ஃபியட் யூனோ ஐஎஸ் discontinued மற்றும் no longer produced.
மேலும் படிக்க

புது டெல்லி சாலை விலைக்கு ஃபியட் யூனோ

1.7 இஎல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.21,149
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,534
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,89,665*
ஃபியட் யூனோRs.4.90 லட்சம்*
1.7 இஎல் ஏசி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.21,149
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,534
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,89,665*
1.7 இஎல் ஏசி(டீசல்)Rs.4.90 லட்சம்*
1.7 இஎல்எக்ஸ் ஏசி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.21,149
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,534
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,89,665*
1.7 இஎல்எக்ஸ் ஏசி(டீசல்)Rs.4.90 லட்சம்*
1.7 டிரெண்டு(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.21,149
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,534
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,89,665*
1.7 டிரெண்டு(டீசல்)Rs.4.90 லட்சம்*
1.7 டிரெண்டு ஏசி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.21,149
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,534
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,89,665*
1.7 டிரெண்டு ஏசி(டீசல்)Rs.4.90 லட்சம்*
டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,02,982
ஆர்டிஓRs.25,149
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,28,131*
டீசல்(டீசல்)Rs.5.28 லட்சம்*
பிஎஸ் டி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,02,982
ஆர்டிஓRs.25,149
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,28,131*
பிஎஸ் டி(டீசல்)Rs.5.28 லட்சம்*
டீசல் ஏசி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,65,613
ஆர்டிஓRs.28,280
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,93,893*
டீசல் ஏசி(டீசல்)Rs.5.94 லட்சம்*
ஜூபிலி ஏசி டி(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,65,613
ஆர்டிஓRs.28,280
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,93,893*
ஜூபிலி ஏசி டி(டீசல்)(top model)Rs.5.94 லட்சம்*
1.2 இஎல்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
இன்சூரன்ஸ்Rs.28,321
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,68,223*
1.2 இஎல்(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.4.68 லட்சம்*
1.2 இஎல் ஏசி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
இன்சூரன்ஸ்Rs.28,321
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,68,223*
1.2 இஎல் ஏசி(பெட்ரோல்)Rs.4.68 லட்சம்*
1.2 இஎல்எக்ஸ் ஏசி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
இன்சூரன்ஸ்Rs.28,321
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,68,223*
1.2 இஎல்எக்ஸ் ஏசி(பெட்ரோல்)Rs.4.68 லட்சம்*
1.2 டிரெண்டு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
இன்சூரன்ஸ்Rs.28,321
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,68,223*
1.2 டிரெண்டு(பெட்ரோல்)Rs.4.68 லட்சம்*
1.2 டிரெண்டு ஏசி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
இன்சூரன்ஸ்Rs.28,321
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,68,223*
1.2 டிரெண்டு ஏசி(பெட்ரோல்)Rs.4.68 லட்சம்*
பெட்ரோல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,39,901*
பெட்ரோல்(பெட்ரோல்)Rs.4.40 லட்சம்*
petrol-ac(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,39,901*
petrol-ac(பெட்ரோல்)Rs.4.40 லட்சம்*
ஜூபிலி ஏசி(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,65,613
ஆர்டிஓRs.22,624
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,88,237*
ஜூபிலி ஏசி(பெட்ரோல்)(top model)Rs.5.88 லட்சம்*
1.7 இஎல்(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.21,149
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,534
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,89,665*
ஃபியட் யூனோRs.4.90 லட்சம்*
1.7 இஎல் ஏசி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.21,149
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,534
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,89,665*
1.7 இஎல் ஏசி(டீசல்)Rs.4.90 லட்சம்*
1.7 இஎல்எக்ஸ் ஏசி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.21,149
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,534
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,89,665*
1.7 இஎல்எக்ஸ் ஏசி(டீசல்)Rs.4.90 லட்சம்*
1.7 டிரெண்டு(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.21,149
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,534
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,89,665*
1.7 டிரெண்டு(டீசல்)Rs.4.90 லட்சம்*
1.7 டிரெண்டு ஏசி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.21,149
இன்சூரன்ஸ்Rs.45,534
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,89,665*
1.7 டிரெண்டு ஏசி(டீசல்)Rs.4.90 லட்சம்*
டீசல்(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,02,982
ஆர்டிஓRs.25,149
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,28,131*
டீசல்(டீசல்)Rs.5.28 லட்சம்*
பிஎஸ் டி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,02,982
ஆர்டிஓRs.25,149
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,28,131*
பிஎஸ் டி(டீசல்)Rs.5.28 லட்சம்*
டீசல் ஏசி(டீசல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,65,613
ஆர்டிஓRs.28,280
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,93,893*
டீசல் ஏசி(டீசல்)Rs.5.94 லட்சம்*
ஜூபிலி ஏசி டி(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,65,613
ஆர்டிஓRs.28,280
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,93,893*
ஜூபிலி ஏசி டி(டீசல்)(top model)Rs.5.94 லட்சம்*
1.2 இஎல்(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
இன்சூரன்ஸ்Rs.28,321
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,68,223*
ஃபியட் யூனோRs.4.68 லட்சம்*
1.2 இஎல் ஏசி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
இன்சூரன்ஸ்Rs.28,321
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,68,223*
1.2 இஎல் ஏசி(பெட்ரோல்)Rs.4.68 லட்சம்*
1.2 இஎல்எக்ஸ் ஏசி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
இன்சூரன்ஸ்Rs.28,321
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,68,223*
1.2 இஎல்எக்ஸ் ஏசி(பெட்ரோல்)Rs.4.68 லட்சம்*
1.2 டிரெண்டு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
இன்சூரன்ஸ்Rs.28,321
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,68,223*
1.2 டிரெண்டு(பெட்ரோல்)Rs.4.68 லட்சம்*
1.2 டிரெண்டு ஏசி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
இன்சூரன்ஸ்Rs.28,321
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,68,223*
1.2 டிரெண்டு ஏசி(பெட்ரோல்)Rs.4.68 லட்சம்*
பெட்ரோல்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,39,901*
பெட்ரோல்(பெட்ரோல்)Rs.4.40 லட்சம்*
petrol-ac(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.4,22,982
ஆர்டிஓRs.16,919
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,39,901*
petrol-ac(பெட்ரோல்)Rs.4.40 லட்சம்*
ஜூபிலி ஏசி(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,65,613
ஆர்டிஓRs.22,624
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.5,88,237*
ஜூபிலி ஏசி(பெட்ரோல்)(top model)Rs.5.88 லட்சம்*
*Last Recorded விலை

புது டெல்லி இல் உள்ள ஃபியட் கார் டீலர்கள்

space Image
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
×
We need your சிட்டி to customize your experience