மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 படங்கள்

மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 படங்கள்

Rs. 27.70 - 31.88 லட்சம்*
This car has been discontinued
*Last recorded price
Shortlist
 • ஆல்
 • வெளி அமைப்பு
 • உள்ளமைப்பு
 • 360 பார்வை
 • நிறங்கள்
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 முன்புறம் left side
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 பின்புறம் left view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 முன்புறம் view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 grille
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 headlight
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 antenna
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 side mirror (glass)
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 hill assist
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 dashboard
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 instrument cluster
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 parking camera display
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஏசி controls
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 infotainment system main menu
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 gear shifter
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 door controls
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஏர்பேக்குகள்
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 கி
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 door view of driver seat
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 seat adjustments control
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 பின்புறம் கை ஓய்வு close view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 sun roof/moon roof
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 child seat
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 upholstery details
1/33
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 முன்புறம் left side
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 பின்புறம் left view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 முன்புறம் view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 grille
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 headlight
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 antenna
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 side mirror (glass)
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 hill assist
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 dashboard
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 instrument cluster
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 parking camera display
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஏசி controls
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 infotainment system main menu
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 gear shifter
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 door controls
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஏர்பேக்குகள்
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 கி
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 door view of driver seat
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 seat adjustments control
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 பின்புறம் கை ஓய்வு close view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 sun roof/moon roof
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 child seat
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 upholstery details
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 முன்புறம் left side
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 பின்புறம் left view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 முன்புறம் view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 grille
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 headlight
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 antenna
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 side mirror (glass)
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 hill assist
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
1/11
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 முன்புறம் left side
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 பின்புறம் left view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 முன்புறம் view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 grille
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 headlight
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 antenna
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 side mirror (glass)
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 hill assist
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வெளி அமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 dashboard
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 instrument cluster
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 parking camera display
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஏசி controls
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 infotainment system main menu
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 gear shifter
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 door controls
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஏர்பேக்குகள்
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 கி
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 door view of driver seat
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 seat adjustments control
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 பின்புறம் கை ஓய்வு close view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 sun roof/moon roof
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 child seat
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 upholstery details
1/22
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 dashboard
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஸ்டீயரிங் சக்கர
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 instrument cluster
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 parking camera display
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஏசி controls
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 infotainment system main menu
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 gear shifter
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 door controls
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ஏர்பேக்குகள்
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 கி
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 door view of driver seat
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 seat adjustments control
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 பின்புறம் கை ஓய்வு close view
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 sun roof/moon roof
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 child seat
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்ளமைப்பு image
 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 upholstery details
 • ரீகல் ப்ளூ
 • முத்து வெள்ளை
 • நெப்போலி பிளாக்
 • டி ஸாட்வெள்ளி
1/4
ரீகல் ப்ளூ

அல்ட்ரஸ் ஜி4 உள்துறை மற்றும் வெளிப்புற படங்கள்

Not Sure, Which car to buy?

Let us help you find the dream car

സമാന കാറുകളിൽ ഓഫറുകൾ നേടുക

 • ஜீப் meridian

  ஜீப் meridian

  Rs33.77 - 39.83 லட்சம்*
  view மே offer
 • டாடா ஹெரியர்

  டாடா ஹெரியர்

  Rs15.49 - 26.44 லட்சம்*
  view மே offer
 • ஹூண்டாய் டுக்ஸன்

  ஹூண்டாய் டுக்ஸன்

  Rs29.02 - 35.94 லட்சம்*
  view மே offer

அல்ட்ரஸ் ஜி4 வடிவமைப்பு சிறப்பம்சங்கள்

 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 nappa leather upholstery ஐஎஸ் among the best we’ve seen in this segment.

  Nappa leather upholstery is among the best we’ve seen in this segment.

 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 ventilated முன்புறம் seats. an absolute boon in summers!

  Ventilated front seats. An absolute boon in summers!

 • மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 small details like auto-tilt mirrors, மற்றும் easy access driver’s seat uplift the experience.

  Small details like auto-tilt mirrors, and easy access driver’s seat uplift the experience.

 • Currently Viewing
  Rs.27,70,000*இஎம்ஐ: Rs.62,431
  12.35 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
 • Currently Viewing
  Rs.2,887,910*இஎம்ஐ: Rs.65,061
  12.35 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
 • Currently Viewing
  Rs.3,067,555*இஎம்ஐ: Rs.69,076
  12.03 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
 • Currently Viewing
  Rs.30,70,000*இஎம்ஐ: Rs.69,137
  12.05 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
 • Currently Viewing
  Rs.31,87,9,12*இஎம்ஐ: Rs.71,767
  12.05 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்

மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 வீடியோக்கள்

மஹிந்திரா அல்ட்ரஸ் ஜி4 looks பயனர் மதிப்புரைகள்

4.9/5
அடிப்படையிலான127 பயனாளர் விமர்சனங்கள்

  Mentions பிரபலம்

 • ஆல் (127)
 • Looks (27)
 • Interior (23)
 • Space (4)
 • Seat (21)
 • Experience (6)
 • Style (2)
 • Boot (1)
 • More ...
 • நவீனமானது
 • பயனுள்ளது
 • Verified
 • H
  harshad on Nov 07, 2022
  4.3

  Nice Performance Car

  It is a very nice performance car with good looks and comfort. The Alturas G4 is the best Suv car for families.

  Was this review helpful?
  yesno
 • A
  abhimanue on Nov 07, 2022
  4.5

  Superb Car

  This is a great car with a premium interior and exterior. It has exceptional built quality and maintenance cost is also affordable. It looks amazing and is good for city ...மேலும் படிக்க

  Was this review helpful?
  yesno
 • R
  rajat dhir on Aug 02, 2022
  5

  Value For Money

  This is the most comfortable car and looks attractive. The exterior is great and the price is also very reasonable according to the features. It has good mileage, this is...மேலும் படிக்க

  Was this review helpful?
  yesno
 • H
  harry gill on Jul 21, 2021
  4.7

  Real SUV With Comfort Of A Sedan

  Luxury on wheels, silent engine, high performance, premium interiors, huge size, elegant looks, sunroof, etc.

  Was this review helpful?
  yesno
 • S
  sujal rao on Feb 05, 2021
  5

  Car Experience

  Very good Car in Saftey. Very good car in looking. Very good car in features. Very Nice car in all.

  Was this review helpful?
  yesno
 • M
  madhukar nimje on Dec 07, 2020
  5

  Overall Great Build Quality.

  Overall great build quality. Looking forward to buying this car. Capable off-roader. Everything has its pros and cons but in my aspect it is still the best in the segment...மேலும் படிக்க

  Was this review helpful?
  yesno
 • K
  kalyan munna on Oct 11, 2020
  4.8

  3rd Row Seating Is Not Good.

  It would be better if Mahindra looks into this 3rd-row seating. If they correct it by more specious that would be awesome.

  Was this review helpful?
  yesno
 • J
  jatin soni on Jul 28, 2020
  4.5

  Best Car In The Segment- Alturas G4

  In my opinion, Alturas G4 is a perfect SUV of Mahindra with amazing looks inside and outside. It's so easy and smooth in driving and gives me a safest and comfortable dri...மேலும் படிக்க

  Was this review helpful?
  yesno
 • அனைத்து அல்ட்ரஸ் ஜி4 looks மதிப்பீடுகள் பார்க்க
Ask Question

Are you confused?

48 hours இல் Ask anything & get answer

Did you find this information helpful?
space Image

போக்கு மஹிந்திரா கார்கள்

 • பிரபலமானவை
 • உபகமிங்
view மே offer
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
×
We need your சிட்டி to customize your experience