ஹோண்டா சிட்டி 4th generation ஐஎஸ் discontinued மற்றும் no longer produced.
மேலும் படிக்க

மைசூர் சாலை விலைக்கு ஹோண்டா city 4th generation

முனை பதிப்பு டீசல் எஸ்வி(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,33,000
ஆர்டிஓRs.2,13,797
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,283
மற்றவைகள்Rs.11,330
on-road விலை in மைசூர் : Rs.14,11,410*
ஹோண்டா சிட்டி 4th generationRs.14.11 லட்சம்*
ஐ-டிடெக் எஸ்வி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,000
ஆர்டிஓRs.2,13,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,319
மற்றவைகள்Rs.11,340
on-road விலை in மைசூர் : Rs.14,12,644*
ஐ-டிடெக் எஸ்வி(டீசல்)Rs.14.13 லட்சம்*
ஐ-டிடெக் வி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,16,5,00
ஆர்டிஓRs.2,29,553
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,270
மற்றவைகள்Rs.12,165
on-road விலை in மைசூர் : Rs.15,14,488*
ஐ-டிடெக் வி(டீசல்)Rs.15.14 லட்சம்*
ஐ-டிடெக் விஎக்ஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,28,000
ஆர்டிஓRs.2,50,593
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,259
மற்றவைகள்Rs.13,280
on-road விலை in மைசூர் : Rs.16,52,132*
ஐ-டிடெக் விஎக்ஸ்(டீசல்)Rs.16.52 லட்சம்*
ஆண்டுவிழா ஐ-டிடெக் இசட்எக்ஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,19,000
மற்றவைகள்Rs.14,190
on-road விலை in மைசூர் : Rs.*
ஆண்டுவிழா ஐ-டிடெக் இசட்எக்ஸ்(டீசல்)Rs.*
ஐ-டிடெக் இசட்எக்ஸ்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,47,500
ஆர்டிஓRs.2,73,143
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,533
மற்றவைகள்Rs.14,475
on-road விலை in மைசூர் : Rs.17,99,651*
ஐ-டிடெக் இசட்எக்ஸ்(டீசல்)(top model)Rs.18 லட்சம்*
ஐ-விடெக் எஸ்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,97,000
ஆர்டிஓRs.1,39,393
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,841
on-road விலை in மைசூர் : Rs.10,81,234*
ஐ-விடெக் எஸ்(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.10.81 லட்சம்*
எஸ்வி எம்டி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,49,900
ஆர்டிஓRs.1,47,614
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,734
on-road விலை in மைசூர் : Rs.11,44,248*
எஸ்வி எம்டி(பெட்ரோல்)Rs.11.44 லட்சம்*
முனை பதிப்பு எஸ்வி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,96,000
ஆர்டிஓRs.1,54,778
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,383
on-road விலை in மைசூர் : Rs.11,99,161*
முனை பதிப்பு எஸ்வி(பெட்ரோல்)Rs.11.99 லட்சம்*
வி எம்டி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.999,900
ஆர்டிஓRs.1,55,384
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in மைசூர் : Rs.12,03,806*
வி எம்டி(பெட்ரோல்)Rs.12.04 லட்சம்*
ஐ-விடெக் எஸ்வி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,012,000
ஆர்டிஓRs.1,90,964
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,955
மற்றவைகள்Rs.10,120
on-road விலை in மைசூர் : Rs.12,62,039*
ஐ-விடெக் எஸ்வி(பெட்ரோல்)Rs.12.62 லட்சம்*
ஐ-விடெக் வி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,65,9,00
ஆர்டிஓRs.2,01,135
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,883
மற்றவைகள்Rs.10,659
on-road விலை in மைசூர் : Rs.13,28,577*
ஐ-விடெக் வி(பெட்ரோல்)Rs.13.29 லட்சம்*
ஐ-விடெக் விஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,209,000
ஆர்டிஓRs.2,28,138
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,002
மற்றவைகள்Rs.12,090
on-road விலை in மைசூர் : Rs.15,05,230*
ஐ-விடெக் விஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.15.05 லட்சம்*
விஎக்ஸ் எம்டி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,209,000
ஆர்டிஓRs.2,28,138
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,002
மற்றவைகள்Rs.12,090
on-road விலை in மைசூர் : Rs.15,05,230*
விஎக்ஸ் எம்டி(பெட்ரோல்)Rs.15.05 லட்சம்*
ஐ-விடெக் சிவிடி வி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,222,000
ஆர்டிஓRs.2,30,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,467
மற்றவைகள்Rs.12,220
on-road விலை in மைசூர் : Rs.15,21,278*
ஐ-விடெக் சிவிடி வி(பெட்ரோல்)Rs.15.21 லட்சம்*
வி சிவிடி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,22,000
ஆர்டிஓRs.2,30,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,467
மற்றவைகள்Rs.12,220
on-road விலை in மைசூர் : Rs.15,21,278*
வி சிவிடி(பெட்ரோல்)Rs.15.21 லட்சம்*
ஐ-விடெக் இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,28,000
ஆர்டிஓRs.2,50,593
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,259
மற்றவைகள்Rs.13,280
on-road விலை in மைசூர் : Rs.16,52,132*
ஐ-விடெக் இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.16.52 லட்சம்*
இசட்எக்ஸ் எம்டி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,28,000
ஆர்டிஓRs.2,50,593
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,259
மற்றவைகள்Rs.13,280
on-road விலை in மைசூர் : Rs.16,52,132*
இசட்எக்ஸ் எம்டி(பெட்ரோல்)Rs.16.52 லட்சம்*
ஐ-விடெக் சிவிடி விஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,000
ஆர்டிஓRs.2,52,669
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,652
மற்றவைகள்Rs.13,390
on-road விலை in மைசூர் : Rs.16,65,711*
ஐ-விடெக் சிவிடி விஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.16.66 லட்சம்*
விஎக்ஸ் சிவிடி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,000
ஆர்டிஓRs.2,52,669
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,652
மற்றவைகள்Rs.13,390
on-road விலை in மைசூர் : Rs.16,65,711*
விஎக்ஸ் சிவிடி(பெட்ரோல்)Rs.16.66 லட்சம்*
ஆண்டுவிழா ஐ-விடெக் சிவிடி இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,406,500
ஆர்டிஓRs.2,65,406
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,067
மற்றவைகள்Rs.14,065
on-road விலை in மைசூர் : Rs.17,49,038*
ஆண்டுவிழா ஐ-விடெக் சிவிடி இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.17.49 லட்சம்*
ஐ-விடெக் சிவிடி இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,457,500
ஆர்டிஓRs.2,75,030
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,891
மற்றவைகள்Rs.14,575
on-road விலை in மைசூர் : Rs.18,11,996*
ஐ-விடெக் சிவிடி இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.18.12 லட்சம்*
இசட்எக்ஸ் சிவிடி(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,457,500
ஆர்டிஓRs.2,75,030
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,891
மற்றவைகள்Rs.14,575
on-road விலை in மைசூர் : Rs.18,11,996*
இசட்எக்ஸ் சிவிடி(பெட்ரோல்)(top model)Rs.18.12 லட்சம்*
முனை பதிப்பு டீசல் எஸ்வி(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,33,000
ஆர்டிஓRs.2,13,797
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,283
மற்றவைகள்Rs.11,330
on-road விலை in மைசூர் : Rs.14,11,410*
ஹோண்டா சிட்டி 4th generationRs.14.11 லட்சம்*
ஐ-டிடெக் எஸ்வி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,34,000
ஆர்டிஓRs.2,13,985
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,319
மற்றவைகள்Rs.11,340
on-road விலை in மைசூர் : Rs.14,12,644*
ஐ-டிடெக் எஸ்வி(டீசல்)Rs.14.13 லட்சம்*
ஐ-டிடெக் வி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,16,5,00
ஆர்டிஓRs.2,29,553
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,270
மற்றவைகள்Rs.12,165
on-road விலை in மைசூர் : Rs.15,14,488*
ஐ-டிடெக் வி(டீசல்)Rs.15.14 லட்சம்*
ஐ-டிடெக் விஎக்ஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,28,000
ஆர்டிஓRs.2,50,593
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,259
மற்றவைகள்Rs.13,280
on-road விலை in மைசூர் : Rs.16,52,132*
ஐ-டிடெக் விஎக்ஸ்(டீசல்)Rs.16.52 லட்சம்*
ஆண்டுவிழா ஐ-டிடெக் இசட்எக்ஸ்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,19,000
மற்றவைகள்Rs.14,190
on-road விலை in மைசூர் : Rs.*
ஆண்டுவிழா ஐ-டிடெக் இசட்எக்ஸ்(டீசல்)Rs.*
ஐ-டிடெக் இசட்எக்ஸ்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,47,500
ஆர்டிஓRs.2,73,143
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,533
மற்றவைகள்Rs.14,475
on-road விலை in மைசூர் : Rs.17,99,651*
ஐ-டிடெக் இசட்எக்ஸ்(டீசல்)(top model)Rs.18 லட்சம்*
ஐ-விடெக் எஸ்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,97,000
ஆர்டிஓRs.1,39,393
இன்சூரன்ஸ்Rs.44,841
on-road விலை in மைசூர் : Rs.10,81,234*
ஹோண்டா சிட்டி 4th generationRs.10.81 லட்சம்*
எஸ்வி எம்டி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,49,900
ஆர்டிஓRs.1,47,614
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,734
on-road விலை in மைசூர் : Rs.11,44,248*
எஸ்வி எம்டி(பெட்ரோல்)Rs.11.44 லட்சம்*
முனை பதிப்பு எஸ்வி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,96,000
ஆர்டிஓRs.1,54,778
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,383
on-road விலை in மைசூர் : Rs.11,99,161*
முனை பதிப்பு எஸ்வி(பெட்ரோல்)Rs.11.99 லட்சம்*
வி எம்டி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.999,900
ஆர்டிஓRs.1,55,384
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,522
on-road விலை in மைசூர் : Rs.12,03,806*
வி எம்டி(பெட்ரோல்)Rs.12.04 லட்சம்*
ஐ-விடெக் எஸ்வி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,012,000
ஆர்டிஓRs.1,90,964
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,955
மற்றவைகள்Rs.10,120
on-road விலை in மைசூர் : Rs.12,62,039*
ஐ-விடெக் எஸ்வி(பெட்ரோல்)Rs.12.62 லட்சம்*
ஐ-விடெக் வி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,65,9,00
ஆர்டிஓRs.2,01,135
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,883
மற்றவைகள்Rs.10,659
on-road விலை in மைசூர் : Rs.13,28,577*
ஐ-விடெக் வி(பெட்ரோல்)Rs.13.29 லட்சம்*
ஐ-விடெக் விஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,209,000
ஆர்டிஓRs.2,28,138
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,002
மற்றவைகள்Rs.12,090
on-road விலை in மைசூர் : Rs.15,05,230*
ஐ-விடெக் விஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.15.05 லட்சம்*
விஎக்ஸ் எம்டி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,209,000
ஆர்டிஓRs.2,28,138
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,002
மற்றவைகள்Rs.12,090
on-road விலை in மைசூர் : Rs.15,05,230*
விஎக்ஸ் எம்டி(பெட்ரோல்)Rs.15.05 லட்சம்*
ஐ-விடெக் சிவிடி வி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,222,000
ஆர்டிஓRs.2,30,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,467
மற்றவைகள்Rs.12,220
on-road விலை in மைசூர் : Rs.15,21,278*
ஐ-விடெக் சிவிடி வி(பெட்ரோல்)Rs.15.21 லட்சம்*
வி சிவிடி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,22,000
ஆர்டிஓRs.2,30,591
இன்சூரன்ஸ்Rs.56,467
மற்றவைகள்Rs.12,220
on-road விலை in மைசூர் : Rs.15,21,278*
வி சிவிடி(பெட்ரோல்)Rs.15.21 லட்சம்*
ஐ-விடெக் இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,28,000
ஆர்டிஓRs.2,50,593
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,259
மற்றவைகள்Rs.13,280
on-road விலை in மைசூர் : Rs.16,52,132*
ஐ-விடெக் இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.16.52 லட்சம்*
இசட்எக்ஸ் எம்டி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,28,000
ஆர்டிஓRs.2,50,593
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,259
மற்றவைகள்Rs.13,280
on-road விலை in மைசூர் : Rs.16,52,132*
இசட்எக்ஸ் எம்டி(பெட்ரோல்)Rs.16.52 லட்சம்*
ஐ-விடெக் சிவிடி விஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,000
ஆர்டிஓRs.2,52,669
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,652
மற்றவைகள்Rs.13,390
on-road விலை in மைசூர் : Rs.16,65,711*
ஐ-விடெக் சிவிடி விஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.16.66 லட்சம்*
விஎக்ஸ் சிவிடி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,39,000
ஆர்டிஓRs.2,52,669
இன்சூரன்ஸ்Rs.60,652
மற்றவைகள்Rs.13,390
on-road விலை in மைசூர் : Rs.16,65,711*
விஎக்ஸ் சிவிடி(பெட்ரோல்)Rs.16.66 லட்சம்*
ஆண்டுவிழா ஐ-விடெக் சிவிடி இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,406,500
ஆர்டிஓRs.2,65,406
இன்சூரன்ஸ்Rs.63,067
மற்றவைகள்Rs.14,065
on-road விலை in மைசூர் : Rs.17,49,038*
ஆண்டுவிழா ஐ-விடெக் சிவிடி இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.17.49 லட்சம்*
ஐ-விடெக் சிவிடி இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,457,500
ஆர்டிஓRs.2,75,030
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,891
மற்றவைகள்Rs.14,575
on-road விலை in மைசூர் : Rs.18,11,996*
ஐ-விடெக் சிவிடி இசட்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.18.12 லட்சம்*
இசட்எக்ஸ் சிவிடி(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.1,457,500
ஆர்டிஓRs.2,75,030
இன்சூரன்ஸ்Rs.64,891
மற்றவைகள்Rs.14,575
on-road விலை in மைசூர் : Rs.18,11,996*
இசட்எக்ஸ் சிவிடி(பெட்ரோல்)(top model)Rs.18.12 லட்சம்*
*Last Recorded விலை
space Image

Found what you were looking for?

ஹோண்டா city 4th generation விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

4.5/5
அடிப்படையிலான829 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
 • ஆல் (829)
 • Price (73)
 • Service (86)
 • Mileage (224)
 • Looks (245)
 • Comfort (329)
 • Space (121)
 • Power (115)
 • More ...
 • நவீனமானது
 • பயனுள்ளது
 • VERIFIED
 • CRITICAL
 • Honda City Fourth Gen Has Sporty Appearance

  The Honda City Fourth Gen model of 2022 gives the sedan a more upscale and premium appearance, and i...மேலும் படிக்க

  இதனால் pankaj maurya
  On: Feb 01, 2023 | 301 Views
 • Honda City 4th Generation A New Approach Car

  The all-new Honda City 4th Generation is a class sedan car with interesting features to look for. I ...மேலும் படிக்க

  இதனால் arijit mondal
  On: Jan 17, 2023 | 566 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City 4th Generation served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest ...மேலும் படிக்க

  இதனால் kritika jain
  On: Nov 29, 2022 | 1565 Views
 • Honda's Best Car Ever

  The City served as Honda's launch vehicle in India. And despite not being the newest or even the mos...மேலும் படிக்க

  இதனால் aadam jilani
  On: Nov 10, 2022 | 433 Views
 • Great Car

  Stylish look, fully comfortable with low maintenance, and other features are great in this...மேலும் படிக்க

  இதனால் sunil saini
  On: May 31, 2022 | 90 Views
 • அனைத்து சிட்டி 4th generation விலை மதிப்பீடுகள் பார்க்க

ஹோண்டா city 4th generation வீடியோக்கள்

 • 2017 Honda City Facelift | Variants Explained
  7:33
  2017 Honda City Facelift | Variants Explained
  பிப்ரவரி 24, 2017 | 4616 Views
 • Honda City vs Maruti Suzuki Ciaz vs Hyundai Verna - Variants Compared
  10:23
  Honda City vs Maruti Suzuki Ciaz vs Hyundai Verna - Variants Compared
  sep 13, 2017 | 30372 Views
 • QuickNews Honda City 2020
  QuickNews Honda City 2020
  jul 01, 2020 | 3458 Views
 • Honda City Hits & Misses | CarDekho
  5:6
  Honda City Hits & Misses | CarDekho
  அக்டோபர் 26, 2017 | 193 Views
 • Toyota Yaris vs Honda City vs Hyundai Verna | Automatic Choice? | Petrol AT Comparison Review
  13:58
  Toyota Yaris vs Honda City vs Hyundai Verna | Automatic Choice? | Petrol AT Comparison Review
  மே 22, 2018 | 459 Views

மைசூர் இல் உள்ள ஹோண்டா கார் டீலர்கள்

போக்கு ஹோண்டா கார்கள்

 • பிரபலமானவை
 • உபகமிங்
view நவம்பர் offer
மைசூர் இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
×
We need your சிட்டி to customize your experience