பிஎம்டபிள்யூ 1-சீரீஸ் 116ஐ

பிஎம்டபிள்யூ 1-சீரீஸ் படங்கள்
  • நிறங்கள்
  • +

கண்ணோட்டம் :பிராண்ட்_மாதிரி_மாறுபாடு பிஎம்டபிள்யூ 1-சீரீஸ் 116ஐ

 
  • பொருளாதாரம்
  • செயல்திறன்
  • கொள்ளளவு
  • ஆறுதல்
  • பாதுகாப்பு
    • Rs
    • மைலேஜ் நகரம்(கேஎம்பீஎல்)
    • மைலேஜ் சாலை(kmpl)
      • 116ஐ
        தற்போது பார்க்கும்
      • 23.7 Lac*
      • 13.4
      • 16.28
      • 118டி-ஸ்போர்ட்-ப்ளஸ்
      • 34.1 Lac*
      • 18.32
      • 20.58
      • 118டி-ஸ்போர்ட்-லைன்
      • 31.0 Lac*
      • 19.23
      • 23.26
      • 118டி-பேஸ்
      • 27.8 Lac*
      • 18.32
      • 20.58

இன்னும் மீது பிஎம்டபிள்யூ 1-சீரீஸ்