மாருதி Vitara Brezza LDi

மாருதி Vitara Brezza படங்கள்
 • நிறங்கள்
 • +

கண்ணோட்டம் :பிராண்ட்_மாதிரி_மாறுபாடு மாருதி Vitara Brezza LDi

 
 • பொருளாதாரம்
 • செயல்திறன்
 • கொள்ளளவு
 • ஆறுதல்
 • பாதுகாப்பு
  • Rs
  • மைலேஜ் நகரம்(கேஎம்பீஎல்)
  • மைலேஜ் சாலை(kmpl)
   • LDi
    தற்போது பார்க்கும்
   • 7.2 Lac*
   • 20.8
   • 24.3
   • ZDi Plus Dual Tone
   • 9.9 Lac*
   • 20.8
   • 24.3
   • ZDi Plus
   • 9.6 Lac*
   • 20.8
   • 24.3
   • ZDi
   • 8.7 Lac*
   • 20.8
   • 24.3
   • VDi Option
   • 7.9 Lac*
   • 20.8
   • 24.3
   • VDi
   • 7.7 Lac*
   • 20.8
   • 24.3
   • LDi Option
   • 7.3 Lac*
   • 20.8
   • 24.3

இன்னும் மீது மாருதி Vitara Brezza