ஹூண்டாய் க்ராண்ட்-ஐ10 சிஆர்டிஐ-அஸ்தா-ஆப்ஷன்

ஹூண்டாய் க்ராண்ட்-ஐ10 படங்கள்
 • நிறங்கள்
 • +

கண்ணோட்டம் :பிராண்ட்_மாதிரி_மாறுபாடு ஹூண்டாய் க்ராண்ட்-ஐ10 சிஆர்டிஐ-அஸ்தா-ஆப்ஷன்

 
 • பொருளாதாரம்
 • செயல்திறன்
 • கொள்ளளவு
 • ஆறுதல்
 • பாதுகாப்பு
  • Rs
  • மைலேஜ் நகரம்(கேஎம்பீஎல்)
  • மைலேஜ் சாலை(kmpl)
   • சிஆர்டிஐ-அஸ்தா-ஆப்ஷன்
    தற்போது பார்க்கும்
   • 7.3 Lac*
   • 21
   • 24
   • 1.2 CRDi Asta
   • 7.3 Lac*
   • 19.23
   • 24
   • Asta Option AT
   • 7.1 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • சிஆர்டிஐ-அஸ்தா
   • 6.9 Lac*
   • 21
   • 24
   • CRDi Sportz Celebration Edition
   • 6.9 Lac*
   • 21
   • 24
   • 1.2 CRDi Sportz Option
   • 6.9 Lac*
   • 19.23
   • 24
   • சிஆர்டிஐ-ஸ்போர்ட்ஸ்
   • 6.8 Lac*
   • 21
   • 24
   • Asta Option CNG
   • 6.8 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1.2 Kappa Sportz Option AT
   • 6.8 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • ஏடி-அஸ்தா
   • 6.7 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 CRDi Sportz
   • 6.6 Lac*
   • 21
   • 24
   • அஸ்தா-ஆப்ஷன்
   • 6.4 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 Kappa Asta
   • 6.4 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • சிஆர்டிஐ-மேக்னா
   • 6.3 Lac*
   • 21
   • 24
   • Magna AT
   • 6.2 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 CRDi Magna
   • 6.1 Lac*
   • 19.23
   • 24
   • சிஆர்டிஐ-எரா
   • 6.0 Lac*
   • 21
   • 24
   • Sportz Celebration Edition
   • 5.9 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 Kappa Sportz Option
   • 5.9 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • Asta CNG
   • 5.9 Lac*
   • 18
   • 25
   • அஸ்தா
   • 5.9 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 Kappa Magna AT
   • 5.9 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • ஸ்போர்ட்ஸ்
   • 5.9 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.2 CRDi Era
   • 5.7 Lac*
   • 19.23
   • 24
   • Sportz CNG
   • 5.6 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1.2 Kappa Sportz
   • 5.6 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • 1.0 Kappa LPG Magna
   • 5.5 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • மேக்னா
   • 5.4 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • Magna CNG
   • 5.2 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1.2 Kappa Magna
   • 5.2 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • எரா
   • 5.1 Lac*
   • 15.9
   • 18.9
   • Era CNG
   • 5.0 Lac*
   • 18
   • 25
   • 1.2 Kappa Era
   • 4.5 Lac*
   • 15.9
   • 18.9

இன்னும் மீது ஹூண்டாய் க்ராண்ட்-ஐ10