ஃபியட் பாலினோ ஐஎஸ் discontinued மற்றும் no longer produced.
மேலும் படிக்க

புது டெல்லி சாலை விலைக்கு ஃபியட் பாலினோ

அட்வென்ச்சர் 1.9 டி(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.358,509
ஆர்டிஓRs.17,925
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.3,76,434*
ஃபியட் பாலினோRs.3.76 லட்சம்*
இஎல்எக்ஸ் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.17,925
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,19,482*
இஎல்எக்ஸ் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.4.19 லட்சம்*
1.2(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.25,949
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.3,98,798*
1.2(பெட்ரோல்)(பேஸ் மாடல்)Rs.3.99 லட்சம்*
1.2 இஎல் பிஎஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.25,949
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.3,98,798*
1.2 இஎல் பிஎஸ்(பெட்ரோல்)Rs.3.99 லட்சம்*
1.2 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.25,949
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.3,98,798*
1.2 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.3.99 லட்சம்*
1.2 ஸ்போர்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.25,949
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.3,98,798*
1.2 ஸ்போர்ட்(பெட்ரோல்)Rs.3.99 லட்சம்*
1.6 ஜிடிஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.358,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
1.6 ஜிடிஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.4.16 லட்சம்*
1.6 ஜிடிஎக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
1.6 ஜிடிஎக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.4.16 லட்சம்*
1.6 எஸ் 10(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
1.6 எஸ் 10(பெட்ரோல்)Rs.4.16 லட்சம்*
1.6 வீக்எண்டு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
1.6 வீக்எண்டு(பெட்ரோல்)Rs.4.16 லட்சம்*
1.6 வீக்எண்டு எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
1.6 வீக்எண்டு எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.4.16 லட்சம்*
அட்வென்ச்சர்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.358,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
அட்வென்ச்சர்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.4.16 லட்சம்*
அட்வென்ச்சர் 1.9 டி(டீசல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.358,509
ஆர்டிஓRs.17,925
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.3,76,434*
ஃபியட் பாலினோRs.3.76 லட்சம்*
இஎல்எக்ஸ் டீசல்(டீசல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.17,925
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,19,482*
இஎல்எக்ஸ் டீசல்(டீசல்)(top model)Rs.4.19 லட்சம்*
1.2(பெட்ரோல்) (பேஸ் மாடல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.25,949
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.3,98,798*
ஃபியட் பாலினோRs.3.99 லட்சம்*
1.2 இஎல் பிஎஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.25,949
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.3,98,798*
1.2 இஎல் பிஎஸ்(பெட்ரோல்)Rs.3.99 லட்சம்*
1.2 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.25,949
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.3,98,798*
1.2 இஎல்எக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.3.99 லட்சம்*
1.2 ஸ்போர்ட்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.25,949
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.3,98,798*
1.2 ஸ்போர்ட்(பெட்ரோல்)Rs.3.99 லட்சம்*
1.6 ஜிடிஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.358,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
1.6 ஜிடிஎக்ஸ்(பெட்ரோல்)Rs.4.16 லட்சம்*
1.6 ஜிடிஎக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
1.6 ஜிடிஎக்ஸ் எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.4.16 லட்சம்*
1.6 எஸ் 10(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
1.6 எஸ் 10(பெட்ரோல்)Rs.4.16 லட்சம்*
1.6 வீக்எண்டு(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
1.6 வீக்எண்டு(பெட்ரோல்)Rs.4.16 லட்சம்*
1.6 வீக்எண்டு எஸ்பி(பெட்ரோல்)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.3,58,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
1.6 வீக்எண்டு எஸ்பி(பெட்ரோல்)Rs.4.16 லட்சம்*
அட்வென்ச்சர்(பெட்ரோல்) (top model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.358,509
ஆர்டிஓRs.14,340
இன்சூரன்ஸ்Rs.43,048
on-road விலை in புது டெல்லி : Rs.4,15,897*
அட்வென்ச்சர்(பெட்ரோல்)(top model)Rs.4.16 லட்சம்*
*Last Recorded விலை

புது டெல்லி இல் உள்ள ஃபியட் கார் டீலர்கள்

space Image
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
×
We need your சிட்டி to customize your experience