கொல்கத்தா இல் மாருதி ஸ்விப்ட் இன் விலை

 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் ஐடிஐ (டீசல்)விலை பங்கீடு
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,99,000
  ஆர்டிஓRs.32,945
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,646
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.6,65,591*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் விடிஐ (டீசல்)மேல் விற்பனைRs.7.78 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,03,000
  ஆர்டிஓRs.40,205
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.33,900
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.19,950
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.7,78,177*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் ஏஎம்பி விடிஐ (டீசல்)Rs.8.29 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,50,000
  ஆர்டிஓRs.42,790
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,250
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.20,844
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.8,29,112*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் இசட்டிஐ (டீசல்)Rs.8.42 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,62,000
  ஆர்டிஓRs.43,450
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.35,700
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.21,050
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.8,42,222*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் ஏஎம்பி இசட்டிஐ (டீசல்)Rs.8.93 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,09,000
  ஆர்டிஓRs.46,035
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.37,000
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.21,950
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.8,93,107*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் இசட்டிஐ பிளஸ் (டீசல்)Rs.9.3 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,43,000
  ஆர்டிஓRs.47,905
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.38,100
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.22,750
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.9,30,077*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் ஏஎம்பி இசட்டிஐ பிளஸ் (டீசல்)Rs.9.8 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,89,000
  ஆர்டிஓRs.50,435
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.39,500
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.23,600
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.9,80,007*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் எல்எஸ்ஐ (பெட்ரோல்)Rs.5.72 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,14,000
  ஆர்டிஓRs.29,810
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,960
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.14,500
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.5,72,842*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் விஎக்ஸ்ஐ (பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.6.81 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.6,14,000
  ஆர்டிஓRs.35,310
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,000
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.16,200
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.6,81,382*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் ஏஎம்பி விஎக்ஸ்ஐ (பெட்ரோல்)Rs.7.32 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.6,61,000
  ஆர்டிஓRs.37,895
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,300
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.16,950
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.7,32,267*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் இசட்எக்ஸ்ஐ (பெட்ரோல்)Rs.7.45 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.6,73,000
  ஆர்டிஓRs.38,555
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,720
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.17,300
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.7,45,347*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் ஏஎம்பி இசட்எக்ஸ்ஐ (பெட்ரோல்)Rs.7.96 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,20,000
  ஆர்டிஓRs.41,140
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.34,070
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.18,300
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.7,96,282*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் இசட்எக்ஸ்ஐ பிளஸ் (பெட்ரோல்)Rs.8.29 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,53,000
  ஆர்டிஓRs.42,955
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,700
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.18,600
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.8,29,727*அறிக்கை தவறானது விலை
 • 2 சலுகைகள்

  மாருதி ஸ்விப்ட் :- Consumer ऑफर அப் to Rs... ஒன

  12 நாட்கள் மீதமுள்ளன
  ஸ்விப்ட் ஏஎம்பி இசட்எக்ஸ்ஐ பிளஸ் (பெட்ரோல்)Rs.8.79 லக்ஹ*
  எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,97,000
  ஆர்டிஓRs.45,375
  இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.36,400
  மற்றவைRs.1,072
  Rs.19,300
  சாலை விலைக்கு கொல்கத்தா:Rs.8,79,847*அறிக்கை தவறானது விலை

கொல்கத்தா சாலை விலைக்கு மாருதி ஸ்விப்ட்

மாருதி ஸ்விப்ட் விலை கொல்கத்தா ஆரம்பிப்பது Rs. 5.14 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் மாருதி ஸ்விப்ட் எல்எஸ்ஐ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி மாருதி ஸ்விப்ட் ஏஎம்பி இசட்டிஐ பிளஸ் உடன் விலை Rs. 8.89 Lakh.பயன்படுத்திய மாருதி ஸ்விப்ட் இல் கொல்கத்தா விற்பனைக்கு கிடைக்கும் Rs. 1.35 லட்சம் முதல். உங்கள் அருகில் உள்ள மாருதி ஸ்விப்ட் ஷோரூம் கொல்கத்தா சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் மாருதி பாலினோ விலை கொல்கத்தா Rs. 5.67 லட்சம் மற்றும் ஹூண்டாய் கிராண்டு ஐ10 விலை  கொல்கத்தா தொடங்கி Rs. 4.97 லட்சம்.தொடங்கி

ஸ்விப்ட் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

கொல்கத்தா இல் எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
space Image
space Image

விலை User மதிப்பீடுகள் அதன் மாருதி ஸ்விப்ட்

4.5/5
அடிப்படையிலான2306 பயனர் மதிப்பீடுகள்
Chance to win image iPhone 7 & image vouchers - T&C *

மதிப்பிடு & மதிப்பீடு

 • All (2305)
 • Price (277)
 • Service (157)
 • Mileage (630)
 • Looks (689)
 • Comfort (596)
 • Space (232)
 • Power (247)
 • More ...
 • நவீனமானது
 • பயனுள்ளது
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Being Swifty With New Swift

  Stylish in look and class in performance. Also, a nice car with all aspects in a range of variants are also good for all types of users and also colors are most attractiv...மேலும் படிக்க

  இதனால் adwaith
  On: Aug 26, 2019 | 275 Views
 • for LXI

  Spacious Car

  I have swift 2018 lxi model in just Rs.5.6 lac it is a good car for middle-class people. Nice look, nice space, speed performance is outstanding, I must say the car is ni...மேலும் படிக்க

  இதனால் hemant panchal
  On: Aug 18, 2019 | 285 Views
 • for VXI

  Looks of The Car Are Amazing

  Maruti Swift is the best hatchback in the price segment. I bought this car because of its looks and performance. I am happy to buy this car, as it is giving good mileage....மேலும் படிக்க

  இதனால் devasish boruah
  On: Sep 16, 2019 | 19 Views
 • The Best Car Ever Driven

  Maruti Swift is the best car ever driven. The steering is so smooth and the car is so spacious and it is the best car, I have driven in such a low price.

  இதனால் user
  On: Sep 15, 2019 | 21 Views
 • Best City Car;

  Maruti Swift has amazing pick-up, great mileage, easy to drive. Very good car in comparison to comfort and space. Excellent in price ratio.

  இதனால் aniket chougule
  On: Sep 08, 2019 | 24 Views
 • Swift Price மதிப்பீடுகள் இன் எல்லாவற்றையும் காண்க
space Image

மாருதி ஸ்விப்ட் வீடியோக்கள்

 • 2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  9:42
  2018 Maruti Suzuki Swift - Which Variant To Buy?
  Mar 22, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  6:2
  2018 Maruti Suzuki Swift | Quick Review
  Jan 25, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  5:19
  2018 Maruti Suzuki Swift Hits & Misses (In Hindi)
  Jan 23, 2018
 • 2018 Maruti Suzuki Swift vs Hyundai Grand i10 (Diesel) Comparison Review | Best Small Car Is...
  8:1
  2018 Maruti Suzuki Swift vs Hyundai Grand i10 (Diesel) Comparison Review | Best Small Car Is...
  Apr 19, 2018
 • Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  11:44
  Maruti Swift ZDi AMT 10000km Review | Long Term Report | CarDekho.com
  Oct 08, 2018

பயனர்களும் பார்த்தார்கள்

கொல்கத்தா இல் உள்ள மாருதி கார் டீலர்கள்

Similar Maruti Swift பயன்படுத்தப்பட்ட கார்கள்

 • மாருதி ஸ்விப்ட் எல்எஸ்ஐ பிஎஸ்ஐஐஐ
  மாருதி ஸ்விப்ட் எல்எஸ்ஐ பிஎஸ்ஐஐஐ
  Rs1.35 லக்ஹ
  200565,000 Kmபெட்ரோல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • மாருதி ஸ்விப்ட் 1.3 விஎக்ஸ்ஐ
  மாருதி ஸ்விப்ட் 1.3 விஎக்ஸ்ஐ
  Rs1.55 லக்ஹ
  200558,700 Kmபெட்ரோல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • மாருதி ஸ்விப்ட் விடிஐ பிஎஸ்ஐஐஐ
  மாருதி ஸ்விப்ட் விடிஐ பிஎஸ்ஐஐஐ
  Rs1.6 லக்ஹ
  200746,850 Kmடீசல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • மாருதி ஸ்விப்ட் விஎக்ஸ்ஐ பிஎஸ்ஐஐஐ
  மாருதி ஸ்விப்ட் விஎக்ஸ்ஐ பிஎஸ்ஐஐஐ
  Rs1.68 லக்ஹ
  200644,401 Kmபெட்ரோல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • மாருதி ஸ்விப்ட் 1.3 எல்எஸ்ஐ
  மாருதி ஸ்விப்ட் 1.3 எல்எஸ்ஐ
  Rs1.8 லக்ஹ
  200938,261 Kmபெட்ரோல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • மாருதி ஸ்விப்ட் விஎக்ஸ்ஐ பிஎஸ்ஐஐஐ
  மாருதி ஸ்விப்ட் விஎக்ஸ்ஐ பிஎஸ்ஐஐஐ
  Rs1.81 லக்ஹ
  200846,130 Kmபெட்ரோல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • மாருதி ஸ்விப்ட் இசட்எக்ஸ்ஐ
  மாருதி ஸ்விப்ட் இசட்எக்ஸ்ஐ
  Rs1.85 லக்ஹ
  200741,706 Kmபெட்ரோல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • மாருதி ஸ்விப்ட் விடிஐ பிஎஸ்ஐவி
  மாருதி ஸ்விப்ட் விடிஐ பிஎஸ்ஐவி
  Rs1.85 லக்ஹ
  201036,800 Kmடீசல்
  விவரங்களைக் காண்க

மாருதி ஸ்விப்ட் செய்திகள்

space Image
space Image

பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் ஸ்விப்ட் இன் விலை

சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
ஹவுராRs. 5.72 - 9.81 லக்ஹ
பாராசத்Rs. 5.72 - 9.81 லக்ஹ
பாரைய்பூர்Rs. 5.72 - 9.81 லக்ஹ
உலுபிராRs. 5.72 - 9.81 லக்ஹ
சின்சூராRs. 5.72 - 9.81 லக்ஹ
டைமண்ட் ஹார்பர்Rs. 5.72 - 9.81 லக்ஹ
கல்யாணிRs. 5.72 - 9.81 லக்ஹ
பாசிர்ஹட்Rs. 5.72 - 9.81 லக்ஹ
ராஞ்சிRs. 5.74 - 9.85 லக்ஹ
உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு

மாருதி கார்கள் டிரெண்டிங்

 • பிரபல
 • அடுத்து வருவது
×
உங்கள் நகரம் எது?
New
Cardekho Desktop App
Cardekho Desktop App

Get 2x faster experience with less data consumption. Access CarDekho directly through your desktop