நிறங்கள் :பிராண்ட் :மாடல்

விளம்பரம்

இன்னும் மீது மாருதி Vitara Brezza

என் ஒப்பீடு