மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 விலை பெங்களூர் ஆரம்பிப்பது Rs. 7.99 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 w2 மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல் உடன் விலை Rs. 14.76 லட்சம்.பயன்படுத்திய மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 இல் பெங்களூர் விற்பனைக்கு கிடைக்கும் Rs. 8.21 லட்சம் முதல். உங்கள் அருகில் உள்ள மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 ஷோரூம் பெங்களூர் சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் டாடா நிக்சன் விலை பெங்களூர் Rs. 8.10 லட்சம் மற்றும் மாருதி brezza விலை  பெங்களூர் தொடங்கி Rs. 8.29 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் bsivRs. 12.04 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt dt டீசல்Rs. 17.52 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல்Rs. 13.72 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 சன்ரூப் nt bsviRs. 12.05 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டர்போ dtRs. 15.15 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 டீசல் bsviRs. 11.93 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ4 டீசல்Rs. 12.75 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 டீசல் bsivRs. 10.49 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8Rs. 14.34 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல்Rs. 16.20 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் சன்ரூப் nt bsviRs. 13.53 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் bsivRs. 11.45 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல் bsviRs. 13.60 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல்Rs. 18.36 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone bsivRs. 14.94 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல் சன்ரூப் bsviRs. 16.25 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் bsviRs. 0*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் bsviRs. 11.87 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone bsviRs. 15.99 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் டீசல்Rs. 18.17 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல் bsivRs. 13.66 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt dtRs. 15.89 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 optRs. 15.70 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டர்போRs. 14.96 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் சன்ரூப் nt bsviRs. 13.76 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 bsviRs. 11.02 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் சன்ரூப் bsviRs. 13.27 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட்Rs. 16.57 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 turbosport dual tone bsviRs. 15.14 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் சன்ரூப் bsviRs. 14.07 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 bsivRs. 13.22 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 வ்6 அன்ட் டீசல்Rs. 15.33 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt டர்போRs. 16.20 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 ஏஎக்ஸ் opt 4-str hard top டீசல் bsviRs. 0*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட்Rs. 13.35 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 டர்போRs. 11.22 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option turbosport bsviRs. 16.41 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் optional டீசல் bsviRs. 18.16 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் optional டீசல் bsivRs. 15.81 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option bsivRs. 14.76 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 dt டீசல்Rs. 16.38 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 bsviRs. 14.29 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt டர்போ dtRs. 16.38 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் சன்ரூப் bsviRs. 13.19 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் டீசல் bsviRs. 14.28 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 turbosport bsviRs. 14.98 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் டீசல் bsivRs. 14.33 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option அன்ட் bsviRs. 16.64 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt டீசல்Rs. 17.33 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 சன்ரூப் bsviRs. 12.04 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் option டீசல் dual tone bsviRs. 17.51 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 bsivRs. 11.04 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option bsviRs. 15.80 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 turbosport bsviRs. 13.36 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 dtRs. 14.53 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option turbosport dual tone bsviRs. 16.56 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் சன்ரூப் nt bsviRs. 15.39 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டர்போRs. 13.11 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone டீசல் bsviRs. 17.50 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6Rs. 12.05 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option டீசல் bsivRs. 15.13 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4Rs. 10.46 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 w2Rs. 9.65 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dtRs. 16.75 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option டீசல் bsviRs. 17.31 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone டீசல் bsivRs. 15.31 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option அன்ட் dual toneRs. 16 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 bsviRs. 10.16 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 bsivRs. 10.02 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

பெங்களூர் சாலை விலைக்கு மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300

டபிள்யூ4 டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,21,501
ஆர்டிஓRs.1,92,757
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,348
மற்றவைகள்Rs.10,215
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.12,74,821*
EMI: Rs.24,275/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.12.75 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,100,501
ஆர்டிஓRs.2,07,664
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,256
மற்றவைகள்Rs.11,005
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.13,72,426*
EMI: Rs.26,128/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)Rs.13.72 லட்சம்*
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,230,500
ஆர்டிஓRs.2,32,195
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,040
மற்றவைகள்Rs.12,305
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.15,33,040*
EMI: Rs.29,186/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.33 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,300,500
ஆர்டிஓRs.2,45,404
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,616
மற்றவைகள்Rs.13,005
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,19,525*
EMI: Rs.30,825/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)Rs.16.20 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,315,500
ஆர்டிஓRs.2,48,234
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,168
மற்றவைகள்Rs.13,155
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,38,057*
EMI: Rs.31,174/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.38 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt டீசல்(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,501
ஆர்டிஓRs.2,62,764
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,002
மற்றவைகள்Rs.13,925
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.17,33,192*
EMI: Rs.32,996/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt டீசல்(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.17.33 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,407,500
ஆர்டிஓRs.2,65,595
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,554
மற்றவைகள்Rs.14,075
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.17,51,724*
EMI: Rs.33,346/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt dt டீசல்(டீசல்)Rs.17.52 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,460,500
ஆர்டிஓRs.2,75,596
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,505
மற்றவைகள்Rs.14,605
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.18,17,206*
EMI: Rs.34,583/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.18.17 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,75,500
ஆர்டிஓRs.2,78,426
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,057
மற்றவைகள்Rs.14,755
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.18,35,738*
EMI: Rs.34,932/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.18.36 லட்சம்*
w2(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.799,000
ஆர்டிஓRs.1,24,164
இன்சூரன்ஸ்Rs.42,160
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.9,65,324*
EMI: Rs.18,364/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
w2(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.9.65 லட்சம்*
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,66,501
ஆர்டிஓRs.1,34,654
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,644
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.10,45,799*
EMI: Rs.19,897/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)Rs.10.46 லட்சம்*
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,30,501
ஆர்டிஓRs.1,44,599
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,999
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.11,22,099*
EMI: Rs.21,362/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.11.22 லட்சம்*
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.999,995
ஆர்டிஓRs.1,55,399
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,557
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.12,04,951*
EMI: Rs.22,945/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)Rs.12.05 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,50,501
ஆர்டிஓRs.1,98,229
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,416
மற்றவைகள்Rs.10,505
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.13,10,651*
EMI: Rs.24,948/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.13.11 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,70,501
ஆர்டிஓRs.2,02,003
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,152
மற்றவைகள்Rs.10,705
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.13,35,361*
EMI: Rs.25,407/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.35 லட்சம்*
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,150,502
ஆர்டிஓRs.2,17,099
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,096
மற்றவைகள்Rs.11,505
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.14,34,202*
EMI: Rs.27,307/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)Rs.14.34 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,65,502
ஆர்டிஓRs.2,19,930
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,648
மற்றவைகள்Rs.11,655
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.14,52,735*
EMI: Rs.27,657/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 dt(பெட்ரோல்)Rs.14.53 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,00,501
ஆர்டிஓRs.2,26,534
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,936
மற்றவைகள்Rs.12,005
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.14,95,976*
EMI: Rs.28,466/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.14.96 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டர்போ dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,15,501
ஆர்டிஓRs.2,29,365
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,488
மற்றவைகள்Rs.12,155
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.15,14,509*
EMI: Rs.28,837/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டர்போ dt(பெட்ரோல்)Rs.15.15 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,260,501
ஆர்டிஓRs.2,37,856
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,144
மற்றவைகள்Rs.12,605
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.15,70,106*
EMI: Rs.29,885/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.15.70 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,75,5,01
ஆர்டிஓRs.2,40,687
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,696
மற்றவைகள்Rs.12,755
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.15,88,639*
EMI: Rs.30,235/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt dt(பெட்ரோல்)Rs.15.89 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,300,501
ஆர்டிஓRs.2,45,404
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,616
மற்றவைகள்Rs.13,005
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,19,526*
EMI: Rs.30,825/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.16.20 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt டர்போ dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,15,501
ஆர்டிஓRs.2,48,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,168
மற்றவைகள்Rs.13,155
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,38,059*
EMI: Rs.31,175/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt டர்போ dt(பெட்ரோல்)Rs.16.38 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,330,502
ஆர்டிஓRs.2,51,065
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,720
மற்றவைகள்Rs.13,305
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,56,592*
EMI: Rs.31,524/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.57 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,45,501
ஆர்டிஓRs.2,53,896
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,272
மற்றவைகள்Rs.13,455
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,75,124*
EMI: Rs.31,874/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt(பெட்ரோல்)(top model)Rs.16.75 லட்சம்*
டபிள்யூ4 டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,21,501
ஆர்டிஓRs.1,92,757
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,348
மற்றவைகள்Rs.10,215
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.12,74,821*
EMI: Rs.24,275/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.12.75 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,100,501
ஆர்டிஓRs.2,07,664
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,256
மற்றவைகள்Rs.11,005
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.13,72,426*
EMI: Rs.26,128/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)Rs.13.72 லட்சம்*
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,230,500
ஆர்டிஓRs.2,32,195
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,040
மற்றவைகள்Rs.12,305
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.15,33,040*
EMI: Rs.29,186/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.33 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,300,500
ஆர்டிஓRs.2,45,404
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,616
மற்றவைகள்Rs.13,005
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,19,525*
EMI: Rs.30,825/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)Rs.16.20 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,315,500
ஆர்டிஓRs.2,48,234
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,168
மற்றவைகள்Rs.13,155
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,38,057*
EMI: Rs.31,174/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 dt டீசல்(டீசல்)Rs.16.38 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt டீசல்(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,501
ஆர்டிஓRs.2,62,764
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,002
மற்றவைகள்Rs.13,925
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.17,33,192*
EMI: Rs.32,996/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt டீசல்(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.17.33 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt dt டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,407,500
ஆர்டிஓRs.2,65,595
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,554
மற்றவைகள்Rs.14,075
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.17,51,724*
EMI: Rs.33,346/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt dt டீசல்(டீசல்)Rs.17.52 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,460,500
ஆர்டிஓRs.2,75,596
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,505
மற்றவைகள்Rs.14,605
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.18,17,206*
EMI: Rs.34,583/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.18.17 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,75,500
ஆர்டிஓRs.2,78,426
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,057
மற்றவைகள்Rs.14,755
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.18,35,738*
EMI: Rs.34,932/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.18.36 லட்சம்*
w2(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.799,000
ஆர்டிஓRs.1,24,164
இன்சூரன்ஸ்Rs.42,160
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.9,65,324*
EMI: Rs.18,364/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.9.65 லட்சம்*
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,66,501
ஆர்டிஓRs.1,34,654
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,644
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.10,45,799*
EMI: Rs.19,897/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)Rs.10.46 லட்சம்*
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,30,501
ஆர்டிஓRs.1,44,599
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,999
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.11,22,099*
EMI: Rs.21,362/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.11.22 லட்சம்*
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.999,995
ஆர்டிஓRs.1,55,399
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,557
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.12,04,951*
EMI: Rs.22,945/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)Rs.12.05 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,50,501
ஆர்டிஓRs.1,98,229
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,416
மற்றவைகள்Rs.10,505
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.13,10,651*
EMI: Rs.24,948/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.13.11 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,70,501
ஆர்டிஓRs.2,02,003
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,152
மற்றவைகள்Rs.10,705
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.13,35,361*
EMI: Rs.25,407/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.13.35 லட்சம்*
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,150,502
ஆர்டிஓRs.2,17,099
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,096
மற்றவைகள்Rs.11,505
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.14,34,202*
EMI: Rs.27,307/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)Rs.14.34 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,65,502
ஆர்டிஓRs.2,19,930
இன்சூரன்ஸ்Rs.55,648
மற்றவைகள்Rs.11,655
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.14,52,735*
EMI: Rs.27,657/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 dt(பெட்ரோல்)Rs.14.53 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,00,501
ஆர்டிஓRs.2,26,534
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,936
மற்றவைகள்Rs.12,005
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.14,95,976*
EMI: Rs.28,466/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.14.96 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டர்போ dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,15,501
ஆர்டிஓRs.2,29,365
இன்சூரன்ஸ்Rs.57,488
மற்றவைகள்Rs.12,155
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.15,14,509*
EMI: Rs.28,837/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டர்போ dt(பெட்ரோல்)Rs.15.15 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,260,501
ஆர்டிஓRs.2,37,856
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,144
மற்றவைகள்Rs.12,605
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.15,70,106*
EMI: Rs.29,885/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.15.70 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,75,5,01
ஆர்டிஓRs.2,40,687
இன்சூரன்ஸ்Rs.59,696
மற்றவைகள்Rs.12,755
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.15,88,639*
EMI: Rs.30,235/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt dt(பெட்ரோல்)Rs.15.89 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,300,501
ஆர்டிஓRs.2,45,404
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,616
மற்றவைகள்Rs.13,005
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,19,526*
EMI: Rs.30,825/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.16.20 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt டர்போ dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,15,501
ஆர்டிஓRs.2,48,235
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,168
மற்றவைகள்Rs.13,155
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,38,059*
EMI: Rs.31,175/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt டர்போ dt(பெட்ரோல்)Rs.16.38 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,330,502
ஆர்டிஓRs.2,51,065
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,720
மற்றவைகள்Rs.13,305
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,56,592*
EMI: Rs.31,524/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.57 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,45,501
ஆர்டிஓRs.2,53,896
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,272
மற்றவைகள்Rs.13,455
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,75,124*
EMI: Rs.31,874/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt(பெட்ரோல்)(top model)Rs.16.75 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,70,501
ஆர்டிஓRs.2,02,003
இன்சூரன்ஸ்Rs.52,152
மற்றவைகள்Rs.10,705
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.13,35,361*
EMI: Rs.25,407/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.13.35 லட்சம்*
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,230,500
ஆர்டிஓRs.2,32,195
இன்சூரன்ஸ்Rs.58,040
மற்றவைகள்Rs.12,305
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.15,33,040*
EMI: Rs.29,186/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.15.33 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,330,502
ஆர்டிஓRs.2,51,065
இன்சூரன்ஸ்Rs.61,720
மற்றவைகள்Rs.13,305
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,56,592*
EMI: Rs.31,524/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.16.57 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,45,501
ஆர்டிஓRs.2,53,896
இன்சூரன்ஸ்Rs.62,272
மற்றவைகள்Rs.13,455
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.16,75,124*
EMI: Rs.31,874/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt(பெட்ரோல்)Rs.16.75 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,460,500
ஆர்டிஓRs.2,75,596
இன்சூரன்ஸ்Rs.66,505
மற்றவைகள்Rs.14,605
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.18,17,206*
EMI: Rs.34,583/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.18.17 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,75,500
ஆர்டிஓRs.2,78,426
இன்சூரன்ஸ்Rs.67,057
மற்றவைகள்Rs.14,755
on-road விலை in பெங்களூர் : Rs.18,35,738*
EMI: Rs.34,932/monthஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view செப்டம்பர் offer
டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.18.36 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 Brochure

the brochure to view detailed price, specs, and features பதிவிறக்கு

ப்ரோசரை பதிவிறக்கு

எக்ஸ்யூவி300 மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

எக்ஸ்யூவி300 உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு
 • உதிரி பாகங்கள்

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை year

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,2371
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.1,6901
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,6112
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,5522
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,7393
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.5,0453
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9984
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,8554
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,0505
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.3,3565
  10000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட
   space Image

   Found what you were looking for?

   மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.6/5
   அடிப்படையிலான2307 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
   • ஆல் (2284)
   • Price (323)
   • Service (63)
   • Mileage (196)
   • Looks (620)
   • Comfort (425)
   • Space (214)
   • Power (310)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • VERIFIED
   • CRITICAL
   • Received Delivery Of Mahindra XUV300

    Today is the First Day of this car in our Home. My childhood friend suggested me to brought this ama...மேலும் படிக்க

    இதனால் jyoti
    On: Sep 26, 2023 | 555 Views
   • Awsome Car

    Wow, this car stands out as the best in its class. I have a particular fondness for the black varian...மேலும் படிக்க

    இதனால் hamid nabi
    On: Sep 23, 2023 | 485 Views
   • Good Design

    A car with excellent performance at an affordable price is available in India from a company that of...மேலும் படிக்க

    இதனால் ajay
    On: Sep 10, 2023 | 118 Views
   • Super Car .

