ஃபியட் சைனா ஐஎஸ் discontinued மற்றும் no longer produced.
மேலும் படிக்க

புது டெல்லி சாலை விலைக்கு ஃபியட் சைனா

1.2 இடி(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.26,250
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,83,326*
ஃபியட் சைனாRs.5.83 லட்சம்*
1.7 இஎல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.26,250
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.600,718*
1.7 இஎல்(டீசல்)Rs.6.01 லட்சம்*
1.7 இஎல்எக்ஸ் பிஎஸ்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.26,250
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,51,250*
1.7 இஎல்எக்ஸ் பிஎஸ்(டீசல்)(top model)Rs.5.51 லட்சம்*
1.2 இஎல் பிஎஸ்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,78,076*
1.2 இஎல் பிஎஸ்(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.5.78 லட்சம்*
1.2 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,78,076*
1.2 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.78 லட்சம்*
1.2 இஎல்எக்ஸ் பிஎஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,78,076*
1.2 இஎல்எக்ஸ் பிஎஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.78 லட்சம்*
1.2 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,78,076*
1.2 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.5.78 லட்சம்*
1.2 இஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,78,076*
1.2 இஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.78 லட்சம்*
1.6 இஎல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,95,468*
1.6 இஎல்(பெட்ரோல்)Rs.5.95 லட்சம்*
1.6 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.595,468*
1.6 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.95 லட்சம்*
1.6 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,95,468*
1.6 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.5.95 லட்சம்*
1.6 மாஸ்ட்ரியோ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,95,468*
1.6 மாஸ்ட்ரியோ(பெட்ரோல்)Rs.5.95 லட்சம்*
1.6 மாஸ்ட்ரியோ எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,95,468*
1.6 மாஸ்ட்ரியோ எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.5.95 லட்சம்*
வீக்எண்டு 1.6 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.546,000*
வீக்எண்டு 1.6 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.46 லட்சம்*
வீக்எண்டு 1.6 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,46,000*
வீக்எண்டு 1.6 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.5.46 லட்சம்*
வீக்எண்டு 1.7 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,46,000*
வீக்எண்டு 1.7 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)(top model)Rs.5.46 லட்சம்*
1.2 இடி(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.26,250
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,83,326*
ஃபியட் சைனாRs.5.83 லட்சம்*
1.7 இஎல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.26,250
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.600,718*
1.7 இஎல்(டீசல்)Rs.6.01 லட்சம்*
1.7 இஎல்எக்ஸ் பிஎஸ்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.26,250
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,51,250*
1.7 இஎல்எக்ஸ் பிஎஸ்(டீசல்)(top model)Rs.5.51 லட்சம்*
1.2 இஎல் பிஎஸ்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,78,076*
ஃபியட் சைனாRs.5.78 லட்சம்*
1.2 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,78,076*
1.2 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.78 லட்சம்*
1.2 இஎல்எக்ஸ் பிஎஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,78,076*
1.2 இஎல்எக்ஸ் பிஎஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.78 லட்சம்*
1.2 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,78,076*
1.2 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.5.78 லட்சம்*
1.2 இஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,076
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,78,076*
1.2 இஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.78 லட்சம்*
1.6 இஎல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,95,468*
1.6 இஎல்(பெட்ரோல்)Rs.5.95 லட்சம்*
1.6 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.595,468*
1.6 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.95 லட்சம்*
1.6 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,95,468*
1.6 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.5.95 லட்சம்*
1.6 மாஸ்ட்ரியோ(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,95,468*
1.6 மாஸ்ட்ரியோ(பெட்ரோல்)Rs.5.95 லட்சம்*
1.6 மாஸ்ட்ரியோ எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
இன்சூரன்ஸ்Rs.49,468
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,95,468*
1.6 மாஸ்ட்ரியோ எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.5.95 லட்சம்*
வீக்எண்டு 1.6 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.546,000*
வீக்எண்டு 1.6 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.5.46 லட்சம்*
வீக்எண்டு 1.6 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,25,000
ஆர்டிஓRs.21,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,46,000*
வீக்எண்டு 1.6 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.5.46 லட்சம்*
வீக்எண்டு 1.7 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.525,000
ஆர்டிஓRs.21,000
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,46,000*
வீக்எண்டு 1.7 இஎல்எக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)(top model)Rs.5.46 லட்சம்*
*Last Recorded விலை

புது டெல்லி இல் உள்ள ஃபியட் கார் டீலர்கள்

space Image
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
×
We need your சிட்டி to customize your experience