விளம்பரம்

புதிய கார்கள் 2018

புதிய கார்களை பற்றி வாசிக்க :தேதி :நாடுவரவிருக்கும் கார்கள் மீது விரிவான தகவல் கிடைக்கும்: விமர்சனங்கள் மற்றும் விலை உட்பட தேதி

பிரபலமான புதிய கார்கள் :தேதி :நாடு

நாட்டின் பிரபலமான புதிய கார்கள் தேடல் :தேதி :நாடு. கார் பே இல் நினைத்த விலை, குறிப்புகள் விவரங்கள் போன்றவை கிடைக்கும்.

விளம்பரம்

:பிராண்ட் : மாதிரி கார் ப்ரொசெர்ஸ்

தயவுசெய்து ஒரு கார் பிராண்ட் மற்றும் மாடல் தேர்ந்தெடுக்கவும்

டௌந்‌லோட்

ஹூண்டாய் வெர்னா ப்ரௌஉச்சேர்ஸ்

 • ஹூண்டாய் வெர்னா 1-6-சிஆர்டிஐ-ஏடி-எஸ்எக்ஸ்
  அளவு: 3.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 1-6-விடிவிடி-எஸ்-ஆப்ஷன்
  அளவு: 3.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 1-6-சிஆர்டிஐ-எஸ்எக்ஸ்
  அளவு: 3.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 1-6-சிஆர்டிஐ-எஸ்-ஆப்ஷன்
  அளவு: 3.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 1-6-சிஆர்டிஐ-எஸ்
  அளவு: 3.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 1-4-சிஆர்டிஐ
  அளவு: 3.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 1-6-எஸ்எக்ஸ்-விடிவிடி
  அளவு: 3.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 1-6-விடிவிடி-ஏடி-எஸ்-ஆப்ஷன்
  அளவு: 3.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 1-6-விடிவிடி-எஸ்
  அளவு: 3.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 1-4-விடிவிடி
  அளவு: 3.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 4S Fluidic 1.6 VTVT SX Option
  அளவு: 2.0 MB
 • ஹூண்டாய் வெர்னா 4S Fluidic 1.6 VTVT AT SX
  அளவு: 2.0 MB
டௌந்‌லோட்

சமீபத்திய பதிவேற்றிய ப்ரௌஉச்சேர்ஸ்

 • மாருதி ஸ்விஃப்ட் இசட்டிஐ
  அளவு: 5.0 MB | மே 27, 2015
 • மாருதி ஸ்விஃப்ட்-டிசையர் இசட்டிஐ
  அளவு: 1.0 MB | மே 27, 2015
 • மாருதி செலரியோ ZXI AT
  அளவு: 0.0 MB | மே 27, 2015
 • மாருதி ஆல்டோ-கே10 விஎக்ஸ்ஐ
  அளவு: 4.0 MB | மே 27, 2015
 • மாருதி எர்டிகா இசட்டிஐ
  அளவு: 0.63 MB | மே 27, 2015
 • மாருதி சியாஸ் இசட்டிஐ-ப்ளஸ்
  அளவு: 27.0 MB | மே 27, 2015
 • மாருதி ஆல்டோ-800 விஎக்ஸ்ஐ-ஏர்பேக்
  அளவு: 6.98 MB | மே 27, 2015
 • மாருதி ரிட்ஸ் இசட்டிஐ
  அளவு: 3.48 MB | மே 27, 2015
 • மாருதி ஈக்கோ 5-சீட்டர்-ஏசி
  அளவு: 1.44 MB | மே 27, 2015
 • மாருதி வேகன்-ஆர்-ஸ்டிங்ரே விஎக்ஸ்ஐ-ஆப்ஷனல்
  அளவு: 33.70 MB | மே 27, 2015
 • மாருதி க்ராண்ட்-விடாரா 2-4-ஏடி
  அளவு: 3.64 MB | மே 27, 2015
 • ஹூண்டாய் ஐ20 அஸ்தா-1-4-சிஆர்டிஐ
  அளவு: 3.0 MB | மே 27, 2015