1 டொயோட்டா விநியோகஸ்தர் அமிர்தசரஸ்

 

1 டொயோட்டா விநியோகஸ்தர் அமிர்தசரஸ்

  
Castle Toyota

218/219, G T Road, Sultanwind Daburji, Near Sultanwind, Amritsar, Punjab 143409, அமிர்தசரஸ், பஞ்சாப் 143409