ஜீப் வாங்குலர் படங்கள்

ஜீப் வாங்குலர் படங்கள்

Rs. 67.65 - 71.65 லட்சம்*
EMI starts @ ₹1.83Lakh
view மே offer
*Ex-showroom Price in புது டெல்லி
Shortlist
 • ஆல்
 • வெளி அமைப்பு
 • உள்ளமைப்பு
 • நிறங்கள்
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் left side
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 முன்புறம் view
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 top view
 • ஜீப் வாங்குலர் grille
 • ஜீப் வாங்குலர் headlight
 • ஜீப் வாங்குலர் taillight
 • ஜீப் வாங்குலர் side mirror (body)
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் wiper
 • ஜீப் வாங்குலர் சக்கர
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 side mirror (glass)
 • ஜீப் வாங்குலர் hill assist
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 dashboard
 • ஜீப் வாங்குலர் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • ஜீப் வாங்குலர் ஸ்டீயரிங் controls
 • ஜீப் வாங்குலர் instrument cluster
 • ஜீப் வாங்குலர் ஏசி controls
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 infotainment system main menu
 • ஜீப் வாங்குலர் ஏர்பேக்குகள்
 • ஜீப் வாங்குலர் door view of driver seat
 • ஜீப் வாங்குலர் seat adjustments control
 • ஜீப் வாங்குலர் பின்புறம் view mirror/courtesy lamps
 • ஜீப் வாங்குலர் speakers
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் air vents
 • ஜீப் வாங்குலர் glovebox (closed)
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் center console
1/38
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் left side
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 முன்புறம் view
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 top view
 • ஜீப் வாங்குலர் grille
 • ஜீப் வாங்குலர் headlight
 • ஜீப் வாங்குலர் taillight
 • ஜீப் வாங்குலர் side mirror (body)
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் wiper
 • ஜீப் வாங்குலர் சக்கர
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 side mirror (glass)
 • ஜீப் வாங்குலர் hill assist
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 dashboard
 • ஜீப் வாங்குலர் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • ஜீப் வாங்குலர் ஸ்டீயரிங் controls
 • ஜீப் வாங்குலர் instrument cluster
 • ஜீப் வாங்குலர் ஏசி controls
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 infotainment system main menu
 • ஜீப் வாங்குலர் ஏர்பேக்குகள்
 • ஜீப் வாங்குலர் door view of driver seat
 • ஜீப் வாங்குலர் seat adjustments control
 • ஜீப் வாங்குலர் பின்புறம் view mirror/courtesy lamps
 • ஜீப் வாங்குலர் speakers
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் air vents
 • ஜீப் வாங்குலர் glovebox (closed)
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் center console
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் left side
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 முன்புறம் view
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 top view
 • ஜீப் வாங்குலர் grille
 • ஜீப் வாங்குலர் headlight
 • ஜீப் வாங்குலர் taillight
 • ஜீப் வாங்குலர் side mirror (body)
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் wiper
 • ஜீப் வாங்குலர் சக்கர
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 side mirror (glass)
 • ஜீப் வாங்குலர் hill assist
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
1/21
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் left side
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 முன்புறம் view
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 top view
 • ஜீப் வாங்குலர் grille
 • ஜீப் வாங்குலர் headlight
 • ஜீப் வாங்குலர் taillight
 • ஜீப் வாங்குலர் side mirror (body)
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் wiper
 • ஜீப் வாங்குலர் சக்கர
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 side mirror (glass)
 • ஜீப் வாங்குலர் hill assist
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 வெளி அமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 dashboard
 • ஜீப் வாங்குலர் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • ஜீப் வாங்குலர் ஸ்டீயரிங் controls
 • ஜீப் வாங்குலர் instrument cluster
 • ஜீப் வாங்குலர் ஏசி controls
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 infotainment system main menu
 • ஜீப் வாங்குலர் ஏர்பேக்குகள்
 • ஜீப் வாங்குலர் door view of driver seat
 • ஜீப் வாங்குலர் seat adjustments control
 • ஜீப் வாங்குலர் பின்புறம் view mirror/courtesy lamps
 • ஜீப் வாங்குலர் speakers
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் air vents
 • ஜீப் வாங்குலர் glovebox (closed)
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் center console
1/17
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 dashboard
 • ஜீப் வாங்குலர் ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • ஜீப் வாங்குலர் ஸ்டீயரிங் controls
 • ஜீப் வாங்குலர் instrument cluster
 • ஜீப் வாங்குலர் ஏசி controls
 • ஜீப் வாங்குலர் 2024 infotainment system main menu
 • ஜீப் வாங்குலர் ஏர்பேக்குகள்
 • ஜீப் வாங்குலர் door view of driver seat
 • ஜீப் வாங்குலர் seat adjustments control
 • ஜீப் வாங்குலர் பின்புறம் view mirror/courtesy lamps
 • ஜீப் வாங்குலர் speakers
 • ஜீப் வாங்குலர் முன்புறம் air vents
 • ஜீப் வாங்குலர் glovebox (closed)
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் உள்ளமைப்பு image
 • ஜீப் வாங்குலர் center console
 • anvil clear coat
 • தீ பட்டாசு சிவப்பு
 • பிளாக்
 • பிரகாசமான வெள்ளை
 • sarge பசுமை
1/5
anvil clear coat

வாங்குலர் உள்துறை மற்றும் வெளிப்புற படங்கள்

Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

Get offers on ஜீப் வாங்குலர் and similar cars

 • பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1

  பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1

  Rs49.50 - 52.50 லட்சம்*
  view மே offer
 • ஆடி க்யூ3

  ஆடி க்யூ3

  Rs43.81 - 54.65 லட்சம்*
  தொடர்பிற்கு dealer
 • மினி கூப்பர் கன்ட்ரிமேன்

  மினி கூப்பர் கன்ட்ரிமேன்

  Rs48.10 - 49 லட்சம்*
  தொடர்பிற்கு dealer

வாங்குலர் வடிவமைப்பு சிறப்பம்சங்கள்

 • ஜீப் வாங்குலர் 12.3-inch touchscreen infotainment system which runs smoothly

  12.3-inch touchscreen infotainment system which runs smoothly

 • ஜீப் வாங்குலர் ஏ முன்புறம் facing off-road camera with ஏ washer that ஐஎஸ் very useful during off-roading

  A front facing off-road camera with a washer that is very useful during off-roading

 • ஜீப் வாங்குலர் off-road+ மோடு which optimizes throttle, ட்ரான்ஸ்மிஷன், மற்றும் traction control

  Off-road+ mode which optimizes throttle, transmission, and traction control

வாங்குலர் இன் படங்களை ஆராயுங்கள்

கருத்தில் கொள்ள கூடுதல் கார் விருப்பங்கள்

ஜீப் வாங்குலர் looks பயனர் மதிப்புரைகள்

4.7/5
அடிப்படையிலான6 பயனாளர் விமர்சனங்கள்

  Mentions பிரபலம்

 • ஆல் (6)
 • Looks (3)
 • Style (1)
 • Engine (1)
 • Performance (1)
 • Comfort (3)
 • Power (2)
 • Mileage (1)
 • More ...
 • நவீனமானது
 • பயனுள்ளது
 • A
  ajaysinhparmar on Aug 01, 2023
  5

  Unmatched Comfort

  The Jeep Wrangler is beyond words with its powerful engine, stunning look, and unmatched comfort. It is so cool that even Audi, BMW, and Mercedes are left in the dust i...மேலும் படிக்க

  Was this review helpful?
  yesno
 • A
  aditya on Jun 08, 2023
  5

  Good Features

  Its looks are stunning and features overloaded with a soft top and a huge sunroof.

  Was this review helpful?
  yesno
 • M
  manne vishnuvardhan reddy on May 07, 2023
  5

  Good Look and Performance

  Looks great and comfortable and a huge car having this type of body but still it gives this much mileage is unbelievable.

  Was this review helpful?
  yesno
 • அனைத்து வாங்குலர் looks மதிப்பீடுகள் பார்க்க
Ask Question

Are you confused?

48 hours இல் Ask anything & get answer

கேள்விகளும் பதில்களும்

 • சமீபத்திய கேள்விகள்

What is the seating capacity?

shakeel asked on 16 Aug 2023

It wouldn't be fair to provide a verdict as the vehicle hasn't been laun...

மேலும் படிக்க
By CarDekho Experts on 16 Aug 2023
Did you find this information helpful?
space Image

కారు రుణ ఆఫర్లు

 • ஒப்பீடு சலுகைகள் from multiple banks
 • 100% வரை செயல்பாட்டு கட்டணம் சுட்டிக்காட்டி
 • வீட்டு வாசலில் பெறப்படும் கோப்புகள்
பைனான்ஸ் சலுகைஐ காண்க

போக்கு ஜீப் கார்கள்

பிரபலமானவை ஆடம்பர கார்கள்

 • டிரெண்டிங்கில்
 • லேட்டஸ்ட்
 • உபகமிங்

view மே offer
*Ex-showroom price in புது டெல்லி
×
We need your சிட்டி to customize your experience