ரெனால்ட் KWID 1.0 RXT

ரெனால்ட் KWID படங்கள்
 • நிறங்கள்

கண்ணோட்டம் :பிராண்ட்_மாதிரி_மாறுபாடு ரெனால்ட் KWID 1.0 RXT

 
 • பொருளாதாரம்
 • செயல்திறன்
 • கொள்ளளவு
 • ஆறுதல்
 • பாதுகாப்பு
  • Rs
  • மைலேஜ் நகரம்(கேஎம்பீஎல்)
  • மைலேஜ் சாலை(kmpl)
   • 1.0 RXT
    தற்போது பார்க்கும்
   • 3.8 Lac*
   • 19.89
   • 23.01
   • Climber 1.0 AMT
   • 4.4 Lac*
   • 20.04
   • 24.04
   • 1.0 RXT Optional AMT
   • 4.2 Lac*
   • 21.09
   • 24.04
   • Climber 1.0 MT
   • 4.2 Lac*
   • 19.01
   • 23.01
   • 1.0 RXT 02 Anniversary Edition
   • 3.9 Lac*
   • 19.89
   • 23.01
   • 1.0 RXT Optional
   • 3.9 Lac*
   • 19.89
   • 23.01
   • AMT RXL
   • 3.7 Lac*
   • 22.89
   • 24.04
   • RXT 02 Anniversary Edition
   • 3.7 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • RXT Driver Airbag Option
   • 3.7 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • 1.0 RXL 02 Anniversary Edition
   • 3.6 Lac*
   • 19.89
   • 23.01
   • RXT
   • 3.6 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • 1.0 RXL
   • 3.4 Lac*
   • 19.89
   • 23.01
   • RXL 02 Anniversary Edition
   • 3.4 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • RXE Radio Option
   • 3.3 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • RXL
   • 3.2 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • RXE
   • 3.0 Lac*
   • 22.89
   • 25.17
   • STD
   • 2.6 Lac*
   • 22.89
   • 25.17

இன்னும் மீது ரெனால்ட் KWID