அடுத்து வருவது சேடன்

Around 26 upcoming sedan cars like Audi A8 2019, BMW 7 Series 2019, Hyundai Elantra 2019 and Audi A6 2019 will be launched in India in 2019-2021. Also find out the latest car launches in India with price list.

Upcoming Sedan Cars in India in 2019-2020

ModelExpected PriceExpected Launch Date
Audi A8 2019Rs. 1.0 Cr*Jul 25, 2019
BMW 7 Series 2019Rs. 1.35 Cr*Jul 25, 2019
Hyundai Elantra 2019Rs. 15.0 Lakh*Aug 03, 2019
Audi A6 2019Rs. 60.0 Lakh*Aug 15, 2019
BMW 3 Series 2019Rs. 35.0 Lakh*Aug 21, 2019

அடுத்து வருவது இந்தியா இல் சேடன்

 • ஆடி A8 2019
  ஆடி ஏ8 2019
  Rs1.0 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 25, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பிஎன்டபில்யூ 7 Series 2019
  பிஎன்டபில்யூ 7 சீரிஸ் 2019
  Rs1.35 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 25, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் எலென்ட்ரா 2019
  ஹூண்டாய் எலென்ட்ரா 2019
  Rs15.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 03, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆடி ஏ6 2019
  ஆடி ஏ6 2019
  Rs60.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 15, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் 2019
  பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் 2019
  Rs35.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 21, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஜாகுவார் XE 2019
  ஜாகுவார் எக்ஸ்இ 2019
  Rs30.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Sep 15, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஸ்கோடா Superb 2019
  ஸ்கோடா சூப்பர்ப் 2019
  Rs25.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Sep 15, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஆடி A7
  ஆடி A7
  Rs90.5 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Nov 11, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • வோல்வோ எஸ் 60 2019
  வோல்வோ எஸ் 60 2019
  Rs45.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Nov 20, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டெஸ்லா Model 3
  டெஸ்லா மாடல் 3
  Rs50.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 23, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டெஸ்லா Model X
  டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ்
  Rs55.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 23, 2019 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் CLA 2020
  மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் சிஎல்ஏ 2020
  Rs40.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jan 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹோண்டா City 2020
  ஹோண்டா சிட்டி 2020
  Rs10.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Feb 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டொயோட்டா Corolla 2020
  டொயோட்டா கரோலா 2020
  Rs15.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Feb 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஸ்கோடா Octavia 2020
  ஸ்கோடா ஆக்டிவா 2020
  Rs20.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Mar 22, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் A-Class Sedan
  மெர்ஸிடீஸ் பென்ஸ் ஏ- கிளாஸ் சேடன்
  Rs35.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 05, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் Verna 2020
  ஹூண்டாய் வெர்னா 2020
  Rs15.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஹூண்டாய் சோனாடா
  ஹூண்டாய் சோனாடா
  Rs20.77 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 22, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா ரியோ
  க்யா ரியோ
  Rs8.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jun 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • வோல்க்ஸ்வேகன் விர்டஸ்
  வோல்க்ஸ்வேகன் விர்டஸ்
  Rs15.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jun 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • வோல்க்ஸ்வேகன் ஜெட்டா
  வோல்க்ஸ்வேகன் ஜெட்டா
  Rs17.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Jul 03, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டெஸ்லா Model S
  டெஸ்லா மாடல் எஸ்
  Rs1.5 கிராரே*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Aug 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • ஃபியட் Cronos
  ஃபியட் Cronos
  Rs11.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Oct 25, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • நிசான் Sunny 2020
  நிசான் சன்னி 2020
  RsNA*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Nov 15, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • டாடா EVision Electric
  டாடா EVision எலக்ட்ரிக்
  Rs25.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Dec 01, 2020 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக
 • க்யா ஸ்டின்கர்
  க்யா ஸ்டின்கர்
  Rs50.0 லக்ஹ*
  எஸ்பிஎசிட்டேட் ப்ரிஸ்
  Apr 01, 2021 இல் அறிமுகம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் எனக்கு குறிப்புணர்த்துக

நவீன சேடன் கார்கள்

*எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை

சேடன் கார்கள் பிரபலம்

*எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
×
உங்கள் நகரம் எது?
New
CarDekho Web App
CarDekho Web App

0 MB Storage, 2x faster experience