ஹூண்டாய் அழகேசர் விலை புனே ஆரம்பிப்பது Rs. 16.77 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் எக்ஸிக்யூட்டீவ் 7-seater மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி உடன் விலை Rs. 21.23 லட்சம்.பயன்படுத்திய ஹூண்டாய் அழகேசர் இல் புனே விற்பனைக்கு கிடைக்கும் Rs. 20.50 லட்சம் முதல். உங்கள் அருகில் உள்ள ஹூண்டாய் அழகேசர் ஷோரூம் புனே சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் ஹூண்டாய் க்ரிட்டா விலை புனே Rs. 10.87 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி700 விலை  புனே தொடங்கி Rs. 14.03 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டர்போ dctRs. 23.62 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் 7-seaterRs. 22.02 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature டீசல் ஏடிRs. 25.11 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் 7-seater டீசல் ஏடிRs. 24.98 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) 7-seater டீசல் ஏடிRs. 25.30 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature dual tone டீசல்Rs. 24.58 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடிRs. 25.16 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் எக்ஸிக்யூட்டீவ் 7-seater டீசல்Rs. 19.96 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seaterRs. 19.51 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seater டீசல் 2021-2022Rs. 21.14 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் எக்ஸிக்யூட்டீவ் டீசல்Rs. 19.96 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) dual tone டர்போ dct bsviRs. 24.05 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature 7-seater ஏடிRs. 24.04 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டீசல் ஏடி bsviRs. 25.11 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seater டீசல் ஏடிRs. 22.91 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature ஏடிRs. 24.04 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் ஏஇ டர்போ 7strRs. 22.50 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர்Rs. 22.08 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) dual tone டீசல் ஏடிRs. 25.60 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் 7-seater டீசல்Rs. 23.61 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடிRs. 25.73 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்Rs. 23.62 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) ஏடிRs. 22.85 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் டர்போ 7 சீட்டர்Rs. 19.85 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dctRs. 24.59 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் எக்ஸிக்யூட்டீவ் 7-seaterRs. 19.11 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dctRs. 24.59 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் ஏஇ 7str டீசல்Rs. 24.04 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர் bsviRs. 23.45 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் 1.5 signature (o) 7-seater டீசல் ஏடிRs. 23.66 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் 7-seater டீசல் bsviRs. 23.44 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் 7-seater ஏடிRs. 23.50 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டர்போ dct bsviRs. 23.99 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர் bsviRs. 21.92 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் டீசல் ஏடிRs. 24.98 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seater டீசல் ஏடி 2021-2022Rs. 22.88 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct bsviRs. 23.45 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் ஏடிRs. 23.50 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature dual tone ஏடிRs. 24.10 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் (o) 7-str டீசல் ஏடிRs. 21.57 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seater டீசல்Rs. 21.34 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி bsviRs. 25.11 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடிRs. 25.73 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் டர்போ 7 சீட்டர் bsviRs. 19.70 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ்Rs. 19.52 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) ஏடிRs. 22.87 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டீசல் ஏடிRs. 25.30 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) dual tone டர்போ dctRs. 24.22 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் எக்ஸிக்யூட்டீவ் 7-seater டீசல் ஏடிRs. 21.70 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signatureRs. 22.55 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature dual toneRs. 22.72 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature 7-seater டீசல் ஏடிRs. 25.11 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடிRs. 25.16 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டர்போ dctRs. 24.16 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature டீசல் bsviRs. 24.22 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி bsviRs. 24.98 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி bsviRs. 22.91 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் ஏடிRs. 21.25 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature டீசல்Rs. 24.40 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடிRs. 23.09 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature dual tone டீசல் bsviRs. 24.40 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature dual tone டீசல் ஏடிRs. 25.41 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி bsviRs. 24.98 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் 7-seater டீசல் bsviRs. 21.17 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர் bsviRs. 23.99 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்Rs. 24.16 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் பிரஸ்டீஜ் டீசல்Rs. 20.13 லட்சம்*
ஹூண்டாய் அழகேசர் signature (o) dual tone டீசல் ஏடி bsviRs. 25.41 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

புனே சாலை விலைக்கு ஹூண்டாய் அழகேசர்

prestige 7-seater diesel(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.17,73,300
ஆர்டிஓRs.2,57,001
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,348
மற்றவைகள்Rs.18,233
Rs.28,143
on-road விலை in புனே : Rs.21,33,882*
EMI: Rs.41,156/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
ஹூண்டாய் அழகேசர்Rs.21.34 லட்சம்*
பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,20,000
ஆர்டிஓRs.2,77,950
இன்சூரன்ஸ்Rs.91,111
மற்றவைகள்Rs.19,700
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.23,08,761*
EMI: Rs.44,506/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.23.09 லட்சம்*
platinum 7-seater diesel(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,63,900
ஆர்டிஓRs.2,84,219
இன்சூரன்ஸ்Rs.92,836
மற்றவைகள்Rs.20,139
Rs.28,143
on-road விலை in புனே : Rs.23,61,094*
EMI: Rs.45,475/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
platinum 7-seater diesel(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.23.61 லட்சம்*
பிளாட்டினம் ஏஇ 7str டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,99,800
ஆர்டிஓRs.2,89,345
இன்சூரன்ஸ்Rs.94,246
மற்றவைகள்Rs.20,498
Rs.28,143
on-road விலை in புனே : Rs.24,03,889*
EMI: Rs.46,295/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் ஏஇ 7str டீசல்(டீசல்)Rs.24.04 லட்சம்*
signature diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,12,800
ஆர்டிஓRs.3,11,732
இன்சூரன்ஸ்Rs.94,757
மற்றவைகள்Rs.20,628
Rs.28,143
on-road விலை in புனே : Rs.24,39,917*
EMI: Rs.46,973/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature diesel(டீசல்)Rs.24.40 லட்சம்*
signature dual tone டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,800
ஆர்டிஓRs.3,14,027
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,347
மற்றவைகள்Rs.20,778
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.24,57,952*
EMI: Rs.47,344/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature dual tone டீசல் (டீசல்)Rs.24.58 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.3,21,463
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,256
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,16,383*
EMI: Rs.48,453/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.16 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.3,21,463
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,256
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,16,383*
EMI: Rs.48,453/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.16 லட்சம்*
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.3,23,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,696
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,29,849*
EMI: Rs.48,717/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.30 லட்சம்*
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.3,23,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,696
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,29,849*
EMI: Rs.48,717/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.30 லட்சம்*
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,12,600
ஆர்டிஓRs.3,27,002
இன்சூரன்ஸ்Rs.98,678
மற்றவைகள்Rs.21,626
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,59,906*
EMI: Rs.49,289/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.60 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.3,28,670
இன்சூரன்ஸ்Rs.99,106
மற்றவைகள்Rs.21,735
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,73,011*
EMI: Rs.49,545/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.73 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.3,28,670
இன்சூரன்ஸ்Rs.99,106
மற்றவைகள்Rs.21,735
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,73,011*
EMI: Rs.49,545/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்)(top model)Rs.25.73 லட்சம்*
பிரஸ்டீஜ் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.16,77,500
ஆர்டிஓRs.2,09,100
இன்சூரன்ஸ்Rs.81,584
மற்றவைகள்Rs.17,275
Rs.24,131
on-road விலை in புனே : Rs.19,85,459*
EMI: Rs.38,249/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிரஸ்டீஜ் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.19.85 லட்சம்*
பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.18,67,700
ஆர்டிஓRs.2,32,380
இன்சூரன்ஸ்Rs.89,057
மற்றவைகள்Rs.19,177
Rs.24,131
on-road விலை in புனே : Rs.22,08,314*
EMI: Rs.42,497/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.22.08 லட்சம்*
பிளாட்டினம் ஏஇ டர்போ 7str(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,03,600
ஆர்டிஓRs.2,36,775
இன்சூரன்ஸ்Rs.90,467
மற்றவைகள்Rs.19,536
Rs.24,131
on-road விலை in புனே : Rs.22,50,378*
EMI: Rs.43,302/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் ஏஇ டர்போ 7str(பெட்ரோல்)Rs.22.50 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.2,48,403
இன்சூரன்ஸ்Rs.94,199
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.23,61,688*
EMI: Rs.45,428/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.23.62 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.2,48,403
இன்சூரன்ஸ்Rs.94,199
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.23,61,688*
EMI: Rs.45,428/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.23.62 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.2,72,647
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,343
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,16,467*
EMI: Rs.46,480/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.24.16 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.2,72,647
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,343
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,16,467*
EMI: Rs.46,480/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.24.16 லட்சம்*
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,32,600
ஆர்டிஓRs.2,73,297
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,535
மற்றவைகள்Rs.20,826
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,22,258*
EMI: Rs.46,582/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.24.22 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.2,77,407
இன்சூரன்ஸ்Rs.96,753
மற்றவைகள்Rs.21,136
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,58,896*
EMI: Rs.47,293/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)Rs.24.59 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.2,77,407
இன்சூரன்ஸ்Rs.96,753
மற்றவைகள்Rs.21,136
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,58,896*
EMI: Rs.47,293/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்)(top model)Rs.24.59 லட்சம்*
prestige 7-seater diesel(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.17,73,300
ஆர்டிஓRs.2,57,001
இன்சூரன்ஸ்Rs.85,348
மற்றவைகள்Rs.18,233
Rs.28,143
on-road விலை in புனே : Rs.21,33,882*
EMI: Rs.41,156/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
ஹூண்டாய் அழகேசர்Rs.21.34 லட்சம்*
பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,20,000
ஆர்டிஓRs.2,77,950
இன்சூரன்ஸ்Rs.91,111
மற்றவைகள்Rs.19,700
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.23,08,761*
EMI: Rs.44,506/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.23.09 லட்சம்*
platinum 7-seater diesel(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,63,900
ஆர்டிஓRs.2,84,219
இன்சூரன்ஸ்Rs.92,836
மற்றவைகள்Rs.20,139
Rs.28,143
on-road விலை in புனே : Rs.23,61,094*
EMI: Rs.45,475/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
platinum 7-seater diesel(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.23.61 லட்சம்*
பிளாட்டினம் ஏஇ 7str டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,99,800
ஆர்டிஓRs.2,89,345
இன்சூரன்ஸ்Rs.94,246
மற்றவைகள்Rs.20,498
Rs.28,143
on-road விலை in புனே : Rs.24,03,889*
EMI: Rs.46,295/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் ஏஇ 7str டீசல்(டீசல்)Rs.24.04 லட்சம்*
signature diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,12,800
ஆர்டிஓRs.3,11,732
இன்சூரன்ஸ்Rs.94,757
மற்றவைகள்Rs.20,628
Rs.28,143
on-road விலை in புனே : Rs.24,39,917*
EMI: Rs.46,973/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature diesel(டீசல்)Rs.24.40 லட்சம்*
signature dual tone டீசல் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,800
ஆர்டிஓRs.3,14,027
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,347
மற்றவைகள்Rs.20,778
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.24,57,952*
EMI: Rs.47,344/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature dual tone டீசல் (டீசல்)Rs.24.58 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.3,21,463
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,256
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,16,383*
EMI: Rs.48,453/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.16 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.3,21,463
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,256
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,16,383*
EMI: Rs.48,453/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.16 லட்சம்*
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.3,23,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,696
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,29,849*
EMI: Rs.48,717/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.30 லட்சம்*
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.3,23,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,696
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,29,849*
EMI: Rs.48,717/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.30 லட்சம்*
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,12,600
ஆர்டிஓRs.3,27,002
இன்சூரன்ஸ்Rs.98,678
மற்றவைகள்Rs.21,626
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,59,906*
EMI: Rs.49,289/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.60 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.3,28,670
இன்சூரன்ஸ்Rs.99,106
மற்றவைகள்Rs.21,735
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,73,011*
EMI: Rs.49,545/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.73 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.3,28,670
இன்சூரன்ஸ்Rs.99,106
மற்றவைகள்Rs.21,735
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,73,011*
EMI: Rs.49,545/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்)(top model)Rs.25.73 லட்சம்*
பிரஸ்டீஜ் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.16,77,500
ஆர்டிஓRs.2,09,100
இன்சூரன்ஸ்Rs.81,584
மற்றவைகள்Rs.17,275
Rs.24,131
on-road விலை in புனே : Rs.19,85,459*
EMI: Rs.38,249/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
ஹூண்டாய் அழகேசர்Rs.19.85 லட்சம்*
பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.18,67,700
ஆர்டிஓRs.2,32,380
இன்சூரன்ஸ்Rs.89,057
மற்றவைகள்Rs.19,177
Rs.24,131
on-road விலை in புனே : Rs.22,08,314*
EMI: Rs.42,497/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் டர்போ 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.22.08 லட்சம்*
பிளாட்டினம் ஏஇ டர்போ 7str(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,03,600
ஆர்டிஓRs.2,36,775
இன்சூரன்ஸ்Rs.90,467
மற்றவைகள்Rs.19,536
Rs.24,131
on-road விலை in புனே : Rs.22,50,378*
EMI: Rs.43,302/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் ஏஇ டர்போ 7str(பெட்ரோல்)Rs.22.50 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.2,48,403
இன்சூரன்ஸ்Rs.94,199
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.23,61,688*
EMI: Rs.45,428/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.23.62 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.2,48,403
இன்சூரன்ஸ்Rs.94,199
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.23,61,688*
EMI: Rs.45,428/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.23.62 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.2,72,647
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,343
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,16,467*
EMI: Rs.46,480/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.24.16 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.2,72,647
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,343
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,16,467*
EMI: Rs.46,480/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.24.16 லட்சம்*
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,32,600
ஆர்டிஓRs.2,73,297
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,535
மற்றவைகள்Rs.20,826
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,22,258*
EMI: Rs.46,582/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.24.22 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.2,77,407
இன்சூரன்ஸ்Rs.96,753
மற்றவைகள்Rs.21,136
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,58,896*
EMI: Rs.47,293/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)Rs.24.59 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.2,77,407
இன்சூரன்ஸ்Rs.96,753
மற்றவைகள்Rs.21,136
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,58,896*
EMI: Rs.47,293/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்)(top model)Rs.24.59 லட்சம்*
பிரஸ்டீஜ் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,20,000
ஆர்டிஓRs.2,77,950
இன்சூரன்ஸ்Rs.91,111
மற்றவைகள்Rs.19,700
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.23,08,761*
EMI: Rs.44,506/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
ஹூண்டாய் அழகேசர்Rs.23.09 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.2,48,403
இன்சூரன்ஸ்Rs.94,199
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.23,61,688*
EMI: Rs.45,428/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.23.62 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,98,600
ஆர்டிஓRs.2,48,403
இன்சூரன்ஸ்Rs.94,199
மற்றவைகள்Rs.20,486
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.23,61,688*
EMI: Rs.45,428/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.23.62 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.2,72,647
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,343
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,16,467*
EMI: Rs.46,480/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.24.16 லட்சம்*
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,27,700
ஆர்டிஓRs.2,72,647
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,343
மற்றவைகள்Rs.20,777
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,16,467*
EMI: Rs.46,480/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) டர்போ dct 7 சீட்டர்(பெட்ரோல்)Rs.24.16 லட்சம்*
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,32,600
ஆர்டிஓRs.2,73,297
இன்சூரன்ஸ்Rs.95,535
மற்றவைகள்Rs.20,826
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,22,258*
EMI: Rs.46,582/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) dual tone டர்போ dct(பெட்ரோல்)Rs.24.22 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.2,77,407
இன்சூரன்ஸ்Rs.96,753
மற்றவைகள்Rs.21,136
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,58,896*
EMI: Rs.47,293/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dt dct(பெட்ரோல்)Rs.24.59 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,63,600
ஆர்டிஓRs.2,77,407
இன்சூரன்ஸ்Rs.96,753
மற்றவைகள்Rs.21,136
Rs.25,311
on-road விலை in புனே : Rs.24,58,896*
EMI: Rs.47,293/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ டர்போ 7str dct(பெட்ரோல்)Rs.24.59 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.3,21,463
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,256
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,16,383*
EMI: Rs.48,453/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.16 லட்சம்*
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,76,400
ஆர்டிஓRs.3,21,463
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,256
மற்றவைகள்Rs.21,264
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,16,383*
EMI: Rs.48,453/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
பிளாட்டினம் (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.16 லட்சம்*
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.3,23,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,696
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,29,849*
EMI: Rs.48,717/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) 7-seater டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.30 லட்சம்*
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,87,600
ஆர்டிஓRs.3,23,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.97,696
மற்றவைகள்Rs.21,376
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,29,849*
EMI: Rs.48,717/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.30 லட்சம்*
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,12,600
ஆர்டிஓRs.3,27,002
இன்சூரன்ஸ்Rs.98,678
மற்றவைகள்Rs.21,626
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,59,906*
EMI: Rs.49,289/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) dual tone டீசல் ஏடி(டீசல்)Rs.25.60 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.3,28,670
இன்சூரன்ஸ்Rs.99,106
மற்றவைகள்Rs.21,735
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,73,011*
EMI: Rs.49,545/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் dt ஏடி(டீசல்)Rs.25.73 லட்சம்*
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,23,500
ஆர்டிஓRs.3,28,670
இன்சூரன்ஸ்Rs.99,106
மற்றவைகள்Rs.21,735
Rs.29,677
on-road விலை in புனே : Rs.25,73,011*
EMI: Rs.49,545/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Hyundai
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
signature (o) ஏஇ 7str டீசல் ஏடி(டீசல்)(top model)Rs.25.73 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources
ஹூண்டாய் அழகேசர் Brochure

the brochure to view detailed price, specs, and features பதிவிறக்கு

ப்ரோசரை பதிவிறக்கு

அழகேசர் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

அழகேசர் உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை year

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,0881
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.1,6871
  டீசல்மேனுவல்Rs.3,5162
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,0682
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,8013
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,6603
  டீசல்மேனுவல்Rs.6,0384
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,5904
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,6105
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,2095
  10000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட
   space Image

   Found what you were looking for?

   ஹூண்டாய் அழகேசர் விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.2/5
   அடிப்படையிலான555 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
   • ஆல் (555)
   • Price (72)
   • Service (7)
   • Mileage (72)
   • Looks (65)
   • Comfort (120)
   • Space (41)
   • Power (35)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • CRITICAL
   • for Platinum AE 7Str Diesel

    Best Car In 7 Seater Segment

    The best car in the 7-seater segment at this price point. It offers the best mileage, comfort, and f...மேலும் படிக்க

    இதனால் niya mat
    On: Sep 19, 2023 | 178 Views
   • Good Car For The Family

    My son was impressed by the interior design, the convenience of the automatic gearbox setup, and the...மேலும் படிக்க

    இதனால் sujatha prasanna
    On: Sep 09, 2023 | 3 Views
   • The Perfect Family Car Hyundai Alcazar

    The Hyundai Alcazar is a new three row SUV that has everything needed for a growing family. It has a...மேலும் படிக்க

    இதனால் madhulika
    On: Sep 08, 2023 | 176 Views
   • A Magical Outlook With A Great Performance

    Starting from a very affordable price range of Rs. 16.77 lakhs, the Hyundai Alcazar seems to have be...மேலும் படிக்க

    இதனால் sumit
    On: Aug 27, 2023 | 379 Views
   • Alcazar A User Friendly Car

    When you want to buy a car for a long term then this car is a good choice. It is really good for a l...மேலும் படிக்க

    இதனால் sreedas
    On: Aug 22, 2023 | 675 Views
   • அனைத்து அழகேசர் விலை மதிப்பீடுகள் பார்க்க

   ஹூண்டாய் அழகேசர் வீடியோக்கள்

   • AtoZig - 26 words for the Hyundai Alcazar!
    AtoZig - 26 words for the Hyundai Alcazar!
    sep 27, 2021 | 25911 Views
   • New Hyundai Alcazar | Seats Seven, Not a Creta! | PowerDrift
    New Hyundai Alcazar | Seats Seven, Not a Creta! | PowerDrift
    sep 27, 2021 | 7167 Views

   புனே இல் உள்ள ஹூண்டாய் கார் டீலர்கள்

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   Jaipur? இல் What ஐஎஸ் the விலை அதன் the ஹூண்டாய் அழகேசர்

   DevyaniSharma asked on 13 Sep 2023

   The Hyundai Alcazar is priced from INR 16.77 - 21.23 Lakh (Ex-showroom Price in ...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 13 Sep 2023

   What ஐஎஸ் the விலை அதன் ஹூண்டாய் Alcazar?

   rahulkamerkar asked on 13 Jun 2023

   The Hyundai Alcazar is priced from INR 16.77 - 21.13 Lakh (Ex-showroom Price in ...

   மேலும் படிக்க
   By Dillip on 13 Jun 2023

   the ஹூண்டாய் Alcazar? க்கு What ஐஎஸ் the waiting period

   Abhijeet asked on 22 Apr 2023

   For the availability and waiting period, we would suggest you to please connect ...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 22 Apr 2023

   ஹூண்டாய் Alcazar? க்கு What ஐஎஸ் the best என்ஜின் oil

   DevyaniSharma asked on 13 Apr 2023

   The suggested engine oil for the Hyundai Alcazar is SAE 0w-20 full synthetic mot...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 13 Apr 2023

   Which கார் ஐஎஸ் better between ஹூண்டாய் அழகேசர் மற்றும் எம்ஜி Hector?

   Yogesh asked on 15 Feb 2023

   Both cars are great in their own forte. Hyundai Alcazar builds on the qualities ...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 15 Feb 2023

   space Image

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் அழகேசர் இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   பாராமத்திRs. 19.09 - 25.52 லட்சம்
   பான்வேல்Rs. 19.09 - 25.45 லட்சம்
   சாதாராRs. 19.09 - 25.52 லட்சம்
   கார்கர்Rs. 19.09 - 25.52 லட்சம்
   கல்யாண்Rs. 19.09 - 25.45 லட்சம்
   அகமத் நகர்Rs. 19.09 - 25.52 லட்சம்
   மும்பைRs. 19.11 - 25.45 லட்சம்
   தானேRs. 19.09 - 25.45 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு ஹூண்டாய் கார்கள்

   • பிரபலமானவை
   • உபகமிங்
   புனே இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience