பொள்ளாச்சி இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை பொள்ளாச்சி ஆரம்பிப்பது Rs. 7.60 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல் உடன் விலை Rs. 14.08 லட்சம். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் பொள்ளாச்சி சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் மாருதி brezza விலை பொள்ளாச்சி Rs. 7.99 லட்சம் மற்றும் டாடா punch விலை  பொள்ளாச்சி தொடங்கி Rs. 5.93 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 14.78 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்Rs. 15.79 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்புRs. 14.01 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 15.26 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof (o) அன்ட்Rs. 14.60 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hsRs. 13.53 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt pRs. 14.42 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.03 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்Rs. 14.90 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்Rs. 16.74 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof (o)Rs. 13.83 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்Rs. 14.13 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.33 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 16.80 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.26 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்Rs. 15.26 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga editionRs. 14.48 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 10.60 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் pRs. 14.24 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 14.01 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 13.47 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o)Rs. 13.65 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.59 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 16.03 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்Rs. 15.97 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dualtone roof அன்ட்Rs. 13.41 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்புRs. 13.71 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.55 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்Rs. 12.70 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 11.39 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet editionRs. 14.65 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்Rs. 15.02 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof டீசல்Rs. 14.19 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 11.22 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்Rs. 13.35 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்Rs. 15.08 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்புRs. 14.48 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 8.79 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) அன்ட்Rs. 14.42 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்புRs. 14.78 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 9.92 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.36 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்Rs. 16.80 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்Rs. 15.20 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்Rs. 16.98 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 13.23 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) அன்ட் டீசல்Rs. 15.97 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 12.82 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof அன்ட் டீசல்Rs. 14.96 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 12.46 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்Rs. 14.30 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roofRs. 12.64 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 11.33 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்Rs. 16.03 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.14 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்Rs. 15.42 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.48 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 14.13 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 10.66 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்Rs. 16.56 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof (o) டீசல் அன்ட்Rs. 16.15 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof (o) டீசல்Rs. 15.37 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o) டீசல்Rs. 15.20 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 12.58 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hsRs. 13.35 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்Rs. 16.20 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட்Rs. 10.84 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

பொள்ளாச்சி சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

கோயம்புத்தூர் இல் **டாடா நிக்சன் price is not available in பொள்ளாச்சி, currently showing இன் விலை

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,89,900
ஆர்டிஓRs.1,01,490
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.47,112
othersRs.600
Rs.20,201
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.11,39,102*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
டாடா நிக்சன்Rs.11.39 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,900
ஆர்டிஓRs.1,59,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,878
othersRs.11,099
Rs.21,316
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.12,69,862*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.70 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.1,68,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,498
othersRs.11,649
Rs.21,513
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,35,282*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.35 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,69,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,792
othersRs.11,749
Rs.21,549
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,47,176*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.47 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,59,900
ஆர்டிஓRs.1,76,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,117
othersRs.12,199
Rs.21,711
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,00,701*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.01 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,77,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,411
othersRs.12,299
Rs.21,747
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,12,595*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.14.13 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,74,900
ஆர்டிஓRs.1,78,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,558
othersRs.12,349
Rs.21,765
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,18,542*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.14.19 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,89,900
ஆர்டிஓRs.1,80,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,000
othersRs.12,499
Rs.21,818
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,36,384*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.36 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,900
ஆர்டிஓRs.1,86,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,031
othersRs.12,849
Rs.21,944
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,78,015*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.78 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.1,87,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,325
othersRs.12,949
Rs.23,580
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,89,909*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.90 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.1,88,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,472
othersRs.12,999
Rs.21,998
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,95,856*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.14.96 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,89,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,767
othersRs.13,099
Rs.23,634
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,07,751*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.15.08 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,54,900
ஆர்டிஓRs.1,90,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,914
othersRs.13,149
Rs.23,652
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,13,698*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.14 லட்சம்*
xz plus (o) diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,91,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,061
othersRs.13,199
Rs.23,670
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,19,645*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) diesel(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,92,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,208
othersRs.13,249
Rs.23,687
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,25,592*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.26 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,93,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,503
othersRs.13,349
Rs.23,723
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,37,487*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)Rs.15.37 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,95,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,944
othersRs.13,499
Rs.23,777
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,55,328*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.15.55 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,98,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,533
othersRs.13,699
Rs.23,849
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,79,117*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.15.79 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.2,01,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,975
othersRs.13,849
Rs.23,903
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,96,959*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.15.97 லட்சம்*
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.2,01,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,975
othersRs.13,849
Rs.23,903
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,96,959*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)Rs.15.97 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.2,01,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,122
othersRs.13,899
Rs.23,921
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,02,906*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.03 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.2,01,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,122
othersRs.13,899
Rs.23,921
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,02,906*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.03 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.2,01,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,122
othersRs.13,899
Rs.23,921
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,02,906*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.03 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.2,03,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,416
othersRs.13,999
Rs.23,956
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,14,800*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)Rs.16.15 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.2,02,935
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,792
othersRs.13,429
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,20,056*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.20 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,54,900
ஆர்டிஓRs.2,05,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,858
othersRs.14,149
Rs.24,010
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,32,642*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.16.33 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.2,08,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,447
othersRs.14,349
Rs.24,082
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,56,431*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.56 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.2,10,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,888
othersRs.14,499
Rs.24,136
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,74,272*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.74 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,94,900
ஆர்டிஓRs.2,11,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.59,036
othersRs.14,549
Rs.24,154
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,80,220*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.80 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,94,900
ஆர்டிஓRs.2,11,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.59,036
othersRs.14,549
Rs.24,154
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,80,220*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.80 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,407,900
ஆர்டிஓRs.2,12,685
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,117
othersRs.14,079
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,97,781*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.16.98 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,59,900
ஆர்டிஓRs.78,490
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.40,340
othersRs.600
Rs.18,576
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.8,79,330*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.8.79 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,59,900
ஆர்டிஓRs.88,490
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.43,284
othersRs.600
Rs.18,935
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.9,92,274*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.9.92 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,19,900
ஆர்டிஓRs.94,490
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.45,051
othersRs.600
Rs.19,950
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.10,60,041*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.60 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,24,900
ஆர்டிஓRs.94,990
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.45,198
othersRs.600
Rs.21,568
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.10,65,688*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,69,899
ஆர்டிஓRs.74,842
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.39,138
Rs.52,111
on-road விலை in புது டெல்லி : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.10,83,881*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)Rs.10.84 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,74,900
ஆர்டிஓRs.99,990
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.46,670
othersRs.600
Rs.20,147
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.11,22,160*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.22 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,84,900
ஆர்டிஓRs.1,00,990
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.46,964
othersRs.600
Rs.21,783
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.11,33,454*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.33 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,29,900
ஆர்டிஓRs.1,56,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,289
othersRs.10,899
Rs.20,344
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.12,46,073*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.46 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,39,900
ஆர்டிஓRs.1,58,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,584
othersRs.10,999
Rs.21,980
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.12,57,968*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.58 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,44,900
ஆர்டிஓRs.1,59,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,731
othersRs.11,049
Rs.20,398
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.12,63,915*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.12.64 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,61,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.49,173
othersRs.11,199
Rs.20,452
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.12,81,757*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.82 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,94,900
ஆர்டிஓRs.1,66,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,203
othersRs.11,549
Rs.22,178
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,23,387*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.23 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.1,68,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,498
othersRs.11,649
Rs.22,213
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,35,282*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.13.35 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,09,900
ஆர்டிஓRs.1,68,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,645
othersRs.11,699
Rs.22,231
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,41,229*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.13.41 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,19,900
ஆர்டிஓRs.1,70,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,939
othersRs.11,799
Rs.22,267
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,53,123*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.13.53 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,71,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,086
othersRs.11,849
Rs.22,285
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,59,070*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.59 லட்சம்*
xz plus (o)(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,29,900
ஆர்டிஓRs.1,71,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,234
othersRs.11,899
Rs.22,303
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,65,018*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o)(பெட்ரோல்)Rs.13.65 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,72,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,381
othersRs.11,949
Rs.22,321
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,70,965*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,74,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,675
othersRs.12,049
Rs.22,357
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,82,859*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)Rs.13.83 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,59,900
ஆர்டிஓRs.1,76,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,117
othersRs.12,199
Rs.22,411
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,00,701*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.14.01 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,77,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,411
othersRs.12,299
Rs.22,447
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,12,595*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.13 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.1,79,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,706
othersRs.12,399
Rs.22,483
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,24,490*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.14.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,84,900
ஆர்டிஓRs.1,80,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,853
othersRs.12,449
Rs.22,500
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,30,437*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.30 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,900
ஆர்டிஓRs.1,81,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,147
othersRs.12,549
Rs.22,536
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,42,331*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.14.42 லட்சம்*
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,900
ஆர்டிஓRs.1,81,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,147
othersRs.12,549
Rs.22,536
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,42,331*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.14.42 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,82,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,295
othersRs.12,599
Rs.22,554
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,48,279*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,82,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,295
othersRs.12,599
Rs.22,554
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,48,279*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,82,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,295
othersRs.12,599
Rs.22,554
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,48,279*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.1,83,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,589
othersRs.12,699
Rs.22,590
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,60,173*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.14.60 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,900
ஆர்டிஓRs.1,83,435
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,141
othersRs.12,129
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,64,605*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.65 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,900
ஆர்டிஓRs.1,86,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,031
othersRs.12,849
Rs.22,644
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,78,015*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.14.78 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,89,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,619
othersRs.13,049
Rs.22,716
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,01,803*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.02 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,91,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,061
othersRs.13,199
Rs.22,770
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,19,645*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.20 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,92,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,208
othersRs.13,249
Rs.22,787
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,25,592*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.26 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,92,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,208
othersRs.13,249
Rs.22,787
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,25,592*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.26 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,9,00
ஆர்டிஓRs.1,93,185
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,467
othersRs.12,779
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,42,331*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.42 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,89,900
ஆர்டிஓRs.1,01,490
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.47,112
othersRs.600
Rs.20,201
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.11,39,102*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
டாடா நிக்சன்Rs.11.39 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,900
ஆர்டிஓRs.1,59,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,878
othersRs.11,099
Rs.21,316
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.12,69,862*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.70 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.1,68,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,498
othersRs.11,649
Rs.21,513
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,35,282*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.35 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,69,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,792
othersRs.11,749
Rs.21,549
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,47,176*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.47 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,59,900
ஆர்டிஓRs.1,76,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,117
othersRs.12,199
Rs.21,711
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,00,701*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.14.01 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,77,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,411
othersRs.12,299
Rs.21,747
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,12,595*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.14.13 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,74,900
ஆர்டிஓRs.1,78,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,558
othersRs.12,349
Rs.21,765
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,18,542*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.14.19 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,89,900
ஆர்டிஓRs.1,80,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,000
othersRs.12,499
Rs.21,818
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,36,384*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.36 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,900
ஆர்டிஓRs.1,86,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,031
othersRs.12,849
Rs.21,944
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,78,015*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.78 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.1,87,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,325
othersRs.12,949
Rs.23,580
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,89,909*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.90 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.1,88,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,472
othersRs.12,999
Rs.21,998
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,95,856*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.14.96 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,89,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,767
othersRs.13,099
Rs.23,634
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,07,751*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.15.08 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,54,900
ஆர்டிஓRs.1,90,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,914
othersRs.13,149
Rs.23,652
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,13,698*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.14 லட்சம்*
xz plus (o) diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,91,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,061
othersRs.13,199
Rs.23,670
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,19,645*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) diesel(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,92,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,208
othersRs.13,249
Rs.23,687
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,25,592*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.26 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,93,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,503
othersRs.13,349
Rs.23,723
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,37,487*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)Rs.15.37 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,95,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,944
othersRs.13,499
Rs.23,777
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,55,328*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.15.55 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,98,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,533
othersRs.13,699
Rs.23,849
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,79,117*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.15.79 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.2,01,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,975
othersRs.13,849
Rs.23,903
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,96,959*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.15.97 லட்சம்*
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.2,01,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,975
othersRs.13,849
Rs.23,903
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,96,959*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)Rs.15.97 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.2,01,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,122
othersRs.13,899
Rs.23,921
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,02,906*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.03 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.2,01,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,122
othersRs.13,899
Rs.23,921
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,02,906*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.03 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.2,01,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,122
othersRs.13,899
Rs.23,921
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,02,906*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.03 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.2,03,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,416
othersRs.13,999
Rs.23,956
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,14,800*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)Rs.16.15 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.2,02,935
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,792
othersRs.13,429
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,20,056*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.20 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,54,900
ஆர்டிஓRs.2,05,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,858
othersRs.14,149
Rs.24,010
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,32,642*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.16.33 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.2,08,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,447
othersRs.14,349
Rs.24,082
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,56,431*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.56 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.2,10,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,888
othersRs.14,499
Rs.24,136
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,74,272*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.74 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,94,900
ஆர்டிஓRs.2,11,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.59,036
othersRs.14,549
Rs.24,154
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,80,220*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.80 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,94,900
ஆர்டிஓRs.2,11,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.59,036
othersRs.14,549
Rs.24,154
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,80,220*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.80 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,407,900
ஆர்டிஓRs.2,12,685
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,117
othersRs.14,079
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.16,97,781*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.16.98 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,59,900
ஆர்டிஓRs.78,490
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.40,340
othersRs.600
Rs.18,576
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.8,79,330*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
டாடா நிக்சன்Rs.8.79 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,59,900
ஆர்டிஓRs.88,490
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.43,284
othersRs.600
Rs.18,935
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.9,92,274*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.9.92 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,19,900
ஆர்டிஓRs.94,490
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.45,051
othersRs.600
Rs.19,950
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.10,60,041*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.60 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,24,900
ஆர்டிஓRs.94,990
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.45,198
othersRs.600
Rs.21,568
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.10,65,688*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.66 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,69,899
ஆர்டிஓRs.74,842
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.39,138
Rs.52,111
on-road விலை in புது டெல்லி : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.10,83,881*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)Rs.10.84 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,74,900
ஆர்டிஓRs.99,990
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.46,670
othersRs.600
Rs.20,147
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.11,22,160*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.22 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,84,900
ஆர்டிஓRs.1,00,990
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.46,964
othersRs.600
Rs.21,783
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.11,33,454*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.33 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,29,900
ஆர்டிஓRs.1,56,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,289
othersRs.10,899
Rs.20,344
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.12,46,073*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.46 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,39,900
ஆர்டிஓRs.1,58,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,584
othersRs.10,999
Rs.21,980
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.12,57,968*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.58 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,44,900
ஆர்டிஓRs.1,59,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.48,731
othersRs.11,049
Rs.20,398
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.12,63,915*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.12.64 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,61,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.49,173
othersRs.11,199
Rs.20,452
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.12,81,757*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.82 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,94,900
ஆர்டிஓRs.1,66,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,203
othersRs.11,549
Rs.22,178
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,23,387*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.23 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.1,68,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,498
othersRs.11,649
Rs.22,213
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,35,282*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.13.35 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,09,900
ஆர்டிஓRs.1,68,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,645
othersRs.11,699
Rs.22,231
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,41,229*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.13.41 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,19,900
ஆர்டிஓRs.1,70,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.50,939
othersRs.11,799
Rs.22,267
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,53,123*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.13.53 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,71,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,086
othersRs.11,849
Rs.22,285
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,59,070*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.59 லட்சம்*
xz plus (o)(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,29,900
ஆர்டிஓRs.1,71,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,234
othersRs.11,899
Rs.22,303
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,65,018*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o)(பெட்ரோல்)Rs.13.65 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,72,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,381
othersRs.11,949
Rs.22,321
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,70,965*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.71 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,74,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,675
othersRs.12,049
Rs.22,357
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.13,82,859*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)Rs.13.83 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,59,900
ஆர்டிஓRs.1,76,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,117
othersRs.12,199
Rs.22,411
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,00,701*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.14.01 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,77,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,411
othersRs.12,299
Rs.22,447
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,12,595*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.13 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.1,79,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,706
othersRs.12,399
Rs.22,483
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,24,490*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.14.24 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,84,900
ஆர்டிஓRs.1,80,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.52,853
othersRs.12,449
Rs.22,500
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,30,437*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.30 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,900
ஆர்டிஓRs.1,81,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,147
othersRs.12,549
Rs.22,536
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,42,331*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.14.42 லட்சம்*
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,900
ஆர்டிஓRs.1,81,735
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,147
othersRs.12,549
Rs.22,536
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,42,331*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.14.42 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,82,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,295
othersRs.12,599
Rs.22,554
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,48,279*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,82,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,295
othersRs.12,599
Rs.22,554
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,48,279*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,82,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,295
othersRs.12,599
Rs.22,554
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,48,279*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.1,83,985
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,589
othersRs.12,699
Rs.22,590
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,60,173*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.14.60 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,900
ஆர்டிஓRs.1,83,435
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,141
othersRs.12,129
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,64,605*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.65 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,900
ஆர்டிஓRs.1,86,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,031
othersRs.12,849
Rs.22,644
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.14,78,015*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.14.78 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,89,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.54,619
othersRs.13,049
Rs.22,716
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,01,803*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.02 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,91,485
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,061
othersRs.13,199
Rs.22,770
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,19,645*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.20 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,92,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,208
othersRs.13,249
Rs.22,787
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,25,592*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.26 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,92,235
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,208
othersRs.13,249
Rs.22,787
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,25,592*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.15.26 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,9,00
ஆர்டிஓRs.1,93,185
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,467
othersRs.12,779
on-road விலை in கோயம்புத்தூர் : (not available பொள்ளாச்சி)Rs.15,42,331*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
அக்டோபர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.42 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources
space Image

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு
 • உதிரி பாகங்கள்

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை ஆண்டை

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,5911
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,1901
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,5912
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,6402
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,0713
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,1903
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,5914
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,6404
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,3915
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,1905
  10000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட

   டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.4/5
   அடிப்படையிலான616 பயனர் மதிப்புரைகள்
   • ஆல் (616)
   • Price (60)
   • Service (63)
   • Mileage (174)
   • Looks (128)
   • Comfort (174)
   • Space (43)
   • Power (51)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • Overall Good Car

    Overall good car and has very smooth steering with good mileage. Its price is low and the pick up of this car is also very high.

    இதனால் shadab khan
    On: Sep 22, 2022 | 141 Views
   • Overall Nexon Is A Great Car

    Overall the Nexon is a great car. I own the XZ+HS variant and I feel that it's a great value for money. The features provided are well sufficient for any person look...மேலும் படிக்க

    இதனால் nandan
    On: Sep 21, 2022 | 869 Views
   • Easy To Drive And Safe

    According to the price its too good. It's a great experience with Nexon at a safety level no one can compete with it. It's easy to drive and best design.

    இதனால் sagen murmu
    On: Sep 20, 2022 | 161 Views
   • Nex'own' It Without Worries

    Have purchased Nexon XZA+ last year. After a year of driving the automatic, I can claim the cabin space and looks are top-notch. Boot space is not to boast about but give...மேலும் படிக்க

    இதனால் syam sunkavalli
    On: Sep 18, 2022 | 688 Views
   • Overall Good Car At This Price Point

    Its built quality, performance, mileage, interior, and alloys are awesome. Overall good car at this price point with 5 Star rating.

    இதனால் aman kisku
    On: Sep 11, 2022 | 193 Views
   • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

   டாடா நிக்சன் வீடியோக்கள்

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ஜூன் 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

   பொள்ளாச்சி இல் உள்ள டாடா கார் டீலர்கள்

   Ask Question

   Are you Confused?

   48 hours இல் Ask anything & get answer

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   Does டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் Plus P வகைகள் have iRA connection?

   Rakesh asked on 8 Sep 2022

   Yes, Tata Nexon XZ Plus P variant features iRA – Connected Car Technology.

   By Cardekho experts on 8 Sep 2022

   Indore and Ratlam? இல் What ஐஎஸ் the மீது road விலை அதன் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்

   7428308021@cardekho.com asked on 2 Sep 2022

   Tata Nexon XM S is priced at INR 9.20 Lakh (Ex-showroom Price in Indore and Ratl...

   மேலும் படிக்க
   By Zigwheels on 2 Sep 2022

   any variant? இல் Does நிக்சன் dark edition ऑफर ventilated சீட்கள்

   Jabalpuriya asked on 3 Aug 2022

   Tata Nexon XZ Plus P Dark Edition and Tata Nexon XZA Plus P Dark Edition variant...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 3 Aug 2022

   Jaipur? இல் What ஐஎஸ் the மீது road விலை அதன் the டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்

   Ramesh asked on 6 Jul 2022

   The Tata Nexon XM S is priced at INR 9.15 Lakh (Ex-showroom Delhi), to get the e...

   மேலும் படிக்க
   By Zigwheels on 6 Jul 2022

   How much weight lifted by car?

   Prathamesh asked on 9 Jun 2022

   For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ta...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 9 Jun 2022

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   கோயம்புத்தூர்Rs. 8.79 - 16.80 லட்சம்
   பாலக்காடுRs. 8.83 - 16.68 லட்சம்
   திருச்சூர்Rs. 8.83 - 16.68 லட்சம்
   பெரிந்தல்மன்னாRs. 8.83 - 16.68 லட்சம்
   தேனிRs. 8.77 - 16.98 லட்சம்
   எர்ணாகுளம்Rs. 8.83 - 16.68 லட்சம்
   ஈரோடுRs. 8.77 - 16.98 லட்சம்
   திண்டுக்கல்Rs. 8.77 - 16.98 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு டாடா கார்கள்

   • பாப்புலர்
   • உபகமிங்
   • டாடா சீர்ரா
    டாடா சீர்ரா
    Rs.14.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 01, 2023
   • டாடா avinya
    டாடா avinya
    Rs.30.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 02, 2025
   • டாடா curvv
    டாடா curvv
    Rs.20.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
   பொள்ளாச்சி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience