Honda Amaze 2016-2021
Rs.5.41 லக்ஹ - 11.11 லக்ஹ*
இந்த கார் மாதிரி காலாவதியானது

ஹோண்டா அமெஸ் 2016-2021 மாறுபாடுகள் விலை பட்டியல்

  அமெஸ் 2016-2021 இ தேர்வு ஐ-விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 17.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.5.41 லட்சம்*
    
   அமெஸ் 2016-2021 இ ஐ-விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 17.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.5.80 லட்சம்*
     
    அமெஸ் 2016-2021 இ பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.5 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.5.93 லட்சம் *
      
     அமெஸ் 2016-2021 எஸ் தேர்வு ஐ-விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 17.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.6.20 லட்சம்*
       
      அமெஸ் 2016-2021 இ பெட்ரோல்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 18.6 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.6.32 லட்சம்*
        
       ஐ-விடெக் ப்ரிவிலேஜ் பதிப்பு1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 17.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.6.49 லட்சம்*
         
        அமெஸ் 2016-2021 இ தேர்வு ஐ-டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 25.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.6.53 லட்சம் *
          
         அமெஸ் 2016-2021 எஸ் ஐ-விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 17.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.6.61 லட்சம்*
           
          அமெஸ் 2016-2021 எஸ் பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.5 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.6.73 லட்சம் *
            
           அமெஸ் 2016-2021 இ ஐ-டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 25.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.6.91 லட்சம்*
             
            அமெஸ் 2016-2021 எஸ்எக்ஸ் ஐ விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 17.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.6.92 லட்சம்*
              
             அமெஸ் 2016-2021 இ டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், 27.4 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.05 லட்சம்*
               
              அமெஸ் 2016-2021 எஸ் பெட்ரோல்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 18.6 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.10 லட்சம்*
                
               அமெஸ் 2016-2021 சிறப்பு பதிப்பு1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 18.6 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.13 லட்சம் *
                 
                அமெஸ் 2016-2021 எஸ் தேர்வு சிவிடி ஐ-விடெக்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 18.1 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.31 லட்சம்*
                  
                 அமெஸ் 2016-2021 வி பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.5 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.33 லட்சம் *
                   
                  அமெஸ் 2016-2021 எஸ் தேர்வு ஐ-டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 25.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.41 லட்சம்*
                    
                   அமெஸ் 2016-2021 எஸ் சிவிடி ஐ-விடெக்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 18.1 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.50 லட்சம்*
                     
                    அமெஸ் 2016-2021 எஸ் சிவிடி பெட்ரோல் bsiv1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.0 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.63 லட்சம் *
                      
                     அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் ஐ-விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 17.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.68 லட்சம்*
                       
                      அமெஸ் 2016-2021 வி பெட்ரோல்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 18.6 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.70 லட்சம்*
                        
                       அமெஸ் 2016-2021 எஸ் ஐ-டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 25.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.71 லட்சம்*
                         
                        ஐ-டிடெக் ப்ரிவிலேஜ் பதிப்பு1498 cc, மேனுவல், டீசல், 25.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.74 லட்சம்*
                          
                         அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.5 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.81 லட்சம்*
                           
                          அமெஸ் 2016-2021 எஸ் டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், 27.4 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.85 லட்சம்*
                            
                           அமெஸ் 2016-2021 எஸ்எக்ஸ் ஐ டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 25.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.93 லட்சம் *
                             
                            அமெஸ் 2016-2021 எக்ஸ்க்ளுசிவ் பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.5 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.94 லட்சம்*
                              
                             ஏஸ் பதிப்பு பெட்ரோல் பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.5 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.7.94 லட்சம்*
                               
                              அமெஸ் 2016-2021 எஸ் சிவிடி பெட்ரோல்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 18.3 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.8.00 லட்சம்*
                                
                               exclusive edition petrol1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 18.6 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.8.01 லட்சம்*
                                 
                                அமெஸ் 2016-2021 சிறப்பு பதிப்பு சிவிடி1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 18.3 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.8.03 லட்சம் *
                                  
                                 அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் பெட்ரோல்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 18.6 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.8.18 லட்சம்*
                                   
                                  அமெஸ் 2016-2021 வி சிவிடி பெட்ரோல் bsiv1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.0 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.8.23 லட்சம் *
                                    
                                   அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் சிவிடி ஐ-விடெக்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 18.1 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.8.31 லட்சம்*
                                     
                                    அமெஸ் 2016-2021 வி டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், 27.4 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.8.45 லட்சம்*
                                      
                                     அமெஸ் 2016-2021 சிறப்பு பதிப்பு டீசல்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 24.7 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.8.48 லட்சம்*
                                       
                                      அமெஸ் 2016-2021 வி சிவிடி பெட்ரோல்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 18.3 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.8.60 லட்சம்*
                                        
                                       அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் சிவிடி பெட்ரோல் bsiv1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.0 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.8.64 லட்சம்*
                                         
                                        அமெஸ் 2016-2021 எஸ் சிவிடி டீசல் bsiv1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 23.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.8.65 லட்சம்*
                                          
                                         அமெஸ் 2016-2021 இ டீசல்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 24.7 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.8.66 லட்சம்*
                                           
                                          ஏஸ் பதிப்பு சி.வி.டி பெட்ரோல் சிவிடி பெட்ரோல் bsiv1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.0 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.8.77 லட்சம் *
                                            
                                           அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் ஐ டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 25.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.8.79 லட்சம்*
                                             
                                            exclusive edition cvt petrol1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 18.3 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.8.84 லட்சம்*
                                              
                                             அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், 27.4 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.8.93 லட்சம் *
                                               
                                              அமெஸ் 2016-2021 அமேஸ் விஎக்ஸ் சி.வி.டி பெட்ரோல்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 18.3 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.9.01 லட்சம்*
                                                
                                               அமெஸ் 2016-2021 எக்ஸ்க்ளுசிவ் டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், 27.4 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.9.06 லட்சம்*
                                                 
                                                ஏஸ் பதிப்பு டீசல் டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், 27.4 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.9.06 லட்சம்*
                                                  
                                                 அமெஸ் 2016-2021 எஸ் டீசல்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 24.7 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.9.20 லட்சம்*
                                                   
                                                  அமெஸ் 2016-2021 வி சிவிடி டீசல் bsiv1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 23.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.9.25 லட்சம்*
                                                    
                                                   special edition cvt diesel1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 21.0 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.9.28 லட்சம்*
                                                     
                                                    exclusive edition diesel1498 cc, மேனுவல், டீசல், 24.7 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.9.31 லட்சம்*
                                                      
                                                     அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் சிவிடி டீசல் bsiv1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 23.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.9.66 லட்சம்*
                                                       
                                                      ஏஸ் பதிப்பு சி.வி.டி டீசல் சிவிடி டீசல் bsiv1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 23.8 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.9.79 லட்சம்*
                                                        
                                                       அமெஸ் 2016-2021 வி டீசல்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 24.7 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.9.80 லட்சம்*
                                                         
                                                        exclusive edition cvt diesel1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 21.0 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.9.99 லட்சம்*
                                                          
                                                         அமெஸ் 2016-2021 எஸ் சிவிடி டீசல்1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 21.0 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.10.00 லட்சம்*
                                                           
                                                          அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் டீசல்1498 cc, மேனுவல், டீசல், 24.7 கேஎம்பிஎல் EXPIREDRs.10.21 லட்சம்*
                                                            
                                                           அமெஸ் 2016-2021 வி சிவிடி டீசல்1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 21.0 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.10.60 லட்சம்*
                                                             
                                                            அமெஸ் 2016-2021 அமேஸ் விஎக்ஸ் சிவிடி டீசல்1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 21.0 கேஎம்பிஎல்EXPIREDRs.11.11 லட்சம்*
                                                              
                                                             வகைகள் இன் எல்லாவற்றையும் காண்க

                                                             ஹோண்டா அமெஸ் 2016-2021 வாங்கும் முன் படிக்க வேண்டிய செய்தி

                                                             ஹோண்டா அமெஸ் 2016-2021 வீடியோக்கள்

                                                             • 2018 Honda Amaze - Which Variant To Buy?
                                                              5:5
                                                              2018 Honda Amaze - Which Variant To Buy?
                                                              மே 19, 2018
                                                             • 2018 Honda Amaze Pros, Cons and Should you buy one?
                                                              7:31
                                                              2018 Honda Amaze Pros, Cons and Should you buy one?
                                                              மே 30, 2018
                                                             • 2018 Honda Amaze First Drive Review ( In Hindi )
                                                              11:52
                                                              2018 Honda Amaze First Drive Review ( In Hindi )
                                                              ஜூன் 05, 2018
                                                             • Honda Amaze Crash Test (Global NCAP) | Made In India Car Scores 4/5 Stars, But Only For Adults!|
                                                              2:6
                                                              Honda Amaze Crash Test (Global NCAP) | Made In India Car Scores 4/5 Stars, But Only For Adults!|
                                                              ஜூன் 06, 2019

                                                             Second Hand ஹோண்டா அமெஸ் 2016-2021 கார்கள் in

                                                             • ஹோண்டா அமெஸ் வி சிவிடி பெட்ரோல்
                                                              ஹோண்டா அமெஸ் வி சிவிடி பெட்ரோல்
                                                              Rs7.65 லக்ஹ
                                                              201831,000 Kmபெட்ரோல்
                                                             • ஹோண்டா அமெஸ் எஸ் ஐ-விடெக்
                                                              ஹோண்டா அமெஸ் எஸ் ஐ-விடெக்
                                                              Rs5.35 லக்ஹ
                                                              201719,000 Kmபெட்ரோல்
                                                             • ஹோண்டா அமெஸ் எஸ் ஐ-விடெக்
                                                              ஹோண்டா அமெஸ் எஸ் ஐ-விடெக்
                                                              Rs5.25 லக்ஹ
                                                              201730,000 Kmபெட்ரோல்
                                                             • ஹோண்டா அமெஸ் விஎக்ஸ் சிவிடி ஐ-விடெக்
                                                              ஹோண்டா அமெஸ் விஎக்ஸ் சிவிடி ஐ-விடெக்
                                                              Rs6.4 லக்ஹ
                                                              201647,000 Kmபெட்ரோல்
                                                             • ஹோண்டா அமெஸ் எஸ் ஐ-விடெக்
                                                              ஹோண்டா அமெஸ் எஸ் ஐ-விடெக்
                                                              Rs3.75 லக்ஹ
                                                              201459,000 Kmபெட்ரோல்
                                                             • ஹோண்டா அமெஸ் விஎக்ஸ் ஏடி ஐ-விடெக்
                                                              ஹோண்டா அமெஸ் விஎக்ஸ் ஏடி ஐ-விடெக்
                                                              Rs4.6 லக்ஹ
                                                              201467,000 Kmபெட்ரோல்
                                                             • ஹோண்டா அமெஸ் வி சிவிடி பெட்ரோல்
                                                              ஹோண்டா அமெஸ் வி சிவிடி பெட்ரோல்
                                                              Rs8.25 லக்ஹ
                                                              202026,000 Kmபெட்ரோல்
                                                             • ஹோண்டா அமெஸ் எஸ் ஐ-விடெக்
                                                              ஹோண்டா அமெஸ் எஸ் ஐ-விடெக்
                                                              Rs3.9 லக்ஹ
                                                              201565,000 Kmபெட்ரோல்
                                                             Ask Question

                                                             Are you Confused?

                                                             48 hours இல் Ask anything & get answer

                                                             போக்கு ஹோண்டா கார்கள்

                                                             • பாப்புலர்
                                                             புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
                                                             ×
                                                             We need your சிட்டி to customize your experience