பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்3 2014-2022 ஐஎஸ் discontinued மற்றும் no longer produced.
மேலும் படிக்க

புது டெல்லி சாலை விலைக்கு பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்3 2014-2022

எக்ஸ்டிரைவ்20டி எக்ஸ்படிஷன்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.47,50,000
ஆர்டிஓRs.6,17,500
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,12,394
மற்றவைகள்Rs.47,500
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.56,27,394*
பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்3 2014-2022Rs.56.27 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி எக்ஸ்படிஷன்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,999,000
ஆர்டிஓRs.6,49,870
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,21,996
மற்றவைகள்Rs.49,990
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.59,20,856*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி எக்ஸ்படிஷன்(டீசல்)Rs.59.21 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ்20டி எம் ஸ்போர்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.54,00,000
ஆர்டிஓRs.7,02,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,37,460
மற்றவைகள்Rs.54,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.63,93,460*
எக்ஸ்டிரைவ்20டி எம் ஸ்போர்ட்(டீசல்)Rs.63.93 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ்20டி எக்ஸ்லைன்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.54,75,000
ஆர்டிஓRs.7,11,750
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,40,352
மற்றவைகள்Rs.54,750
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.64,81,852*
எக்ஸ்டிரைவ்20டி எக்ஸ்லைன்(டீசல்)Rs.64.82 லட்சம்*
நியூ(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.55,00,000
மற்றவைகள்Rs.55,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.*
நியூ(டீசல்)Rs.*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி எக்ஸ்லைன்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.56,00,000
ஆர்டிஓRs.7,28,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,45,172
மற்றவைகள்Rs.56,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.66,29,172*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி எக்ஸ்லைன்(டீசல்)Rs.66.29 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ்30டி எம் ஸ்போர்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.60,50,000
ஆர்டிஓRs.7,86,500
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,62,525
மற்றவைகள்Rs.60,500
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.71,59,525*
எக்ஸ்டிரைவ்30டி எம் ஸ்போர்ட்(டீசல்)Rs.71.60 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி லக்ஸூரி லைன்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.64,90,000
ஆர்டிஓRs.8,43,700
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,79,493
மற்றவைகள்Rs.64,900
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.76,78,093*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி லக்ஸூரி லைன்(டீசல்)(top model)Rs.76.78 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ்28ஐ எக்ஸ்லைன்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.54,90,000
ஆர்டிஓRs.5,49,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,40,930
மற்றவைகள்Rs.54,900
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.63,34,830*
எக்ஸ்டிரைவ்28ஐ எக்ஸ்லைன்(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.63.35 லட்சம்*
xdrive30i sportx (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.57,90,000
ஆர்டிஓRs.5,79,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,52,499
மற்றவைகள்Rs.57,900
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.66,79,399*
xdrive30i sportx (பெட்ரோல்)Rs.66.79 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ் 30ஐ லக்ஸூரி லைன்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.63,50,000
ஆர்டிஓRs.6,35,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,74,094
மற்றவைகள்Rs.63,500
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.73,22,594*
எக்ஸ்டிரைவ் 30ஐ லக்ஸூரி லைன்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.73.23 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ்20டி எக்ஸ்படிஷன்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.47,50,000
ஆர்டிஓRs.6,17,500
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,12,394
மற்றவைகள்Rs.47,500
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.56,27,394*
பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்3 2014-2022Rs.56.27 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி எக்ஸ்படிஷன்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,999,000
ஆர்டிஓRs.6,49,870
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,21,996
மற்றவைகள்Rs.49,990
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.59,20,856*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி எக்ஸ்படிஷன்(டீசல்)Rs.59.21 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ்20டி எம் ஸ்போர்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.54,00,000
ஆர்டிஓRs.7,02,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,37,460
மற்றவைகள்Rs.54,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.63,93,460*
எக்ஸ்டிரைவ்20டி எம் ஸ்போர்ட்(டீசல்)Rs.63.93 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ்20டி எக்ஸ்லைன்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.54,75,000
ஆர்டிஓRs.7,11,750
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,40,352
மற்றவைகள்Rs.54,750
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.64,81,852*
எக்ஸ்டிரைவ்20டி எக்ஸ்லைன்(டீசல்)Rs.64.82 லட்சம்*
நியூ(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.55,00,000
மற்றவைகள்Rs.55,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.*
நியூ(டீசல்)Rs.*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி எக்ஸ்லைன்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.56,00,000
ஆர்டிஓRs.7,28,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,45,172
மற்றவைகள்Rs.56,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.66,29,172*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி எக்ஸ்லைன்(டீசல்)Rs.66.29 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ்30டி எம் ஸ்போர்ட்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.60,50,000
ஆர்டிஓRs.7,86,500
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,62,525
மற்றவைகள்Rs.60,500
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.71,59,525*
எக்ஸ்டிரைவ்30டி எம் ஸ்போர்ட்(டீசல்)Rs.71.60 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி லக்ஸூரி லைன்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.64,90,000
ஆர்டிஓRs.8,43,700
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,79,493
மற்றவைகள்Rs.64,900
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.76,78,093*
எக்ஸ்டிரைவ் 20டி லக்ஸூரி லைன்(டீசல்)(top model)Rs.76.78 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ்28ஐ எக்ஸ்லைன்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.54,90,000
ஆர்டிஓRs.5,49,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,40,930
மற்றவைகள்Rs.54,900
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.63,34,830*
பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்3 2014-2022Rs.63.35 லட்சம்*
xdrive30i sportx (பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.57,90,000
ஆர்டிஓRs.5,79,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,52,499
மற்றவைகள்Rs.57,900
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.66,79,399*
xdrive30i sportx (பெட்ரோல்)Rs.66.79 லட்சம்*
எக்ஸ்டிரைவ் 30ஐ லக்ஸூரி லைன்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.63,50,000
ஆர்டிஓRs.6,35,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.2,74,094
மற்றவைகள்Rs.63,500
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.73,22,594*
எக்ஸ்டிரைவ் 30ஐ லக்ஸூரி லைன்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.73.23 லட்சம்*
*Last Recorded விலை
space Image

Found what you were looking for?

பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்3 2014-2022 விலை பயனர் மதிப்புரைகள்

4.8/5
அடிப்படையிலான40 பயனாளர் விமர்சனங்கள்
 • ஆல் (40)
 • Price (1)
 • Service (2)
 • Mileage (6)
 • Looks (13)
 • Comfort (19)
 • Space (2)
 • Power (4)
 • More ...
 • நவீனமானது
 • பயனுள்ளது
 • Good Car in Price and Mileage

  BMW X3 very good at price and mileage is very good. This car is lovely, all Indian girls love this c...மேலும் படிக்க

  இதனால் anonymous
  On: Jul 03, 2019 | 60 Views
 • அனைத்து எக்ஸ்3 2014-2022 விலை மதிப்பீடுகள் பார்க்க

புது டெல்லி இல் உள்ள பிஎன்டபில்யூ கார் டீலர்கள்

போக்கு பிஎன்டபில்யூ கார்கள்

 • பிரபலமானவை
 • உபகமிங்
தொடர்பிற்கு dealer
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
×
We need your சிட்டி to customize your experience