புது டெல்லி இல் ஜீப் காம்பஸ் ஒன ரோடு ப்ரிஸ் ஒப்பி

புது டெல்லி சாலை விலைக்கு ஜீப் காம்பஸ்

2.0 ஸ்போர்ட்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.16,61,000
ஆர்டிஓRs.2,14,955
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.95,387
மற்றவைRs.40,710
Rs.50,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.20,12,052**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஜீப் காம்பஸ்Rs.20.12 லட்சம்**
2.0 ஸ்போர்ட் பிளஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.16,99,000
ஆர்டிஓRs.2,19,705
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.96,852
மற்றவைRs.41,090
Rs.50,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.20,56,647**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 ஸ்போர்ட் பிளஸ்(டீசல்)Rs.20.56 லட்சம்**
2.0 பேட்ராக்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.17,53,000
ஆர்டிஓRs.2,23,125
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.95,730
மற்றவைRs.17,530
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.20,89,385*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 பேட்ராக்(டீசல்)Rs.20.89 லட்சம்*
2.0 லாங்கிடியூட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.18,03,000
ஆர்டிஓRs.2,32,705
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,00,863
மற்றவைRs.42,130
Rs.53,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.21,78,698**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லாங்கிடியூட்(டீசல்)Rs.21.78 லட்சம்**
2.0 longitude ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,96,000
ஆர்டிஓRs.2,78,500
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,12,813
மற்றவைRs.21,960
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.26,09,273*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 longitude ஏடி(டீசல்)Rs.26.09 லட்சம்*
2.0 லாங்கிடியூட் தேர்வு(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.18,88,000
ஆர்டிஓRs.2,43,330
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,04,141
மற்றவைRs.42,980
Rs.53,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.22,78,451**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லாங்கிடியூட் தேர்வு(டீசல்)Rs.22.78 லட்சம்**
2.0 லிமிடேட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,73,000
ஆர்டிஓRs.2,53,955
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,07,419
மற்றவைRs.43,830
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.23,78,204**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட்(டீசல்)Rs.23.78 லட்சம்**
2.0 லிமிடேட் தேர்வு(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,22,000
ஆர்டிஓRs.2,60,080
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,09,308
மற்றவைRs.44,320
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.24,35,708**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் தேர்வு(டீசல்)Rs.24.35 லட்சம்**
2.0 லிமிடேட் தேர்வு பிளேக்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,36,300
ஆர்டிஓRs.2,58,537
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,06,655
மற்றவைRs.20,363
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.24,21,855*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் தேர்வு பிளேக்(டீசல்)Rs.24.21 லட்சம்*
2.0 லிமிடேட் 4x4(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,51,000
ஆர்டிஓRs.2,76,205
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,14,283
மற்றவைRs.45,610
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.25,87,098**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் 4x4(டீசல்)Rs.25.87 லட்சம்**
2.0 லிமிடேட் தேர்வு 4x4(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,99,000
ஆர்டிஓRs.2,82,205
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,16,134
மற்றவைRs.46,090
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.26,43,429**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் தேர்வு 4x4(டீசல்)Rs.26.43 லட்சம்**
2.0 லிமிடேட் பிளஸ்(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,33,000
ஆர்டிஓRs.2,73,955
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,13,588
மற்றவைRs.45,430
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.25,65,973**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் பிளஸ்(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.25.65 லட்சம்**
2.0 limited பிளஸ் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.24,99,000
ஆர்டிஓRs.3,16,375
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,24,498
மற்றவைRs.24,990
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.29,64,863*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 limited பிளஸ் ஏடி(டீசல்)Rs.29.64 லட்சம்*
2.0 லிமிடேட் தேர்வு 4x4 பிளேக் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.22,14,000
ஆர்டிஓRs.2,80,750
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,13,507
மற்றவைRs.22,140
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.26,30,397*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் தேர்வு 4x4 பிளேக் (டீசல்)Rs.26.3 லட்சம்*
2.0 லிமிடேட் பிளஸ் 4x4(டீசல்) (top மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.23,11,000
ஆர்டிஓRs.2,96,205
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,20,453
மற்றவைRs.47,210
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.27,74,868**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் பிளஸ் 4x4(டீசல்)(top மாடல்)Rs.27.74 லட்சம்**
1.4 ஸ்போர்ட்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.15,60,000
ஆர்டிஓRs.1,63,330
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.71,317
மற்றவைRs.39,700
Rs.50,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.18,34,347**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 ஸ்போர்ட்(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.18.34 லட்சம்**
காம்பஸ் 1.4 ஸ்போர்ட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.15,99,000
ஆர்டிஓRs.1,67,230
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.72,752
மற்றவைRs.40,090
Rs.50,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.18,79,072**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
காம்பஸ் 1.4 ஸ்போர்ட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)Rs.18.79 லட்சம்**
1.4 லாங்கிடியூட் தேர்வு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,00,000
ஆர்டிஓRs.1,97,330
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.83,830
மற்றவைRs.43,100
Rs.53,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.22,24,260**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 லாங்கிடியூட் தேர்வு(பெட்ரோல்)Rs.22.24 லட்சம்**
1.4 லிமிடேட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,96,000
ஆர்டிஓRs.2,06,930
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,363
மற்றவைRs.44,060
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.23,34,353**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 லிமிடேட்(பெட்ரோல்)Rs.23.34 லட்சம்**
1.4 லிமிடேட் தேர்வு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,55,000
ஆர்டிஓRs.2,12,830
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.89,534
மற்றவைRs.44,650
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.24,02,014**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 லிமிடேட் தேர்வு(பெட்ரோல்)Rs.24.02 லட்சம்**
1.4 லிமிடேட் தேர்வு பிளேக்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,70,000
ஆர்டிஓRs.2,11,000
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,783
மற்றவைRs.20,700
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.23,89,483*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 லிமிடேட் தேர்வு பிளேக்(பெட்ரோல்)Rs.23.89 லட்சம்*
1.4 லிமிடேட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) (top மாடல்)மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,67,000
ஆர்டிஓRs.2,24,030
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.93,656
மற்றவைRs.45,770
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.25,30,456**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 லிமிடேட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனை(top மாடல்)Rs.25.3 லட்சம்**
2.0 ஸ்போர்ட்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.16,61,000
ஆர்டிஓRs.2,14,955
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.95,387
மற்றவைRs.40,710
Rs.50,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.20,12,052**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஜீப் காம்பஸ்Rs.20.12 லட்சம்**
2.0 ஸ்போர்ட் பிளஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.16,99,000
ஆர்டிஓRs.2,19,705
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.96,852
மற்றவைRs.41,090
Rs.50,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.20,56,647**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 ஸ்போர்ட் பிளஸ்(டீசல்)Rs.20.56 லட்சம்**
2.0 பேட்ராக்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.17,53,000
ஆர்டிஓRs.2,23,125
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.95,730
மற்றவைRs.17,530
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.20,89,385*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 பேட்ராக்(டீசல்)Rs.20.89 லட்சம்*
2.0 லாங்கிடியூட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.18,03,000
ஆர்டிஓRs.2,32,705
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,00,863
மற்றவைRs.42,130
Rs.53,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.21,78,698**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லாங்கிடியூட்(டீசல்)Rs.21.78 லட்சம்**
2.0 longitude ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,96,000
ஆர்டிஓRs.2,78,500
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,12,813
மற்றவைRs.21,960
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.26,09,273*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 longitude ஏடி(டீசல்)Rs.26.09 லட்சம்*
2.0 லாங்கிடியூட் தேர்வு(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.18,88,000
ஆர்டிஓRs.2,43,330
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,04,141
மற்றவைRs.42,980
Rs.53,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.22,78,451**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லாங்கிடியூட் தேர்வு(டீசல்)Rs.22.78 லட்சம்**
2.0 லிமிடேட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,73,000
ஆர்டிஓRs.2,53,955
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,07,419
மற்றவைRs.43,830
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.23,78,204**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட்(டீசல்)Rs.23.78 லட்சம்**
2.0 லிமிடேட் தேர்வு(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,22,000
ஆர்டிஓRs.2,60,080
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,09,308
மற்றவைRs.44,320
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.24,35,708**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் தேர்வு(டீசல்)Rs.24.35 லட்சம்**
2.0 லிமிடேட் தேர்வு பிளேக்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,36,300
ஆர்டிஓRs.2,58,537
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,06,655
மற்றவைRs.20,363
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.24,21,855*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் தேர்வு பிளேக்(டீசல்)Rs.24.21 லட்சம்*
2.0 லிமிடேட் 4x4(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,51,000
ஆர்டிஓRs.2,76,205
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,14,283
மற்றவைRs.45,610
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.25,87,098**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் 4x4(டீசல்)Rs.25.87 லட்சம்**
2.0 லிமிடேட் தேர்வு 4x4(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,99,000
ஆர்டிஓRs.2,82,205
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,16,134
மற்றவைRs.46,090
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.26,43,429**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் தேர்வு 4x4(டீசல்)Rs.26.43 லட்சம்**
2.0 லிமிடேட் பிளஸ்(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,33,000
ஆர்டிஓRs.2,73,955
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,13,588
மற்றவைRs.45,430
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.25,65,973**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் பிளஸ்(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.25.65 லட்சம்**
2.0 limited பிளஸ் ஏடி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.24,99,000
ஆர்டிஓRs.3,16,375
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,24,498
மற்றவைRs.24,990
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.29,64,863*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 limited பிளஸ் ஏடி(டீசல்)Rs.29.64 லட்சம்*
2.0 லிமிடேட் தேர்வு 4x4 பிளேக் (டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.22,14,000
ஆர்டிஓRs.2,80,750
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,13,507
மற்றவைRs.22,140
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.26,30,397*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் தேர்வு 4x4 பிளேக் (டீசல்)Rs.26.3 லட்சம்*
2.0 லிமிடேட் பிளஸ் 4x4(டீசல்) (top மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.23,11,000
ஆர்டிஓRs.2,96,205
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.1,20,453
மற்றவைRs.47,210
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.27,74,868**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
2.0 லிமிடேட் பிளஸ் 4x4(டீசல்)(top மாடல்)Rs.27.74 லட்சம்**
1.4 ஸ்போர்ட்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.15,60,000
ஆர்டிஓRs.1,63,330
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.71,317
மற்றவைRs.39,700
Rs.50,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.18,34,347**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஜீப் காம்பஸ்Rs.18.34 லட்சம்**
காம்பஸ் 1.4 ஸ்போர்ட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.15,99,000
ஆர்டிஓRs.1,67,230
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.72,752
மற்றவைRs.40,090
Rs.50,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.18,79,072**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
காம்பஸ் 1.4 ஸ்போர்ட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)Rs.18.79 லட்சம்**
1.4 லாங்கிடியூட் தேர்வு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,00,000
ஆர்டிஓRs.1,97,330
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.83,830
மற்றவைRs.43,100
Rs.53,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.22,24,260**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 லாங்கிடியூட் தேர்வு(பெட்ரோல்)Rs.22.24 லட்சம்**
1.4 லிமிடேட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.19,96,000
ஆர்டிஓRs.2,06,930
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,363
மற்றவைRs.44,060
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.23,34,353**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 லிமிடேட்(பெட்ரோல்)Rs.23.34 லட்சம்**
1.4 லிமிடேட் தேர்வு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,55,000
ஆர்டிஓRs.2,12,830
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.89,534
மற்றவைRs.44,650
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.24,02,014**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 லிமிடேட் தேர்வு(பெட்ரோல்)Rs.24.02 லட்சம்**
1.4 லிமிடேட் தேர்வு பிளேக்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.20,70,000
ஆர்டிஓRs.2,11,000
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.87,783
மற்றவைRs.20,700
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.23,89,483*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 லிமிடேட் தேர்வு பிளேக்(பெட்ரோல்)Rs.23.89 லட்சம்*
1.4 லிமிடேட் பிளஸ்(பெட்ரோல்) (top மாடல்)மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.21,67,000
ஆர்டிஓRs.2,24,030
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.93,656
மற்றவைRs.45,770
Rs.57,000
சாலை விலைக்கு புது டெல்லி :Rs.25,30,456**அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஜீப் காம்பஸ் :- Benefits அப் to Rs. 150,... ஒன

7 நாட்கள் மீதமுள்ளன
1.4 லிமிடேட் பிளஸ்(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனை(top மாடல்)Rs.25.3 லட்சம்**

புது டெல்லி இல் ஜீப் காம்பஸ் இன் விலை

ஜீப் காம்பஸ் விலை புது டெல்லி ஆரம்பிப்பது Rs. 15.6 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் ஜீப் காம்பஸ் 1.4 ஸ்போர்ட் மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி ஜீப் காம்பஸ் 2.0 limited பிளஸ் ஏடி உடன் விலை Rs. 24.99 Lakh.பயன்படுத்திய ஜீப் காம்பஸ் இல் புது டெல்லி விற்பனைக்கு கிடைக்கும் Rs. 13.95 லட்சம் முதல். உங்கள் அருகில் உள்ள ஜீப் காம்பஸ் ஷோரூம் புது டெல்லி சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் க்யா Seltos விலை புது டெல்லி Rs. 9.89 லட்சம் மற்றும் எம்ஜி ஹெக்டர் விலை  புது டெல்லி தொடங்கி Rs. 12.48 லட்சம்.தொடங்கி

VariantsOn-Road Price
காம்பஸ் 2.0 limited option பிளாக்Rs. 24.21 லட்சம்*
காம்பஸ் 1.4 limited optionRs. 24.02 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 limited option 4x4 பிளாக்Rs. 26.3 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 longitudeRs. 21.78 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 limited option 4x4Rs. 26.43 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 ஸ்போர்ட்Rs. 20.12 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 limited பிளஸ் 4x4Rs. 27.74 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 limitedRs. 23.78 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 limited பிளஸ்Rs. 25.65 லட்சம்*
காம்பஸ் 1.4 limited option பிளாக்Rs. 23.89 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 ஸ்போர்ட் பிளஸ்Rs. 20.56 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 longitude ஏடிRs. 26.09 லட்சம்*
காம்பஸ் 1.4 longitude optionRs. 22.24 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 longitude optionRs. 22.78 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 லிமிடேட் 4x4Rs. 25.87 லட்சம்*
காம்பஸ் 1.4 ஸ்போர்ட் பிளஸ்Rs. 18.79 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 limited பிளஸ் ஏடிRs. 29.64 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 bedrockRs. 20.89 லட்சம்*
காம்பஸ் 1.4 limited பிளஸ்Rs. 25.3 லட்சம்*
காம்பஸ் 1.4 limitedRs. 23.34 லட்சம்*
காம்பஸ் 2.0 limited optionRs. 24.35 லட்சம்*
காம்பஸ் 1.4 ஸ்போர்ட்Rs. 18.34 லட்சம்*

காம்பஸ் மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

புது டெல்லி இல் எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
space Image
space Image

விலை பயனர் மதிப்பீடுகள் of ஜீப் காம்பஸ்

4.1/5
அடிப்படையிலான180 பயனர் மதிப்புரைகள்
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (180)
 • Price (24)
 • Service (24)
 • Mileage (16)
 • Looks (47)
 • Comfort (27)
 • Space (5)
 • Power (38)
 • More ...
 • நவீனமானது
 • பயனுள்ளது
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Awesome Car

  Awesome car. Best SUV to drive in the price range. Built quality is very solid and a quick peppy engine.

  இதனால் kanishk kandoi
  On: Apr 17, 2019 | 50 Views
 • for 2.0 Limited Option

  Best car

  Best car for Indian roads solid build and strong looks comprehends together to make the machine irresistible to watch, drive quality above any other in this price range. ...மேலும் படிக்க

  இதனால் mayank
  On: Apr 09, 2019 | 80 Views
 • Brilliant and Worthy Car

  Jeep Compass is a brilliant car as it worth its price. It has such a solid body accompanied with elegant looks. It is a gem for an off-roader but as a coin has two faces ...மேலும் படிக்க

  இதனால் jaskirat singh
  On: Mar 06, 2019 | 99 Views
 • Jeep Compass is the best

  Jeep Compass is the best SUV in Segment it's just phenomenal in price.

  இதனால் achieve raghuwanshi
  On: Feb 11, 2019 | 75 Views
 • Best Car Performance

  Jeep Compass is a nice car loaded with more features cost is less, the interior looks very nice. Suitable in price best off-roading car, compact SUV, the car of the year,...மேலும் படிக்க

  இதனால் rachit attreya
  On: Oct 13, 2019 | 106 Views
 • Compass Price மதிப்பீடுகள் இன் எல்லாவற்றையும் காண்க
space Image

ஜீப் காம்பஸ் வீடியோக்கள்

 • Jeep Compass Variants Explained
  5:57
  Jeep Compass Variants Explained
  Oct 08, 2017
 • Jeep Compass - Hits & Misses
  6:52
  Jeep Compass - Hits & Misses
  Sep 13, 2017
 • 2018 Jeep Compass Limited Plus 4x4 Diesel | 5 things you need to know | ZigWheels.com
  3:25
  2018 Jeep Compass Limited Plus 4x4 Diesel | 5 things you need to know | ZigWheels.com
  Nov 15, 2018
 • Jeep Compass Trailhawk PHEV 2019 | New Plug-in 4x4 Drivetrain And Visual Tweaks | ZigWheels.com
  3:41
  Jeep Compass Trailhawk PHEV 2019 | New Plug-in 4x4 Drivetrain And Visual Tweaks | ZigWheels.com
  Mar 07, 2019

பயனர்களும் பார்த்தார்கள்

புது டெல்லி இல் உள்ள ஜீப் கார் டீலர்கள்

Similar Jeep Compass பயன்படுத்தப்பட்ட கார்கள்

 • ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  Rs13.95 லக்ஹ
  201751,000 Kmடீசல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  Rs14.7 லக்ஹ
  201718,000 Kmடீசல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  Rs14.7 லக்ஹ
  201717,500 Kmடீசல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  Rs14.75 லக்ஹ
  201718,000 Kmடீசல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude
  ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude
  Rs15.25 லக்ஹ
  201749,000 Kmடீசல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  Rs15.25 லக்ஹ
  201714,956 Kmடீசல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • ஜீப் காம்பஸ் 1.4 limited option
  ஜீப் காம்பஸ் 1.4 limited option
  Rs15.5 லக்ஹ
  201820,000 Kmபெட்ரோல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  ஜீப் காம்பஸ் 2.0 longitude option
  Rs16 லக்ஹ
  20188,430 Kmடீசல்
  விவரங்களைக் காண்க

ஜீப் காம்பஸ் செய்திகள்

space Image
space Image

பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் காம்பஸ் இன் விலை

சிட்டிon-road விலை
குர்கவுன்Rs. 17.98 - 28.99 லட்சம்
சோனிபட்Rs. 17.71 - 28.99 லட்சம்
மீரட்Rs. 17.99 - 28.95 லட்சம்
கார்னல்Rs. 17.71 - 28.99 லட்சம்
ஹிஸர்Rs. 17.71 - 28.99 லட்சம்
அக்ராRs. 17.99 - 28.95 லட்சம்
டேராடூன்Rs. 17.99 - 28.95 லட்சம்
ஜெய்ப்பூர்Rs. 18.3 - 29.86 லட்சம்
உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு

ஜீப் கார்கள் டிரெண்டிங்

 • பிரபல
 • அடுத்து வருவது
×
உங்கள் நகரம் எது?