ஹூண்டாய் ஐ20 2020-2023 மாறுபாடுகள்

ஹூண்டாய் ஐ20 2020-2023 மாறுபாடுகள்

Rs. 7.46 - 11.88 லட்சம்*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist

ஹூண்டாய் ஐ20 2020-2023 மாறுபாடுகள் விலை பட்டியல்

ஐ20 2020-2023 மேக்னா(Base Model)1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.7.46 லட்சம்*
   
  ஐ20 2020-2023 மேக்னா bsvi1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.7.46 லட்சம்*
    
   Pay Rs.61,700 more forஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ்1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.8.08 லட்சம்*
     
    ஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் bsvi1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.8.08 லட்சம்*
      
     Pay Rs.15,000 more forஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் dt1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.8.23 லட்சம்*
       
      ஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் dt bsvi1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.8.23 லட்சம்*
        
       Pay Rs.20,200 more forஐ20 2020-2023 மேக்னா டீசல்(Base Model)1493 cc, மேனுவல், டீசல், 25 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.8.43 லட்சம்*
         
        Pay Rs.44,800 more forஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் டர்போ ஐஎம்டி998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 20 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.8.88 லட்சம்*
          
         Pay Rs.11,400 more forஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் ஐவிடீ டிடீ1197 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.65 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.8.99 லட்சம்*
           
          Pay Rs.4,500 more forஐ20 2020-2023 ஆஸ்டா bsvi1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.04 லட்சம்*
            
           Pay Rs.100 more forஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் டர்போ ஐஎம்டி டிடீ998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 20.25 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.04 லட்சம்*
             
            Pay Rs.4,400 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா டிடீ1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.08 லட்சம்*
              
             Pay Rs.850 more forஐ20 2020-2023 ஆஸ்டா1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.09 லட்சம்*
               
              Pay Rs.2,550 more forஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் ஐவிடீ1197 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.65 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.11 லட்சம்*
                
               ஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் ivt bsvi1197 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.65 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.11 லட்சம்*
                 
                Pay Rs.12,200 more forஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் டீசல் டிடீ1493 cc, மேனுவல், டீசல், 25 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.24 லட்சம்*
                  
                 Pay Rs.5,000 more forஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் டீசல்1493 cc, மேனுவல், டீசல், 25 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.29 லட்சம்*
                   
                  Pay Rs.48,700 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா ஓபிடீ1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.77 லட்சம்*
                    
                   ஐ20 2020-2023 ஆஸ்டா opt bsvi1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.77 லட்சம்*
                     
                    Pay Rs.15,000 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா ஆப்ஷன் டிடீ1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.92 லட்சம்*
                      
                     ஐ20 2020-2023 ஆஸ்டா opt dt bsvi1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 21 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.92 லட்சம்*
                       
                      Pay Rs.2,700 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா ஐவிடீ1197 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.65 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.9.95 லட்சம்*
                        
                       Pay Rs.13,700 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா டர்போ ஐஎம்டீ998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 20 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.09 லட்சம்*
                         
                        Pay Rs.1,300 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா ஐடிடீ டிடீ1197 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.65 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.10 லட்சம்*
                          
                         Pay Rs.5,600 more forஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் dct998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 20 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.16 லட்சம்*
                           
                          ஐ20 2020-2023 ஸ்போர்ட்ஸ் டர்போ dct bsvi998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 20 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.16 லட்சம்*
                            
                           Pay Rs.2,900 more forஐ20 2020-2023 என்6 ஐஎம்டீ998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 20 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.19 லட்சம்*
                             
                            Pay Rs.1,500 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா டர்போ ஐஎம்டீ டிடீ998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 20 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.20 லட்சம்*
                              
                             Pay Rs.61,000 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா டர்போ டிசிடீ998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 20.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.81 லட்சம்*
                               
                              Pay Rs.100 more forஐ20 2020-2023 ஆஸ்டா opt ivt1197 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.65 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.81 லட்சம்*
                                
                               ஐ20 2020-2023 ஆஸ்டா opt ivt bsvi1197 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.65 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.81 லட்சம்*
                                 
                                Pay Rs.2,600 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா ஆப்ஷன் டீசல்1493 cc, மேனுவல், டீசல், 25 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.84 லட்சம்*
                                  
                                 Pay Rs.12,300 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா டர்போ டிசிடீ டிடீ998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 20.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.96 லட்சம்*
                                   
                                  Pay Rs.100 more forஐ20 2020-2023 ஆஸ்டா opt ivt dt1197 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.65 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.96 லட்சம்*
                                    
                                   ஐ20 2020-2023 ஆஸ்டா opt ivt dt bsvi1197 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.65 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.96 லட்சம்*
                                     
                                    Pay Rs.2,600 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா ஆப்ட் டீசல் டிடீ(Top Model)1493 cc, மேனுவல், டீசல், 25 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.10.99 லட்சம்*
                                      
                                     Pay Rs.74,100 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா ஆப்ஷன் டர்போ டிசிடீ998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 20.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.11.73 லட்சம்*
                                       
                                      ஐ20 2020-2023 ஆஸ்டா opt டர்போ dct bsvi998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 20.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.11.73 லட்சம்*
                                        
                                       Pay Rs.15,000 more forஐ20 2020-2023 அஸ்டா ஆப்ஷன் டர்போ டிசிடி டிடீ998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 20.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.11.88 லட்சம்*
                                         
                                        ஆஸ்டா opt டர்போ dct dt bsvi(Top Model)998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 20.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUEDRs.11.88 லட்சம்*
                                          

                                         ஹூண்டாய் ஐ20 2020-2023 வீடியோக்கள்

                                         Ask Question

                                         Are you confused?

                                         48 hours இல் Ask anything & get answer

                                         Did you find this information helpful?

                                         போக்கு ஹூண்டாய் கார்கள்

                                         • பிரபலமானவை
                                         • உபகமிங்
                                         view மே offer
                                         புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
                                         ×
                                         We need your சிட்டி to customize your experience