புது டெல்லி இல் ஹோண்டா அமெஸ் ஒன ரோடு ப்ரிஸ் ஒப்பி

புது டெல்லி சாலை விலைக்கு ஹோண்டா அமெஸ்

E Diesel(Diesel) (Base Model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.6,95,900
ஆர்டிஓRs.68,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.29,685
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.7,93,619**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
ஹோண்டா அமெஸ்Rs.7.94 Lakh**
S Diesel(Diesel)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,75,900
ஆர்டிஓRs.75,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.31,407
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.8,82,341**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
S Diesel(டீசல்)Rs.8.82 Lakh**
V Diesel(Diesel)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,35,900
ஆர்டிஓRs.80,284
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,699
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.9,48,883**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
V Diesel(டீசல்)Rs.9.49 Lakh**
S CVT Diesel(Diesel)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,55,900
ஆர்டிஓRs.82,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.33,130
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.9,71,064**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
S CVT Diesel(டீசல்)Rs.9.71 Lakh**
VX Diesel(Diesel)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,83,900
ஆர்டிஓRs.84,484
இன்சூரன்ஸ்Rs.33,733
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.10,02,117**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
VX Diesel(டீசல்)Rs.10.02 Lakh**
Exclusive Diesel(Diesel)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,96,900
ஆர்டிஓRs.85,622
இன்சூரன்ஸ்Rs.34,013
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.10,16,535**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
Exclusive Diesel(டீசல்)Rs.10.17 Lakh**
V CVT Diesel(Diesel) (Top Model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,15,900
ஆர்டிஓRs.87,284
இன்சூரன்ஸ்Rs.34,422
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.10,37,606**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
V CVT Diesel(டீசல்)(Top Model)Rs.10.38 Lakh**
E Petrol(Petrol) (Base Model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,85,900
ஆர்டிஓRs.30,579
இன்சூரன்ஸ்Rs.27,317
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.6,43,796**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
E Petrol(பெட்ரோல்)(Base Model)Rs.6.44 Lakh**
S Petrol(Petrol)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.6,65,900
ஆர்டிஓRs.53,756
இன்சூரன்ஸ்Rs.29,039
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.7,48,695**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
S Petrol(பெட்ரோல்)Rs.7.49 Lakh**
V Petrol(Petrol)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,25,900
ஆர்டிஓRs.57,956
இன்சூரன்ஸ்Rs.30,331
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.8,14,187**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
V Petrol(பெட்ரோல்)Rs.8.14 Lakh**
S CVT Petrol(Petrol)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,55,900
ஆர்டிஓRs.60,056
இன்சூரன்ஸ்Rs.30,977
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.8,46,933**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
S CVT Petrol(பெட்ரோல்)Rs.8.47 Lakh**
VX Petrol(Petrol)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,73,900
ஆர்டிஓRs.61,316
இன்சூரன்ஸ்Rs.31,364
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.8,66,580**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
VX Petrol(பெட்ரோல்)Rs.8.67 Lakh**
Exclusive Petrol(Petrol)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,86,900
ஆர்டிஓRs.62,226
இன்சூரன்ஸ்Rs.31,644
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.8,80,770**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
Exclusive Petrol(பெட்ரோல்)Rs.8.81 Lakh**
V CVT Petrol(Petrol) (Top Model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,15,900
ஆர்டிஓRs.64,256
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,269
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.9,12,425**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
V CVT Petrol(பெட்ரோல்)(Top Model)Rs.9.12 Lakh**
E Diesel(Diesel) (Base Model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.6,95,900
ஆர்டிஓRs.68,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.29,685
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.7,93,619**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
ஹோண்டா அமெஸ்Rs.7.94 Lakh**
S Diesel(Diesel)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,75,900
ஆர்டிஓRs.75,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.31,407
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.8,82,341**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
S Diesel(டீசல்)Rs.8.82 Lakh**
V Diesel(Diesel)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,35,900
ஆர்டிஓRs.80,284
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,699
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.9,48,883**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
V Diesel(டீசல்)Rs.9.49 Lakh**
S CVT Diesel(Diesel)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,55,900
ஆர்டிஓRs.82,034
இன்சூரன்ஸ்Rs.33,130
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.9,71,064**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
S CVT Diesel(டீசல்)Rs.9.71 Lakh**
VX Diesel(Diesel)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,83,900
ஆர்டிஓRs.84,484
இன்சூரன்ஸ்Rs.33,733
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.10,02,117**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
VX Diesel(டீசல்)Rs.10.02 Lakh**
Exclusive Diesel(Diesel)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,96,900
ஆர்டிஓRs.85,622
இன்சூரன்ஸ்Rs.34,013
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.10,16,535**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
Exclusive Diesel(டீசல்)Rs.10.17 Lakh**
V CVT Diesel(Diesel) (Top Model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.9,15,900
ஆர்டிஓRs.87,284
இன்சூரன்ஸ்Rs.34,422
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.10,37,606**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
V CVT Diesel(டீசல்)(Top Model)Rs.10.38 Lakh**
E Petrol(Petrol) (Base Model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.5,85,900
ஆர்டிஓRs.30,579
இன்சூரன்ஸ்Rs.27,317
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.6,43,796**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
ஹோண்டா அமெஸ்Rs.6.44 Lakh**
S Petrol(Petrol)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.6,65,900
ஆர்டிஓRs.53,756
இன்சூரன்ஸ்Rs.29,039
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.7,48,695**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
S Petrol(பெட்ரோல்)Rs.7.49 Lakh**
V Petrol(Petrol)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,25,900
ஆர்டிஓRs.57,956
இன்சூரன்ஸ்Rs.30,331
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.8,14,187**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
V Petrol(பெட்ரோல்)Rs.8.14 Lakh**
S CVT Petrol(Petrol)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,55,900
ஆர்டிஓRs.60,056
இன்சூரன்ஸ்Rs.30,977
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.8,46,933**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
S CVT Petrol(பெட்ரோல்)Rs.8.47 Lakh**
VX Petrol(Petrol)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,73,900
ஆர்டிஓRs.61,316
இன்சூரன்ஸ்Rs.31,364
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.8,66,580**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
VX Petrol(பெட்ரோல்)Rs.8.67 Lakh**
Exclusive Petrol(Petrol)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.7,86,900
ஆர்டிஓRs.62,226
இன்சூரன்ஸ்Rs.31,644
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.8,80,770**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
Exclusive Petrol(பெட்ரோல்)Rs.8.81 Lakh**
V CVT Petrol(Petrol) (Top Model)
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைRs.8,15,900
ஆர்டிஓRs.64,256
இன்சூரன்ஸ்Rs.32,269
Rs.3,099
சாலை விலைக்கு New Delhi :Rs.9,12,425**அறிக்கை தவறானது விலை
Honda
இந்த மாத பண்டிகை கால சலுகைகளை தவறவிட வேண்டாம்
மார்ச் சலுகைகள்ஐ காண்க
V CVT Petrol(பெட்ரோல்)(Top Model)Rs.9.12 Lakh**

புது டெல்லி இல் ஹோண்டா அமெஸ் இன் விலை

ஹோண்டா அமெஸ் விலை புது டெல்லி ஆரம்பிப்பது Rs. 5.86 லட்சம் குறைந்த விலை மாடல் ஹோண்டா அமெஸ் இ பெட்ரோல் மற்றும் மிக அதிக விலை மாதிரி ஹோண்டா அமெஸ் வி சிவிடி டீசல் உடன் விலை Rs. 9.16 Lakh.பயன்படுத்திய ஹோண்டா அமெஸ் இல் புது டெல்லி விற்பனைக்கு கிடைக்கும் Rs. 3.2 லட்சம் முதல். உங்கள் அருகில் உள்ள ஹோண்டா அமெஸ் ஷோரூம் புது டெல்லி சிறந்த சலுகைகளுக்கு. முதன்மையாக ஒப்பிடுகையில் மாருதி Dzire விலை புது டெல்லி Rs. 5.69 லட்சம் மற்றும் மாருதி பாலினோ விலை  புது டெல்லி தொடங்கி Rs. 5.46 லட்சம்.தொடங்கி

அமெஸ் உரிமையாளராகும் செலவு

 • எரிபொருள் செலவு
 • சர்வீஸ் செலவு

என்ஜின் வகையை தேர்ந்தெடு

ஒரு நாளில் ஓட்டிய கி.மீ.20 கி.மீ/ நாள்
மாத எரிபொருள் செலவுRs.0* / மாதம்

சேவை ஆண்டை தேர்ந்தெடு

எரிபொருள் வகைடிரான்ஸ்மிஷன்சர்வீஸ் செலவு
டீசல்மேனுவல்Rs. 6,3181
பெட்ரோல்மேனுவல்Rs. 3,6641
பெட்ரோல்ஆட்டோமெட்டிக்Rs. 3,2461
டீசல்மேனுவல்Rs. 6,3182
பெட்ரோல்மேனுவல்Rs. 2,9652
பெட்ரோல்ஆட்டோமெட்டிக்Rs. 5,7062
டீசல்மேனுவல்Rs. 7,2333
பெட்ரோல்மேனுவல்Rs. 5,1553
பெட்ரோல்ஆட்டோமெட்டிக்Rs. 3,7613
பெட்ரோல்மேனுவல்Rs. 3,2405
20000 km/year அடிப்படையில் கணக்கிட

ஹோண்டா அமெஸ் பயனர் மதிப்பீடுகள்

4.3/5
அடிப்படையிலான375 பயனர் மதிப்பீடுகள்
Chance to win image iPhone 6s & image vouchers - T&C *

மதிப்பிடு & மதிப்பீடு

 • நவீன (375)
 • Most helpful (10)
 • Looks (118)
 • Comfort (112)
 • Mileage (111)
 • Engine (99)
 • More ...
 • The Classic Sedan

  Smooth driving at all. I love Honda Car. AC air conditioning system. Honda car racing Super quick. மேலும் படிக்க

  m
  meet ramoliya
  On: Mar 20, 2019 | 1 Views
 • for S Petrol

  Nice Car.

  Excellent car, great new experience. Enjoyed the drive a lot. மேலும் படிக்க

  P
  Pratik Gupta
  On: Mar 19, 2019 | 6 Views
 • for S Petrol

  Honda is Amazing

  The car has a smart stereo and 4 sensors and 1 camera backside of the car and this car is the best car for me. Driving is good all things are good. மேலும் படிக்க

  U
  Udit Siddhu
  On: Mar 19, 2019 | 99 Views
 • for E Diesel

  I'm Enjoying The Ride.

  Performance of the car is good. Looks are also good. But a bit noise in the clutch paddle. மேலும் படிக்க

  A
  AMANDEEP SINGH
  On: Mar 18, 2019 | 48 Views
 • for VX Diesel

  Buzzing Noise From A/C Compressor.

  After a 500km ride of the new Amaze 2019 VX ID-Tech, I get a loud humming noise from the A/c compressor and the company says it's a default noise. After getting the highe... மேலும் படிக்க

  A
  Aaliya fathima
  On: Mar 18, 2019 | 82 Views
 • for E Petrol

  Great Car But Cost Cutting is Visible

  To save on costs, the company has compromised a bit on build quality. The plastic frame outside the dashboard meters buckles on touch, the outside panels also collapse on... மேலும் படிக்க

  R
  Ravi Raj Kala
  On: Mar 18, 2019 | 34 Views
 • Lovely Like I am Using Air

  Adorable car Honda Amaze this is the one car I will buy in the year 2019. Good for handling and brake, the sound system is awesome. மேலும் படிக்க

  A
  Abhi
  On: Mar 18, 2019 | 67 Views
 • Loved it, No Regrets

  Loved it, smooth driving, great experience, comfortable legroom and much more. மேலும் படிக்க

  M
  M M
  On: Mar 17, 2019 | 71 Views
 • அமெஸ் மதிப்பீடுகள் இன் எல்லாவற்றையும் காண்க

ஹோண்டா அமெஸ் வாங்கும் முன் படிக்க வேண்டிய செய்தி

ஹோண்டா அமெஸ் வீடியோக்கள்

 • 2018 Honda Amaze - Which Variant To Buy?
  5:5
  2018 Honda Amaze - Which Variant To Buy?
  May 19, 2018
 • 2018 Honda Amaze Pros, Cons and Should you buy one?
  7:31
  2018 Honda Amaze Pros, Cons and Should you buy one?
  May 30, 2018
 • 2018 Honda Amaze First Drive Review ( In Hindi )
  11:52
  2018 Honda Amaze First Drive Review ( In Hindi )
  Jun 05, 2018

பயனர்களும் பார்த்தார்கள்

புது டெல்லி இல் உள்ள ஹோண்டா கார் டீலர்கள்

ஒரு பயன்படுத்தப்பட்ட காரை வாங்கி அதிகம் சேமியுங்கள்

 • பயன்படுத்தப்பட்ட ஹோண்டா அமெஸ்
 • ஒத்த முறையில் விலை நிர்ணயம்

ஹோண்டா அமெஸ் செய்திகள்

பக்கத்தில் உள்ள நகரங்களில் இல் அமெஸ் இன் விலை

சிட்டிஆன்-ரோடு விலை
நொய்டாRs. 6.64 - 10.28 லக்ஹ
காசியாபாத்Rs. 6.64 - 10.28 லக்ஹ
குர்கவுன்Rs. 6.51 - 10.37 லக்ஹ
ஃபரிதாபாத்Rs. 6.5 - 10.31 லக்ஹ
பாகாதுர்காRs. 6.51 - 10.37 லக்ஹ
சோனிபட்Rs. 6.48 - 10.29 லக்ஹ
பால்வால்Rs. 6.51 - 10.37 லக்ஹ
ஹபூர்Rs. 6.77 - 10.52 லக்ஹ
உங்கள் நகரத்தை தேர்ந்தெடு

ஹோண்டா கார்கள் டிரெண்டிங்

 • பிரபல
 • அடுத்து வருவது
×
உங்கள் நகரம் எது?