2 டாடா விநியோகஸ்தர் ஜல்னா

 

2 டாடா விநியோகஸ்தர் ஜல்னா

  
Sanya Motors

Aurangabad Road, Aditya Nagar, Opp.patni Farms,chandan Zira, Jalna, Maharashtra 431203, ஜல்னா, மகாராஷ்டிரா 431203

Satish Motors

Jalna Aurangabad Road, Deepali Petrol Pump, Jalna, Maharashtra 431203, ஜல்னா, மகாராஷ்டிரா 431203