    One of the best cars I have ever seen with very good performance. The price is reasonable, and the d...மேலும் படிக்க

    இதனால் vin
    On: Aug 29, 2023 | 973 Views
   • Stylish,safe , Excellent Performance Suv

    Stylish, safe, and excellently performing SUV with a reasonable price. I strongly recommend and sugg...மேலும் படிக்க

    இதனால் dr mahmood rashid
    On: Aug 20, 2023 | 150 Views
   • அனைத்து எக்ஸ்யூவி300 விலை மதிப்பீடுகள் பார்க்க

   மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 வீடியோக்கள்

   • Mahindra XUV3OO | Automatic Update | PowerDrift
    Mahindra XUV3OO | Automatic Update | PowerDrift
    ஏப்ரல் 08, 2021 | 127163 Views
   • 2019 Mahindra XUV300: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.com
    5:52
    2019 Mahindra XUV300: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.com
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 15901 Views
   • Mahindra XUV300 vs Tata Nexon vs Ford EcoSport | Petrol MT Heat! | Zigwheels.com
    14:0
    Mahindra XUV300 vs Tata Nexon vs Ford EcoSport | Petrol MT Heat! | Zigwheels.com
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 63859 Views
   • Mahindra XUV300 AMT Review | Fun Meets Function! | ZigWheels.com
    6:13
    Mahindra XUV300 AMT Review | Fun Meets Function! | ZigWheels.com
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 671 Views
   • Mahindra XUV300 Launched; Price Starts At Rs 7.9 Lakh | #In2Mins
    1:52
    Mahindra XUV300 Launched; Price Starts At Rs 7.9 Lakh | #In2Mins
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 27187 Views

   பெங்களூர் இல் உள்ள மஹிந்திரா கார் டீலர்கள்

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   What about the warranty?

   VipinRai asked on 27 Sep 2023

   For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 27 Sep 2023

   What ஐஎஸ் the boot space அதன் the மஹிந்திரா XUV300?

   Prakash asked on 21 Sep 2023

   It comes with a boot space of 259 litres.

   By Cardekho experts on 21 Sep 2023

   Does the எக்ஸ்யூவி300 w2 வகைகள் come with alloy wheels?

   Velusamy asked on 12 Sep 2023

   No, the XUV300 W2 does not offer alloy wheels.

   By Cardekho experts on 12 Sep 2023

   What are the பாதுகாப்பு அம்சங்கள் அதன் the மஹிந்திரா XUV300?

   Abhijeet asked on 10 Sep 2023

   In terms of passenger safety, the Mahindra XUV300 gets up to six airbags, ABS wi...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 10 Sep 2023

   What ஐஎஸ் the price?

   Santosh asked on 15 Jun 2023

   Mahindra XUV300 is priced from INR 8.41 - 14.60 Lakh (Ex-showroom Price in New D...

   மேலும் படிக்க
   By Dillip on 15 Jun 2023

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் எக்ஸ்யூவி300 இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   ஆனைகல்Rs. - 18.34 லட்சம்
   தேவன்னஹள்ளிRs. - 18.34 லட்சம்
   ஓசூர்Rs. - 17.79 லட்சம்
   சிக்கபாலாபூர்Rs. - 18.34 லட்சம்
   தும்கூர்Rs. - 18.34 லட்சம்
   சிந்தாமணிRs. - 18.34 லட்சம்
   கோலர்Rs. - 18.34 லட்சம்
   மண்டியாRs. - 18.34 லட்சம்
   கோயம்புத்தூர்Rs. - 17.79 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு மஹிந்திரா கார்கள்

   • பிரபலமானவை
   • உபகமிங்
   பெங்களூர் இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience