சோமு இல் டாடா நிக்சன் இன் விலை

டாடா நிக்சன் விலை சோமு ஆரம்பிப்பது Rs. 7.70 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்இ மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி டாடா நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல் உடன் விலை Rs. 14.18 லட்சம். உங்கள் அருகில் உள்ள டாடா நிக்சன் ஷோரூம் சோமு சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் மாருதி brezza விலை சோமு Rs. 7.99 லட்சம் மற்றும் டாடா punch விலை  சோமு தொடங்கி Rs. 6.00 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்Rs. 14.73 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்Rs. 15.82 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்Rs. 13.47 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.85 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hsRs. 13.10 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt pRs. 14.05 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.06 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்Rs. 15.97 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dtRs. 13.91 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்Rs. 14.84 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்Rs. 16.76 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 16.35 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்Rs. 14.03 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்Rs. 13.67 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 16.82 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.20 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்Rs. 13.28 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்Rs. 14.76 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்Rs. 15.98 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga editionRs. 14.01 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்Rs. 10.72 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் pRs. 13.87 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்Rs. 13.96 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 13.43 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 13.16 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.57 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்Rs. 15.96 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்புRs. 14.37 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்Rs. 16.00 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dualtone roof அன்ட்Rs. 12.98 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்புRs. 13.27 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்Rs. 12.66 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் டீசல்Rs. 11.86 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet editionRs. 14.16 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்Rs. 14.62 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roof டீசல்Rs. 14.14 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்Rs. 11.33 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்Rs. 13.31 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்Rs. 15.02 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்புRs. 14.10 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்Rs. 16.17 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்இRs. 8.90 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்புRs. 13.64 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்Rs. 10.04 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 14.31 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்Rs. 14.79 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்Rs. 16.74 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்Rs. 16.90 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்Rs. 12.81 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்புRs. 12.41 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt roof அன்ட் டீசல்Rs. 14.90 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்Rs. 12.07 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்Rs. 13.84 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dualtone roofRs. 12.24 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்Rs. 11.45 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்Rs. 15.08 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்Rs. 15.97 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்Rs. 15.42 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்Rs. 14.91 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்Rs. 14.01 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்Rs. 14.07 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்Rs. 10.77 லட்சம்*
நிக்சன் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்Rs. 16.59 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்Rs. 12.16 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hsRs. 12.93 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்Rs. 16.12 லட்சம்*
நிக்சன் எக்ஸிஇசட்Rs. 11.18 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

சோமு சாலை விலைக்கு டாடா நிக்சன்

**டாடா நிக்சன் price is not available in சோமு, currently showing price in ஜெய்ப்பூர்

எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,40,200
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,090
othersRs.600
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.11,85,790*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.86 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,48,300
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,745
othersRs.11,199
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,66,144*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.66 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,55,725
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,750
othersRs.11,749
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,31,124*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.31 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,57,075
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,897
othersRs.11,849
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,42,721*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.43 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,63,150
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,717
othersRs.12,299
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,96,066*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.96 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.1,64,500
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,897
othersRs.12,399
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,06,696*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.14.07 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,84,900
ஆர்டிஓRs.1,65,175
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,214
othersRs.12,449
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,13,738*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.14.14 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,67,200
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,710
othersRs.12,599
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,31,409*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.31 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.1,71,925
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,869
othersRs.12,949
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,72,643*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,73,275
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,200
othersRs.13,049
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,84,424*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.84 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,73,950
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,365
othersRs.13,099
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,90,314*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.14.90 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,75,300
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,696
othersRs.13,199
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,02,095*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.15.02 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,75,975
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,862
othersRs.13,249
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,07,986*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.08 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,77,325
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,193
othersRs.13,349
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,19,767*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,92,900
ஆர்டிஓRs.1,77,041
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,003
othersRs.12,929
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,41,874*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.42 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.1,81,780
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,658
othersRs.13,679
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,57,017*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.57 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,27,900
ஆர்டிஓRs.1,84,480
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,682
othersRs.13,879
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,81,941*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.15.82 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,87,100
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,345
othersRs.13,999
Rs.9,700
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,97,344*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.97 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,86,100
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,344
othersRs.13,999
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,96,343*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.96 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,86,505
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,658
othersRs.14,029
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,97,092*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.15.97 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,86,505
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,179
othersRs.14,029
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,99,613*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.16.00 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,86,505
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,125
othersRs.14,029
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,97,559*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.15.98 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,47,900
ஆர்டிஓRs.1,87,180
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,344
othersRs.14,079
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,05,503*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.06 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,52,900
ஆர்டிஓRs.1,87,855
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,342
othersRs.14,129
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,12,226*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.12 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,57,900
ஆர்டிஓRs.1,88,530
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,825
othersRs.14,179
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,17,434*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.17 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,72,900
ஆர்டிஓRs.1,90,555
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,825
othersRs.14,329
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,34,609*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.35 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,900
ஆர்டிஓRs.1,93,255
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,834
othersRs.14,529
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,58,518*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.59 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,04,900
ஆர்டிஓRs.1,95,875
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,496
othersRs.14,649
Rs.11,300
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,73,920*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.74 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,900
ஆர்டிஓRs.1,95,280
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,331
othersRs.14,679
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,76,190*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.76 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,12,900
ஆர்டிஓRs.1,95,955
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,496
othersRs.14,729
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,82,080*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.82 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,17,900
ஆர்டிஓRs.1,96,630
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,195
othersRs.14,779
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,89,504*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.16.90 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,69,900
ஆர்டிஓRs.82,163
இன்சூரன்ஸ்Rs.37,477
othersRs.600
Rs.23,555
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.8,90,140*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.8.90 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,69,900
ஆர்டிஓRs.92,288
இன்சூரன்ஸ்Rs.40,787
othersRs.600
Rs.23,555
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.10,03,575*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.04 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,29,900
ஆர்டிஓRs.98,363
இன்சூரன்ஸ்Rs.42,773
othersRs.600
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.10,71,636*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.72 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,34,900
ஆர்டிஓRs.98,869
இன்சூரன்ஸ்Rs.42,939
othersRs.600
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.10,77,308*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.77 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,69,900
ஆர்டிஓRs.1,00,702
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,449
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.11,18,051*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)Rs.11.18 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,84,900
ஆர்டிஓRs.1,03,931
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,773
othersRs.600
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.11,33,204*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.33 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,94,900
ஆர்டிஓRs.1,04,944
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,925
othersRs.600
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.11,45,369*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.45 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,39,900
ஆர்டிஓRs.1,09,500
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,414
othersRs.10,999
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,06,813*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.07 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,900
ஆர்டிஓRs.1,10,513
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,939
othersRs.11,099
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,16,451*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.16 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,54,900
ஆர்டிஓRs.1,11,019
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,911
othersRs.11,149
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,23,979*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.12.24 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,69,900
ஆர்டிஓRs.1,12,538
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,407
othersRs.11,299
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,41,144*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.41 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.1,16,081
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,566
othersRs.11,649
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,81,196*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.81 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,17,094
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,897
othersRs.11,749
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,92,640*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.12.93 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,19,900
ஆர்டிஓRs.1,17,600
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,062
othersRs.11,799
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,98,361*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.12.98 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,29,900
ஆர்டிஓRs.1,18,613
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,393
othersRs.11,899
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,09,805*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.13.10 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,19,119
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,559
othersRs.11,949
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,15,527*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.16 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,20,131
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,890
othersRs.12,049
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,26,970*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.27 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,47,900
ஆர்டிஓRs.1,20,435
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,859
othersRs.12,079
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,28,273*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)Rs.13.28 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,62,900
ஆர்டிஓRs.1,21,954
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,985
othersRs.12,229
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,47,068*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)Rs.13.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,77,900
ஆர்டிஓRs.1,23,473
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,859
othersRs.12,379
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,63,611*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.1,23,675
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,048
othersRs.12,399
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,67,022*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.67 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,900
ஆர்டிஓRs.1,25,194
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,545
othersRs.12,549
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,84,188*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.84 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,97,900
ஆர்டிஓRs.1,25,498
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,379
othersRs.12,579
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,87,356*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.13.87 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.1,26,713
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,041
othersRs.12,699
Rs.8,800
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,01,353*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.14.01 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.1,26,713
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,041
othersRs.12,699
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,01,353*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.01 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,900
ஆர்டிஓRs.1,27,016
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,876
othersRs.12,729
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,04,521*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.14.05 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,900
ஆர்டிஓRs.1,27,016
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,254
othersRs.12,729
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,02,899*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)Rs.14.03 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,17,900
ஆர்டிஓRs.1,27,523
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,041
othersRs.12,779
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.1,410,243*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.10 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,22,900
ஆர்டிஓRs.1,28,029
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,341
othersRs.12,829
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,16,099*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.16 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,27,900
ஆர்டிஓRs.1,28,535
இன்சூரன்ஸ்Rs.21,569
othersRs.12,879
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,90,883*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)Rs.13.91 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,900
ஆர்டிஓRs.1,30,054
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,245
othersRs.13,029
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,37,228*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.37 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,62,900
ஆர்டிஓRs.1,32,079
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,531
othersRs.13,229
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,61,739*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.62 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,33,294
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,193
othersRs.13,349
Rs.10,400
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,75,736*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.76 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.1,33,598
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,027
othersRs.13,379
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,78,904*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.79 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,82,900
ஆர்டிஓRs.1,34,104
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,193
othersRs.13,429
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,84,626*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.85 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,87,900
ஆர்டிஓRs.1,34,610
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,685
othersRs.13,479
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,90,674*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.91 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,900
ஆர்டிஓRs.1,40,200
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,090
othersRs.600
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.11,85,790*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
டாடா நிக்சன்Rs.11.86 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,59,900
ஆர்டிஓRs.1,48,300
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,745
othersRs.11,199
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,66,144*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.12.66 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,55,725
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,750
othersRs.11,749
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,31,124*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.31 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,24,900
ஆர்டிஓRs.1,57,075
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,897
othersRs.11,849
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,42,721*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.13.43 லட்சம்*
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,69,900
ஆர்டிஓRs.1,63,150
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,717
othersRs.12,299
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,96,066*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டீசல்(டீசல்)Rs.13.96 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.1,64,500
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,897
othersRs.12,399
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,06,696*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல் எஸ்(டீசல்)Rs.14.07 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,84,900
ஆர்டிஓRs.1,65,175
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,214
othersRs.12,449
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,13,738*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof டீசல் (டீசல்)Rs.14.14 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,99,900
ஆர்டிஓRs.1,67,200
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,710
othersRs.12,599
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,31,409*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.14.31 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,34,900
ஆர்டிஓRs.1,71,925
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,869
othersRs.12,949
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,72,643*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.73 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,44,900
ஆர்டிஓRs.1,73,275
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,200
othersRs.13,049
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,84,424*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs டீசல்(டீசல்)Rs.14.84 லட்சம்*
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,49,900
ஆர்டிஓRs.1,73,950
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,365
othersRs.13,099
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,90,314*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
xza plus dt roof amt diesel(டீசல்)Rs.14.90 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,59,900
ஆர்டிஓRs.1,75,300
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,696
othersRs.13,199
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,02,095*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs டீசல்(டீசல்)Rs.15.02 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,64,900
ஆர்டிஓRs.1,75,975
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,862
othersRs.13,249
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,07,986*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.08 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,77,325
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,193
othersRs.13,349
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,19,767*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.20 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,92,900
ஆர்டிஓRs.1,77,041
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,003
othersRs.12,929
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,41,874*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.15.42 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,07,900
ஆர்டிஓRs.1,81,780
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,658
othersRs.13,679
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,57,017*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.15.57 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,27,900
ஆர்டிஓRs.1,84,480
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,682
othersRs.13,879
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,81,941*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p டீசல்(டீசல்)Rs.15.82 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,87,100
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,345
othersRs.13,999
Rs.9,700
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,97,344*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition டீசல்(டீசல்)Rs.15.97 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,900
ஆர்டிஓRs.1,86,100
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,344
othersRs.13,999
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,96,343*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.96 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,86,505
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,658
othersRs.14,029
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,97,092*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.15.97 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,86,505
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,179
othersRs.14,029
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,99,613*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p டீசல்(டீசல்)Rs.16.00 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,42,900
ஆர்டிஓRs.1,86,505
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,125
othersRs.14,029
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.15,97,559*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் டீசல்(டீசல்)Rs.15.98 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,47,900
ஆர்டிஓRs.1,87,180
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,344
othersRs.14,079
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,05,503*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.06 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,52,900
ஆர்டிஓRs.1,87,855
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,342
othersRs.14,129
Rs.25,255
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,12,226*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition டீசல்(டீசல்)Rs.16.12 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,57,900
ஆர்டிஓRs.1,88,530
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,825
othersRs.14,179
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,17,434*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.17 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,72,900
ஆர்டிஓRs.1,90,555
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,825
othersRs.14,329
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,34,609*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு டீசல்(டீசல்)Rs.16.35 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,900
ஆர்டிஓRs.1,93,255
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,834
othersRs.14,529
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,58,518*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.59 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,04,900
ஆர்டிஓRs.1,95,875
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,496
othersRs.14,649
Rs.11,300
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,73,920*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.74 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,900
ஆர்டிஓRs.1,95,280
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,331
othersRs.14,679
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,76,190*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.76 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,12,900
ஆர்டிஓRs.1,95,955
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,496
othersRs.14,729
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,82,080*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.16.82 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,17,900
ஆர்டிஓRs.1,96,630
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,195
othersRs.14,779
Rs.26,855
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.16,89,504*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.16.90 லட்சம்*
எக்ஸ்இ(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,69,900
ஆர்டிஓRs.82,163
இன்சூரன்ஸ்Rs.37,477
othersRs.600
Rs.23,555
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.8,90,140*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
டாடா நிக்சன்Rs.8.90 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,69,900
ஆர்டிஓRs.92,288
இன்சூரன்ஸ்Rs.40,787
othersRs.600
Rs.23,555
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.10,03,575*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்(பெட்ரோல்)Rs.10.04 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,29,900
ஆர்டிஓRs.98,363
இன்சூரன்ஸ்Rs.42,773
othersRs.600
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.10,71,636*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.10.72 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,34,900
ஆர்டிஓRs.98,869
இன்சூரன்ஸ்Rs.42,939
othersRs.600
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.10,77,308*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.10.77 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,69,900
ஆர்டிஓRs.1,00,702
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,449
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.11,18,051*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட்(பெட்ரோல்)Rs.11.18 லட்சம்*
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,84,900
ஆர்டிஓRs.1,03,931
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,773
othersRs.600
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.11,33,204*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம் பிளஸ் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.33 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,94,900
ஆர்டிஓRs.1,04,944
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,925
othersRs.600
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.11,45,369*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.11.45 லட்சம்*
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,39,900
ஆர்டிஓRs.1,09,500
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,414
othersRs.10,999
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,06,813*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ் இசட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.12.07 லட்சம்*
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,49,900
ஆர்டிஓRs.1,10,513
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,939
othersRs.11,099
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,16,451*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸ்எம்ஏ பிளஸ் அன்ட் எஸ்(பெட்ரோல்)Rs.12.16 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,54,900
ஆர்டிஓRs.1,11,019
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,911
othersRs.11,149
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,23,979*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் plus dualtone roof (பெட்ரோல்)Rs.12.24 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,69,900
ஆர்டிஓRs.1,12,538
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,407
othersRs.11,299
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,41,144*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.12.41 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,04,900
ஆர்டிஓRs.1,16,081
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,566
othersRs.11,649
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,81,196*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.81 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,14,900
ஆர்டிஓRs.1,17,094
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,897
othersRs.11,749
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,92,640*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs(பெட்ரோல்)Rs.12.93 லட்சம்*
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,19,900
ஆர்டிஓRs.1,17,600
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,062
othersRs.11,799
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.12,98,361*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
xza plus dualtone roof amt (பெட்ரோல்)Rs.12.98 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,29,900
ஆர்டிஓRs.1,18,613
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,393
othersRs.11,899
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,09,805*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt hs(பெட்ரோல்)Rs.13.10 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,900
ஆர்டிஓRs.1,19,119
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,559
othersRs.11,949
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,15,527*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.16 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,44,900
ஆர்டிஓRs.1,20,131
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,890
othersRs.12,049
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,26,970*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.27 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,47,900
ஆர்டிஓRs.1,20,435
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,859
othersRs.12,079
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,28,273*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல்(பெட்ரோல்)Rs.13.28 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,62,900
ஆர்டிஓRs.1,21,954
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,985
othersRs.12,229
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,47,068*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt எல்(பெட்ரோல்)Rs.13.47 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,77,900
ஆர்டிஓRs.1,23,473
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,859
othersRs.12,379
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,63,611*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.13.64 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,79,900
ஆர்டிஓRs.1,23,675
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,048
othersRs.12,399
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,67,022*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.67 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,94,900
ஆர்டிஓRs.1,25,194
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,545
othersRs.12,549
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,84,188*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt hs அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.84 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,97,900
ஆர்டிஓRs.1,25,498
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,379
othersRs.12,579
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,87,356*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p(பெட்ரோல்)Rs.13.87 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.1,26,713
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,041
othersRs.12,699
Rs.8,800
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,01,353*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் kaziranga edition(பெட்ரோல்)Rs.14.01 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,09,900
ஆர்டிஓRs.1,26,713
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,041
othersRs.12,699
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,01,353*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் hs இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.01 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,900
ஆர்டிஓRs.1,27,016
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,876
othersRs.12,729
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,04,521*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt p(பெட்ரோல்)Rs.14.05 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,12,900
ஆர்டிஓRs.1,27,016
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,254
othersRs.12,729
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,02,899*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல்(பெட்ரோல்)Rs.14.03 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,17,900
ஆர்டிஓRs.1,27,523
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,041
othersRs.12,779
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.1,410,243*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.10 லட்சம்*
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,22,900
ஆர்டிஓRs.1,28,029
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,341
othersRs.12,829
Rs.24,355
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,16,099*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
எக்ஸிஇசட் பிளஸ் p jet edition(பெட்ரோல்)Rs.14.16 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,27,900
ஆர்டிஓRs.1,28,535
இன்சூரன்ஸ்Rs.21,569
othersRs.12,879
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.13,90,883*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் dt(பெட்ரோல்)Rs.13.91 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,42,900
ஆர்டிஓRs.1,30,054
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,245
othersRs.13,029
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,37,228*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட் எல் இருண்ட பதிப்பு(பெட்ரோல்)Rs.14.37 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,62,900
ஆர்டிஓRs.1,32,079
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,531
othersRs.13,229
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,61,739*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.62 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,74,900
ஆர்டிஓRs.1,33,294
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,193
othersRs.13,349
Rs.10,400
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,75,736*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் kaziranga edition அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.76 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,77,900
ஆர்டிஓRs.1,33,598
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,027
othersRs.13,379
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,78,904*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt p அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.79 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,82,900
ஆர்டிஓRs.1,34,104
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,193
othersRs.13,429
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,84,626*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p இருண்ட பதிப்பு அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.14.85 லட்சம்*
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,87,900
ஆர்டிஓRs.1,34,610
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,685
othersRs.13,479
Rs.25,955
on-road விலை in ஜெய்ப்பூர் : (not available சோமு)Rs.14,90,674*
Tata
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view நவம்பர் offer
தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் p jet edition அன்ட்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.91 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources

நிக்சன் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

நிக்சன் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு
 • உதிரி பாகங்கள்

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை year

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,5911
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,1901
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,5912
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,6402
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,0713
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,1903
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,5914
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,6404
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,3915
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,1905
  10000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட

   டாடா நிக்சன் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.4/5
   அடிப்படையிலான641 பயனர் மதிப்புரைகள்
   • ஆல் (641)
   • Price (61)
   • Service (63)
   • Mileage (181)
   • Looks (133)
   • Comfort (185)
   • Space (46)
   • Power (54)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • Sway The Looks Tata Nexon

    The price range starts from 7.60lacs and goes up to 14lacs ex-showroom. Multiple modes to drive from and a spacious glovebox room with cool and illuminated space. The eng...மேலும் படிக்க

    இதனால் anaisha
    On: Nov 02, 2022 | 1910 Views
   • Overall Good Car

    Overall good car and has very smooth steering with good mileage. Its price is low and the pick up of this car is also very high.

    இதனால் shadab khan
    On: Sep 22, 2022 | 545 Views
   • Overall Nexon Is A Great Car

    Overall the Nexon is a great car. I own the XZ+HS variant and I feel that it's a great value for money. The features provided are well sufficient for any person look...மேலும் படிக்க

    இதனால் nandan
    On: Sep 21, 2022 | 2112 Views
   • Easy To Drive And Safe

    According to the price its too good. It's a great experience with Nexon at a safety level no one can compete with it. It's easy to drive and best design.

    இதனால் sagen murmu
    On: Sep 20, 2022 | 510 Views
   • Nex'own' It Without Worries

    Have purchased Nexon XZA+ last year. After a year of driving the automatic, I can claim the cabin space and looks are top-notch. Boot space is not to boast about but give...மேலும் படிக்க

    இதனால் syam sunkavalli
    On: Sep 18, 2022 | 1214 Views
   • எல்லா நிக்சன் விலை மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

   டாடா நிக்சன் வீடியோக்கள்

   • Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    Tata Nexon EV vs Tata Nexon Petrol I Drag Race, Handling Test And A Lot More!
    jul 13, 2021
   • Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    5:26
    Tata Nexon Facelift Walkaround | What's Different? | Zigwheels.com
    ஜூன் 14, 2021
   • Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    Tata Nexon 1.2 Petrol | 5 Things We Like & 4 Things We Wish It Did Better | Zigwheels.com
    jul 13, 2021

   பயனர்களும் பார்வையிட்டனர்

   Ask Question

   Are you Confused?

   48 hours இல் Ask anything & get answer

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   Does the டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் Plus Dark Edition ऑफर sunroof?

   shweta28arora@gmail.com asked on 14 Nov 2022

   Yes, the Tata Nexon XZ Plus Dark Edition offers a sun and moon roof.

   By Cardekho experts on 14 Nov 2022

   Does டாடா நிக்சன் எக்ஸிஇசட் Plus P வகைகள் have iRA connection?

   Rakesh asked on 8 Sep 2022

   Yes, Tata Nexon XZ Plus P variant features iRA – Connected Car Technology.

   By Cardekho experts on 8 Sep 2022

   Indore and Ratlam? இல் What ஐஎஸ் the மீது road விலை அதன் டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்

   7428308021@cardekho.com asked on 2 Sep 2022

   Tata Nexon XM S is priced at INR 9.20 Lakh (Ex-showroom Price in Indore and Ratl...

   மேலும் படிக்க
   By DilipKumar on 2 Sep 2022

   any variant? இல் Does நிக்சன் dark edition ऑफर ventilated சீட்கள்

   Jabalpuriya asked on 3 Aug 2022

   Tata Nexon XZ Plus P Dark Edition and Tata Nexon XZA Plus P Dark Edition variant...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 3 Aug 2022

   Jaipur? இல் What ஐஎஸ் the மீது road விலை அதன் the டாடா நிக்சன் எக்ஸ்எம் எஸ்

   Ramesh asked on 6 Jul 2022

   The Tata Nexon XM S is priced at INR 9.15 Lakh (Ex-showroom Delhi), to get the e...

   மேலும் படிக்க
   By DilipKumar on 6 Jul 2022

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் நிக்சன் இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   ஜெய்ப்பூர்Rs. 8.90 - 16.90 லட்சம்
   சிகர்Rs. 8.91 - 16.89 லட்சம்
   அல்வார்Rs. 8.91 - 16.89 லட்சம்
   அஜ்மீர்Rs. 8.91 - 16.89 லட்சம்
   ரிவாதிRs. 8.72 - 16.09 லட்சம்
   பரத்பூர்Rs. 8.91 - 16.89 லட்சம்
   மனீஷர்Rs. 8.72 - 16.09 லட்சம்
   பிவானிRs. 8.72 - 16.09 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு டாடா கார்கள்

   • பாப்புலர்
   • உபகமிங்
   • டாடா அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
    டாடா அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
    Rs.14.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 15, 2023
   • டாடா ஹெரியர் 2023
    டாடா ஹெரியர் 2023
    Rs.15.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 15, 2023
   • டாடா சீர்ரா
    டாடா சீர்ரா
    Rs.14.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 01, 2023
   • டாடா curvv
    டாடா curvv
    Rs.20.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
   • டாடா avinya
    டாடா avinya
    Rs.30.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 02, 2025
   சோமு இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience