டாடா சாஃபாரி 2005-2017 மைலேஜ்

Tata Safari 2005-2017
Rs.6.78 லக்ஹ - 15.98 லக்ஹ*
இந்த கார் மாதிரி காலாவதியானது

டாடா சாஃபாரி 2005-2017 மைலேஜ்

இந்த டாடா சாஃபாரி 2005-2017 இன் மைலேஜ் 11.57 க்கு 13.93 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் டீசல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 13.93 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 12.0 கேஎம்பிஎல்.

எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்arai மைலேஜ்* சிட்டி மைலேஜ்
டீசல்மேனுவல்13.93 கேஎம்பிஎல் 9.93 கேஎம்பிஎல்
பெட்ரோல்மேனுவல்12.0 கேஎம்பிஎல்6.5 கேஎம்பிஎல்

சாஃபாரி 2005-2017 மைலேஜ் (வகைகளில்)

சாஃபாரி 2005-2017 இஎக்ஸ் டிசிஐசி 4x2 1948 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 6.78 லட்சம்*EXPIRED13.3 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 இஎக்ஸ் டிசிஐசி 4x4 1948 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 6.78 லட்சம்*EXPIRED13.3 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 எல்எக்ஸ் டிசிஐசி 4x4 1948 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 6.78 லட்சம்*EXPIRED13.3 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 எல்எக்ஸ் டிசிஐசி 4x2 1948 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 6.78 லட்சம்*EXPIRED13.3 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 3எல் டைக்கார் எல்எக்ஸ் 4x2 2956 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.16 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் இஎக்ஸ் 4x2 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.16 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் ஜிஎக்ஸ் 4x2 BS IV 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.16 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் விஎக்ஸ் 4x2 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.16 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் விஎக்ஸ் 4x2 BS IV 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.16 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் 2.2 எல்எக்ஸ் 4x2 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.91 லட்சம்*EXPIRED11.57 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 4x4 இஎக்ஸ்ஐ BSIII 2092 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.99 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 இஎக்ஸ்ஐ 4x2 BSIII 2092 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.99 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 இஎக்ஸ்ஐ 4x4 BSII 2092 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.99 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 இஎக்ஸ்ஐ 4x2 BSII 2092 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.99 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 விஎக்ஸ்ஐ 4x2 BSII 2092 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.99 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 விஎக்ஸ்ஐ 4x2 BSIII 2092 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.99 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 விஎக்ஸ்ஐ 4x4 BSII 2092 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.99 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 4x2 2092 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.99 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 இஎக்ஸ் 4x2 2092 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.99 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 பெட்ரோல் இஎக்ஸ்ஐ 4x2 2092 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.99 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் எல்எக்ஸ் 4x2 BS IV 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.17 லட்சம்* EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 விஎக்ஸ்ஐ 4x4 BSIII 2092 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.85 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 பெட்ரோல் இஎக்ஸ்ஐ 4x4 2092 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 9.85 லட்சம்*EXPIRED12.0 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 4x4 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.18 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 4x4 இஎக்ஸ் 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.18 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 4x4 எல்எக்ஸ் 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.18 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் 2.2 இஎக்ஸ் 4x4 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.18 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் எல்எக்ஸ் 4x4 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.18 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் 2.2 இஎக்ஸ் 4x2 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.20 லட்சம்*EXPIRED11.57 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் இஎக்ஸ் 4x2 BS IV 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.39 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் 2.2 ஜிஎக்ஸ் 4x2 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.40 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
டைக்கார் 2.2 எல்எக்ஸ் 4x2 BS IV 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.90 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் 2.2 ஜிஎக்ஸ் 4x4 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 11.33 லட்சம்* EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் 2.2 விஎக்ஸ் 4x2 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 11.41 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
டைக்கார் 2.2 ஜிஎக்ஸ் 4x4 BS IV 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 11.45 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
டைக்கார் 2.2 ஜிஎக்ஸ் 4x2 BS IV 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 11.46 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
டைக்கார் 2.2 இஎக்ஸ் 4x2 BS IV 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 12.89 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
டைக்கார் 2.2 இஎக்ஸ் 4x4 BS IV 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 12.89 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
டைக்கார் 2.2 விஎக்ஸ் 4x2 BS IV 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 14.34 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
சாஃபாரி 2005-2017 டைக்கார் 2.2 விஎக்ஸ் 4x4 2179 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 15.98 லட்சம்*EXPIRED13.93 கேஎம்பிஎல் 
வகைகள் இன் எல்லாவற்றையும் காண்க

டாடா சாஃபாரி 2005-2017 மைலேஜ் பயனர் மதிப்புரைகள்

3.9/5
அடிப்படையிலான64 பயனர் மதிப்புரைகள்
 • ஆல் (64)
 • Mileage (29)
 • Engine (21)
 • Performance (14)
 • Power (19)
 • Service (16)
 • Maintenance (5)
 • Pickup (22)
 • More ...
 • நவீனமானது
 • பயனுள்ளது
 • CRITICAL
 • Loge Toh Jaanoge Safaari Cheez Kya Hai

  Mileage best hai iss segment mai. Safety toh bahut he achi hai.

  இதனால் amit kumar
  On: Jun 07, 2020 | 20 Views
 • Wonderful Car

  The car fully decorated with new features. It has good condition and mileage.

  இதனால் latif
  On: Feb 06, 2019 | 22 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Amazing Vehicle - Simple Words

  Hello Guys,This is my third Tata Vehicle. PROS:Happy with the services and cost of maintenance it has been like INR 23,000/- in total after such a rugged use. I take it t...மேலும் படிக்க

  இதனால் bhuvan
  On: Nov 23, 2016 | 84 Views
 • for DICOR 2.2 EX 4x2 BS IV

  My experience with TATA Safari 2.2 Dicor

  First of all i want to start my review with the looks of the Safari . When every time i look onto my Safari i always fell in love with the beastly SUV beauty .As Safari h...மேலும் படிக்க

  இதனால் sahil kundu
  On: Nov 11, 2016 | 577 Views
 • A good and reliable workhorse

  I have been driving a tat safari 2.2 vtt dicor for the last about 08 years now and have done about 110000 kms on it. this tata stable workhorse has never let me down and ...மேலும் படிக்க

  இதனால் jagteshwar
  On: Aug 04, 2016 | 967 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Awesome car

  I bought the SUV(Safari Dicor 2.2) impressed by its space, comfort and its legendary cross country cruising capabilities.The power of the car when we go to hill stations ...மேலும் படிக்க

  இதனால் meezan khan
  On: Jul 30, 2016 | 287 Views
 • for DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV

  Tata Safari 2.2 dicor from the owner.

  Look and Style The Best looking Suv, undoutedly. A true Macho looking real butch, real suv, not like Duster or Eco sport that are bassically car's in jeep body. they are ...மேலும் படிக்க

  இதனால் nitin rai
  On: Aug 16, 2013 | 17778 Views
 • TATA SAFARI Dicor E

  Look and Style........ Good   Comfort........... Not at all, passanger seats are not tilting very rigid and noisy   Pickup ............ Too much Vibration, Trac...மேலும் படிக்க

  இதனால் shameem a shaikh
  On: Jun 07, 2013 | 2856 Views
 • எல்லா சாஃபாரி 2005-2017 மைலேஜ் மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க

Compare Variants of டாடா சாஃபாரி 2005-2017

 • டீசல்
 • பெட்ரோல்
Ask Question

Are you Confused?

48 hours இல் Ask anything & get answer

போக்கு டாடா கார்கள்

 • பாப்புலர்
 • உபகமிங்
 • சீர்ரா
  சீர்ரா
  Rs.14.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
  அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 01, 2023
 • curvv
  curvv
  Rs.20.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
  அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
 • அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
  அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
  Rs.14.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
  அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: aug 13, 2022
 • டியாகோ இவி
  டியாகோ இவி
  Rs.6.00 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
  அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 04, 2023
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
×
We need your சிட்டி to customize your experience