மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 விலை தாம்லுக் ஆரம்பிப்பது Rs. 7.99 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 w2 மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல் உடன் விலை Rs. 14.76 லட்சம். உங்கள் அருகில் உள்ள மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 ஷோரூம் தாம்லுக் சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் மாருதி brezza விலை தாம்லுக் Rs. 8.29 லட்சம் மற்றும் டாடா நிக்சன் விலை  தாம்லுக் தொடங்கி Rs. 8.10 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் bsivRs. 11.02 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt dt டீசல்Rs. 15.62 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல்Rs. 12.24 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 சன்ரூப் nt bsviRs. 11.04 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டர்போ dtRs. 13.51 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 டீசல் bsviRs. 10.93 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ4 டீசல்Rs. 11.37 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 டீசல் bsivRs. 9.61 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8Rs. 12.79 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல்Rs. 14.44 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் சன்ரூப் nt bsviRs. 12.07 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் bsivRs. 10.49 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல் bsviRs. 12.13 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல்Rs. 16.37 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone bsivRs. 13.33 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல் சன்ரூப் bsviRs. 14.49 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் bsviRs. 0*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் bsviRs. 10.87 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone bsviRs. 14.26 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் டீசல்Rs. 16.20 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல் bsivRs. 12.18 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt dtRs. 14.17 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 optRs. 14 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டர்போRs. 13.34 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் சன்ரூப் nt bsviRs. 12.28 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 bsviRs. 10.09 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் சன்ரூப் bsviRs. 11.84 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட்Rs. 14.77 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 turbosport dual tone bsviRs. 13.50 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் சன்ரூப் bsviRs. 12.55 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 bsivRs. 11.80 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 வ்6 அன்ட் டீசல்Rs. 13.67 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt டர்போRs. 14.44 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 ஏஎக்ஸ் opt 4-str hard top டீசல் bsviRs. 0*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட்Rs. 11.91 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 டர்போRs. 10.28 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option turbosport bsviRs. 14.64 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் optional டீசல் bsviRs. 16.19 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் optional டீசல் bsivRs. 14.10 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option bsivRs. 13.16 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 dt டீசல்Rs. 14.61 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 bsviRs. 12.74 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt டர்போ dtRs. 14.61 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் சன்ரூப் bsviRs. 11.76 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் டீசல் bsviRs. 12.73 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 turbosport bsviRs. 13.36 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் டீசல் bsivRs. 12.78 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option அன்ட் bsviRs. 14.84 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt டீசல்Rs. 15.46 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 சன்ரூப் bsviRs. 11.03 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் option டீசல் dual tone bsviRs. 15.62 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 bsivRs. 10.11 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option bsviRs. 14.09 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 turbosport bsviRs. 11.92 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 dtRs. 12.96 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option turbosport dual tone bsviRs. 14.77 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் சன்ரூப் nt bsviRs. 13.73 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டர்போRs. 11.69 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone டீசல் bsviRs. 15.60 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6Rs. 11.04 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option டீசல் bsivRs. 13.49 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4Rs. 9.58 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 w2Rs. 8.84 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dtRs. 14.94 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option டீசல் bsviRs. 15.44 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone டீசல் bsivRs. 13.66 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option அன்ட் dual toneRs. 14.27 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 bsviRs. 9.31 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 bsivRs. 9.18 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

தாம்லுக் சாலை விலைக்கு மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300

டபிள்யூ4 டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,21,500
ஆர்டிஓRs.56,182
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,295
மற்றவைகள்Rs.10,215
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.11,37,192*
EMI: Rs.21,639/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.11.37 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,00,500
ஆர்டிஓRs.60,527
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,121
மற்றவைகள்Rs.11,005
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.12,24,153*
EMI: Rs.23,309/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)Rs.12.24 லட்சம்*
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,30,500
ஆர்டிஓRs.67,677
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,771
மற்றவைகள்Rs.12,305
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.13,67,253*
EMI: Rs.26,018/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.67 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,00,500
ஆர்டிஓRs.71,527
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,275
மற்றவைகள்Rs.13,005
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,44,307*
EMI: Rs.27,500/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)Rs.14.44 லட்சம்*
w8 dt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,15,5,01
ஆர்டிஓRs.72,352
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,812
மற்றவைகள்Rs.13,155
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,60,820*
EMI: Rs.27,807/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 dt diesel(டீசல்)Rs.14.61 லட்சம்*
w8 opt diesel(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,500
ஆர்டிஓRs.76,587
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,566
மற்றவைகள்Rs.13,925
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.15,45,578*
EMI: Rs.29,409/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt diesel(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.15.46 லட்சம்*
w8 opt dt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,501
ஆர்டிஓRs.77,412
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,103
மற்றவைகள்Rs.14,075
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.15,62,091*
EMI: Rs.29,737/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt dt diesel(டீசல்)Rs.15.62 லட்சம்*
w8 opt amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,60,501
ஆர்டிஓRs.80,327
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,998
மற்றவைகள்Rs.14,605
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.16,20,431*
EMI: Rs.30,844/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt diesel(டீசல்)Rs.16.20 லட்சம்*
w8 opt amt dt diesel(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,75,500
ஆர்டிஓRs.81,152
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,535
மற்றவைகள்Rs.14,755
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.16,36,942*
EMI: Rs.31,151/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt diesel(டீசல்)(top model)Rs.16.37 லட்சம்*
w2(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,99,000
ஆர்டிஓRs.43,945
இன்சூரன்ஸ்Rs.41,336
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.8,84,281*
EMI: Rs.16,840/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w2(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.8.84 லட்சம்*
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,66,501
ஆர்டிஓRs.47,657
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,750
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.9,57,908*
EMI: Rs.18,228/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)Rs.9.58 லட்சம்*
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,30,502
ஆர்டிஓRs.51,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,040
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.10,27,719*
EMI: Rs.19,557/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.10.28 லட்சம்*
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,995
ஆர்டிஓRs.54,999
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,526
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.11,03,520*
EMI: Rs.21,012/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)Rs.11.04 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,050,501
ஆர்டிஓRs.57,777
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,332
மற்றவைகள்Rs.10,505
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.11,69,115*
EMI: Rs.22,251/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.11.69 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,70,501
ஆர்டிஓRs.58,877
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,048
மற்றவைகள்Rs.10,705
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.11,91,131*
EMI: Rs.22,674/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11.91 லட்சம்*
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,50,501
ஆர்டிஓRs.63,277
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,909
மற்றவைகள்Rs.11,505
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.12,79,192*
EMI: Rs.24,346/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)Rs.12.79 லட்சம்*
w8 dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,165,501
ஆர்டிஓRs.64,102
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,446
மற்றவைகள்Rs.11,655
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.12,95,704*
EMI: Rs.24,653/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 dt(பெட்ரோல்)Rs.12.96 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,00,501
ஆர்டிஓRs.66,027
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,698
மற்றவைகள்Rs.12,005
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.13,34,231*
EMI: Rs.25,405/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.13.34 லட்சம்*
w8 turbo dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,15,501
ஆர்டிஓRs.66,852
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,235
மற்றவைகள்Rs.12,155
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.13,50,743*
EMI: Rs.25,711/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 turbo dt(பெட்ரோல்)Rs.13.51 லட்சம்*
w8 opt(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,60,5,02
ஆர்டிஓRs.69,327
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,844
மற்றவைகள்Rs.12,605
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,00,278*
EMI: Rs.26,653/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.14 லட்சம்*
w8 opt dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,275,502
ஆர்டிஓRs.70,152
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,381
மற்றவைகள்Rs.12,755
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,16,790*
EMI: Rs.26,960/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt dt(பெட்ரோல்)Rs.14.17 லட்சம்*
w8 opt turbo(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,00,501
ஆர்டிஓRs.71,527
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,275
மற்றவைகள்Rs.13,005
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,44,308*
EMI: Rs.27,500/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt turbo(பெட்ரோல்)Rs.14.44 லட்சம்*
w8 opt turbo dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,15,501
ஆர்டிஓRs.72,352
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,812
மற்றவைகள்Rs.13,155
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,60,820*
EMI: Rs.27,807/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt turbo dt(பெட்ரோல்)Rs.14.61 லட்சம்*
w8 opt amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,30,501
ஆர்டிஓRs.73,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,348
மற்றவைகள்Rs.13,305
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,77,331*
EMI: Rs.28,114/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt(பெட்ரோல்)Rs.14.77 லட்சம்*
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,345,501
ஆர்டிஓRs.74,002
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,885
மற்றவைகள்Rs.13,455
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,93,843*
EMI: Rs.28,442/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.94 லட்சம்*
டபிள்யூ4 டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,21,500
ஆர்டிஓRs.56,182
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,295
மற்றவைகள்Rs.10,215
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.11,37,192*
EMI: Rs.21,639/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.11.37 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,00,500
ஆர்டிஓRs.60,527
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,121
மற்றவைகள்Rs.11,005
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.12,24,153*
EMI: Rs.23,309/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)Rs.12.24 லட்சம்*
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,30,500
ஆர்டிஓRs.67,677
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,771
மற்றவைகள்Rs.12,305
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.13,67,253*
EMI: Rs.26,018/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.67 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,00,500
ஆர்டிஓRs.71,527
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,275
மற்றவைகள்Rs.13,005
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,44,307*
EMI: Rs.27,500/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)Rs.14.44 லட்சம்*
w8 dt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,15,5,01
ஆர்டிஓRs.72,352
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,812
மற்றவைகள்Rs.13,155
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,60,820*
EMI: Rs.27,807/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 dt diesel(டீசல்)Rs.14.61 லட்சம்*
w8 opt diesel(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,500
ஆர்டிஓRs.76,587
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,566
மற்றவைகள்Rs.13,925
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.15,45,578*
EMI: Rs.29,409/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt diesel(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.15.46 லட்சம்*
w8 opt dt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,501
ஆர்டிஓRs.77,412
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,103
மற்றவைகள்Rs.14,075
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.15,62,091*
EMI: Rs.29,737/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt dt diesel(டீசல்)Rs.15.62 லட்சம்*
w8 opt amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,60,501
ஆர்டிஓRs.80,327
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,998
மற்றவைகள்Rs.14,605
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.16,20,431*
EMI: Rs.30,844/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt diesel(டீசல்)Rs.16.20 லட்சம்*
w8 opt amt dt diesel(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,75,500
ஆர்டிஓRs.81,152
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,535
மற்றவைகள்Rs.14,755
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.16,36,942*
EMI: Rs.31,151/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt diesel(டீசல்)(top model)Rs.16.37 லட்சம்*
w2(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,99,000
ஆர்டிஓRs.43,945
இன்சூரன்ஸ்Rs.41,336
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.8,84,281*
EMI: Rs.16,840/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.8.84 லட்சம்*
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,66,501
ஆர்டிஓRs.47,657
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,750
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.9,57,908*
EMI: Rs.18,228/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)Rs.9.58 லட்சம்*
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,30,502
ஆர்டிஓRs.51,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,040
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.10,27,719*
EMI: Rs.19,557/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.10.28 லட்சம்*
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,995
ஆர்டிஓRs.54,999
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,526
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.11,03,520*
EMI: Rs.21,012/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)Rs.11.04 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,050,501
ஆர்டிஓRs.57,777
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,332
மற்றவைகள்Rs.10,505
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.11,69,115*
EMI: Rs.22,251/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.11.69 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,70,501
ஆர்டிஓRs.58,877
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,048
மற்றவைகள்Rs.10,705
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.11,91,131*
EMI: Rs.22,674/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.11.91 லட்சம்*
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,50,501
ஆர்டிஓRs.63,277
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,909
மற்றவைகள்Rs.11,505
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.12,79,192*
EMI: Rs.24,346/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)Rs.12.79 லட்சம்*
w8 dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,165,501
ஆர்டிஓRs.64,102
இன்சூரன்ஸ்Rs.54,446
மற்றவைகள்Rs.11,655
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.12,95,704*
EMI: Rs.24,653/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 dt(பெட்ரோல்)Rs.12.96 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,00,501
ஆர்டிஓRs.66,027
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,698
மற்றவைகள்Rs.12,005
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.13,34,231*
EMI: Rs.25,405/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.13.34 லட்சம்*
w8 turbo dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,15,501
ஆர்டிஓRs.66,852
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,235
மற்றவைகள்Rs.12,155
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.13,50,743*
EMI: Rs.25,711/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 turbo dt(பெட்ரோல்)Rs.13.51 லட்சம்*
w8 opt(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,60,5,02
ஆர்டிஓRs.69,327
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,844
மற்றவைகள்Rs.12,605
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,00,278*
EMI: Rs.26,653/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.14 லட்சம்*
w8 opt dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,275,502
ஆர்டிஓRs.70,152
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,381
மற்றவைகள்Rs.12,755
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,16,790*
EMI: Rs.26,960/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt dt(பெட்ரோல்)Rs.14.17 லட்சம்*
w8 opt turbo(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,00,501
ஆர்டிஓRs.71,527
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,275
மற்றவைகள்Rs.13,005
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,44,308*
EMI: Rs.27,500/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt turbo(பெட்ரோல்)Rs.14.44 லட்சம்*
w8 opt turbo dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,15,501
ஆர்டிஓRs.72,352
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,812
மற்றவைகள்Rs.13,155
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,60,820*
EMI: Rs.27,807/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt turbo dt(பெட்ரோல்)Rs.14.61 லட்சம்*
w8 opt amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,30,501
ஆர்டிஓRs.73,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,348
மற்றவைகள்Rs.13,305
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,77,331*
EMI: Rs.28,114/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt(பெட்ரோல்)Rs.14.77 லட்சம்*
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,345,501
ஆர்டிஓRs.74,002
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,885
மற்றவைகள்Rs.13,455
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,93,843*
EMI: Rs.28,442/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்)(top model)Rs.14.94 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,70,501
ஆர்டிஓRs.58,877
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,048
மற்றவைகள்Rs.10,705
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.11,91,131*
EMI: Rs.22,674/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.11.91 லட்சம்*
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,30,500
ஆர்டிஓRs.67,677
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,771
மற்றவைகள்Rs.12,305
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.13,67,253*
EMI: Rs.26,018/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.13.67 லட்சம்*
w8 opt amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,30,501
ஆர்டிஓRs.73,177
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,348
மற்றவைகள்Rs.13,305
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,77,331*
EMI: Rs.28,114/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt(பெட்ரோல்)Rs.14.77 லட்சம்*
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,345,501
ஆர்டிஓRs.74,002
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,885
மற்றவைகள்Rs.13,455
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.14,93,843*
EMI: Rs.28,442/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்)Rs.14.94 லட்சம்*
w8 opt amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,60,501
ஆர்டிஓRs.80,327
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,998
மற்றவைகள்Rs.14,605
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.16,20,431*
EMI: Rs.30,844/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt diesel(டீசல்)Rs.16.20 லட்சம்*
w8 opt amt dt diesel(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,75,500
ஆர்டிஓRs.81,152
இன்சூரன்ஸ்Rs.65,535
மற்றவைகள்Rs.14,755
on-road விலை in தாம்லுக் : Rs.16,36,942*
EMI: Rs.31,151/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt diesel(டீசல்)(top model)Rs.16.37 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 Brochure

the brochure to view detailed specs and features பதிவிறக்கு

download brochure
ப்ரோசரை பதிவிறக்கு

எக்ஸ்யூவி300 மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

எக்ஸ்யூவி300 உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு
 • உதிரி பாகங்கள்

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை year

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,2371
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.1,6901
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,6112
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,5522
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,7393
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.5,0453
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9984
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,8554
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,0505
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.3,3565
  Calculated based on 10000 km/ஆண்டு
   space Image

   Found what you were looking for?

   மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.6/5
   அடிப்படையிலான2342 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
   • ஆல் (2342)
   • Price (328)
   • Service (63)
   • Mileage (211)
   • Looks (642)
   • Comfort (457)
   • Space (218)
   • Power (317)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • VERIFIED
   • CRITICAL
   • Powerful Car In This Price

    This car is the best in its price range, offering powerful performance for the segment. It stands ou...மேலும் படிக்க

    இதனால் harsh
    On: Nov 27, 2023 | 791 Views
   • Great Car

    The Mahindra XUV300 is a budget-friendly sporty and well-equipped car with good mileage. Priced at 1...மேலும் படிக்க

    இதனால் kartikey tripathi
    On: Nov 03, 2023 | 1228 Views
   • Unexampled Compact SUV The Mahindra XUV300

    The Mahindra XUV300 is an impeccable mix of style, performance, and value. Its dynamic design exudes...மேலும் படிக்க

    இதனால் pralhad
    On: Oct 25, 2023 | 689 Views
   • Good Car

    I bought an XUV300 about a year ago, and at that time the sole reason for choosing this car was the ...மேலும் படிக்க

    இதனால் ayush sharma
    On: Oct 19, 2023 | 6250 Views
   • Best In Segment Performance

    The Mahindra XUV300 is an exceptional SUV that impresses on multiple fronts. Its striking design cat...மேலும் படிக்க

    இதனால் mani kumar
    On: Oct 08, 2023 | 790 Views
   • அனைத்து எக்ஸ்யூவி300 விலை மதிப்பீடுகள் பார்க்க

   மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 வீடியோக்கள்

   • Mahindra XUV3OO | Automatic Update | PowerDrift
    Mahindra XUV3OO | Automatic Update | PowerDrift
    ஏப்ரல் 08, 2021 | 137186 Views
   • 2019 Mahindra XUV300: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.com
    5:52
    2019 Mahindra XUV300: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.com
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 15901 Views
   • Mahindra XUV300 vs Tata Nexon vs Ford EcoSport | Petrol MT Heat! | Zigwheels.com
    14:0
    Mahindra XUV300 vs Tata Nexon vs Ford EcoSport | Petrol MT Heat! | Zigwheels.com
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 67848 Views
   • Mahindra XUV300 AMT Review | Fun Meets Function! | ZigWheels.com
    6:13
    Mahindra XUV300 AMT Review | Fun Meets Function! | ZigWheels.com
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 691 Views
   • Mahindra XUV300 Launched; Price Starts At Rs 7.9 Lakh | #In2Mins
    1:52
    Mahindra XUV300 Launched; Price Starts At Rs 7.9 Lakh | #In2Mins
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 27186 Views

   தாம்லுக் இல் உள்ள மஹிந்திரா கார் டீலர்கள்

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   What are the available finance options of Mahindra XUV300?

   DevyaniSharma asked on 16 Nov 2023

   In general, the down payment remains in between 20-30% of the on-road price of t...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 16 Nov 2023

   What ஐஎஸ் the சீட்டிங் capacity அதன் மஹிந்திரா XUV300?

   Prakash asked on 17 Oct 2023

   Mahindra XUV300 has the capacity to seat 5 passengers.

   By Cardekho experts on 17 Oct 2023

   How much ஐஎஸ் the boot space?

   Tejinder asked on 11 Oct 2023

   It comes with a boot space of 259 litres.

   By Cardekho experts on 11 Oct 2023

   Mahindra XUV300? இல் How many colours are available

   Prakash asked on 4 Oct 2023

   Mahindra XUV300 is available in 10 different colors - Pearl White, Blazing Bronz...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 4 Oct 2023

   What about the warranty?

   VipinRai asked on 27 Sep 2023

   For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 27 Sep 2023

   space Image

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் எக்ஸ்யூவி300 இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   ஹவுராRs. - 16.37 லட்சம்
   கொல்கத்தாRs. - 16.38 லட்சம்
   கோன்டைRs. - 16.37 லட்சம்
   காராக்பூர்Rs. - 16.37 லட்சம்
   பாராசத்Rs. - 16.37 லட்சம்
   சாக்டாகாRs. - 16.37 லட்சம்
   பார்தமன்Rs. - 16.37 லட்சம்
   பாரிபடாRs. - 17.03 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு மஹிந்திரா கார்கள்

   • பிரபலமானவை
   • உபகமிங்
   • மஹிந்திரா bolero neo plus
    மஹிந்திரா bolero neo plus
    Rs.10 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 15, 2024
   • மஹிந்திரா thar 5-door
    மஹிந்திரா thar 5-door
    Rs.15 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
   • மஹிந்திரா xuv300 2024
    மஹிந்திரா xuv300 2024
    Rs.9 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
   • மஹிந்திரா xuv900
    மஹிந்திரா xuv900
    Rs.25 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜூன் 15, 2024
   • மஹிந்திரா xuv500 2024
    மஹிந்திரா xuv500 2024
    Rs.12 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: jul 20, 2024
   दिसंबर ऑफर देखें
   தாம்லுக் இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience