ஹூண்டாய் அழகேசர் விலை சிம்லா ஆரம்பிப்பது Rs. 16.77 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் எக்ஸிக்யூட்டீவ் 7-seater மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி உடன் விலை Rs. 21.23 லட்சம். உங்கள் அருகில் உள்ள ஹூண்டாய் அழகேசர் ஷோரூம் சிம்லா சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் ஹூண்டாய் க்ரிட்டா விலை சிம்லா Rs. 10.87 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி700 விலை  சிம்லா தொடங்கி Rs. 14.03 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டர்போ dctRs. 21.91 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் 7-seaterRs. 21.07 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature டீசல் ஏடிRs. 23.42 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் 7-seater டீசல் ஏடிRs. 23.30 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) 7-seater டீசல் ஏடிRs. 22.88 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature dual tone டீசல்Rs. 22.23 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடிRs. 22.76 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் எக்ஸிக்யூட்டீவ் 7-seater டீசல்Rs. 18.77 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seaterRs. 18.67 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seater டீசல் 2021-2022Rs. 19.88 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் எக்ஸிக்யூட்டீவ் டீசல்Rs. 18.77 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) dual tone டர்போ dct bsviRs. 22.81 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature 7-seater ஏடிRs. 22.81 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டீசல் ஏடி bsviRs. 23.42 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seater டீசல் ஏடிRs. 21.55 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature ஏடிRs. 22.81 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் ஏஇ டர்போ 7strRs. 21.37 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர்Rs. 20.49 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) dual tone டீசல் ஏடிRs. 23.15 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் 7-seater டீசல்Rs. 21.54 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடிRs. 23.82 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்Rs. 21.92 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) ஏடிRs. 22.85 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் டர்போ 7 சீட்டர்Rs. 18.43 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dctRs. 23.15 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் எக்ஸிக்யூட்டீவ் 7-seaterRs. 18.28 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dctRs. 23.15 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் ஏஇ 7str டீசல்Rs. 22.44 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர் bsviRs. 22.43 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் 1.5 signature (o) 7-seater டீசல் ஏடிRs. 23.66 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் 7-seater டீசல் bsviRs. 22.04 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் 7-seater ஏடிRs. 22.49 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டர்போ dct bsviRs. 22.75 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர் bsviRs. 20.97 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் டீசல் ஏடிRs. 23.30 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seater டீசல் ஏடி 2021-2022Rs. 21.52 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct bsviRs. 22.43 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் ஏடிRs. 22.49 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature dual tone ஏடிRs. 22.87 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் (o) 7-str டீசல் ஏடிRs. 21.57 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seater டீசல்Rs. 19.47 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி bsviRs. 23.42 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடிRs. 23.82 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் டர்போ 7 சீட்டர் bsviRs. 18.84 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ்Rs. 18.68 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏடிRs. 22.87 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டீசல் ஏடிRs. 22.88 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) dual tone டர்போ dctRs. 22.28 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் எக்ஸிக்யூட்டீவ் 7-seater டீசல் ஏடிRs. 20.41 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signatureRs. 21.57 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature dual toneRs. 21.74 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature 7-seater டீசல் ஏடிRs. 23.42 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடிRs. 22.76 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டர்போ dctRs. 22.22 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature டீசல் bsviRs. 22.59 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி bsviRs. 23.30 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி bsviRs. 21.55 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் ஏடிRs. 20.33 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature டீசல்Rs. 22.06 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடிRs. 21.06 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature dual tone டீசல் bsviRs. 22.75 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature dual tone டீசல் ஏடிRs. 23.70 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி bsviRs. 23.30 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seater டீசல் bsviRs. 19.91 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர் bsviRs. 22.75 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்Rs. 22.23 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் டீசல்Rs. 18.93 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) dual tone டீசல் ஏடி bsviRs. 23.70 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

சிம்லா சாலை விலைக்கு ஹூண்டாய் அழகேசர்

prestige 7-seater diesel(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.17,73,300
ஆர்டிஓRs.79,923
இன்சூரன்ஸ்Rs.75,282
மற்றவைகள்Rs.18,233
Rs.53,910
on-road விலை in சிம்லா : Rs.19,46,738*
EMI: Rs.38,081/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
ஹூண்டாய் அழகேசர்Rs.19.47 லட்சம்*
பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,20,000
ஆர்டிஓRs.86,269
இன்சூரன்ஸ்Rs.80,220
மற்றவைகள்Rs.19,700
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,06,189*
EMI: Rs.41,141/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.21.06 லட்சம்*
platinum 7-seater diesel(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,63,900
ஆர்டிஓRs.88,168
இன்சூரன்ஸ்Rs.81,698
மற்றவைகள்Rs.20,139
Rs.53,910
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,53,905*
EMI: Rs.42,019/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
platinum 7-seater diesel(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.21.54 லட்சம்*
பிளாட்டினம் ஏஇ 7str டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,99,800
ஆர்டிஓRs.1,39,986
இன்சூரன்ஸ்Rs.84,290
மற்றவைகள்Rs.19,998
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,44,074*
EMI: Rs.42,722/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் ஏஇ 7str டீசல்(டீசல்)Rs.22.44 லட்சம்*
signature diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,12,800
ஆர்டிஓRs.89,704
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,167
மற்றவைகள்Rs.20,628
Rs.53,910
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,06,299*
EMI: Rs.43,021/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature diesel(டீசல்)Rs.22.06 லட்சம்*
signature dual tone டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,800
ஆர்டிஓRs.90,348
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,672
மற்றவைகள்Rs.20,778
Rs.53,910
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,22,598*
EMI: Rs.43,323/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature dual tone டீசல் (டீசல்)Rs.22.23 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.93,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,485
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,76,183*
EMI: Rs.44,377/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.76 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.93,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,308
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,76,006*
EMI: Rs.44,373/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.76 லட்சம்*
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.92,917
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,685
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,87,578*
EMI: Rs.44,597/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.88 லட்சம்*
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.92,917
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,862
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,87,755*
EMI: Rs.44,600/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.88 லட்சம்*
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,12,600
ஆர்டிஓRs.93,991
இன்சூரன்ஸ்Rs.86,526
மற்றவைகள்Rs.21,626
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,14,743*
EMI: Rs.45,108/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.23.15 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.1,48,645
இன்சூரன்ஸ்Rs.88,715
மற்றவைகள்Rs.21,235
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,82,095*
EMI: Rs.45,345/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.23.82 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.1,48,645
இன்சூரன்ஸ்Rs.88,715
மற்றவைகள்Rs.21,235
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,82,095*
EMI: Rs.45,345/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்)(top model)Rs.23.82 லட்சம்*
பிரஸ்டீஜ் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.16,77,500
ஆர்டிஓRs.75,779
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,057
மற்றவைகள்Rs.17,275
Rs.49,463
on-road விலை in சிம்லா : Rs.18,42,611*
EMI: Rs.36,018/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிரஸ்டீஜ் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.18.43 லட்சம்*
பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.18,67,700
ஆர்டிஓRs.84,007
இன்சூரன்ஸ்Rs.78,460
மற்றவைகள்Rs.19,177
Rs.49,463
on-road விலை in சிம்லா : Rs.20,49,344*
EMI: Rs.39,946/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.20.49 லட்சம்*
பிளாட்டினம் ஏஇ டர்போ 7str(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,03,600
ஆர்டிஓRs.1,33,252
இன்சூரன்ஸ்Rs.80,849
மற்றவைகள்Rs.19,036
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,36,737*
EMI: Rs.40,664/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் ஏஇ டர்போ 7str(பெட்ரோல்)Rs.21.37 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.89,669
இன்சூரன்ஸ்Rs.82,866
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,91,621*
EMI: Rs.42,683/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.21.92 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.89,669
இன்சூரன்ஸ்Rs.82,689
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,91,444*
EMI: Rs.42,679/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.21.91 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.90,344
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,845
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,22,666*
EMI: Rs.43,276/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.22.23 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.90,344
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,668
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,22,489*
EMI: Rs.43,272/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.22.22 லட்சம்*
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,32,600
ஆர்டிஓRs.90,554
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,833
மற்றவைகள்Rs.20,826
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,27,813*
EMI: Rs.43,364/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.22.28 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.1,44,452
இன்சூரன்ஸ்Rs.86,572
மற்றவைகள்Rs.20,636
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,15,260*
EMI: Rs.44,058/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)Rs.23.15 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.1,44,452
இன்சூரன்ஸ்Rs.86,572
மற்றவைகள்Rs.20,636
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,15,260*
EMI: Rs.44,058/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்)(top model)Rs.23.15 லட்சம்*
prestige 7-seater diesel(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.17,73,300
ஆர்டிஓRs.79,923
இன்சூரன்ஸ்Rs.75,282
மற்றவைகள்Rs.18,233
Rs.53,910
on-road விலை in சிம்லா : Rs.19,46,738*
EMI: Rs.38,081/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
ஹூண்டாய் அழகேசர்Rs.19.47 லட்சம்*
பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,20,000
ஆர்டிஓRs.86,269
இன்சூரன்ஸ்Rs.80,220
மற்றவைகள்Rs.19,700
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,06,189*
EMI: Rs.41,141/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.21.06 லட்சம்*
platinum 7-seater diesel(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,63,900
ஆர்டிஓRs.88,168
இன்சூரன்ஸ்Rs.81,698
மற்றவைகள்Rs.20,139
Rs.53,910
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,53,905*
EMI: Rs.42,019/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
platinum 7-seater diesel(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.21.54 லட்சம்*
பிளாட்டினம் ஏஇ 7str டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,99,800
ஆர்டிஓRs.1,39,986
இன்சூரன்ஸ்Rs.84,290
மற்றவைகள்Rs.19,998
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,44,074*
EMI: Rs.42,722/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் ஏஇ 7str டீசல்(டீசல்)Rs.22.44 லட்சம்*
signature diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,12,800
ஆர்டிஓRs.89,704
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,167
மற்றவைகள்Rs.20,628
Rs.53,910
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,06,299*
EMI: Rs.43,021/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature diesel(டீசல்)Rs.22.06 லட்சம்*
signature dual tone டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,800
ஆர்டிஓRs.90,348
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,672
மற்றவைகள்Rs.20,778
Rs.53,910
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,22,598*
EMI: Rs.43,323/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature dual tone டீசல் (டீசல்)Rs.22.23 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.93,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,485
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,76,183*
EMI: Rs.44,377/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.76 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.93,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,308
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,76,006*
EMI: Rs.44,373/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.76 லட்சம்*
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.92,917
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,685
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,87,578*
EMI: Rs.44,597/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.88 லட்சம்*
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.92,917
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,862
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,87,755*
EMI: Rs.44,600/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.88 லட்சம்*
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,12,600
ஆர்டிஓRs.93,991
இன்சூரன்ஸ்Rs.86,526
மற்றவைகள்Rs.21,626
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,14,743*
EMI: Rs.45,108/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.23.15 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.1,48,645
இன்சூரன்ஸ்Rs.88,715
மற்றவைகள்Rs.21,235
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,82,095*
EMI: Rs.45,345/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.23.82 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.1,48,645
இன்சூரன்ஸ்Rs.88,715
மற்றவைகள்Rs.21,235
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,82,095*
EMI: Rs.45,345/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்)(top model)Rs.23.82 லட்சம்*
பிரஸ்டீஜ் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.16,77,500
ஆர்டிஓRs.75,779
இன்சூரன்ஸ்Rs.72,057
மற்றவைகள்Rs.17,275
Rs.49,463
on-road விலை in சிம்லா : Rs.18,42,611*
EMI: Rs.36,018/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
ஹூண்டாய் அழகேசர்Rs.18.43 லட்சம்*
பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.18,67,700
ஆர்டிஓRs.84,007
இன்சூரன்ஸ்Rs.78,460
மற்றவைகள்Rs.19,177
Rs.49,463
on-road விலை in சிம்லா : Rs.20,49,344*
EMI: Rs.39,946/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.20.49 லட்சம்*
பிளாட்டினம் ஏஇ டர்போ 7str(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,03,600
ஆர்டிஓRs.1,33,252
இன்சூரன்ஸ்Rs.80,849
மற்றவைகள்Rs.19,036
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,36,737*
EMI: Rs.40,664/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் ஏஇ டர்போ 7str(பெட்ரோல்)Rs.21.37 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.89,669
இன்சூரன்ஸ்Rs.82,866
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,91,621*
EMI: Rs.42,683/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.21.92 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.89,669
இன்சூரன்ஸ்Rs.82,689
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,91,444*
EMI: Rs.42,679/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.21.91 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.90,344
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,845
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,22,666*
EMI: Rs.43,276/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.22.23 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.90,344
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,668
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,22,489*
EMI: Rs.43,272/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.22.22 லட்சம்*
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,32,600
ஆர்டிஓRs.90,554
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,833
மற்றவைகள்Rs.20,826
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,27,813*
EMI: Rs.43,364/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.22.28 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.1,44,452
இன்சூரன்ஸ்Rs.86,572
மற்றவைகள்Rs.20,636
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,15,260*
EMI: Rs.44,058/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)Rs.23.15 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.1,44,452
இன்சூரன்ஸ்Rs.86,572
மற்றவைகள்Rs.20,636
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,15,260*
EMI: Rs.44,058/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்)(top model)Rs.23.15 லட்சம்*
பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,20,000
ஆர்டிஓRs.86,269
இன்சூரன்ஸ்Rs.80,220
மற்றவைகள்Rs.19,700
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,06,189*
EMI: Rs.41,141/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
ஹூண்டாய் அழகேசர்Rs.21.06 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.89,669
இன்சூரன்ஸ்Rs.82,689
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,91,444*
EMI: Rs.42,679/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.21.91 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.89,669
இன்சூரன்ஸ்Rs.82,866
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.21,91,621*
EMI: Rs.42,683/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.21.92 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.90,344
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,668
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,22,489*
EMI: Rs.43,272/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.22.22 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.90,344
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,845
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,22,666*
EMI: Rs.43,276/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.22.23 லட்சம்*
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,32,600
ஆர்டிஓRs.90,554
இன்சூரன்ஸ்Rs.83,833
மற்றவைகள்Rs.20,826
Rs.50,593
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,27,813*
EMI: Rs.43,364/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.22.28 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.1,44,452
இன்சூரன்ஸ்Rs.86,572
மற்றவைகள்Rs.20,636
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,15,260*
EMI: Rs.44,058/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்)Rs.23.15 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.1,44,452
இன்சூரன்ஸ்Rs.86,572
மற்றவைகள்Rs.20,636
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,15,260*
EMI: Rs.44,058/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)Rs.23.15 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.93,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,308
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,76,006*
EMI: Rs.44,373/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.76 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.93,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,485
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,76,183*
EMI: Rs.44,377/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.76 லட்சம்*
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.92,917
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,685
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,87,578*
EMI: Rs.44,597/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.88 லட்சம்*
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.92,917
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,862
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.22,87,755*
EMI: Rs.44,600/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.22.88 லட்சம்*
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,12,600
ஆர்டிஓRs.93,991
இன்சூரன்ஸ்Rs.86,526
மற்றவைகள்Rs.21,626
Rs.55,135
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,14,743*
EMI: Rs.45,108/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.23.15 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.1,48,645
இன்சூரன்ஸ்Rs.88,715
மற்றவைகள்Rs.21,235
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,82,095*
EMI: Rs.45,345/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்)Rs.23.82 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.1,48,645
இன்சூரன்ஸ்Rs.88,715
மற்றவைகள்Rs.21,235
on-road விலை in சிம்லா : Rs.23,82,095*
EMI: Rs.45,345/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view அக்டோபர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்)(top model)Rs.23.82 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources
ஹூண்டாய் அழகேசர் Brochure

the brochure to view detailed price, specs, and features பதிவிறக்கு

ப்ரோசரை பதிவிறக்கு

அழகேசர் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

அழகேசர் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை year

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,0881
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.1,6871
  டீசல்மேனுவல்Rs.3,5162
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,0682
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,8013
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,6603
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,0384
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,5904
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,6105
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,2095
  10000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட
   space Image

   Found what you were looking for?

   ஹூண்டாய் அழகேசர் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.2/5
   அடிப்படையிலான319 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
   • ஆல் (319)
   • Price (72)
   • Service (7)
   • Mileage (72)
   • Looks (65)
   • Comfort (124)
   • Space (42)
   • Power (36)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • CRITICAL
   • for Platinum AE 7Str Diesel

    Best Car In 7 Seater Segment

    The best car in the 7-seater segment at this price point. It offers the best mileage, comfort, and f...மேலும் படிக்க

    இதனால் niya mat
    On: Sep 19, 2023 | 518 Views
   • Good Car For The Family

    My son was impressed by the interior design, the convenience of the automatic gearbox setup, and the...மேலும் படிக்க

    இதனால் sujatha prasanna
    On: Sep 09, 2023 | 108 Views
   • The Perfect Family Car Hyundai Alcazar

    The Hyundai Alcazar is a new three row SUV that has everything needed for a growing family. It has a...மேலும் படிக்க

    இதனால் madhulika
    On: Sep 08, 2023 | 176 Views
   • A Magical Outlook With A Great Performance

    Starting from a very affordable price range of Rs. 16.77 lakhs, the Hyundai Alcazar seems to have be...மேலும் படிக்க

    இதனால் sumit
    On: Aug 27, 2023 | 379 Views
   • Alcazar A User Friendly Car

    When you want to buy a car for a long term then this car is a good choice. It is really good for a l...மேலும் படிக்க

    இதனால் sreedas
    On: Aug 22, 2023 | 675 Views
   • அனைத்து அழகேசர் விலை மதிப்பீடுகள் பார்க்க

   ஹூண்டாய் அழகேசர் வீடியோக்கள்

   • AtoZig - 26 words for the Hyundai Alcazar!
    AtoZig - 26 words for the Hyundai Alcazar!
    sep 27, 2021 | 26350 Views
   • New Hyundai Alcazar | Seats Seven, Not a Creta! | PowerDrift
    New Hyundai Alcazar | Seats Seven, Not a Creta! | PowerDrift
    sep 27, 2021 | 7169 Views

   சிம்லா இல் உள்ள ஹூண்டாய் கார் டீலர்கள்

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   What is the சேவை செலவு of the Hyundai Alcazar?

   DevyaniSharma asked on 24 Sep 2023

   For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 24 Sep 2023

   Jaipur? இல் What ஐஎஸ் the விலை அதன் the ஹூண்டாய் அழகேசர்

   DevyaniSharma asked on 13 Sep 2023

   The Hyundai Alcazar is priced from INR 16.77 - 21.23 Lakh (Ex-showroom Price in ...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 13 Sep 2023

   What ஐஎஸ் the விலை அதன் ஹூண்டாய் Alcazar?

   rahulkamerkar asked on 13 Jun 2023

   The Hyundai Alcazar is priced from INR 16.77 - 21.13 Lakh (Ex-showroom Price in ...

   மேலும் படிக்க
   By Dillip on 13 Jun 2023

   the ஹூண்டாய் Alcazar? க்கு What ஐஎஸ் the waiting period

   Abhijeet asked on 22 Apr 2023

   For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 22 Apr 2023

   ஹூண்டாய் Alcazar? க்கு What ஐஎஸ் the best என்ஜின் oil

   DevyaniSharma asked on 13 Apr 2023

   The suggested engine oil for the Hyundai Alcazar is SAE 0w-20 full synthetic mot...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 13 Apr 2023

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் அழகேசர் இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   சோலன்Rs. 18.28 - 23.82 லட்சம்
   பிலஸ்பூர் (ஹிமாச்சல பிரதேசம்)Rs. 18.28 - 23.82 லட்சம்
   பான்ஞ்குலாRs. 18.44 - 24.46 லட்சம்
   சண்டிகர்Rs. 19.09 - 24.76 லட்சம்
   மண்டிRs. 18.28 - 23.82 லட்சம்
   ஸிராக்பூர்Rs. 18.93 - 24.67 லட்சம்
   மோஹாலிRs. 18.93 - 24.67 லட்சம்
   ரூப்நகர்Rs. 18.93 - 24.67 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு ஹூண்டாய் கார்கள்

   • பிரபலமானவை
   • உபகமிங்
   சிம்லா இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience