நாவன்ஷாஹர் இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை நாவன்ஷாஹர் ஆரம்பிப்பது Rs. 7.60 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல் உடன் விலை Rs. 14.08 லட்சம். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் நாவன்ஷாஹர் சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் மாருதி brezza விலை நாவன்ஷாஹர் Rs. 7.99 லட்சம் மற்றும் டாடா punch விலை  நாவன்ஷாஹர் தொடங்கி Rs. 5.93 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 14.00 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்Rs. 14.97 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்புRs. 13.29 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.48 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof (o) அன்ட்Rs. 13.86 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hsRs. 12.84 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt pRs. 13.69 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.20 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்Rs. 14.12 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்Rs. 15.87 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof (o)Rs. 13.12 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்Rs. 13.41 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.48 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 15.93 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.46 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்Rs. 14.48 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga editionRs. 13.74 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 10.49 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் pRs. 13.52 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 13.27 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 12.76 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o)Rs. 12.95 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 12.90 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 15.20 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்Rs. 15.14 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dualtone roof அன்ட்Rs. 12.73 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்புRs. 13.01 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.73 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்Rs. 12.03 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 11.25 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet editionRs. 13.90 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்Rs. 14.25 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof டீசல்Rs. 13.44 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 11.11 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்Rs. 12.66 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்Rs. 14.29 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்புRs. 13.74 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 8.70 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) அன்ட்Rs. 13.69 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) இருண்ட பதிப்புRs. 14.03 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 9.82 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 13.60 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்Rs. 15.93 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்Rs. 14.42 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்Rs. 16.12 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 12.56 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் (o) அன்ட் டீசல்Rs. 15.12 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 12.16 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof அன்ட் டீசல்Rs. 14.18 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 11.83 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்Rs. 13.58 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roofRs. 12.00 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 11.22 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்Rs. 15.20 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.35 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்Rs. 14.64 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 13.74 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 13.39 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 10.55 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்Rs. 15.70 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof (o) டீசல் அன்ட்Rs. 15.31 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof (o) டீசல்Rs. 14.56 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் (o) டீசல்Rs. 14.39 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 11.94 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hsRs. 12.67 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்Rs. 15.38 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட்Rs. 10.84 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

நாவன்ஷாஹர் சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,89,899
ஆர்டிஓRs.79,619
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,273
othersRs.500
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,25,292*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
டாடா நிக்சன்Rs.11.25 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,899
ஆர்டிஓRs.84,200
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,659
othersRs.10,998
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,02,757*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.03 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,899
ஆர்டிஓRs.88,398
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,106
othersRs.11,548
Rs.16,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,65,953*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.66 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.89,161
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,242
othersRs.11,649
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,75,952*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.76 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,59,899
ஆர்டிஓRs.92,596
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,030
othersRs.12,098
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,26,625*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.27 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.93,360
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,758
othersRs.12,199
Rs.16,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,39,217*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.39 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,74,899
ஆர்டிஓRs.93,742
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,628
othersRs.12,248
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,43,518*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.13.44 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,89,899
ஆர்டிஓRs.94,887
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,224
othersRs.12,398
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,60,409*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.13.60 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,899
ஆர்டிஓRs.97,558
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,615
othersRs.12,748
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.1,399,822*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.00 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.98,322
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.6,64,13
othersRs.12,849
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,12,484*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.12 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.98,703
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.66,615
othersRs.12,899
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,18,118*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.14.18 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.99,467
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,024
othersRs.12,999
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,29,390*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.29 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,54,900
ஆர்டிஓRs.99,848
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,229
othersRs.13,049
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,35,027*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.35 லட்சம்*
xz plus (o) diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.100,230
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.66,006
othersRs.13,099
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,39,236*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) diesel(டீசல்)Rs.14.39 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,00,612
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,636
othersRs.13,149
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,46,297*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.46 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,899
ஆர்டிஓRs.1,01,375
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.66,602
othersRs.13,248
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,56,126*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)Rs.14.56 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,02,520
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,199
othersRs.13,399
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,73,019*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.14.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,04,047
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.69,473
othersRs.13,599
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,97,019*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.14.97 லட்சம்*
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,899
ஆர்டிஓRs.1,05,192
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.68,590
othersRs.13,748
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,12,4,31*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)Rs.15.12 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.1,05,1,92
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.70,085
othersRs.13,749
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,13,926*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.15.14 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.1,05,574
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.70,290
othersRs.13,799
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,19,563*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.1,05,574
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.70,290
othersRs.13,799
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,19,563*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.1,05,574
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.70,290
othersRs.13,799
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,19,563*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,06,337
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.70,698
othersRs.13,899
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,30,834*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)Rs.15.31 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,20,861
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,792
othersRs.13,429
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,37,982*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.38 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,54,900
ஆர்டிஓRs.1,07,482
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.71,311
othersRs.14,049
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,47,742*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.15.48 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.1,09,009
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.72,127
othersRs.14,249
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,70,285*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.70 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.1,10,154
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.72,739
othersRs.14,399
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.1,587,192*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.87 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,94,899
ஆர்டிஓRs.1,10,535
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.72,943
othersRs.14,448
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,92,827*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.93 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,94,900
ஆர்டிஓRs.1,10,535
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.72,943
othersRs.14,449
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,92,828*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.93 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,900
ஆர்டிஓRs.1,26,711
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,117
othersRs.14,079
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.16,11,807*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.16.12 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,59,899
ஆர்டிஓRs.62,961
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.47,023
othersRs.500
Rs.30,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.8,70,384*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.8.70 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,59,900
ஆர்டிஓRs.70,713
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,106
othersRs.500
Rs.30,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.9,82,220*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.9.82 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,19,899
ஆர்டிஓRs.75,365
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,555
othersRs.500
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.10,49,319*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.49 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,24,899
ஆர்டிஓRs.75,752
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,759
othersRs.500
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.10,54,911*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.55 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,69,899
ஆர்டிஓRs.74,842
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.39,138
Rs.52,111
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.10,83,881*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)Rs.10.84 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,74,899
ஆர்டிஓRs.79,628
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,800
othersRs.500
Rs.16,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,10,828*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.11 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,84,899
ஆர்டிஓRs.80,403
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,207
othersRs.500
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,22,010*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.22 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,29,899
ஆர்டிஓRs.83,892
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,045
othersRs.10,798
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,82,635*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.11.83 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,39,899
ஆர்டிஓRs.84,667
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,453
othersRs.10,898
Rs.16,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,93,919*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.94 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,44,899
ஆர்டிஓRs.85,054
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,657
othersRs.10,948
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,99,560*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.12.00 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,899
ஆர்டிஓRs.86,217
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.59,270
othersRs.11,098
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,16,486*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.16 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,94,900
ஆர்டிஓRs.88,931
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,699
othersRs.11,449
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,55,979*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.56 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.89,706
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,106
othersRs.11,549
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,67,261*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.12.67 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,09,899
ஆர்டிஓRs.90,093
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,311
othersRs.11,598
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,72,903*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.12.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,19,900
ஆர்டிஓRs.90,868
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,718
othersRs.11,699
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,84,186*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.12.84 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.91,256
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,922
othersRs.11,749
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,89,828*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.90 லட்சம்*
xz plus (o)(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,29,900
ஆர்டிஓRs.91,644
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,126
othersRs.11,799
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,95,469*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o)(பெட்ரோல்)Rs.12.95 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.92,031
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,330
othersRs.11,849
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,01,110*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.01 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,899
ஆர்டிஓRs.92,806
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,739
othersRs.11,948
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,12,394*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)Rs.13.12 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,59,900
ஆர்டிஓRs.93,969
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,350
othersRs.12,099
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,29,319*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.13.29 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.94,744
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,758
othersRs.12,199
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,40,602*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.41 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,899
ஆர்டிஓRs.95,520
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,168
othersRs.12,298
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,51,886*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.13.52 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,84,900
ஆர்டிஓRs.95,907
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,371
othersRs.12,349
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,57,527*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.58 லட்சம்*
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,899
ஆர்டிஓRs.96,682
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,780
othersRs.12,448
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,68,811*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.13.69 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,899
ஆர்டிஓRs.96,682
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,780
othersRs.12,448
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,68,811*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.13.69 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,899
ஆர்டிஓRs.97,070
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,983
othersRs.12,498
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,74,452*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.13.74 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,899
ஆர்டிஓRs.97,070
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,983
othersRs.12,498
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,74,452*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.74 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.97,070
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,983
othersRs.12,499
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,74,452*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.74 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.97,845
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.65,391
othersRs.12,599
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,85,736*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.13.86 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,900
ஆர்டிஓRs.1,09,161
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,141
othersRs.12,129
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,90,331*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)Rs.13.90 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,900
ஆர்டிஓRs.99,008
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.66,004
othersRs.12,749
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,02,661*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.14.03 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,00,558
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.66,820
othersRs.12,949
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,25,228*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.25 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,01,721
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,433
othersRs.13,099
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,42,153*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.42 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,02,109
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,636
othersRs.13,149
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,47,794*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,02,109
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,636
othersRs.13,149
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,47,794*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.1,15,011
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,467
othersRs.12,779
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,64,157*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.64 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,89,899
ஆர்டிஓRs.79,619
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,273
othersRs.500
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,25,292*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
டாடா நிக்சன்Rs.11.25 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,899
ஆர்டிஓRs.84,200
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.57,659
othersRs.10,998
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,02,757*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.03 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,899
ஆர்டிஓRs.88,398
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,106
othersRs.11,548
Rs.16,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,65,953*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.66 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.89,161
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,242
othersRs.11,649
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,75,952*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.76 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,59,899
ஆர்டிஓRs.92,596
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,030
othersRs.12,098
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,26,625*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.27 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.93,360
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,758
othersRs.12,199
Rs.16,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,39,217*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.39 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,74,899
ஆர்டிஓRs.93,742
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,628
othersRs.12,248
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,43,518*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.13.44 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,89,899
ஆர்டிஓRs.94,887
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,224
othersRs.12,398
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,60,409*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.13.60 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,899
ஆர்டிஓRs.97,558
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,615
othersRs.12,748
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.1,399,822*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.00 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.98,322
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.6,64,13
othersRs.12,849
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,12,484*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.12 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,39,900
ஆர்டிஓRs.98,703
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.66,615
othersRs.12,899
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,18,118*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.14.18 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.99,467
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,024
othersRs.12,999
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,29,390*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.29 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,54,900
ஆர்டிஓRs.99,848
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,229
othersRs.13,049
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,35,027*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.35 லட்சம்*
xz plus (o) diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.100,230
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.66,006
othersRs.13,099
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,39,236*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) diesel(டீசல்)Rs.14.39 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,00,612
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,636
othersRs.13,149
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,46,297*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.46 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,899
ஆர்டிஓRs.1,01,375
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.66,602
othersRs.13,248
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,56,126*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) டீசல் (டீசல்)Rs.14.56 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,89,900
ஆர்டிஓRs.1,02,520
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,199
othersRs.13,399
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,73,019*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.14.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,09,900
ஆர்டிஓRs.1,04,047
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.69,473
othersRs.13,599
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,97,019*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.14.97 லட்சம்*
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,899
ஆர்டிஓRs.1,05,192
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.68,590
othersRs.13,748
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,12,4,31*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) amt diesel(டீசல்)Rs.15.12 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,24,900
ஆர்டிஓRs.1,05,1,92
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.70,085
othersRs.13,749
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,13,926*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.15.14 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.1,05,574
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.70,290
othersRs.13,799
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,19,563*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.1,05,574
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.70,290
othersRs.13,799
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,19,563*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,29,900
ஆர்டிஓRs.1,05,574
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.70,290
othersRs.13,799
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,19,563*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,06,337
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.70,698
othersRs.13,899
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,30,834*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof (o) diesel amt(டீசல்)Rs.15.31 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,20,861
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,792
othersRs.13,429
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,37,982*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.38 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,54,900
ஆர்டிஓRs.1,07,482
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.71,311
othersRs.14,049
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,47,742*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) dark edition diesel(டீசல்)Rs.15.48 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,74,900
ஆர்டிஓRs.1,09,009
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.72,127
othersRs.14,249
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,70,285*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.70 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,89,900
ஆர்டிஓRs.1,10,154
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.72,739
othersRs.14,399
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.1,587,192*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.87 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,94,899
ஆர்டிஓRs.1,10,535
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.72,943
othersRs.14,448
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,92,827*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.93 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,94,900
ஆர்டிஓRs.1,10,535
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.72,943
othersRs.14,449
Rs.35,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.15,92,828*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.93 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,900
ஆர்டிஓRs.1,26,711
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,117
othersRs.14,079
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.16,11,807*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.16.12 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,59,899
ஆர்டிஓRs.62,961
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.47,023
othersRs.500
Rs.30,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.8,70,384*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
டாடா நிக்சன்Rs.8.70 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,59,900
ஆர்டிஓRs.70,713
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.51,106
othersRs.500
Rs.30,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.9,82,220*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.9.82 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,19,899
ஆர்டிஓRs.75,365
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,555
othersRs.500
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.10,49,319*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.49 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,24,899
ஆர்டிஓRs.75,752
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.53,759
othersRs.500
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.10,54,911*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.55 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,69,899
ஆர்டிஓRs.74,842
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.39,138
Rs.52,111
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.10,83,881*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)Rs.10.84 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,74,899
ஆர்டிஓRs.79,628
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.55,800
othersRs.500
Rs.16,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,10,828*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.11 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,84,899
ஆர்டிஓRs.80,403
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,207
othersRs.500
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,22,010*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.22 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,29,899
ஆர்டிஓRs.83,892
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,045
othersRs.10,798
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,82,635*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.11.83 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,39,899
ஆர்டிஓRs.84,667
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,453
othersRs.10,898
Rs.16,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,93,919*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.94 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,44,899
ஆர்டிஓRs.85,054
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,657
othersRs.10,948
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.11,99,560*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.12.00 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,899
ஆர்டிஓRs.86,217
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.59,270
othersRs.11,098
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,16,486*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.16 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,94,900
ஆர்டிஓRs.88,931
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.60,699
othersRs.11,449
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,55,979*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.56 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.89,706
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,106
othersRs.11,549
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,67,261*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.12.67 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,09,899
ஆர்டிஓRs.90,093
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,311
othersRs.11,598
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,72,903*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.12.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,19,900
ஆர்டிஓRs.90,868
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,718
othersRs.11,699
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,84,186*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.12.84 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.91,256
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.61,922
othersRs.11,749
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,89,828*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.90 லட்சம்*
xz plus (o)(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,29,900
ஆர்டிஓRs.91,644
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,126
othersRs.11,799
Rs.33,200
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.12,95,469*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o)(பெட்ரோல்)Rs.12.95 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.92,031
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,330
othersRs.11,849
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,01,110*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.01 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,899
ஆர்டிஓRs.92,806
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.62,739
othersRs.11,948
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,12,394*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (o) (பெட்ரோல்)Rs.13.12 லட்சம்*
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,59,900
ஆர்டிஓRs.93,969
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,350
othersRs.12,099
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,29,319*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xz plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.13.29 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.94,744
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.63,758
othersRs.12,199
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,40,602*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.41 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,899
ஆர்டிஓRs.95,520
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,168
othersRs.12,298
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,51,886*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.13.52 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,84,900
ஆர்டிஓRs.95,907
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,371
othersRs.12,349
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,57,527*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.58 லட்சம்*
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,899
ஆர்டிஓRs.96,682
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,780
othersRs.12,448
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,68,811*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.13.69 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,899
ஆர்டிஓRs.96,682
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,780
othersRs.12,448
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,68,811*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.13.69 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,899
ஆர்டிஓRs.97,070
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,983
othersRs.12,498
Rs.32,000
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,74,452*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.13.74 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,899
ஆர்டிஓRs.97,070
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,983
othersRs.12,498
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,74,452*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.74 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.97,070
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.64,983
othersRs.12,499
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,74,452*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.74 லட்சம்*
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.97,845
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.65,391
othersRs.12,599
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,85,736*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus dt roof (o) amt(பெட்ரோல்)Rs.13.86 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,900
ஆர்டிஓRs.1,09,161
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.56,141
othersRs.12,129
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.13,90,331*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)Rs.13.90 லட்சம்*
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,24,900
ஆர்டிஓRs.99,008
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.66,004
othersRs.12,749
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,02,661*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
xza plus (o) dark edition(பெட்ரோல்)Rs.14.03 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,00,558
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.66,820
othersRs.12,949
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,25,228*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.25 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,01,721
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,433
othersRs.13,099
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,42,153*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.42 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,02,109
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,636
othersRs.13,149
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,47,794*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,02,109
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.67,636
othersRs.13,149
Rs.34,500
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,47,794*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.48 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.1,15,011
இன்சூரன்ஸ்save upto 70% on car insurance. know moreRs.58,467
othersRs.12,779
on-road விலை in நாவன்ஷாஹர் : Rs.14,64,157*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
செப்டம்பர் சலுகைஐ காண்க
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.64 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources
space Image

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு
 • உதிரி பாகங்கள்

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை ஆண்டை

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,5911
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,1901
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,5912
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,6402
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,0713
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,1903
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,5914
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,6404
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,3915
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,1905
  10000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட

   டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.4/5
   அடிப்படையிலான613 பயனர் மதிப்புரைகள்
   • ஆல் (613)
   • Price (60)
   • Service (62)
   • Mileage (174)
   • Looks (127)
   • Comfort (174)
   • Space (43)
   • Power (51)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • Overall Good Car

    Overall good car and has very smooth steering with good mileage. Its price is low and the pick up of this car is also very high.

    இதனால் shadab khan
    On: Sep 22, 2022 | 132 Views
   • Overall Nexon Is A Great Car

    Overall the Nexon is a great car. I own the XZ+HS variant and I feel that it's a great value for money. The features provided are well sufficient for any person look...மேலும் படிக்க

    இதனால் nandan
    On: Sep 21, 2022 | 832 Views
   • Easy To Drive And Safe

    According to the price its too good. It's a great experience with Nexon at a safety level no one can compete with it. It's easy to drive and best design.

    இதனால் sagen murmu
    On: Sep 20, 2022 | 155 Views
   • Nex'own' It Without Worries

    Have purchased Nexon XZA+ last year. After a year of driving the automatic, I can claim the cabin space and looks are top-notch. Boot space is not to boast about but give...மேலும் படிக்க

    இதனால் syam sunkavalli
    On: Sep 18, 2022 | 677 Views
   • Overall Good Car At This Price Point

    Its built quality, performance, mileage, interior, and alloys are awesome. Overall good car at this price point with 5 Star rating.

    இதனால் aman kisku
    On: Sep 11, 2022 | 182 Views
   • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

   டாடா நிக்சன் வீடியோக்கள்

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ஜூன் 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

   நாவன்ஷாஹர் இல் உள்ள டாடா கார் டீலர்கள்

   Ask Question

   Are you Confused?

   48 hours இல் Ask anything & get answer

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   Does டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் Plus P வகைகள் have iRA connection?

   Rakesh asked on 8 Sep 2022

   Yes, Tata Nexon XZ Plus P variant features iRA – Connected Car Technology.

   By Cardekho experts on 8 Sep 2022

   Indore and Ratlam? இல் What ஐஎஸ் the மீது road விலை அதன் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்

   7428308021@cardekho.com asked on 2 Sep 2022

   Tata Nexon XM S is priced at INR 9.20 Lakh (Ex-showroom Price in Indore and Ratl...

   மேலும் படிக்க
   By Zigwheels on 2 Sep 2022

   any variant? இல் Does நிக்சன் dark edition ऑफर ventilated சீட்கள்

   Jabalpuriya asked on 3 Aug 2022

   Tata Nexon XZ Plus P Dark Edition and Tata Nexon XZA Plus P Dark Edition variant...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 3 Aug 2022

   Jaipur? இல் What ஐஎஸ் the மீது road விலை அதன் the டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்

   Ramesh asked on 6 Jul 2022

   The Tata Nexon XM S is priced at INR 9.15 Lakh (Ex-showroom Delhi), to get the e...

   மேலும் படிக்க
   By Zigwheels on 6 Jul 2022

   How much weight lifted by car?

   Prathamesh asked on 9 Jun 2022

   For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ta...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 9 Jun 2022

   space Image

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   லுதியானாRs. 8.70 - 15.93 லட்சம்
   ஹோஷியாபூர்Rs. 8.70 - 15.93 லட்சம்
   ஜெலந்த்பூர்Rs. 8.70 - 15.93 லட்சம்
   மோஹாலிRs. 8.64 - 15.81 லட்சம்
   ஹமிர்பூர் (ஹிமாச்சல பிரதேசம்)Rs. 8.45 - 15.70 லட்சம்
   சண்டிகர்Rs. 8.45 - 15.70 லட்சம்
   பட்டியாலாRs. 8.70 - 15.93 லட்சம்
   பான்ஞ்குலாRs. 8.61 - 15.98 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு டாடா கார்கள்

   • பாப்புலர்
   • உபகமிங்
   • டாடா சீர்ரா
    டாடா சீர்ரா
    Rs.14.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 01, 2023
   • டாடா avinya
    டாடா avinya
    Rs.30.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 02, 2025
   • டாடா curvv
    டாடா curvv
    Rs.20.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
   நாவன்ஷாஹர் இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience