ஹூண்டாய் வெர்னா 4S Fluidic 1.6 VTVT AT SX

ஹூண்டாய் வெர்னா படங்கள்
 • நிறங்கள்
 • +

கண்ணோட்டம் :பிராண்ட்_மாதிரி_மாறுபாடு ஹூண்டாய் வெர்னா 4S Fluidic 1.6 VTVT AT SX

 
 • பொருளாதாரம்
 • செயல்திறன்
 • கொள்ளளவு
 • ஆறுதல்
 • பாதுகாப்பு
  • Rs
  • மைலேஜ் நகரம்(கேஎம்பீஎல்)
  • மைலேஜ் சாலை(kmpl)
   • 4S Fluidic 1.6 VTVT AT SX
    தற்போது பார்க்கும்
   • 11.1 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • 4S Fluidic 1.6 CRDI AT SX Option
   • 13.7 Lac*
   • 16.04
   • 19.08
   • 1-6-சிஆர்டிஐ-ஏடி-எஸ்எக்ஸ்
   • 12.9 Lac*
   • 16.04
   • 19.08
   • CRDi 1.6 AT SX Plus
   • 12.8 Lac*
   • -
   • 21.02
   • 4S Fluidic 1.6 CRDI SX Option
   • 12.8 Lac*
   • 19.9
   • 23.9
   • CRDi 1.6 SX Option
   • 12.6 Lac*
   • -
   • 24.75
   • VTVT 1.6 AT SX Option
   • 12.4 Lac*
   • -
   • 15.92
   • 4S Fluidic 1.6 CRDi AT S
   • 11.7 Lac*
   • 15.12
   • 19.08
   • CRDi 1.6 AT EX
   • 11.6 Lac*
   • -
   • 21.02
   • 1-6-சிஆர்டிஐ-எஸ்எக்ஸ்
   • 11.5 Lac*
   • 19.9
   • 23.9
   • CRDi 1.6 SX
   • 11.3 Lac*
   • -
   • 24.75
   • 4S Fluidic 1.6 VTVT SX Option
   • 11.3 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • VTVT 1.6 SX Option
   • 11.3 Lac*
   • -
   • 17.7
   • 1-6-சிஆர்டிஐ-எஸ்-ஆப்ஷன்
   • 11.2 Lac*
   • 19.9
   • 23.9
   • 1-6-சிஆர்டிஐ-எஸ்
   • 10.7 Lac*
   • 19.9
   • 23.9
   • 1-6-விடிவிடி-ஏடி-எஸ்-ஆப்ஷன்
   • 10.6 Lac*
   • 13.4
   • 17.1
   • VTVT 1.6 AT EX
   • 10.4 Lac*
   • -
   • 15.92
   • 4S Fluidic 1.6 VTVT AT S
   • 10.4 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • CRDi 1.6 EX
   • 10.2 Lac*
   • -
   • 24.75
   • 1-6-எஸ்எக்ஸ்-விடிவிடி
   • 10.2 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • 1-6-விடிவிடி-எஸ்-ஆப்ஷன்
   • 9.8 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • VTVT 1.6 SX
   • 9.6 Lac*
   • -
   • 17.7
   • 1-4-சிஆர்டிஐ
   • 9.5 Lac*
   • 20.8
   • 24.8
   • 1-6-விடிவிடி-எஸ்
   • 9.4 Lac*
   • 14
   • 17.01
   • CRDi 1.6 E
   • 9.4 Lac*
   • -
   • 24.75
   • VTVT 1.6 EX
   • 9.2 Lac*
   • -
   • 17.7
   • 1-4-விடிவிடி
   • 8.2 Lac*
   • 14.21
   • 17.43
   • VTVT 1.6 E
   • 7.9 Lac*
   • -
   • 17.7

இன்னும் மீது ஹூண்டாய் வெர்னா