ஹோண்டா அமெஸ் 2016-2021 மைலேஜ்

Honda Amaze 2016-2021
Rs.5.41 - 11.11 லட்சம்*
இந்த கார் மாதிரி காலாவதியானது

ஹோண்டா அமெஸ் 2016-2021 மைலேஜ்

இந்த ஹோண்டா அமெஸ் 2016-2021 இன் மைலேஜ் 17.8 க்கு 27.4 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் டீசல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 27.4 கேஎம்பிஎல். இந்த ஆட்டோமெட்டிக் டீசல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 23.8 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 19.5 கேஎம்பிஎல். இந்த ஆட்டோமெட்டிக் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 19.0 கேஎம்பிஎல்.

எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்arai மைலேஜ்* சிட்டி mileage
டீசல்மேனுவல்27.4 கேஎம்பிஎல்-
டீசல்ஆட்டோமெட்டிக்23.8 கேஎம்பிஎல்-
பெட்ரோல்மேனுவல்19.5 கேஎம்பிஎல்14.5 கேஎம்பிஎல்
பெட்ரோல்ஆட்டோமெட்டிக்19.0 கேஎம்பிஎல்-

அமெஸ் 2016-2021 Mileage (Variants)

அமெஸ் 2016-2021 இ தேர்வு ஐ-விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 5.41 லட்சம்*EXPIRED17.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 இ ஐ-விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 5.80 லட்சம்*EXPIRED17.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 இ பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 5.93 லட்சம்*EXPIRED19.5 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் தேர்வு ஐ-விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 6.20 லட்சம்*EXPIRED17.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 இ பெட்ரோல்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 6.32 லட்சம்*EXPIRED18.6 கேஎம்பிஎல் 
ஐ-விடெக் ப்ரிவிலேஜ் பதிப்பு1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 6.49 லட்சம்*EXPIRED17.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 இ தேர்வு ஐ-டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 6.53 லட்சம்*EXPIRED25.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் ஐ-விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 6.61 லட்சம்*EXPIRED17.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 6.73 லட்சம்*EXPIRED19.5 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 இ ஐ-டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 6.91 லட்சம்*EXPIRED25.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ்எக்ஸ் ஐ விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 6.92 லட்சம்*EXPIRED17.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 இ டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 7.05 லட்சம்*EXPIRED27.4 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் பெட்ரோல்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.10 லட்சம்*EXPIRED18.6 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 சிறப்பு பதிப்பு1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.13 லட்சம்*EXPIRED18.6 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் தேர்வு சிவிடி ஐ-விடெக்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 7.31 லட்சம்*EXPIRED18.1 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 வி பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.33 லட்சம்*EXPIRED19.5 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் தேர்வு ஐ-டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 7.41 லட்சம்*EXPIRED25.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் சிவிடி ஐ-விடெக்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 7.50 லட்சம்*EXPIRED18.1 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் சிவிடி பெட்ரோல் bsiv1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 7.63 லட்சம்*EXPIRED19.0 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் ஐ-விடெக்1198 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.68 லட்சம்*EXPIRED17.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 வி பெட்ரோல்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.70 லட்சம்*EXPIRED18.6 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் ஐ-டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 7.71 லட்சம்*EXPIRED25.8 கேஎம்பிஎல் 
ஐ-டிடெக் ப்ரிவிலேஜ் பதிப்பு1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 7.74 லட்சம்*EXPIRED25.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.81 லட்சம்*EXPIRED19.5 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 7.85 லட்சம்*EXPIREDLess than 1 மாத காத்திருப்பு27.4 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ்எக்ஸ் ஐ டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 7.93 லட்சம்*EXPIRED25.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எக்ஸ்க்ளுசிவ் பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.94 லட்சம்*EXPIREDLess than 1 மாத காத்திருப்பு19.5 கேஎம்பிஎல் 
ஏஸ் பதிப்பு பெட்ரோல் பெட்ரோல் bsiv1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.94 லட்சம்*EXPIRED19.5 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் சிவிடி பெட்ரோல்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 8 லட்சம்*EXPIRED18.3 கேஎம்பிஎல் 
exclusive edition petrol1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.01 லட்சம்*EXPIRED18.6 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 சிறப்பு பதிப்பு சிவிடி1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 8.03 லட்சம்*EXPIRED18.3 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் பெட்ரோல்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.18 லட்சம்*EXPIRED18.6 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 வி சிவிடி பெட்ரோல் bsiv1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 8.23 லட்சம்*EXPIRED19.0 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் சிவிடி ஐ-விடெக்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 8.31 லட்சம்*EXPIRED18.1 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 வி டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.45 லட்சம்*EXPIRED27.4 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 சிறப்பு பதிப்பு டீசல்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.48 லட்சம்*EXPIRED24.7 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 வி சிவிடி பெட்ரோல்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 8.60 லட்சம்*EXPIREDLess than 1 மாத காத்திருப்பு18.3 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் சிவிடி பெட்ரோல் bsiv1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 8.64 லட்சம்*EXPIRED19.0 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் சிவிடி டீசல் bsiv1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 8.65 லட்சம்*EXPIRED23.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 இ டீசல்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.66 லட்சம்*EXPIRED24.7 கேஎம்பிஎல் 
ஏஸ் பதிப்பு சி.வி.டி பெட்ரோல் சிவிடி பெட்ரோல் bsiv1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 8.77 லட்சம்*EXPIRED19.0 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் ஐ டிடெக்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.79 லட்சம்*EXPIRED25.8 கேஎம்பிஎல் 
exclusive edition cvt petrol1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 8.84 லட்சம்*EXPIRED18.3 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.93 லட்சம்*EXPIRED27.4 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 அமேஸ் விஎக்ஸ் சி.வி.டி பெட்ரோல்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 9.01 லட்சம்*EXPIRED18.3 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எக்ஸ்க்ளுசிவ் டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.06 லட்சம்*EXPIRED27.4 கேஎம்பிஎல் 
ஏஸ் பதிப்பு டீசல் டீசல் bsiv1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.06 லட்சம்*EXPIRED27.4 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் டீசல்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.20 லட்சம்*EXPIRED24.7 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 வி சிவிடி டீசல் bsiv1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 9.25 லட்சம்*EXPIRED23.8 கேஎம்பிஎல் 
special edition cvt diesel1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 9.28 லட்சம்*EXPIRED21.0 கேஎம்பிஎல் 
exclusive edition diesel1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.31 லட்சம்*EXPIRED24.7 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் சிவிடி டீசல் bsiv1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 9.66 லட்சம்*EXPIREDLess than 1 மாத காத்திருப்பு23.8 கேஎம்பிஎல் 
ஏஸ் பதிப்பு சி.வி.டி டீசல் சிவிடி டீசல் bsiv1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 9.79 லட்சம்*EXPIRED23.8 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 வி டீசல்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.80 லட்சம்*EXPIREDLess than 1 மாத காத்திருப்பு24.7 கேஎம்பிஎல் 
exclusive edition cvt diesel1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 9.99 லட்சம்*EXPIRED21.0 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 எஸ் சிவிடி டீசல்1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 10 லட்சம்*EXPIRED21.0 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 விஎக்ஸ் டீசல்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.21 லட்சம்*EXPIRED24.7 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 வி சிவிடி டீசல்1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 10.60 லட்சம்*EXPIRED21.0 கேஎம்பிஎல் 
அமெஸ் 2016-2021 அமேஸ் விஎக்ஸ் சிவிடி டீசல்1498 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 11.11 லட்சம்*EXPIRED21.0 கேஎம்பிஎல் 
வகைகள் இன் எல்லாவற்றையும் காண்க

ஹோண்டா அமெஸ் 2016-2021 mileage பயனர் மதிப்புரைகள்

4.3/5
அடிப்படையிலான1239 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
 • ஆல் (1017)
 • Mileage (326)
 • Engine (234)
 • Performance (156)
 • Power (157)
 • Service (139)
 • Maintenance (60)
 • Pickup (98)
 • More ...
 • நவீனமானது
 • பயனுள்ளது
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Perfect Buy. Mileage Is Issue In CVT

  perfect buy. Mileage is an issue in CVT. Rest is a smooth driving, comfort is good. The look is awesome, performance is best

  இதனால் chitranshh saxena
  On: Sep 25, 2021 | 88 Views
 • Trust And Technology, Of Honda Is Unbeatable

  Very good car, compared to other cars at the same price. Style, mileage, comfort are all decent.

  இதனால் p k verma
  On: Aug 16, 2021 | 67 Views
 • Worst Experience As My First Car

  I want to share my views about the Honda Amaze VX CVT petrol, top model, purchased on Jan 2021. Pros- 1. Good looking cars in this segment, 2. The end of t...மேலும் படிக்க

  இதனால் jithendra halambar
  On: Aug 12, 2021 | 1387 Views
 • Do Not Buy Honda Amaze If You Care About This

  Please do not buy Honda Amaze - any words are less to criticize this fraud car - the average mileage is only 12 kmpl. The company says the city average is low. The m...மேலும் படிக்க

  இதனால் rahul mehta
  On: Aug 10, 2021 | 339 Views
 • About The Car

  Perfect sedan for city and highways mileage, better than teen box Dzire and ugly Aura. Easily touches 165kmph in petrol

  இதனால் shambhav sharma
  On: Aug 05, 2021 | 70 Views
 • Amazing Amaze

  Good sedan with premium exterior and interior look .refined petrol engine with mileage up to 22 in the highway with 5th gear..amazing

  இதனால் prasanth sasidharan
  On: Aug 04, 2021 | 40 Views
 • Comfortable, Low Maintenance Cost Car

  Type size should be 15" at least for the base and S models. I have experienced many times car touch road breaker with a full load. When I drove my new petrol manual varia...மேலும் படிக்க

  இதனால் sandeep
  On: Jul 12, 2021 | 3119 Views
 • Amaze Base E MT

  Comfortable ride, Base variant comes with four power windows, boot illumination, All safety features including two airbags, mileage on the highway for petrol is 20-22kmpl...மேலும் படிக்க

  இதனால் rohan chavan
  On: Jul 06, 2021 | 1471 Views
 • எல்லா அமெஸ் 2016-2021 mileage மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

Compare Variants of ஹோண்டா அமெஸ் 2016-2021

 • டீசல்
 • பெட்ரோல்
Ask Question

Are you Confused?

48 hours இல் Ask anything & get answer

போக்கு ஹோண்டா கார்கள்

 • பாப்புலர்
 • உபகமிங்
 • டபிள்யூஆர்-வி
  டபிள்யூஆர்-வி
  Rs.8 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
  அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 01, 2023
 • elevate
  elevate
  Rs.11 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
  அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 15, 2023
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
×
We need your சிட்டி to customize your experience