கொச்சி இல் ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ ஒன ரோடு ப்ரிஸ் ஒப்பி

கொச்சி சாலை விலைக்கு ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ

எற ஐஸேகுடிவே(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,36,850
ஆர்டிஓRs.26,211
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,228
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.4,90,289*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோRs.4.9 லட்சம்*
மேக்னா(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,89,253
ஆர்டிஓRs.29,355
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,103
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.5,47,711*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
மேக்னா(பெட்ரோல்)Rs.5.47 லட்சம்*
ஸ்போர்ட்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,20,494
ஆர்டிஓRs.41,639
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,220
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.5,92,354*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஸ்போர்ட்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.92 லட்சம்*
ஸ்போர்ட்ஸ் சே(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,24,424
ஆர்டிஓRs.41,953
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,361
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.5,96,739*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஸ்போர்ட்ஸ் சே(பெட்ரோல்)Rs.5.96 லட்சம்*
மேக்னா ஏஎம்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,38,633
ஆர்டிஓRs.43,090
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,869
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.6,12,593*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
மேக்னா ஏஎம்பி(பெட்ரோல்)Rs.6.12 லட்சம்*
ஆஸ்டா(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,64,331
ஆர்டிஓRs.45,146
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,789
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.6,41,266*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஆஸ்டா(பெட்ரோல்)Rs.6.41 லட்சம்*
ஸ்போர்ட்ஸ் ஏஎம்பி(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,78,943
ஆர்டிஓRs.46,315
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,311
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.6,57,570*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஸ்போர்ட்ஸ் ஏஎம்பி(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.6.57 லட்சம்*
ஸ்போர்ட்ஸ் சே அன்ட்(பெட்ரோல்) (top மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,82,873
ஆர்டிஓRs.46,629
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,452
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.6,61,955*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஸ்போர்ட்ஸ் சே அன்ட்(பெட்ரோல்)(top மாடல்)Rs.6.61 லட்சம்*
மேக்னா சிஎன்ஜி(சிஎன்ஜி) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,55,765
ஆர்டிஓRs.44,461
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,482
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.631,708*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
மேக்னா சிஎன்ஜி(சிஎன்ஜி)(பேஸ் மாடல்)Rs.6.31 லட்சம்*
ஸ்போர்ட்ஸ் சிஎன்ஜி(சிஎன்ஜி) (top மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,87,005
ஆர்டிஓRs.46,960
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,600
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.6,66,565*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஸ்போர்ட்ஸ் சிஎன்ஜி(சிஎன்ஜி)(top மாடல்)Rs.6.66 லட்சம்*
எற ஐஸேகுடிவே(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,36,850
ஆர்டிஓRs.26,211
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.27,228
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.4,90,289*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோRs.4.9 லட்சம்*
மேக்னா(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,89,253
ஆர்டிஓRs.29,355
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.29,103
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.5,47,711*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
மேக்னா(பெட்ரோல்)Rs.5.47 லட்சம்*
ஸ்போர்ட்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,20,494
ஆர்டிஓRs.41,639
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,220
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.5,92,354*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஸ்போர்ட்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.92 லட்சம்*
ஸ்போர்ட்ஸ் சே(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,24,424
ஆர்டிஓRs.41,953
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,361
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.5,96,739*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஸ்போர்ட்ஸ் சே(பெட்ரோல்)Rs.5.96 லட்சம்*
மேக்னா ஏஎம்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,38,633
ஆர்டிஓRs.43,090
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.30,869
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.6,12,593*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
மேக்னா ஏஎம்பி(பெட்ரோல்)Rs.6.12 லட்சம்*
ஆஸ்டா(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,64,331
ஆர்டிஓRs.45,146
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,789
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.6,41,266*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஆஸ்டா(பெட்ரோல்)Rs.6.41 லட்சம்*
ஸ்போர்ட்ஸ் ஏஎம்பி(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,78,943
ஆர்டிஓRs.46,315
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,311
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.6,57,570*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஸ்போர்ட்ஸ் ஏஎம்பி(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.6.57 லட்சம்*
ஸ்போர்ட்ஸ் சே அன்ட்(பெட்ரோல்) (top மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,82,873
ஆர்டிஓRs.46,629
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,452
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.6,61,955*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஸ்போர்ட்ஸ் சே அன்ட்(பெட்ரோல்)(top மாடல்)Rs.6.61 லட்சம்*
மேக்னா சிஎன்ஜி(சிஎன்ஜி) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,55,765
ஆர்டிஓRs.44,461
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.31,482
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.631,708*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோRs.6.31 லட்சம்*
ஸ்போர்ட்ஸ் சிஎன்ஜி(சிஎன்ஜி) (top மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,87,005
ஆர்டிஓRs.46,960
இன்சூரன்ஸ்Save upto 70% on Car insurance. Know moreRs.32,600
சாலை விலைக்கு கொச்சி :Rs.6,66,565*அறிக்கை தவறானது விலை
1 சலுகை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ :- Cash Discount அப் to R... ஒன

8 நாட்கள் மீதமுள்ளன
ஸ்போர்ட்ஸ் சிஎன்ஜி(சிஎன்ஜி)(top மாடல்)Rs.6.66 லட்சம்*

கொச்சி இல் ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ இன் விலை

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ விலை கொச்சி ஆரம்பிப்பது Rs. 4.36 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ ஏரா எக்ஸிக்யூட்டீவ் மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ் சிஎன்ஜி உடன் விலை Rs. 5.87 Lakh. உங்கள் அருகில் உள்ள ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ ஷோரூம் கொச்சி சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் ரெனால்ட் க்விட் விலை கொச்சி Rs. 2.96 லட்சம் மற்றும் மாருதி வேகன் ஆர் விலை  கொச்சி தொடங்கி Rs. 4.5 லட்சம்.தொடங்கி

சாண்ட்ரோ மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

கொச்சி இல் எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
space Image
space Image

விலை பயனர் மதிப்பீடுகள் of ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ

4.4/5
அடிப்படையிலான411 பயனர் மதிப்புரைகள்
Write a Review and Win
200 Paytm vouchers & an iPhone 7 every month!
Iphone
 • All (411)
 • Price (47)
 • Service (14)
 • Mileage (97)
 • Looks (75)
 • Comfort (108)
 • Space (46)
 • Power (61)
 • More ...
 • நவீனமானது
 • பயனுள்ளது
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • The Best Car - Hyundai Santro

  I have Hyundai Santro Sportz automatic variant. It has got excellent and comfortable seats, even for long journey. Seats have nice thigh support which gives extra comfort...மேலும் படிக்க

  இதனால் mitul parekh
  On: Nov 12, 2019 | 648 Views
 • Top car in this price

  Good car at this price. The features are also very superior with smooth driving. It is a top car compared to other vehicles.

  இதனால் m k
  On: Nov 18, 2019 | 68 Views
 • Very Small Car.

  Poor luggage space as compared to Wagon R. Car is very small in size and the price is higher than Wagon R. Not value for money product.  

  இதனால் anonymous
  On: Oct 24, 2019 | 44 Views
 • Affordable car.

  Less back pain. Mileage is ok. For usage, this car is good. The best car at this price range. 

  இதனால் anonymous
  On: Oct 09, 2019 | 41 Views
 • Excellent Buy.

  It is the safest car at this price range and engine power is also very good. Comfort level is also very good

  இதனால் anonymous
  On: Sep 22, 2019 | 43 Views
 • Santro Price மதிப்பீடுகள் இன் எல்லாவற்றையும் காண்க
space Image

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ வீடியோக்கள்

 • Hyundai Santro Variants Explained | D Lite, Era, Magna, Sportz, Asta | CarDekho.com
  10:10
  Hyundai Santro Variants Explained | D Lite, Era, Magna, Sportz, Asta | CarDekho.com
  Dec 21, 2018
 • The All New Hyundai Santro : Review : PowerDrift
  12:6
  The All New Hyundai Santro : Review : PowerDrift
  Jan 21, 2019

பயனர்களும் பார்த்தார்கள்

கொச்சி இல் உள்ள ஹூண்டாய் கார் டீலர்கள்

Similar Hyundai Santro பயன்படுத்தப்பட்ட கார்கள்

 • ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ எல்பி - euro ii
  ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ எல்பி - euro ii
  Rs65,000
  200587,000 Kmபெட்ரோல்
  விவரங்களைக் காண்க
 • ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ ஜிஎல்எஸ் ஐஐ - யூரோ ஐ
  ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ ஜிஎல்எஸ் ஐஐ - யூரோ ஐ
  Rs1.25 லக்ஹ
  20086,400 Kmபெட்ரோல்
  விவரங்களைக் காண்க

ஹூண்டாய் சாண்ட்ரோ செய்திகள்

space Image
space Image

பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் சாண்ட்ரோ இன் விலை

சிட்டிon-road விலை
ஆல்வாRs. 4.9 - 6.66 லட்சம்
மூவாற்றுபுழாRs. 4.9 - 6.66 லட்சம்
கோட்டயம்Rs. 4.9 - 6.66 லட்சம்
ஆலப்புழாRs. 4.9 - 6.66 லட்சம்
திருச்சூர்Rs. 4.9 - 6.66 லட்சம்
திருவல்லாRs. 4.9 - 6.66 லட்சம்
மாவேலிக்கராRs. 4.9 - 6.66 லட்சம்
காயம்குளம்Rs. 4.9 - 6.66 லட்சம்
கோயம்புத்தூர்Rs. 5.39 - 7.0 லட்சம்
உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு

ஹூண்டாய் கார்கள் டிரெண்டிங்

 • பிரபல
 • அடுத்து வருவது
×
உங்கள் நகரம் எது?