மஹிந்திரா NuvoSport N4 Plus

மஹிந்திரா NuvoSport படங்கள்
 • நிறங்கள்

கண்ணோட்டம் :பிராண்ட்_மாதிரி_மாறுபாடு மஹிந்திரா NuvoSport N4 Plus

 
 • பொருளாதாரம்
 • செயல்திறன்
 • கொள்ளளவு
 • ஆறுதல்
 • பாதுகாப்பு
  • Rs
  • மைலேஜ் நகரம்(கேஎம்பீஎல்)
  • மைலேஜ் சாலை(kmpl)
   • N4 Plus
    தற்போது பார்க்கும்
   • 8.0 Lac*
   • 13.8
   • 17.45
   • N8 AMT
   • 10.1 Lac*
   • 13.8
   • 17.45
   • N8
   • 9.5 Lac*
   • 13.8
   • 17.45
   • N6 AMT
   • 9.4 Lac*
   • 13.8
   • 17.45
   • N6
   • 8.7 Lac*
   • 13.8
   • 17.45
   • N4
   • 7.6 Lac*
   • 13.8
   • 17.45

இன்னும் மீது மஹிந்திரா NuvoSport