drive. It is a nice-looking SUV with an updated facelift which increases its value. The other good part is the price r...மேலும் படிக்க

    இதனால் santosh singh
    On: Dec 07, 2022 | 2878 Views
   • Safety And Amazaing Features

    Tata Nexon is one of the safest cars in the segment, and it was a reason for me to consider buying Nexon. The features are amazing so is the on-road performance. The pric...மேலும் படிக்க

    இதனால் rocarz hussain
    On: Dec 01, 2022 | 2234 Views
   • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

   டாடா நிக்சன் வீடியோக்கள்

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ஜூன் 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

   Ask Question

   Are you Confused?

   48 hours இல் Ask anything & get answer

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   Does எக்ஸிஇசட் Plus Dark Edition have cruise control?

   DhruvSharma asked on 15 Jan 2023

   No, the Tata Nexon XZ Plus Dark Edition doesn't feature cruise control.

   By Cardekho experts on 15 Jan 2023

   What ஐஎஸ் the உயரம் அதன் டாடா Nexon?

   Prabhakar asked on 7 Jan 2023

   Tata Nexon has a height of 1606mm.

   By Cardekho experts on 7 Jan 2023

   What ஐஎஸ் the விலை அதன் டாடா Nexon?

   Prabhakar asked on 7 Jan 2023

   Tata Nexon is priced from INR 7.70 - 14.18 Lakh (Ex-showroom Price in New Delhi)...

   மேலும் படிக்க
   By Dilip on 7 Jan 2023

   Which ஒன் ஐஎஸ் better, க்யா சோநெட் or டாடா Nexon?

   Sandeep asked on 2 Jan 2023

   Tata Nexon looks better, feels more premium on the inside, and now has a feature...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 2 Jan 2023

   What ஐஎஸ் the மைலேஜ் அதன் டாடா Nexon?

   Sudesh asked on 13 Dec 2022

   The mileage of Tata Nexon ranges from 16.35 Kmpl to 22.07 Kmpl. The claimed ARAI...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 13 Dec 2022

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   விஜயவாடாRs. 9.18 - 17.37 லட்சம்
   குண்டூர்Rs. 9.18 - 17.37 லட்சம்
   ராஜமுந்திரிRs. 9.18 - 17.37 லட்சம்
   காம்மாம்Rs. 9.18 - 17.37 லட்சம்
   ஒன்கோலேRs. 9.18 - 17.37 லட்சம்
   வாரங்கல்Rs. 9.18 - 17.37 லட்சம்
   நெல்லூர்Rs. 9.18 - 17.37 லட்சம்
   விசாகப்பட்டிணம்Rs. 9.18 - 17.37 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு டாடா கார்கள்

   • பாப்புலர்
   • உபகமிங்
   • டாடா ஆல்டரோஸ் racer
    டாடா ஆல்டரோஸ் racer
    Rs.10.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 02, 2023
   • டாடா ஹெரியர் 2023
    டாடா ஹெரியர் 2023
    Rs.15.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 05, 2023
   • டாடா சாஃபாரி 2023
    டாடா சாஃபாரி 2023
    Rs.16.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஏப்ரல் 01, 2023
   • டாடா punch ev
    டாடா punch ev
    Rs.12.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: sep 01, 2023
   • டாடா curvv ev
    டாடா curvv ev
    Rs.20.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
   குடிவாடா இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience