மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 விலை நவி மும்பை ஆரம்பிப்பது Rs. 7.99 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 w2 மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல் உடன் விலை Rs. 14.76 லட்சம்.பயன்படுத்திய மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 இல் நவி மும்பை விற்பனைக்கு கிடைக்கும் Rs. 10.76 லட்சம் முதல். உங்கள் அருகில் உள்ள மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 ஷோரூம் நவி மும்பை சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் மாருதி brezza விலை நவி மும்பை Rs. 8.29 லட்சம் மற்றும் டாடா நிக்சன் விலை  நவி மும்பை தொடங்கி Rs. 8.10 லட்சம்.தொடங்கி

வகைகள்on-road price
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் bsivRs. 11.77 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt dt டீசல்Rs. 16.76 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல்Rs. 13.14 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 சன்ரூப் nt bsviRs. 11.59 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டர்போ dtRs. 14.25 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 டீசல் bsviRs. 11.67 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ4 டீசல்Rs. 12.21 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 டீசல் bsivRs. 10.26 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8Rs. 13.49 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல்Rs. 15.50 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் சன்ரூப் nt bsviRs. 12.78 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் bsivRs. 11.20 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல் bsviRs. 13.06 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dt டீசல்Rs. 17.56 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone bsivRs. 14.11 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல் சன்ரூப் bsviRs. 15.60 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் bsviRs. 0*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் bsviRs. 11.61 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone bsviRs. 15.09 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் டீசல்Rs. 17.38 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டீசல் bsivRs. 13.11 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt dtRs. 14.94 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 optRs. 14.77 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 டர்போRs. 14.07 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் சன்ரூப் nt bsviRs. 13.21 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 bsviRs. 10.59 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டீசல் சன்ரூப் bsviRs. 12.74 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட்Rs. 15.58 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 turbosport dual tone bsviRs. 14.29 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் சன்ரூப் bsviRs. 13.50 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 bsivRs. 12.48 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 வ்6 அன்ட் டீசல்Rs. 14.67 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt டர்போRs. 15.23 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 ஏஎக்ஸ் opt 4-str hard top டீசல் bsviRs. 0*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட்Rs. 12.57 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 டர்போRs. 10.76 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option turbosport bsviRs. 15.49 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் optional டீசல் bsviRs. 17.44 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் optional டீசல் bsivRs. 15.17 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option bsivRs. 13.93 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 dt டீசல்Rs. 15.67 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 bsviRs. 13.49 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt டர்போ dtRs. 15.40 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் சன்ரூப் bsviRs. 12.45 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் டீசல் bsviRs. 13.71 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 turbosport bsviRs. 14.14 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் டீசல் bsivRs. 13.76 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option அன்ட் bsviRs. 15.71 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt டீசல்Rs. 16.58 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 சன்ரூப் bsviRs. 11.58 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 அன்ட் option டீசல் dual tone bsviRs. 16.81 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 bsivRs. 10.61 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option bsviRs. 14.92 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 turbosport bsviRs. 12.62 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 dtRs. 13.67 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option turbosport dual tone bsviRs. 15.64 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 அன்ட் டீசல் சன்ரூப் nt bsviRs. 14.78 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6 டர்போRs. 12.33 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone டீசல் bsviRs. 16.80 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 6Rs. 11.55 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option டீசல் bsivRs. 14.52 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4Rs. 10.03 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 w2Rs. 9.26 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 opt அன்ட் dtRs. 15.75 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option டீசல் bsviRs. 16.62 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option dual tone டீசல் bsivRs. 14.70 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 8 option அன்ட் dual toneRs. 15.53 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 bsviRs. 9.77 லட்சம்*
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 டபிள்யூ 4 bsivRs. 9.64 லட்சம்*
மேலும் படிக்க

நவி மும்பை சாலை விலைக்கு மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300

டபிள்யூ4 டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,21,500
ஆர்டிஓRs.1,44,368
இன்சூரன்ஸ்Rs.41,762
மற்றவைகள்Rs.13,075
Rs.9,161
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.12,20,705*
EMI: Rs.23,409/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.12.21 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,00,500
ஆர்டிஓRs.1,55,428
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,797
மற்றவைகள்Rs.14,086
Rs.9,869
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.13,13,811*
EMI: Rs.25,203/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)Rs.13.14 லட்சம்*
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,30,500
ஆர்டிஓRs.1,73,628
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,146
மற்றவைகள்Rs.15,750
Rs.11,035
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,67,024*
EMI: Rs.28,129/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.67 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,00,500
ஆர்டிஓRs.1,83,428
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,949
மற்றவைகள்Rs.16,646
Rs.11,663
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,49,523*
EMI: Rs.29,718/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)Rs.15.50 லட்சம்*
w8 dt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,15,501
ஆர்டிஓRs.1,85,528
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,336
மற்றவைகள்Rs.16,838
Rs.11,797
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,67,203*
EMI: Rs.30,052/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 dt diesel(டீசல்)Rs.15.67 லட்சம்*
w8 opt diesel(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,500
ஆர்டிஓRs.1,96,308
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,319
மற்றவைகள்Rs.17,824
Rs.12,488
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.16,57,951*
EMI: Rs.31,796/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt diesel(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.16.58 லட்சம்*
w8 opt dt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,501
ஆர்டிஓRs.1,98,408
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,706
மற்றவைகள்Rs.18,016
Rs.12,622
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.16,75,631*
EMI: Rs.32,130/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt dt diesel(டீசல்)Rs.16.76 லட்சம்*
w8 opt amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,60,501
ஆர்டிஓRs.2,05,828
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,071
மற்றவைகள்Rs.18,694
Rs.13,098
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.17,38,094*
EMI: Rs.33,335/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt diesel(டீசல்)Rs.17.38 லட்சம்*
w8 opt amt dt diesel(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,75,500
ஆர்டிஓRs.2,07,928
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,458
மற்றவைகள்Rs.18,886
Rs.13,232
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.17,55,772*
EMI: Rs.33,669/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt diesel(டீசல்)(top model)Rs.17.56 லட்சம்*
w2(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,99,000
ஆர்டிஓRs.89,248
இன்சூரன்ஸ்Rs.36,030
மற்றவைகள்Rs.1,758
Rs.7,165
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.9,26,036*
EMI: Rs.17,769/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w2(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.9.26 லட்சம்*
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,66,502
ஆர்டிஓRs.96,673
இன்சூரன்ஸ்Rs.37,769
மற்றவைகள்Rs.1,906
Rs.7,771
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.10,02,850*
EMI: Rs.19,237/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)Rs.10.03 லட்சம்*
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,30,502
ஆர்டிஓRs.1,03,713
இன்சூரன்ஸ்Rs.39,418
மற்றவைகள்Rs.2,047
Rs.8,345
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.10,75,680*
EMI: Rs.20,642/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.10.76 லட்சம்*
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,995
ஆர்டிஓRs.1,11,357
இன்சூரன்ஸ்Rs.41,208
மற்றவைகள்Rs.2,200
Rs.8,968
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.11,54,760*
EMI: Rs.22,158/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)Rs.11.55 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,50,501
ஆர்டிஓRs.1,27,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.42,509
மற்றவைகள்Rs.13,026
Rs.9,421
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.12,33,454*
EMI: Rs.23,663/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.12.33 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,70,501
ஆர்டிஓRs.1,29,818
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,024
மற்றவைகள்Rs.13,274
Rs.9,600
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.12,56,617*
EMI: Rs.24,093/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.57 லட்சம்*
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,50,501
ஆர்டிஓRs.1,39,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,085
மற்றவைகள்Rs.14,266
Rs.10,318
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.13,49,270*
EMI: Rs.25,877/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)Rs.13.49 லட்சம்*
w8 dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,65,501
ஆர்டிஓRs.1,41,218
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,471
மற்றவைகள்Rs.14,452
Rs.10,452
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.13,66,642*
EMI: Rs.26,205/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 dt(பெட்ரோல்)Rs.13.67 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,00,501
ஆர்டிஓRs.1,45,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,373
மற்றவைகள்Rs.14,886
Rs.10,766
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,07,178*
EMI: Rs.26,985/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.14.07 லட்சம்*
w8 turbo dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,15,501
ஆர்டிஓRs.1,47,218
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,760
மற்றவைகள்Rs.15,072
Rs.10,901
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,24,551*
EMI: Rs.27,313/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 turbo dt(பெட்ரோல்)Rs.14.25 லட்சம்*
w8 opt(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,60,502
ஆர்டிஓRs.1,52,618
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,919
மற்றவைகள்Rs.15,630
Rs.11,304
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,76,669*
EMI: Rs.28,318/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.14.77 லட்சம்*
w8 opt dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,75,502
ஆர்டிஓRs.1,54,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,305
மற்றவைகள்Rs.15,816
Rs.11,439
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,94,041*
EMI: Rs.28,646/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt dt(பெட்ரோல்)Rs.14.94 லட்சம்*
w8 opt turbo(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,00,502
ஆர்டிஓRs.1,57,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,949
மற்றவைகள்Rs.16,126
Rs.11,663
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,22,995*
EMI: Rs.29,220/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt turbo(பெட்ரோல்)Rs.15.23 லட்சம்*
w8 opt turbo dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,15,501
ஆர்டிஓRs.1,59,218
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,336
மற்றவைகள்Rs.16,312
Rs.11,797
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,40,367*
EMI: Rs.29,548/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt turbo dt(பெட்ரோல்)Rs.15.40 லட்சம்*
w8 opt amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,30,501
ஆர்டிஓRs.1,61,018
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,722
மற்றவைகள்Rs.16,498
Rs.11,932
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,57,739*
EMI: Rs.29,876/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt(பெட்ரோல்)Rs.15.58 லட்சம்*
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,45,501
ஆர்டிஓRs.1,62,818
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,109
மற்றவைகள்Rs.16,684
Rs.12,066
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,75,112*
EMI: Rs.30,204/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.75 லட்சம்*
டபிள்யூ4 டீசல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,21,500
ஆர்டிஓRs.1,44,368
இன்சூரன்ஸ்Rs.41,762
மற்றவைகள்Rs.13,075
Rs.9,161
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.12,20,705*
EMI: Rs.23,409/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.12.21 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,00,500
ஆர்டிஓRs.1,55,428
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,797
மற்றவைகள்Rs.14,086
Rs.9,869
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.13,13,811*
EMI: Rs.25,203/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டீசல்(டீசல்)Rs.13.14 லட்சம்*
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,30,500
ஆர்டிஓRs.1,73,628
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,146
மற்றவைகள்Rs.15,750
Rs.11,035
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,67,024*
EMI: Rs.28,129/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.67 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,00,500
ஆர்டிஓRs.1,83,428
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,949
மற்றவைகள்Rs.16,646
Rs.11,663
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,49,523*
EMI: Rs.29,718/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டீசல்(டீசல்)Rs.15.50 லட்சம்*
w8 dt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,15,501
ஆர்டிஓRs.1,85,528
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,336
மற்றவைகள்Rs.16,838
Rs.11,797
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,67,203*
EMI: Rs.30,052/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 dt diesel(டீசல்)Rs.15.67 லட்சம்*
w8 opt diesel(டீசல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,92,500
ஆர்டிஓRs.1,96,308
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,319
மற்றவைகள்Rs.17,824
Rs.12,488
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.16,57,951*
EMI: Rs.31,796/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt diesel(டீசல்)மேல் விற்பனைRs.16.58 லட்சம்*
w8 opt dt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,07,501
ஆர்டிஓRs.1,98,408
இன்சூரன்ஸ்Rs.51,706
மற்றவைகள்Rs.18,016
Rs.12,622
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.16,75,631*
EMI: Rs.32,130/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt dt diesel(டீசல்)Rs.16.76 லட்சம்*
w8 opt amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,60,501
ஆர்டிஓRs.2,05,828
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,071
மற்றவைகள்Rs.18,694
Rs.13,098
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.17,38,094*
EMI: Rs.33,335/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt diesel(டீசல்)Rs.17.38 லட்சம்*
w8 opt amt dt diesel(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,75,500
ஆர்டிஓRs.2,07,928
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,458
மற்றவைகள்Rs.18,886
Rs.13,232
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.17,55,772*
EMI: Rs.33,669/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt diesel(டீசல்)(top model)Rs.17.56 லட்சம்*
w2(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,99,000
ஆர்டிஓRs.89,248
இன்சூரன்ஸ்Rs.36,030
மற்றவைகள்Rs.1,758
Rs.7,165
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.9,26,036*
EMI: Rs.17,769/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.9.26 லட்சம்*
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,66,502
ஆர்டிஓRs.96,673
இன்சூரன்ஸ்Rs.37,769
மற்றவைகள்Rs.1,906
Rs.7,771
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.10,02,850*
EMI: Rs.19,237/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 4(பெட்ரோல்)Rs.10.03 லட்சம்*
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,30,502
ஆர்டிஓRs.1,03,713
இன்சூரன்ஸ்Rs.39,418
மற்றவைகள்Rs.2,047
Rs.8,345
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.10,75,680*
EMI: Rs.20,642/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 4 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.10.76 லட்சம்*
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,99,995
ஆர்டிஓRs.1,11,357
இன்சூரன்ஸ்Rs.41,208
மற்றவைகள்Rs.2,200
Rs.8,968
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.11,54,760*
EMI: Rs.22,158/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6(பெட்ரோல்)Rs.11.55 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,50,501
ஆர்டிஓRs.1,27,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.42,509
மற்றவைகள்Rs.13,026
Rs.9,421
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.12,33,454*
EMI: Rs.23,663/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.12.33 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,70,501
ஆர்டிஓRs.1,29,818
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,024
மற்றவைகள்Rs.13,274
Rs.9,600
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.12,56,617*
EMI: Rs.24,093/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்)Rs.12.57 லட்சம்*
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,50,501
ஆர்டிஓRs.1,39,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,085
மற்றவைகள்Rs.14,266
Rs.10,318
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.13,49,270*
EMI: Rs.25,877/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8(பெட்ரோல்)Rs.13.49 லட்சம்*
w8 dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.11,65,501
ஆர்டிஓRs.1,41,218
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,471
மற்றவைகள்Rs.14,452
Rs.10,452
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.13,66,642*
EMI: Rs.26,205/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 dt(பெட்ரோல்)Rs.13.67 லட்சம்*
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,00,501
ஆர்டிஓRs.1,45,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,373
மற்றவைகள்Rs.14,886
Rs.10,766
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,07,178*
EMI: Rs.26,985/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
டபிள்யூ 8 டர்போ(பெட்ரோல்)Rs.14.07 லட்சம்*
w8 turbo dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,15,501
ஆர்டிஓRs.1,47,218
இன்சூரன்ஸ்Rs.46,760
மற்றவைகள்Rs.15,072
Rs.10,901
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,24,551*
EMI: Rs.27,313/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 turbo dt(பெட்ரோல்)Rs.14.25 லட்சம்*
w8 opt(பெட்ரோல்) மேல் விற்பனை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,60,502
ஆர்டிஓRs.1,52,618
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,919
மற்றவைகள்Rs.15,630
Rs.11,304
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,76,669*
EMI: Rs.28,318/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt(பெட்ரோல்)மேல் விற்பனைRs.14.77 லட்சம்*
w8 opt dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,75,502
ஆர்டிஓRs.1,54,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,305
மற்றவைகள்Rs.15,816
Rs.11,439
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,94,041*
EMI: Rs.28,646/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt dt(பெட்ரோல்)Rs.14.94 லட்சம்*
w8 opt turbo(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,00,502
ஆர்டிஓRs.1,57,418
இன்சூரன்ஸ்Rs.48,949
மற்றவைகள்Rs.16,126
Rs.11,663
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,22,995*
EMI: Rs.29,220/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt turbo(பெட்ரோல்)Rs.15.23 லட்சம்*
w8 opt turbo dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,15,501
ஆர்டிஓRs.1,59,218
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,336
மற்றவைகள்Rs.16,312
Rs.11,797
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,40,367*
EMI: Rs.29,548/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt turbo dt(பெட்ரோல்)Rs.15.40 லட்சம்*
w8 opt amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,30,501
ஆர்டிஓRs.1,61,018
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,722
மற்றவைகள்Rs.16,498
Rs.11,932
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,57,739*
EMI: Rs.29,876/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt(பெட்ரோல்)Rs.15.58 லட்சம்*
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,45,501
ஆர்டிஓRs.1,62,818
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,109
மற்றவைகள்Rs.16,684
Rs.12,066
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,75,112*
EMI: Rs.30,204/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்)(top model)Rs.15.75 லட்சம்*
டபிள்யூ 6 அன்ட்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.10,70,501
ஆர்டிஓRs.1,29,818
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,024
மற்றவைகள்Rs.13,274
Rs.9,600
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.12,56,617*
EMI: Rs.24,093/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300Rs.12.57 லட்சம்*
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.12,30,500
ஆர்டிஓRs.1,73,628
இன்சூரன்ஸ்Rs.47,146
மற்றவைகள்Rs.15,750
Rs.11,035
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.14,67,024*
EMI: Rs.28,129/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
வ்6 அன்ட் டீசல்(டீசல்)Rs.14.67 லட்சம்*
w8 opt amt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,30,501
ஆர்டிஓRs.1,61,018
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,722
மற்றவைகள்Rs.16,498
Rs.11,932
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,57,739*
EMI: Rs.29,876/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt(பெட்ரோல்)Rs.15.58 லட்சம்*
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.13,45,501
ஆர்டிஓRs.1,62,818
இன்சூரன்ஸ்Rs.50,109
மற்றவைகள்Rs.16,684
Rs.12,066
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.15,75,112*
EMI: Rs.30,204/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt(பெட்ரோல்)Rs.15.75 லட்சம்*
w8 opt amt diesel(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,60,501
ஆர்டிஓRs.2,05,828
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,071
மற்றவைகள்Rs.18,694
Rs.13,098
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.17,38,094*
EMI: Rs.33,335/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt diesel(டீசல்)Rs.17.38 லட்சம்*
w8 opt amt dt diesel(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.14,75,500
ஆர்டிஓRs.2,07,928
இன்சூரன்ஸ்Rs.53,458
மற்றவைகள்Rs.18,886
Rs.13,232
on-road விலை in நவி மும்பை : Rs.17,55,772*
EMI: Rs.33,669/moஇஎம்ஐ கணக்கீடு
Mahindra
this மாதம் க்கு don't miss out on the best சலுகைகள்
view டிசம்பர் offer
w8 opt amt dt diesel(டீசல்)(top model)Rs.17.56 லட்சம்*
*Estimated price via verified sources
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 Brochure

the brochure to view detailed specs and features பதிவிறக்கு

download brochure
ப்ரோசரை பதிவிறக்கு

எக்ஸ்யூவி300 மாற்றுகள் மாற்றிகளின் விலைகள் ஒப்பீடு

எக்ஸ்யூவி300 உரிமையாளர் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு
 • உதிரி பாகங்கள்

செலக்ட் இயந்திர வகை

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

  செலக்ட் சேவை year

  எரிபொருள் வகைட்ரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,2371
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.1,6901
  டீசல்மேனுவல்Rs.2,6112
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.2,5522
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,7393
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.5,0453
  டீசல்மேனுவல்Rs.5,9984
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.4,8554
  டீசல்மேனுவல்Rs.4,0505
  பெட்ரோல்மேனுவல்Rs.3,3565
  Calculated based on 10000 km/ஆண்டு
   • முன் பம்பர்
    முன் பம்பர்
    Rs.4020
   • பின்புற பம்பர்
    பின்புற பம்பர்
    Rs.3956
   • முன் விண்ட்ஷீல்ட் கண்ணாடி
    முன் விண்ட்ஷீல்ட் கண்ணாடி
    Rs.8697
   • தலை ஒளி (இடது அல்லது வலது)
    தலை ஒளி (இடது அல்லது வலது)
    Rs.4404
   • வால் ஒளி (இடது அல்லது வலது)
    வால் ஒளி (இடது அல்லது வலது)
    Rs.3690
   • பின்புற கண்ணாடி
    பின்புற கண்ணாடி
    Rs.1209
   space Image

   Found what you were looking for?

   மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

   4.6/5
   அடிப்படையிலான2354 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
   • ஆல் (2354)
   • Price (329)
   • Service (63)
   • Mileage (212)
   • Looks (645)
   • Comfort (463)
   • Space (220)
   • Power (319)
   • More ...
   • நவீனமானது
   • பயனுள்ளது
   • VERIFIED
   • CRITICAL
   • Xuv300 Review

    I shortlisted this car due to its performance, appealing looks, and competitive pricing compared to ...மேலும் படிக்க

    இதனால் henil
    On: Dec 08, 2023 | 1187 Views
   • Powerful Car In This Price

    This car is the best in its price range, offering powerful performance for the segment. It stands ou...மேலும் படிக்க

    இதனால் harsh
    On: Nov 27, 2023 | 1126 Views
   • Great Car

    The Mahindra XUV300 is a budget-friendly sporty and well-equipped car with good mileage. Priced at 1...மேலும் படிக்க

    இதனால் kartikey tripathi
    On: Nov 03, 2023 | 1218 Views
   • Unexampled Compact SUV The Mahindra XUV300

    The Mahindra XUV300 is an impeccable mix of style, performance, and value. Its dynamic design exudes...மேலும் படிக்க

    இதனால் pralhad
    On: Oct 25, 2023 | 687 Views
   • Good Car

    I bought an XUV300 about a year ago, and at that time the sole reason for choosing this car was the ...மேலும் படிக்க

    இதனால் ayush sharma
    On: Oct 19, 2023 | 6298 Views
   • அனைத்து எக்ஸ்யூவி300 விலை மதிப்பீடுகள் பார்க்க

   மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 வீடியோக்கள்

   • Mahindra XUV3OO | Automatic Update | PowerDrift
    Mahindra XUV3OO | Automatic Update | PowerDrift
    ஏப்ரல் 08, 2021 | 138909 Views
   • 2019 Mahindra XUV300: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.com
    5:52
    2019 Mahindra XUV300: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.com
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 15897 Views
   • Mahindra XUV300 vs Tata Nexon vs Ford EcoSport | Petrol MT Heat! | Zigwheels.com
    14:0
    Mahindra XUV300 vs Tata Nexon vs Ford EcoSport | Petrol MT Heat! | Zigwheels.com
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 68211 Views
   • Mahindra XUV300 AMT Review | Fun Meets Function! | ZigWheels.com
    6:13
    Mahindra XUV300 AMT Review | Fun Meets Function! | ZigWheels.com
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 691 Views
   • Mahindra XUV300 Launched; Price Starts At Rs 7.9 Lakh | #In2Mins
    1:52
    Mahindra XUV300 Launched; Price Starts At Rs 7.9 Lakh | #In2Mins
    பிப்ரவரி 10, 2021 | 27185 Views

   நவி மும்பை இல் உள்ள மஹிந்திரா கார் டீலர்கள்

   கேள்விகளும் பதில்களும்

   • நவீன கேள்விகள்

   What are the available finance options of Mahindra XUV300?

   DevyaniSharma asked on 16 Nov 2023

   In general, the down payment remains in between 20-30% of the on-road price of t...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 16 Nov 2023

   What ஐஎஸ் the சீட்டிங் capacity அதன் மஹிந்திரா XUV300?

   Prakash asked on 17 Oct 2023

   Mahindra XUV300 has the capacity to seat 5 passengers.

   By Cardekho experts on 17 Oct 2023

   How much ஐஎஸ் the boot space?

   Tejinder asked on 11 Oct 2023

   It comes with a boot space of 259 litres.

   By Cardekho experts on 11 Oct 2023

   Mahindra XUV300? இல் How many colours are available

   Prakash asked on 4 Oct 2023

   Mahindra XUV300 is available in 10 different colors - Pearl White, Blazing Bronz...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 4 Oct 2023

   What about the warranty?

   VipinRai asked on 27 Sep 2023

   For this, we'd suggest you please visit the nearest authorized service centr...

   மேலும் படிக்க
   By Cardekho experts on 27 Sep 2023

   பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் எக்ஸ்யூவி300 இன் விலை

   சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
   பான்வேல்Rs. - 17.62 லட்சம்
   மும்பைRs. - 17.56 லட்சம்
   தானேRs. - 17.56 லட்சம்
   உல்ஹஸ்நகர்Rs. - 17.62 லட்சம்
   கல்யாண்Rs. - 17.62 லட்சம்
   பிவான்டிRs. - 17.62 லட்சம்
   வடகால்Rs. - 17.62 லட்சம்
   வைசைRs. - 17.62 லட்சம்
   உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு
   space Image

   போக்கு மஹிந்திரா கார்கள்

   • பிரபலமானவை
   • உபகமிங்
   • மஹிந்திரா bolero neo plus
    மஹிந்திரா bolero neo plus
    Rs.10 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜனவரி 15, 2024
   • மஹிந்திரா thar 5-door
    மஹிந்திரா thar 5-door
    Rs.15 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
   • மஹிந்திரா xuv300 2024
    மஹிந்திரா xuv300 2024
    Rs.9 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: மார்ச் 15, 2024
   • மஹிந்திரா xuv900
    மஹிந்திரா xuv900
    Rs.25 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: ஜூன் 15, 2024
   • மஹிந்திரா xuv500 2024
    மஹிந்திரா xuv500 2024
    Rs.12 லட்சம்கணக்கிடப்பட்ட விலை
    அறிமுக எதிர்பார்ப்பு: jul 20, 2024
   டிசம்பர் சலுகைகள்ஐ சோதிக்கவும்
   நவி மும்பை இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
   ×
   We need your சிட்டி to customize your experience